Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
В поисках путей повышения качества обучения и воспитания школьников проблема повышения эффективности урока занимает одно из ведущих мест. Для ребенка...полностью>>
'Программа'
Нормативная база по бухгалтерскому учёту основных средств. Понятие основных средств в бухгалтерском и налоговом учете. Изменение порядка отнесения иму...полностью>>
'Документ'
 1943 год открыл для Красной Армии «эру победных салютов». Давшийся большой кровью опыт позволил в 1943 г. одержать победу в сражениях за Сталинград,...полностью>>
'Лекция'
Швейцарский историк и культуролог Якоб Буркгардт (1818 – 1897 гг.) в работе «Культура Ренессанса в Италии» дал следующую общую характеристику эпохи В...полностью>>

Пам'ять І навчання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПАМ'ЯТЬ І НАВЧАННЯ

1.         Тимчасова організація пам'яті

           

2.         Структурно-функціональні основи пам'яті й навчання

           

3.         Клітинні й молекулярні механізми навчання й пам'яті

 

Основу адаптивного (індивідуального) поводження становлять два процеси -  навчання й пам'ять. У неврологічній пам'яті виділяють генотипическую (уроджену) пам'ять, що обумовлює становлення безумовних рефлексів, інстинктів, импринтинга, і фенотипическую пам'ять, мозкові механізми якої забезпечують обробку й зберігання інформації, що здобуває живою істотою в процесі індивідуального розвитку. Навчання й пам'ять уважають невіддільними процесами. Навчання забезпечує постійне поповнення й зміна знань, придбання нових навичок. З фізіологічної точки зору научение - це результат збігу двох свідомих або несвідомих процесів у головному мозку. На відміну від навчання процеси пам'яті відповідальні не тільки за засвоєння (фіксацію) інформації, її збереження, але й включає механізм відтворення (витягу) інформації. Завдяки механізму відтворення забезпечується доступ і використання інформації, що зберігається. Про механізм витягу інформації відомо лише те, що він заснований на асоціаціях, подібних тим, які утворяться при научении. Дослідження механізму індивідуальної пам'яті, власне кажучи, являє собою значну частину області вивчення механізмів різних видів навчання. Пам'ять і навчання мають загальну особливість - необхідність повторення. Як научение засновано на багаторазовому сполученні тих самих стимулов. так і для утворення сліду пам'яті потрібне повторення однієї й тієї ж інформації.

Тимчасова організація пам'яті

Спочатку по тривалості зберігання минулих подій пам'ять розглядали як два послідовних етапи - короткочасна пам'ять (КП) і довго- тимчасова пам'ять (ДП) і єднальний їхній процес консолідації (поступове самопосилення сліду). Наступне нагромадження фактичних даних привело до ускладнення цієї послідовної схеми (мал. 1) шляхом включення в неї сенсорної (перцептивной, іконічної) пам'яті, що представляє собою безпосередній слід збудження в сенсорній системі від зовнішнього впливу.

Психологічні дослідження показали, що в людини процеси пам'яті проявляються у двох формах: логічно-значеннєвий і чуттєво-образної. Перша оперує в основному поняттями і є вищої, друга - поданнями. Чуттєво-образна пам'ять підрозділяється на зорову, слуховую, смаковий, нюхову й інший види. Крім перцептивной, короткочасного й довгострокового видів пам'яті була виділена проміжна, або лабільна пам'ять, у якій здійснюється виборче втримання інформації на час, необхідне для виконання поточної діяльності. Таким чином, процеси пам'яті людини проходять принаймні чотири стадії.

Сенсорна пам'ять пов'язана з утриманням сенсорної інформації (частки секунд) і служить первинному аналізу й подальшій обробці сенсорних подій. Під час цієї стадії безперервний потік сигналів організується в окремі інформаційні одиниці (через гностичні нейрони), частина з яких одержує доступ (уведення) у довгострокову пам'ять (пунктирна лінія на мал.1), де вона зберігається невиразно тривалий час. Інша інформація із сенсорної пам'яті усувається шляхом спонтанного руйнування або “стирання” при надходженні нової. Сенсорний слід займає більше часу, чим сам вплив, через затримки й перемикання в центральній нервовій системі. Тому тривалість збереження слідів у сенсорній пам'яті становить 0,1 - 0,5 с. Головною її особливістю є відносно необмежена ємність. Це забезпечує можливість ефективного функціонування інших видів пам'яті шляхом вибору, фіксації й переробки найбільш важливої для організму інформації.

 

 

 

 

Паралельні канали ДП

 

Рис.1  Схема рівнів пам'яті (по Г. А. Вартаняну, М. И. Ломову, 1986)

 

Доля відібраного для зберігання матеріалу визначається його характером. Невербальна інформація із сенсорної пам'яті надходить у вторинну пам'ять (проміжну), де вона може зберігатися від декількох хвилин до декількох років. Вербальна (мовна) інформація передається в первинну (короткочасну) пам'ять -і систему 2(зберігання (на період у кілька секунд) з обмеженою ємністю (приблизно 7 біта). вербальний матеріал вимагає більше тривалої “активації”, повторення й, лише пройшовши повторні цикли через первинну пам'ять, надходить у вторинне сховище. Ефективність переносу зростає зі збільшенням часу обробки інформації в первинній пам'яті. Істотним фактором в організації вторинної пам'яті є значимість інформації для індивідуума. Ця особливість знаходить висвітлення в характері помилок при спогаді. Якщо під час зчитування з первинної пам'яті помилки складаються у використанні близьких звуків, то при витягу матеріалу із вторинної пам'яті помилки представлені конструкціями з подібними значеннями. У вторинній пам'яті фіксуються просторово-тимчасові відносини елементів матеріалу, що надходить на зберігання. Найбільш міцне втримання інформації забезпечує третинна (довгострокова) пам'ять. Тут фіксуються персональні дані, здатність до читання, листу, професійні навички. Цей вид пам'яті більше стійкий до мозкових ушкоджень.

Психологічні дослідження останнього років підтверджують існування проміжної або лабільної пам'яті. Дійсно, як уже вказувалося, обсяг короткострокової пам'яті досить невеликий 2 одиниці), хоча ці інформаційні одиниці можуть мінятися залежно від((7 організації матеріалу; обсяг короткострокової пам'яті явно недостатній для забезпечення запису в довгострокову пам'ять безперервного потоку важливої зовнішньої й внутрішньої інформації. Прийнято вважати, що проміжна пам'ять має більшу ємність, чим короткочасна, і зберігає інформацію протягом декількох годин без повторення.

Існує припущення, що очищення регістра пам'яті відбувається під час сну, коли короткочасна пам'ять не зайнята вступника зовнішньою інформацією. Обробка й переклад інформації із проміжної в довгострокову пам'ять - у два етапи. Перший етап - логічна обробка інформації (відбувається в період сну, дельта -сну). Другий етап - уведення обробленої інформації в довгострокову пам'ять (здійснюється в період швидкого сну, коли на ЭЭГ з'являється активність, що відповідає стану пильнування). Це далеко не саамы переконливі подання. В інших джерелах можна знайти більше глибокі й обґрунтовані висновки.

Для розвитку подань про фізіологію пам'яті мали істотне значення клінічні й експериментальні спостереження про порушення або втрату пам'яті на події, безпосередньо попередній поразці мозку або электрошоковой терапії. Такий вид порушення пам'яті одержав назву ретроградної амнезії. Найпоширенішим способом виклику експериментальної амнезії у тварин є застосування   шоку. Уже в першій роботі С.П. Дункана, опублікованої в 1948 р., була показана чітка ретроактивна дія електрошка на вироблений умовний рефлекс. Градієнт (тривалість) ретроградної амнезії не перевищував 10 м, виразність амнезії була обернено пропорційній величині інтервалу між завершенням навчання й моментом нанесення електрошка. Амнестический ефект у значній мірі залежить від складності навички, якому тварина навчалася. Наприклад, для условнорефлекторного научения реакції избегания пацюка максимальний амнестический ефект виникає, коли “конвульсії” випливали не пізніше чим через 15 м послу научения. Але ефект практично зникає, коли інтервал між виробленим умовним рефлексом й амнестическим впливом збільшувався до 1 ч. При цьому забування зміцнених навичок не виникає. У наступних роботах ці факти неодноразово підтверджувалися, хоча градієнт ретроградної амнезії варіював від часток секунд до багатьох годин. Ретроградна амнезія може бути наслідком електричної стимуляції деяких областей мозку людини й тварин; вона спостерігається в результаті введення деяких фармакологічних (особливо наркотичних) речовин, виникає також при гипо- і гіпертермії, гипер- і анаксемии. При цьому пам'ять на давно минулі події не страждає.

Тяким образом, фенотипическая пам'ять людини й тварин реалізується як мінімум двома мозковими механізмами. Подання про подвійну природу пам'яті було висунуто на основі психологічних досліджень ретроактивного гальмування (забування, що виникає в умовах интерферирующих впливів). З фізіологічної точки зору пам'ять стали розглядати як розгорнутий у часі процес, що розвивається у вигляді послідовності двох етапів короткочасної й довгострокової пам'яті. Короткочасна пам'ять представляється як період незміцнених слідів у нервовій системі, підданих “необоротним” руйнуванням амнестическими впливами. Той період часу, протягом якого слід усталюється, стає нечутливим до зовнішнього й интерферирующим впливам, становить період консолідації.

Однієї з перших гіпотез про механізм короткочасної пам'яті є гіпотеза реверберації. Анатомічним обґрунтуванням цієї ідеї служили класичні дані Лоренто, але про наявність у тканині мозку замкнутих нейронних ланцюжків. Цілком припустимо, що по замкнутих нейронних мережах мозку може здійснюватися реверберація (циркуляція) імпульсної активності протягом декількох хвилин. Цього часу повторного пробігу імпульсів по замкнутих нейронних контурах повинне бути досить для синаптических процесів, що переводять динамічний імпульсний код у структурні зміни мембран постсинаптических нейронів.

Гіпотеза реверберації як основа навчання в останні роки втратила свою популярність. Заперечення ряду дослідників зводяться до того, що амнестические впливи повинні необратимо руйнувати “реверберирующие сліди” короткочасної пам'яті. Це умоглядні припущення не враховують, що увага, перемикаючись на інші області, закриває доступ до реверберирующим ділянок. Те, що реверберація відбувається сумніватися не доводиться. А виходить, у цей час залишаються сліди сприйнятого. У цьому випадку ретроградна амнезія й забування повинні стати необоротними. Однак достеменно відомо, що після амнестических впливів, нанесених у фазу формування короткочасного сліду після “конвульсій”, поступово відбувається повне  відновлення пам'яті на забуті події, спогад яких може бути прискорено методом “нагадування”, крім того, спостерігається відновлення пам'яті під впливом другого злекгрошока, а також можливо мимовільне відновлення виробленого навчання. На підставі цих фактів участь ревербераційних процесів у механізмах пам'яті багатьма авторами повністю заперечується. Експериментальні дані на користь такого механізму пам'яті поки відсутні.

Щодо природи короткочасної пам'яті висловлюється припущення про двухэтапном розвиток її процесів. Виділивши властиво короткочасну пам'ять, стійку до електрошка й гіпоксії, і проміжну, чутливу до цих впливів, було показано, що в основі цих двох етапів короткострокової пам'яті лежать різні по своїй природі метаболические процеси, причому електричні сигнали запускають біохімічні процеси.

Электрофизиологическими й біохімічними методами досліджень було показано, що процеси розвитку короткочасних і довгострокових слідів можуть виникати одночасно, співіснуючи в період утворення й зміцнення тимчасового зв'язку (энграммы). От це абсолютно правильно! У той же час наводяться дані, що в ряді випадків на ранніх стадіях навчання функціонують переважно механізми короткочасної пам'яті, підготовляючи основу для довгострокового зберігання условнорефлекторного замикання. Спеціальні досвіди показують, що питома вага цих видів пам'яті різний на різних етапах запечатления пам'ятного сліду, як, втім, різні й механізми, що лежать в основі короткочасної й довгострокової пам'яті.

В останні роки найбільша перевага віддається гіпотезам, що представляють пам'ять як одноразовий процес формування й закріплення энграммы для тривалого зберігання. Розвитку цих ідей передувала робота А. М. Шнейдера й В. Б. Шермана, опублікована в 1968 р. Застосувавши  методику реактивации сліду пам'яті, вони вперше по- показували, що для амнестического забування істотним є не час між навчанням й електрошком, а час між відтворенням сліду пам'яті й електрошком. Пізніше різними експериментами було показано, що електрошок може викликати амнестическое забування навіть міцних пам'ятних слідів, якщо він наноситься відразу після стимулу (наприклад, условнорефлекторного сигналу), що відтворює давно вироблене навчання, тобто активирующего сліди пам'яті. Всі ці дані інтерпретуються як свідчення того, що ретроградна амнезія в результаті електрошка, а також, імовірно, через травматичні ушкодження є скоріше результатом втрати можливості відтворення слідів пам'яті, чим порушенням механізмів короткочасної пам'яті. Довгострокові сліди не встигають закріпитися по місцю перерваної реверберации.

Передбачається, що мнестическое забування в людини також зв'язано не з руйнуванням энграммы пам'яті, а з їхнім тимчасовим перекладом у підпороговий стан, внаслідок чого вони стають недоступними для произвольною витягу. У той же час ці сліди носять оборотний характер і при підказці (методом “нагадування”) або спонтанно можуть актуалізуватися.

По одній з гіпотез, що одержали широкий резонанс, уведення інформації в мозок супроводжується виникненням энграммы. Ця энграмма сама по собі недовговічна й закріплюється лише при достатній інтенсивності процесів, що модулюють, викликаним впливом супутніх неспецифічних реакцій (орієнтовних, емоційних). Закріплення здійснюється паралельно через відповідні структурнобиохимические зміни на клітинному, субклеточном і молекулярному рівнях. З погляду цієї гіпотези короткочасна пам'ять являє собою процес загасання (за умови відсутності або слабості неспецифічної активації). Вона бере участь у закріпленні энграммы за рахунок перетворення синапсов (виборче підвищення ефективності синаптической передачі), а також підвищенні збудливості постсинаптических нейронів, задіяних даною інформацією.

Інший приваблююча увага варіант сучасної гіпотези, запропонованої в 1984р. И.А. Корсаковым і Н.К. Корсаковой, полягає в тому, що фіксація сліду пам'яті відбувається “миттєво”, по типі импринтирования (запечатления, одномоментного навчання), а час, необхідне для зміцнення знань, потрібно головним чином для формування програми відтворення. Короткочасна пам'ять являє собою следовое відтворення матеріалу, уже зафіксованого в пам'яті (тобто це той етап, коли людин усвідомлює інформацію). У програму відтворення повинні бути включені оцінні ознаки (значимі, ситуаційні, тимчасові), а також емоційні характеристики інформації. Супутні ознаки фиксируемой інформації можуть мати ключове значення в програмі відтворення. Так, щоб допомогти згадати, користуються методом “нагадування”, підказки. Тварині звичайно створюють ту ж експериментальну ситуацію або пред'являють частина інформації, або емоційне тло, на якому проводилося навчання. Автори припускають, що саме формування програми відтворення й приймається нерідко за процес консолідації.

Таким чином, тимчасова організація навчання й пам'яті - це не просто організована в часі сукупність нейробиологических подій, а багато- компонентний процес, що включає оцінку значимості інформації, що надійшла в мозок, і реалізацію організуючої ролі фактора часу. Традиційно виділювані довгострокова пам'ять і різні форми недовговічної пам'яті (сенсорна, короткочасна й проміжна пам'ять) можуть, очевидно, розглядатися як, що перекриваються етапи, життя єдиної энграммы, що складається зі специфічних і неспецифічних компонентів.

Структурнфункциональные основи пам'яті й научения

Кожен вид пам'яті (сенсорна, короткочасної й довгострокова) з функціональної точки зору забезпечується мозковими процесами різної складності й механізмами, пов'язаними з діяльністю різних систем мозку, які у свою чергу зв'язані як струкгурно, так і функціонально. Пам'ять виступає те як динамічна функція, що розвивається в часі, те як складно організована матеріальна структура, локалізована в просторі мозку. Характеристика функціональних систем (“функціональних органів”, по А..А. Ухтомскому), що складаються з різних мозкових утворень у процесі фіксації энграммы, реалізації функції пам'яті, і становить структурно-функціональну основу пам'яті й навчання.

Виявлення топографії систем, що реалізують энграмму, пов'язане з більшими труднощами через динамізм і широкої распределенности. Формування энграммы є складна динамічна структура, у якій бере участь велике коло мозкових утворень, але кожне з них відіграє особливу роль у реалізації тих або інших видів нервової діяльності, здійснюючи свій часовий і функціональний внесок. Перед- покладається, що в процесі навчання в корково-підкіркових структурах формується модель просторового розподілу совозбужденных структур і при включенні пускового стимулу (умовного, обстановочного, мотиваційного, словесного й ін.) відтворюється энграмма совозбужденных пунктів, що визначає кінцевий специфічний результат условнорефлекторной діяльності.

В основі об'єднання різних мозкових утворень у певні функціональні системи пам'яті можуть лежати різні вихідні принципи. Одним з найбільш глобальних принципів є виділення структур, які входять у властиво систему пам'яті, тобто беруть участь у зберіганні запомненной інформації, і систему структур, що утворять регуляторну (модулирующую) систему пам'яті. У реалізації цього підходу значні труднощі становить виявлення макроструктур, у яких може бути локалізована цілісна энграмма, а не її окремі компоненти. На це в 1950 р. указував К.С. Лешли у своїй відомій роботі “У пошуках энграммы”. Проблема локалізації энграммы залишається однієї зі сложнейших й, власне кажучи, далекої від рішення. До регуляторних механізмів пам'яті відносять ті структури, втручання в діяльність яких приводять до зміни функції пам'яті. Система регуляції пам'яті включає два рівні: неспецифічний (“загальмозковий”) і модально- специфічний (“регіональний”). До модально-специфічного рівня модуляції пам'яті відносять різні відділи нової кори, за винятком лобової кори. До неспецифічного рівня регуляції процесів пам'яті відносять ретикулярну формацію (мезэнцефалическую), гіпоталамус, асоціативний таламус, гиппокамп і лобову кору. Тісний функціональний зв'язок ланок неспецифічної й специфічної систем модуляції пам'яті, власне кажучи, включає їхнє сепаратне функціонування. Це означає, що будь-яка форма модуляції пам'яті включає неспецифічні й специфічні компоненти в їхній динамічній взаємодії .

Фіксація інформації подій зовнішнього миру в їх просторовому й тимчасовому взаємозв'язку вимагає відомого часу, тобто являє собою многоэтапный процес. Перший етап формування энграммы пов'язаний з виникненням сенсорних слідів, що становлять зміст сенсорної пам'яті. Вони виникають за рахунок діяльності сенсорних систем, аналізаторів, оптимальний рівень функціонування яких забезпечується системами, що активують, мозку. Одночасно із приходом сенсорної інформації в коркові зони наступає другий етап, що визначає короткочасну пам'ять. На даному етапі здійснюється процес сортування сенсорних сигналів, виділення з  них нової для організму інформації. Це відбувається через включення механізму орієнтовного рефлексу, що в основному забезпечує взаємодію модально-специфічних (аналізаторних) систем з гиппокампальной формацією з її більшим і малим лимбическими колами. За концепцією О. С. Виноградовій, гиппокампальная система виконує роль спеціального попереднього пристрою, що не допускає твердої фіксації всіх випадкових слідів і сприятливої найкращої організації класифікаційної системи зберігання слідів у довгостроковій пам'яті. У довгостроковій пам'яті (третій етап) в основному фіксуються події, значимі для організму. Добір значимих подій серед нових, виділених гиппокампальной системою, здійснює система підкріплення, що представлена складним емоційно-мотиваційним апаратом. Довгострокова пам'ять формується при неодмінній участі систем підкріплення, тобто вона має условнорефлекторную природу. Довгострокова пам'ять активно утягується в деятельностный процес у період виділення гиппокампальной системою нових сигналів, сфальцьованих у поточному “полі свідомості”, і оцінює значимість цих сигналів відносно їх здатності до задоволення потреб організму. значиме в позитивному або негативному відношенні фіксується в довгостроковій пам'яті. На цьому останньому етапі следовые процеси переходять у стійку структуру. У цій ланці фіксації энграммы молекулярні процеси на клітинному й субклеточном рівні відіграють ключову роль. Значимість при формуванні пам'яті має ключову роль.

Відносно мозкового апарата пам'яті зложилося подання, що, подібно іншим вищим функціям, пам'ять організована по полісистемному принципі. Н. П. Бехтерева, узагальнюючи численні дані по электростимуляции мозку людини, приходить до принципового висновку, що, “хоча існують зони мозку, що мають тісний зв'язок із процесами пам'яті, дані записи фізіологічних показників мозку і його електричної стимуляції свідчать про організації по розподіленому принципі... Створюється враження не просте про системний характер організації пам'яті, а про безліч систем, що забезпечують різні види й різні фази для кожної пам'яті, що мають загальні для всіх і різні для кожної з них ланки”. Підставою для віднесення тієї або іншої структури до системи пам'яті вважають ступінь впливу цієї структури на закріплення результатів навчання в тому самому досвіді при її вимиканні. Фактично, значимість, управляючи увагою, тобто відкриваючи ті або інші зони мозку, і забезпечує в них актуальність закріплення слідів.

Як показало більшість досліджень, ушкодження або видалення ділянок конвекситальной мозкової кори приводить до розвитку виборчих, модально-специфічних дефектів пам'яті, що стосуються тільки тих видів стимулів, які сприймаються, переробляються й, можливо, зберігаються в корковому полі аналізатора. При локальних поразках асоціативних коркових зон спостерігаються часткові рухові, зорові, слуховые й інші амнезії, в основі яких лежить розпад раніше зміцнених условнорефлекторных зв'язків, тобто порушується довгострокова пам'ять. Установлено, що при поразці кори особливо утруднені запам'ятовування й зберігання більше складного й менш емоційне значимого матеріалу. Передбачається, що скронева асоціативна кора, нейронам якої властиві гностичні характеристики (унітарне сприйняття), може брати участь у формуванні й, можливо, зберіганні образної пам'яті. Феномени мимовільного спогаду пацієнтами далеких подій були продемонстровані в роботах У. Пенфилда, що проводилися электростимулицией скроневої частки при нейрохірургічному лікуванні. Відзначається, що яскраві спогади виникають при элекгрораздражении епілептичного мозку, у якому знижені пороги збудливості й тому полегшено активацію слідів пам'яті.

Погляд на мозкову кору як основний субстрат довгострокової пам'яті більшістю дослідників уважається досить обґрунтованим. У той же час дефекти пам'яті, що виникають при поразках коркових ділянок, можуть порозуміватися не тільки руйнуванням слідів, що зберігаються в них, але й утрудненням відтворення. У значній мірі це зауваження стосується скроневої кори й лобових часток мозку. Так, при “лобовому синдромі” спостерігається утруднення активної організації дій, інертність стереотипів, легка отвлекаемость. Все це приводить до неможливості виборчого відтворення слідів поточної події й минулого досвіду. Очевидно, це пов'язане з тим, що в лобову й фронтальну кору надходить мотиваційне збудження з лимбической системи. Фронтальна кора робить селекцію высокозначимых сигналів, відсіваючи другорядні для даного моменту стимули. Після видалення фронтальних відділів неокортекса значення сигналів (часто й рідко підкріплюваних) урівноважується, всі сигнали стають однаково ефективними. Лобові відділи кори мають різну функціональну причетність. Дорсальні області (зв'язані анатомічно з гиппокампом) виявляють переважну причетність до “інформаційного” системам мозкових утворень, а вентральні відділи (пов'язані з мигдалиною) більшою мірою причетні, до “мотиваційного” системі. Лобова кора може впливати на гиппокамп, що бере участь у селекції стимулів у процесі орієнтовно -дослідницької діяльності.

У забезпеченні пам'яті й у генезе її порушень значна роль приділяється гиппокампу. Існує дві гіпотези. Відповідно до однієї з них гиппокамп впливає на механізми навчання шляхом регуляції пильнування, спрямованого уваги, емоційно-мотиваційного збудження. По другій гіпотезі, що одержала в останні роки широке визнання, гиппокамп безпосередньо пов'язаний з механізмами кодування й класифікації матеріалу, його тимчасової організації, тобто регулююча функція гиппокампа сприяє посиленню й подовженню цьому процесу й, імовірно, охороняє сліди пам'яті від интерферирующих впливів, у результаті створюються оптимальні умови консолідації цих слідів у довгострокову пам'ять.

Гиппокампальная формація має особливе значення на ранніх стадіях навчання, условнорефлекторной діяльності. При виробленні харчових умовних рефлексів на звук коротколатентные відповіді нейронів були зареєстровані в гиппокампе, а длиннолатентные відповіді - у скроневій корі. Саме в гиппокампе й перегородці знайдені нейрони, активність яких змінювалася тільки при пред'явленні спарених стимулів. Гиппокамп виступає першим пунктом конвергенції умовних і безумовних стимулів. Будучи структурою, де мотиваційне збудження заднього й переднелатерального гіпоталамуса зіставляється з інформацією, що надходить із зовнішнього середовища (через перегородку), так само як і зі слідами раніше накопиченого досвіду (з кори), гиппокамп, очевидно, здійснює подвійну функцію. Насамперед він відіграє роль селективного вхідного фільтра, канализирующего насущні стимули, що підлягають реєстрації в довгостроковій пам'яті, і угашающего реакції на сторонні подразники в цей момент. У той же час гиппокамп бере участь у витягу слідів з пам'яті під впливом мотиваційного збудження. Сліди можуть витягатися з пам'яті незалежно від зовнішніх стимулів, а також можуть забезпечувати очікування цих стимулів по механізму тонічних зворотних зв'язків. Інакше кажучи, гиппокамп може брати участь не тільки у фіксації, але й у відтворенні засвоєної інформації шляхом збереження адрес, що зберігаються в пам'яті слідів. Але оскільки при поразці гиппокампа апарат відтворення страждає не повністю, те передбачається, що дефект відтворення при амнезії може бути обумовлений розладом емоційно- мотиваційних процесів, а також порушенням добору й організації матеріалу.

Висловлюється припущення, що здатність до навчання пов'язана з рівнем функціональної активності гиппокампа, що у свою чергу спадково детерминируется. Розвиток гиппокампа в еволюції, завершення його дозрівання в онтогенезі збіжиться із критичним періодом - переходом до самостійного встановлення контактів із середовищем, до активного орієнтовно - дослідницькому поводженню. У незрелорождающихся нейрогенез гиппокампа завершується саме в цей час. Дослідження клітинної й синаптической активності показали, що пірамідні поля СА1 і СА2 гиппокампа крім звичайних для них властивостей проявляють унікальну здатність до генерації тривалими, обчислювальними годинниками й тижнями, потенциаций синаптической передачі. Довгостроково діючу посттетаническую потенциацию (ПТП) розглядають як основу формування пам'ятного сліду. Тривала потенциация  виникає в шипиковых синапсах пірамідних клітин гиппокампа після повторюваних пресинаптических стимуляций. Вона аналогічна умовному рефлексу: повторювана протягом 12 днів стимуляція приводить до збереження потенциации протягом 37 днів; більше число стимуляций, що виступають як підкріплення, забезпечує збереження потенциации протягом багатьох тижнів; великі зони кори відповідають за виникнення потенциации в гиппокампе генерацією власної довгостроково діючої потенциации.

Дослідження особливостей топографічного розподілу гігантських синапсов моховитих волокон (або аксонів гранулярних клітин зубчастої фасції), так званих “синаптических закінчень із пам'яттю” на пірамідних нейронах гиппокампа, проведені на різних генетичних лініях мишей і пацюків. Установлено лінійні (генотипические) розходження по числу й локалізації гігантських синапсов на дендритах пірамідних нейронів гиппокампа. Анатомічні розходження перебувають у певному зв'язку зі швидкістю утворення умовного рефлексу. У тварин, селектированных по високій швидкості утворення умовних рефлексів (реакції избегания), терминали моховитих волокон найбільш численні на апікальних дендритах пірамідних клітин, а у тварин з низьким рівнем реакції избегания - на базальних дендритах. Загальна площа, зайнята волокнами, виявилася рівною. У пацюків з високим рівнем активного избегания  виявилася більша ширина рухової кори, більші розміри зубчастої фасції й мозолистого тіла. Допускається, що розподіл моховитих волокон є неминучим кінцевим етапом посилення шляхи: кора більших півкуль - энторинальная кора - зубчаста фасція - поле СА3  гиппокампа. Передбачається, що збільшені розміри пірамідних нейронів гиппокампа служать показником його функціональної активності (більша поверхня нейрона здатна прийняти більше афферентных імпульсів, що приходять на тіло клітини як ззовні, так і від интернейронов). Можна відзначити, що тварини з різним генотипом розрізняються по нейроанатомическим ознаках, здатності до навчання, а також по порозі збудливості. Як ми вже відзначали, збільшення й ускладнення дендритного дерева нейрона у філогенезі необхідні не тільки для прийому великої кількості прихожих імпульсів, але й для їхньої попередньої обробки. Відомо, що дендрити й синаптические зв'язку пірамідних нейронів нової кори й гиппокампа формуються в процесі онтогенетического розвитку мозку. Причому в молодих особин кінці дендритів, зокрема апікальних, якесь час залишаються вільними для утворення нових синаптических контактів. Ділянки дендрита, розташовані ближче до тіла нейрона, пов'язані з більше міцними й простими натуральними рефлексами, а кінці служать для утворення нових виборчих зв'язків, асоціацій. У дозрілих літах на дендритах уже немає вільних від нейрональных контактів ділянок, зате при старінні насамперед страждають саме кінці дендритів з більше пізніми синапсами. Можливо, саме це є морфологічною основою для такого широко відомого в неврології й у повсякденному житті факту, коли в старості важко засвоюється новий матеріал, забуваються поточні події, але легко відтворюються минулі події. Крім цього, є всі підстави припустити, що онтогенетическое гетерохронное дозрівання специфічних синапсов є необхідним пристосуванням для просторово-тимчасового розподілу нервових  імпульсів на нейроні, що забезпечує залучення його в певну энграмму.

Результаты морфологічних і фізіологічних досліджень привели до подання про існування кільцевої системи: гиппокамп - гіпоталамус - ретикулярна формація. Ця филогенетически древня система об'єднана прямими й зворотними зв'язками, через які нова кора здійснює саморегуляцію й регуляцію інших мозкових систем. При впливі зовнішнього стимулу в неокортексе формуються або включаються раніше сформовані кортикофугальные вибірково полегшуючі або гальмуючі ефекти, які направляються на ретикулярні интернейроны, що сприймають афферентную импульсацию. Кортикофугальные імпульси, попередньо оброблені по фізичних і біологічних параметрах, направляються до ретикулярних нейронів для мінімізації й селективности підкіркових впливів на кору.

ретикулярна формація, Що Активує, робить не тільки загальний вплив, що активує, на процес формування энграммы, але й безпосередньо включається в її структуру. У період дії наркотичних й інших нейрофармакологических засобів, що гнітять функцію ретикулярної формації, порушується запам'ятовування нового матеріалу будь-якої модальності незалежно від її складності й емоційної значимості. Це порозумівається насамперед придушенням що активують ретикулокортикальных впливів, і від цьому погіршується консолідація слідів. На противагу цьому подразнення ретикулярної формації полегшує навчання, прискорює закріплення энграммы.

Посилення активності таламокортикальной системи за допомогою електричної стимуляції або нейрофармакологических препаратів супроводжується поліпшенням короткочасної пам'яті, зокрема найбільш примітивної її форми, так називаної “пам'ять^-пам'яті-луни-пам'яті”, тобто зростає обсяг безпосередньо відтвореного матеріалу після його пред'явлення у швидкому темпі. При деструкції (руйнуванні) деяких таламических ядер (дорсомедиального й вентролатерального) може  відзначатися утруднення засвоєння нового матеріалу або втримання раніше заученої інформації, виявляються також дефекти пам'яті на віддалені події. Однак оскільки ці явища минущі, передбачається, що подібні порушення пам'яті пов'язані з ослабленням впливів, що активують, названих ядер на лобові відділи кори.

Взаимодействие двох потоків імпульсів, їхня обробка й порівняння лежать в основі специфічної интегративной функції лобових часток, що формують загальні програми поводження й команди для найближчих підкіркових утворень, зокрема для неостриатума, де також відбувається порівняння двох потоків импульсаций, що є важливим для формування всіх видів рухових реакцій. Для утворення й реалізації условнорефлекторных форм поводження кортикальний рівень обробки сигналів є більше важливим, чим неостриарный. У цьому проявляється певна ієрархія двох систем інтеграції.

Таким чином, умовний рефлекс (энграмма) являє собою высокоинтегрированное явище, у якому беруть участь різні коркові й підкіркові утворення мозку, що утягують в интегративный процес із різним функціональним і тимчасовим внеском. Визнаючи нейрофизиологическую специфічність мозкових утворень, обумовлену особливостями переробки афферентного для даних утворень потоку носіїв інформації (наприклад, нервових імпульсів), можна говорити про широку мозкову топографію функціональних агрегатів, задіяних у процесі навчання.

Клітинні й молекулярні механізми навчання й пам'яті

Широке залучення корково-підкіркових структур у механізми замикання асоціативного зв'язку, формування энграммы засновано, з одного боку, на явищі іррадіації дратівливого процесу по специфічних і неспецифічних системах мозку, а з іншого боку - на вірогідно встановлених фактах конвергенції разномодальных імпульсів на одному нейроні. Уперше гіпотеза конвергентного принципу замикання асоціативного зв'язку був сформульований Дж. Экклсом в 1968 р. Він припустив існування “центра” конвергенції, що не має певної локалізації. На нейронах, що входять до складу цього “центра”, відбувається зустріч подразників, що сполучають. За принципом конвергенції гетерогенних стимулів на такому нейроні відбувається формування пространственновременной структури. гіпотеза Дж. Экклса одержала подальший розвиток і була доповнена поданнями про следовых процеси і їхню роль у формуванні й фіксації энграммы. Основу формування пам'ятного сліду склали феномен реверберації імпульсної активності по замкнутих нейронних ланцюгах й явище тривалої синоптичної (посттетанической) потенциации, добре вивчене в нейрофізіології.

Принцип конвергенції стимулів гетерогенної модальності одержав ґрунтовний розвиток у теоретичній концепції П. К. Анохіна про конвергентне замикання асоціативних зв'язків. Имеющие місце при утворенні асоціативного зв'язку нейрофизиологические процеси уторування, суммации, посттетанической потенциации, взаємодія сигналів різних сенсорних модальностей і біологічних модальностей, на думку П.К. Анохіна, є недостатніми для пояснення тривалості явищ фіксації нервових зв'язків на синаптическом рівні. Ці процеси є необхідними тільки для проведення нервових імпульсів з різних структур мозку до тих пунктам, які забезпечують реальну фіксацію энграммы. До них ставляться, по гіпотезі П.К.Анохіна, насамперед молекулярні перетворення в межах мембрани й цитоплазми постсинаптического нейрона. Особливі властивості підкріплювального фактора визначаються специфічними хімічними реакціями, які він викликає. Хімічно гетерогенна чутливість мембрани клітини забезпечує їй “розрізнення” ефективних (підкріплюваних) і неефективних (непідкріплюваних) синаптических входів. Саме в межах мембрани й цитоплазми нейрона відбувається асоціація зффектов умовної й безумовної стимуляції з наступним виходом сформованої інтеграції на аксон у вигляді імпульсного розряду клітини. Саме хімічна гетерогенність мембрани клітини є відправним пунктом для запуску ланцюгів біохімічних процесів у цитоплазмі нейрона. Початковий ланцюг ферментативних процесів приводить до зміни кодів на молекулі рибонуклеиновой кислоти й до фіксації нової констеляції в білковій молекулі. Таким чином, місцем ”зчеплення” стимулів, що сполучають, виявляються конкретні нейрони, а дія механізму обмежується їхньою мембраною й цитоплазмою.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Пам'ять загальна характеристика пам'яті

  Документ
  Кожного дня ми взнаємо багато нового, з кожним днем збага­чуються наші знання. Все, про що дізнається людина, може бути надовго збережене в «кольорах» її мозку.
 2. Видатного Економіста Європи Пам'яті Видатного Економіста Європи, щиро люблячого Німеччину І Америку, автору закон

  Закон
  Сьогодні 12 грудня 2006 р. на 78-му році життя перестало битися серце Валерія Олександровича Васильєва, професори кафедри економіки і підприємництва Карпатського інституту підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
 3. Рекомендації для покращення пам'яті та уваги молодших школярів Загальні висновки

  Диплом
  Початок молодшого шкільного віку визначається моментом вступу дитини до школи. За останні роки, у зв'язку з переходом до навчання з 6 років і введенням чотирирічної початкової школи, Нижня межа даного вікового етапу перемістилася
 4. “Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці”

  Документ
  Щоб піднятися на вищий ступінь розвитку, дитина має засвоїти знання про навколишній світ, оволодіти нормами поведінки, набути певних навичок і вмінь. Все це повязано з роботою памяті.
 5. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Поведінка споживачів" для студентів денної форми навчання окр "Магістр" спеціальності 050108 "Маркетинг"

  Документ
  Метою вивчення дисципліни “Поведінка споживачів” є набуття знань та практичних навичок відносно роботи із споживачами, управлінні їх поведінкою, формуванні і підтримці попиту споживачів на свої товари та послуги, виявленні свого споживача

Другие похожие документы..