Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
4 Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши. 5 Лемма Гронуолла. Продолжение решений до границы области....полностью>>
'Реферат'
Одним из главных признаков литературного языка является его нормированность, т. е. наличие норм. Языковая норма — это образец, это то, как принято го...полностью>>
'Программа курса'
Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творчес...полностью>>
'Бюллетень'
Записи включают полное библиографическое описание изданий, инвентарный номер и название отдела в сокращенном виде (шифр отдела). Список сокращений пр...полностью>>

Назва модуля: Методи та засоби технічного захисту інформації Код модуля

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. Назва модуля: Методи та засоби технічного захисту інформації

 2. Код модуля: ЗІ_6062_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: V

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4.0);
  аудиторні години – 64 (лекції – 32, лабор. – 32);

курсова робота.

 1. Лектор: к. т. н., доц. Пархуць Любомир Теодорович

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати основні канали витоку інформації, методи та засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу,

 • уміти користуватися технічними засобами для захисту інформації.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізит: Електроніка та мікросхемотехніка,

Основи інформаційної безпеки.

 • кореквізити: Проектування систем захисту інформації.

 1. Зміст модуля:

Форми представлення інформації. Основні об’єкти захисту інформації. Технічні канали витоку інформації. Пасивні та активні методи захисту інформації від витоку по технічних каналах. Екранування та заземлення технічних засобів. Фільтрація інформаційних сигналів. Просторове і лінійне зашумлення. Пасивні та активні методи і засоби мовної інформації. Звукоізоляція приміщень. Акустичне маскування. Віброакустичне маскування. Виявлення і придушення диктофонів і акустичних закладок. Методи і засоби захисту телефонних ліній. Методи і засоби пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації. Індикатори електромагнітного поля. Радіочастотоміри. Інтерсептори. Сканерні приймачі. Аналізатори спектру. Селективні мікровольтметри. Програмно-апаратні і спеціальні комплекси контролю. Засоби контролю провідних ліній. Нелінійні локатори. Методи пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації. Методи контролю провідних ліній. Спеціальні перевірки виділених приміщень.

Рекомендована література:

 • Хорошко В.А., Чекатков А.А. Методы и средства защиты информации. Киев, Издательство "Юниор", 2003, – 504с.

 • Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства защити информации. Т1 – Несанкционированное получение информации. Киев, "Арий", 2008, – 464с.

 • Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.А. Методы и средства защити информации. Т2 – Информационная безопасность. Киев, "Арий", 2008, – 344с.

 • Максименко Г.А., Хорошко В.А.. Методы выявления, обработки и идентификции сигналов радиозакладных устройств. Киев, ООО „ПолиграфКонсалтинг”, 2004. –317с.

 • Пархуць Л.Т. Методи і засоби захисту інформації. Конспект лекцій. Частина 1. “Захист інформації від витоку по технічних каналах”. НУ”ЛП”, Львів, 2008. –67с. Частина 2. “Методи і засоби пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації”. НУ”ЛП”, Львів, 2009. –84с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, курсова робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт;

 • Модульний контроль (70%): письмовий модульний контроль 1 та 2;

 • Підсумковий контроль (70 %, екзамен);

 • Курсова робота (100%, залік).

 1. Мова навчання: українська.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Назва модуля: Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації Код модуля

  Документ
  знати архітектуру, периферійні модулі та систему команд однокристальних мікроконтролерів сімейства AVR фірми ATMEL; основні етапи проектування та відладки технічних та програмних засобів мікропроцесорних пристроїв;
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (4)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. Формат опису модуля (17)

  Документ
  Проектувати та впроваджувати системи захисту інформації, здійснювати комплексну оцінку захищеності інформаційних систем стосовно різнх областей застосування.
 4. Захист інформації та інформаційна безпека

  Документ
  Дисципліна "Захист інформації" спрямована на ознайомлення магістрів із основами правового регулювання відносин в інформаційній сфері, конституційними гарантіями прав громадян, зокрема на одержання інформації, та механізмом
 5. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.

Другие похожие документы..