Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Викторина'
Викторина рассчитана на знание учащимися сказок: «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи б...полностью>>
'Документ'
Особенность морали заключается в том, что ее предписания носят универсальный, общечеловеческий характер и применимы в самых различных жизненных ситуа...полностью>>
'Документ'
С конца XV и в течение XVI века в России складывается новая (по сравнению с периодом феодальной раздробленности) система центрального управления — пр...полностью>>
'Примерная рабочая программа'
Моделирование – одно из наиболее эффективных средств исследования сложных систем и процессов, позволяющее анализировать организационные и технические...полностью>>

Академія муніципального управління до 15-річчя Академії муніципального управління

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

До 15-річчя

Академії муніципального управління

АНТИКРИЗОВІ МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

МАТЕРІАЛИ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

(9 квітня 2010 р.)

ЧАСТИНА ПЕРША

КИЇВ – 2010

УДК 3.352

Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління

Протокол № 5 від 12 травня 2010 р.

Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2010) / За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка, Т.В.Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.1, 2010. – 316 с.

Випуск містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку», проведеної 9 квітня 2010 р. спільно Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Київською міською радою, Асоціацією міст України і громад та Академією муніципального управління. Розглянуті, обговорені та узагальнені антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку в контексті науки і практики державного та муніципального управління в Україні, зокрема: організаційно-правові аспекти подолання кризових явищ в органах державної влади та місцевого самоврядування (секція 1); економічний механізм подолання кризових явищ у суспільстві (секція 2); теоретичні та прикладні проблеми антикризового управління розвитком держави, регіонів, територіальних громад(секція 3); інноваційні технології в управлінні міським господарством (секція 4); соціальні та гуманітарні аспекти антикризових програм регіонального та муніципального розвитку (секція 5). У ч.1 увійшли матеріали пленарного засідання, першої та другої секцій. У ч. 2 включено матеріали третьої, четвертої та п’ятої секцій, а також рекомендації конференції.

© Академія муніципального

управління, 2010

ПЕРЕДМОВА

9 квітня 2010 року в приміщенні Академії муніципального управління відбулася міжнародна науково-практична конференція «Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку». Конференція організована і проведена спільно Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Київською міською радою, Асоціацією міст України і громад та Академією муніципального управління з метою обговорення та узагальнення антикризових механізмів регіонального та муніципального розвитку в контексті науки і практики державного та муніципального управління в Україні.

В роботі конференції брали участь працівники органів державного управління та місцевого самоврядування, вітчизняних та зарубіжних установ і навчальних закладів, підприємств, громадських організацій, засобів масової інформації, в тому числі громадяни України, Російської Федерації, Польщі, Грузії та Вірменії.

Серед учасників конференції чимало відомих науковців: 2 члени–кореспонденти Національної академії наук України, академік Академії правових наук України, 20 докторів наук, 124 кандидати наук.

За програмою конференції відбулося два пленарних засідання (основне та з підведення підсумків роботи) та робота в п’яти секціях, а саме:

- організаційно-правові аспекти подолання кризових явищ в органах державної влади та місцевого самоврядування;

- економічний механізм подолання кризових явищ у суспільстві;

- теоретичні та прикладні проблеми антикризового управління розвитком держави, регіонів, територіальних громад;

- інноваційні технології в управлінні міським господарством;

- соціальні та гуманітарні аспекти антикризових програм регіонального та муніципального розвитку.

Проведений діалог між управлінцями, службовцями, науковцями, освітянами, підприємцями, активістами партій та рухів, представниками ЗМІ дозволив більш чітко визначити наукові та практичні підходи до подолання кризових явищ в регіональному та муніципальному розвитку на сучасному етапі в Україні. За результатами обговорень учасниками конференції прийнято рекомендації, що спрямовані на подальше удосконалення антикризових механізмів регіонального та муніципального розвитку.

У даному випуску, який є першою частиною матеріалів конференції, наведено доповіді на пленарному засіданні та тези доповідей учасників конференції у першій та другій секціях, рекомендації конференції, прийняті за результатами роботи цього заходу.

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 9

Пустовойтенко В.П. Взаємодія центральних та місцевих органів влади для виходу з фінансово-економічної кризи 9

Гончарук Н.Т. Проблеми та перспективи реформування публічної адміністрації в Україні 13

Удовиченко В.П. Організаційно-економічні механізми подолання фінансово-економічної кризи на місцевому рівні. 16

Ветвицький Д.О. Розвиток державної екологічної політики України в умовах глобалізації 23

Устинович Е.С. Роль высших учебных заведений в реализации посткризисных мероприятий: опыт регионов России 28

Сурмін Ю.П. Методологія успішного державного управління в умовах кризи. 32

Воротін В.Є. Модифікація законодавчих механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України. 38

Бойко-Бойчук О.В. Теоретичні проблеми розробки ефективних механізмів державного регулювання розвитку міст та шляхи їх подолання 47

Грицяк І.А. Сучасні тенденції модернізації державного управління на регіональному рівні 55

Оболенський О.Ю. Інституціональна теорія публічного управління: логіка подолання інституціональних криз 61

Іванова Т.В. Підготовка управлінських кадрів для регіонального та муніципального розвитку 75

Шаров Ю.П. Антикризове муніципальне управління: проектний підхід як засіб досягнення раціонального результату 77

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (Секція 1) 80

Кампо В.М. Економічний конституціоналізм як інструмент подолання кризових явищ у місцевому розвитку: проблеми методології 80

Кураташвили Анзор Альфредович Правовое регулирование рыночной экономики – как необходимый путь выхода из глобального кризиса 84

Соснін О.В. Про необхідність юридичного визначення наукою поняття «інформаційний ресурс» 86

Кононенко Л.М. Засади адміністративно – правового статусу громадян України 88

Литвин О.П. Кримінально-правові аспекти подолання кризових явищ, шляхом забезпечення екологічної безпеки 91

Бенюх Н.Ф. Правове забезпечення євроінтеграції України в контексті узгодження законодавства. 93

Гриняк А.Б. Розвиток підрядних договірних відносин як один із напрямів реформування житлово-комунального господарства України. 95

Ісаєнко І.А. Функціонування європейського бюро з відбору персоналу як чинник підвищення ефективності адміністрування підбору персоналу до європейських структур 99 54

Карамаш М.П. Політична влада і місцеве самоврядування в історії розвитку України. 101

Ліщук О.П. Законодавча база формування міжбюджетних відносин в Україні 105

Мельников О.Г. Організаційно-правові аспекти формування стратегії прикордонної безпеки російської федерації 107

Онищук С.В. Професійна зайнятість як напрям соціально-економічної адаптації звільнених працівників органів внутрішніх справ. 109

Приходько Х.В. Конституційне процесуальне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна. 111

Барвіцький В.Ю. Забезпечення конституційних гарантій місцевого самоврядування конституційним судом України 113

Бучацька О.М. Основні причини скоєння злочинів безпритульними особами 115

Жмур Ю.М. Міжнародні документи та українське законодавство, що регулює право людини на недоторканність житла. 118

Какауліна Л.М. Про деякі організаційно-правові механізми щодо дальшого комплексного реформування судової системи, удосконалення законодавчої бази стосовно судоустрою, судочинства, статусу суддів. 120

Лукашенко А.А. Основні проблеми правового регулювання повноважень органів самоорганізації населення в Україні 122

Магідін Б.В. Обмежувальна роль адміністративного законодавства у цивільних правовідносинах. 124

Мамука С.Л. Нормативно-правові аспекти регулювання сфери телебачення і радіомовлення в контексті європейського досвіду 126

Маріц Д.О. Строки виконання відчужувачами обов'язків по переданню майна у власність набувачам за договорами з оплатної реалізації майна (на прикладі договору купівлі-продажу і договору поставки). 128

Машковська І.Л. Окремі організаційно-правові аспекти подолання деяких проблем в органах ДПС України 131

Міщук В.В. Територіальний устрій як важлива передумова дієвого функціонування органів публічної влади. 134

Носова В.М. Становлення і розвиток муніципального процесу в Україні. 135

Росіхіна В.Ю. Правові позиції конституційного суду України в сфері реалізації права НГА свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації. 138

Сельвейструк Л.П. Юридична природа застави 140

Слобожан О.В. Напрями реформування юридичних служб органів місцевого самоврядування. 142

Троян А.В. Механізми взаємодії верховної ради України та органів місцевого самоврядування як засіб подолання кризових явищ у державі. 144

Фігель А.А. Поняття і зміст захисту житлових прав фізичних осіб. 146

Хащівська Н.В. Строк, як істотна умова договору оренди державного та комунального майна 150

Шульц О.А. Діяльність міжнародних організацій у сфері захисту прав дітей в Україні. 152

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У СУСПІЛЬСТВІ (Секція 2). 154

Мних М.В., Трестер В.О. Ефективність системи фінансів в Україні з точки зору сталого економічного розвитку 154

Борисенко О.П. Проблеми інтеграції України до європейської спільноти 156

Баластрик Л.О. Чи виконують антициклічну функцію державні витрати в Україні?. 158

Болдирєв К.О. Інституційно-правове вдосконалення державної системи зайнятості населення України 159

Береговий В.К. Перші кроки подолання кризових явищ в Україні 162

Васильєва Н.В. Розвиток регіонів у сучасних умовах 165

Гуцул Т.А. Якість молочної сировини в Україні 167

Гузик М.М. Фінансово-економічна криза в Україні: природа та наслідки 169

Гуменна О.В. Вплив потреб споживачів на впровадження інновацій. 172

Демківський А.В. Вексельні форми кредитування реальної економіки 174

Колобова Л.В. Світовий досвід страхування підприємницьких ризиків і можливість його застосування в Україні 177

Колобова Л.В., Мещерякова А.В. Роль та значення місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку територій. 179

Колобова Л.В., Островецький В.І. Роль рентних та ресурсних платежів в системі бюджетно-податкового регулювання України. 181

Костюк В.А. Організаційні передумови іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення. 183

Крейдич І.М. Домінанти реалізації інвестиційої політики розвитку промислового підприємства 185

Крушельницька Т.А. Реформування непрямого оподаткування як крок до євроїнтеграції України 187

Курило Л.І. Стимулювання суб’єктів господарювання щодо впровадження результатів наукових досліджень в аграрному секторі 189

Молодченко Т.Г., Ткаченко А.Ю. Фінансове забезпечення місцевих бюджетів як запорука муніципального розвитку. 191

Мущинська Н.Ю. Програмування як спосіб вирішення економічних проблем. 193

Павлюк А.П. Антикризова регіональна економічна політика України: пріоритетні завдання 195

Пилипенко О.О. Управління фінансовими ресурсами в умовах економічної кризи 197

Ровна В.М. Інноваційні складові виходу України з фінансово-економічної кризи. 200

Румик І.І. Інвестиційні моделі пожвавлення економічного розвитку країни 201

Савенко А.Є., Савенко С.С. Розвиток медичного страхування в Україні: історичний досвід 204

Свєтлов Б.Т., Болдирєв О.К. Інноваційна спрямованість структурної трансформації ринку праці України.. 206

Скиба М.В. Підвищення рівня інституційної спроможності громад щодо економічного розвитку територій в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи 209

Сльозко Т.М. Проблеми вартісної оцінки об’єктів 211

Стецюк Т.І. Шахрайство в системі добровільного медичного страхування: шляхи запобігання 213

Толуб’як В.С. Передумови запровадження накопичувальної складової пенсійної системи в Україні. 218

Тьорло В.В. Напрями подолання кризових явищ в металургійному комплексі України 220

Філіпенко Т.В. Антикризова трансформація режиму валютного курсу в Україні 222

Хечоян Т.Б. Вопросы развития малого и среднего бизнеса в республике Армения 224

Чала Н.Д. Фіскальні механізми стимулювання інноваційного розвитку країни 232

Чумаченко О.Г. Криза як закономірність «розбудови» української економіки. 235

Шигаєва Т.В. Проблеми подолання диспропорцій економічного розвитку регіонів. 237

Дихнич І.В. Активізація інвестиційної та регіональної соціально-економічної діяльності – як шлях до подолання кризових явищ у суспільстві 239

Зінченко В.М. Особливості нагромадження основного капіталу в умовах світової фінансової кризи. 241

Знаменський І.О. Інноваційна діяльність в умовах сучасної економічної кризи. 243

Обушна Н.І. Структурні особливості інвестиційних процесів в Україні. 245

Стрибуль О.В. Амортизаційна політика в умовах антикризового

управління 248

Тищенко М.П. Розвиток «електронного уряду» як інструмент

антикризового управління держави в період трансформації економічної системи України 251

Устюгова Ж.В. Можливі стратегії поведінки інвестрів в умовах падаючого ринку цінних паперів. 253

Устюгова Ж.В., Матвієнко Д.О. Формування економічної безпеки України, як запорука подолання кризових явищ в економіці 255

Курінна О.В. Шляхи подолання кризових явищ на підприємствах. 257

Овчар О.С. Концептуальні засади формування інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку промислових підприємств. 259

Стецький В.О. Управління державним боргом в умовах світової фінансової кризи 261

Вістяка Г.І., Вістяка О.І. Вексельна форма мобілізації кредитних ресурсів підприємств 263

Бережний Я.В. Стратегічне планування економічного розвитку в державному управлінні як механізм подолання кризових явищ у суспільстві. 265

Бичков О.О. Кластерна форма організації економіки регіонів 267

Близнюк В.В. Соціальні реформи, як економічний механізм подолання кризових явищ у суспільстві 270

Гарасимчук В.М. Управління розвитком житлово-комунального господарства в кризових умовах. 272

Гончарський І.Л. Антикризове управління сільськогосподарським підприємством 274

Гусак В.А. Проблеми розвитку ринку кредитних спілок в Україні. 276

Денисенко О.М. Позитивні та негативні наслідки можливого створення мегарегулятора фінансових ринків в Україні 277

Діденко В.С. Управлінські аспекти подолання кризових явищ у сфері якості послуг водопостачання 279

Кавтиш О.П. Корпоративне регулювання як механізм подолання кризових явищ у структурі управління національним господарством 281

Красноступ О.М. Роль і місце бюджету міста Києва в бюджетній системі України умовах виходу з економічної кризи 283

Малець А.В. Муніципальні запозичення як антикризовий фінансовий інструмент підтримки місцевої інфраструктури 284

Марковський С.С. Державна фінансова підтримка регіонального розвитку. 286

Мініч В.Г. Інвестиції як основний чинник подолання кризових явищ в економіці. 288

Наєнко О.Ю. Бюджетний дефіцит: причини та шляхи подолання 289

Олофінський О.О. Визначення основних проблем розвитку економіки України через систему міжнародних рейтингів рівня розвитку підприємництва в країні 292

Семенюта І.А. Потенційні напрями інвестування та інвестиційної політики держави в сучасних економічних умовах. 294

Романчук І.В. Інвестування в людський розвиток як чинник соціального та економічного поступу України 296

Свириденко Ю.А. Злиття і поглинання як антикризова стратегія розвитку вітчизняного рітейлу. 298

Ткаченко П.В. Інновації як провідний шлях виходу України з фінансово-економічної кризи 300

Фаріон Д.О. Управління інвестиційною діяльністю реконструкції міської житлової забудови 302

Чайківська С.В. Інноваційна модель розвитку як чинник економічного зростання 304

Шатило О.А. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні та його прорахунки 305

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Пустовойтенко В.П.,

д.т.н., професор,

завідувач кафедри управління міським господарством

Академії муніципального управління

ВЗАЄМОДІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ДЛЯ ВИХОДУ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Питання подолання фінансово-економічної кризи в Україні досі має здебільшого політичне забарвлення. Ще напередодні президентських виборів почали лунати оптимістичні заяви про те, що всі серйозні негаразди вже позаду, падіння економіки припинилося і тепер ми можемо на повну силу задіювати потенціал наших провідних галузей. З іншого табору у відповідь прозвучали вимоги провести незалежний міжнародний аудит, щоб оцінити реальну економічну ситуацію і припинити масштабне окозамилювання. Результатом такого політичного протистояння стало аномальне явище – відсутність державного бюджету-2010 та поточної програми соціально-економічного розвитку країни. Ручне управління економікою, ручне подолання наслідків кризи розвіяли ілюзії щодо швидкого і переконливого розвитку.

Я думаю, ми ще не забули, як на попередніх наших конференціях обговорювали прорахунки в роботі минулої влади, її непрофесіоналізм та закритість. Поважні фахівці в цьому залі пропонували наукові підходи до вирішення багатьох соціально-економічних проблем, але політики не хотіли до нас дослухатися, не зважали на пропозиції спеціалістів. Тож тепер офіційна статистика підсумовує минулорічні «здобутки»: падіння реального ВВП у 2009 році досягло 15,1%, дефіцит платіжного балансу у порівнянні з 2008 роком зріс у чотири рази, чисті валютні резерви зменшилися втричі, сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 лютого 2010 року становила 1692,4 млн. гривень. Реальний доход населення за Ш квартал 2009 року зменшився на 9,9% у порівнянні з відповідним періодом 2008 року.

На жаль, статистичні дані не фіксують цілого ряду серйозних недоліків, які прямо чи опосередковано вплинули на загострення кризових явищ в Україні. Насамперед йдеться про недосконалу політичну систему, котра спонукала розбалансованість влади, протистояння владних інституцій по горизонталі та вертикалі. Відтак склалася ситуація, що навіть якби найвищі органи законодавчої та виконавчої влади ухвалили необхідний комплекс рішень у політичній та соціально-економічній царині, вони могли залишитися не реалізованими з боку інших органів влади і не оціненими суспільством. Згідно з чинною системою, губернатори областей підпорядковуються Президентові, Прем’єр не має на них впливу. І якщо Президент не дозволить, губернатор заблокує будь-яку урядову постанову.

За такої політичної системи пригніченим і практично безправним залишилося й місцеве самоврядування. А отже і не виконувало покладених на нього функцій забезпечення гідного життя та стабільної роботи територіальної громади і заразом – розвитку демократичного суспільства. Знекровлене фінансово-економічною кризою, місцеве самоврядування перетворилося з активного гравця на пасивного спостерігача.

Такі процеси загострилися, і їх не можна оминати увагою. Тим паче, що сьогодні з’явилися реальні передумови для того, аби опанувати складною ситуацією і повернути її на краще. Україна обрала нову владу, і їй під силу здійснити необхідні перетворення. Вона має достатній аванс суспільної довіри і заразом – гостре бажання пересічних українців гуртом подолати кризу, недоліки та бідність.

До позитивних змін, які відбулися, відбуваються і додають оптимізму, я б відніс наступні моменти. Насамперед, це обрання нового Президента України, формування більшості у Верховній Раді і призначення нового Кабінету міністрів. Також уже призначені голови обласних державних адміністрацій, найближчим часом завершиться формування оновлених районних держадміністрацій. Тож виконавча влада сформована, і надзвичайно важливо, що вона складає єдину команду. На весну 2011 року плануються і місцеві вибори.

Важливим є і те, що нова влада завершує підготовку бюджету-2010 і плану соціально-економічного розвитку України.

Мені імпонують професіонали, які сьогодні повертаються до виконавчої влади. З багатьма із них довелося разом працювати, я знаю, що вони мають належні знання та досвід і серйозно готувалися до нинішніх призначень. Найближчим часом їм доведеться особливу увагу приділити проведенню зваженої кадрової політики, оскільки у багатьох міністерствах та відомствах, місцевих органах влади надзвичайно роздуті кадри, вони потребують нагального скорочення. Такі процеси відбуваються завжди болісно, але нині є необхідними, бо кадрова політика серед держслужбовців має формуватися не за кількісним принципом, а за якісним.

Та, переконаний, головне завдання полягає не в тому, аби поміняти особистостей в системі, суттєвих змін потребує сама система.

Розпочата 2004 року політична реформа вже невдовзі зупинилася, а відтак її неузгодженості перетворилися на справжнє гальмо суспільного розвитку. Часто можна було почути дорікання: політична реформа наробила справжнього лиха! Це – абсурд, справжнього лиха наробила не політична реформа, а її незавершеність. Це нагадує ситуацію, коли хворого на запалення апендициту лікарі розрізали і пішли пити чай.

Політреформа сьогодні потребує нагального продовження. Це відчуває політична еліта, відчуває суспільство. Тож у наступні роки ми неодмінно підійдемо до внесення вагомих змін у Конституцію України. Для ухвалення таких рішень владі потрібна буде підтримка конституційної більшості народних депутатів, хоча поки що це є проблематичним.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (1)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
 2. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (2)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
 3. Академії мистецтв (1)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.С. Тимошенко, О.К.
 4. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 5. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,

Другие похожие документы..