Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Программа курса «Нацистский оккупационный режим и Холокост на Брянщине» стала итогом многолетней работы музея школы по этой теме. Начиная с 2 года, ш...полностью>>
'Документ'
Реализация норм административного права. 10. Источники административного права. 11. Административное законодательство, его система и структура. 1 . П...полностью>>
'Документ'
Реализация Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016гг.) «Развитие образования города Москвы» («Столичное образовани...полностью>>
'Лекция'
1. Неискушенный человек соотнесет слово «философия» преж­де всего со словом «культура», тем самым интуитивно уловив связь этих явлений. Очевидно, что...полностью>>

Міністерство Юстиції україни головне управління юстиції у сумській області нака з

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:


Міністерство ЮстиціЇ України

ГОЛОВНЕ управління юстиції У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

«10» січня 2012 року м. Суми № 14 - ОД

Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління юстиції у Сумській області та територіальних органах юстиції на 2012 рік

З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням в апараті Головного управління юстиції у Сумській області та територіальних органах юстиції, відповідно до Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»,-

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління юстиції у Сумській області та територіальних органах юстиції на 2012 рік (далі – План заходів), що додається.

2.Керівникам структурних підрозділів апарату Головного управління юстиції у Сумській області, начальникам районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції Сумської області:

2.1.відповідно до цього Плану заходів затвердити Плани заходів попередження та профілактики корупційних правопорушень управлінь та відділів на 2012 рік;

2.2.забезпечити, в межах компетенції, виконання завдань, передбачених Планом заходів;

2.3.надавати інформацію про виконання Плану заходів до сектору кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції відповідно до визначених строків.

3.Сектору кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Сумській області:

3.1.забезпечити контроль за виконанням Плану заходів;

3.2.зійснювати моніторинг виконання Плану заходів та, у разі необхідності, вносити пропозиції для забезпечення його виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління Л.В.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника Головного

управління юстиції у Сумській

області

від 10.01.2012 № 14 -ОД

План заходів

щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління юстиції у Сумській області

та територіальних органах юстиції на 2012 рік

1. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями апарату Головного управління юстиції у Сумській області та територіальних органів юстиції покладених на них обов’язків і завдань, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Сектор кадрової роботи та державної служби, керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції

Постійно

2.Забезпечувати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Сектор кадрової роботи та державної служби, керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції

Постійно

3.Відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечити подання державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в апараті Головного управління юстиції у Сумській області та територіальних органах юстиції.

Сектор кадрової роботи та державної служби, керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно, у разі наявності

4. Здійснювати на засіданнях колегій головного управління юстиції та оперативних нарадах територіальних органів юстиції розгляд питань стосовно виконання законодавства про державну службу, запобігання та протидії корупції, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері.

Сектор кадрової роботи та державної служби, керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно

5. Неухильно забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

Сектор кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції

Постійно

6. Здійснювати заходи щодо роз’яснення нового антикорупційного законодавства.

Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно

7. Забезпечувати в межах компетенції всебічний розгляд звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблем.

Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно

8. Аналізувати пропозиції, що надходять від громадян через журнал «Відгуків та пропозицій» і телефонну «Лінію довіри», та здійснювати заходи стосовно усунення недоліків та покращення роботи структурного підрозділу головного управління юстиції, до якого надійшли такі пропозиції.

Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції

Постійно

9. Узагальнити та проаналізувати практику реагування на корупційні правопорушення, недодержання керівниками різних рівнів порядку притягнення до відповідальності за вчинення корупційних діянь їх підлеглими працівниками та факти невжиття заходів щодо запобігання подібних випадків, з метою вироблення заходів по усуненню умов, що сприяють цьому.

Сектор кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

До 5 січня 2013 року

10. У разі недодержання державними службовцями законодавства про державну службу, про запобігання та протидію корупції, проводити службові розслідування (перевірки).

Сектор кадрової роботи та державної служби, керівники та працівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції

Постійно

11. Забезпечувати інформування сектору кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Сумській області у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов’язків.

Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно

12. Забезпечувати інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов’язків.

Сектор кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції

Постійно

13. Забезпечити подання інформації про результати розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування до сектору кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Сумській області для подальшого узагальнення.

Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Щоквартально до 25 числа останнього місяця відповідного кварталу

14. Забезпечити подання інформації про результати розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України для подальшого узагальнення.

Сектор кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції

Щоквартально до 1 числа місяця за звітнім періодом

15. Під час проведення комплексних та цільових перевірок територіальних органів юстиції Сумської області здійснювати оцінку ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства та Плану заходів.

Сектор кадрової роботи та державної служби, керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції

Протягом року, відповідно до планів перевірок

16. Надавати територіальним органам юстиції Сумської області методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції.

Сектор правової роботи та освіти, керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції

Постійно

17. Забезпечити своєчасне подання до сектору кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Сумській області аналітичної інформації про виконання вимог антикорупційного законодавства та цього Плану заходів для подальшого узагальнення.

Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

До 20 грудня 2012 року

18. Забезпечити своєчасне подання до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України аналітичної інформації про виконання вимог антикорупційного законодавства та цього Плану заходів для подальшого узагальнення.

Сектор кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції

До 31 грудня 2012 року

19. Забезпечити своєчасне подання до сектору кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Сумській області інформації про заходи, що вживаються головним та територіальними управліннями юстиції Сумської області по виконанню антикорупційного законодавства.

Керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Щоквартально до 5 числа останнього місяця відповідного кварталу

20. Забезпечити своєчасне подання інформації про заходи, що вживаються головним та територіальними управліннями юстиції Сумської області по виконанню антикорупційного законодавства для розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в рубриці «Антикорупційні ініціативи».

Сектор кадрової роботи та державної служби головного управління юстиції

Щоквартально до 15 числа останнього місяця відповідного кварталу

21. Забезпечити інформування громадськості через друковані засоби масової інформації, радіо та телебачення про негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в цілому та значні кроки держави щодо зменшення рівня корупції.

Сектор правової роботи та освіти, керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

Постійно

22. Забезпечити підготовку проекту Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління юстиції у Сумській області та територіальних органах юстиції на 2013 рік.

Сектор кадрової роботи та державної служби, керівники структурних підрозділів апарату головного управління юстиції, начальники районних, Сумського міського та міськрайонних управлінь юстиції

До 5 грудня 2012 року

Завідувач сектором кадрової

роботи та державної служби О.М. БіликСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 2. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (6)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 4. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 5. Закон україни (13)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 лютого 2009 року N 908-VI,від 5 березня 2009 року N 1080-VI, від 17 березня 2009 року N 1131-VI

Другие похожие документы..