Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Настоящие требования разработаны на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования по физике. Они предс...полностью>>
'Программа дисциплины'
итоговая оценка выставляется по 10-бальной шкале и складывается из оценок за участие в семинарских занятиях (0,2 балла), письменную контрольную работ...полностью>>
'Документ'
Миша сидит и рассеянно вертит в руке ненавистную ручку. «Опять не так держишь! Сколько раз повторять?! Ты что не знаешь, где право, а где лево?! Отца ...полностью>>
'Документ'
Приглашаем вас 29 и 30 сентября 2011 года принять участие в работе Международной научной конференции «Право и процесс в XXI веке: континентальный опы...полностью>>

Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 09. 07. 97 N 307

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307

Наказ Державної митної служби України
від 7 листопада 2007 року N 933

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2007 р. за N 1329/14596

Відповідно до пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 940, Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мін'юсті 24.09.97 за N 443/2247 (у редакції наказу Держмитслужби від 18.04.2002 N 207), виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Уважати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби від 30.06.98 N 380 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі", зареєстрований у Мін'юсті 22.07.98 за N 469/2909 (зі змінами), від 17.05.2006 N 381 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами із застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3)", зареєстрований в Мін'юсті 08.06.2006 за N 694/12568, від 30.12.2003 N 931 "Про затвердження Порядку заповнення граф періодичної митної декларації", зареєстрований в Мін'юсті 30.12.2003 за N 1273/8594 (зі змінами).

3. Унести до Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг), затвердженого наказом Держмитслужби від 30.12.2003 N 932, зареєстрованого в Мін'юсті 17.01.2004 за N 66/8665 (зі змінами), такі зміни:

3.1. Абзац другий пункту 1.5 виключити.

3.2. Додаток 1 до цього Порядку виключити.

4. Главу 9 Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.12.99 N 792, зареєстрованого в Мін'юсті 22.12.99 за N 902/4195 (у редакції наказу Держмитслужби від 05.11.2001 N 708) (зі змінами), виключити.

5. Унести до Порядку застосування окремої митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.12.2003 N 909, зареєстрованого в Мін'юсті 29.12.2003 за N 1249/8570 (у редакції наказу Держмитслужби від 16.05.2006 N 377), такі зміни:

5.1. Абзац шостий пункту 1.2 виключити. У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий уважати відповідно абзацами шостим і сьомим.

5.2. Пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. При заповненні ОМД використовуються бланки єдиного адміністративного документа форми МД-2, додаткових аркушів до нього форми МД-3, специфікації форми МД-8".

5.3. Доповнити пункт 1.5 новим абзацом такого змісту:

"Графи ОМД заповнюються згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307, зареєстрованою в Мін'юсті 24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами)".

5.4. Глави 3, 4 виключити.

6. Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В. П.) і Юридичному департаменту (Небрат Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

8. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С. М.), Департаменту митної статистики (Овдієнко Н. Т.), Департаменту митних платежів (Джигалов С. А.), Управлінню контролю за переміщенням вантажів (Луговець В. А.), Управлінню митної вартості (Ляденко І. Г.), Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.), Центральному митному управлінню лабораторних досліджень та експертної роботи (Рамусь І. П.) привести нормативно-правові акти Держмитслужби згідно з компетенцією у відповідність до цього наказу.

9. Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати про вимоги цього наказу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митних органів і в пунктах пропуску через державний кордон України.

10. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.2008.

11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби Черкасського Р. А.

 

Голова Державної
митної служби України 

 
О. Б. Єгоров 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Міністра фінансів України 

 
В. А. Копилов 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
К. О. Ващенко 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 9 липня 1997 р. N 307
(у редакції наказу Державної митної служби України
від 7 листопада 2007 р. N 933) 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2007 р. за N 1329/14596 
Інструкція
про порядок заповнення вантажної митної декларації

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення граф вантажної митної декларації (далі - ВМД) на зброшурованих у комплекти бланках єдиного адміністративного документа форми МД-2 (далі - комплект форми МД-2), додаткових аркушів до нього форми МД-3 (далі - комплект форми МД-3), специфікації форми МД-8, порядок унесення відомостей до доповнення форми МД-6, особливості заповнення граф ВМД залежно від напрямку переміщення товарів, митного режиму тощо, випадки застосування специфікації форми МД-8, а також порядок розподілу та використання аркушів ВМД форм МД-2, МД-3, МД-6, МД-8.

2. Вимоги до форми, порядку подання, якості заповнення граф ВМД, а також випадки застосування ВМД визначено Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами).

3. Комплект бланків форми МД-2 використовується для заявлення відомостей про один товар.

Комплект додаткових аркушів форми МД-3 використовується як доповнення до комплекту бланків форми МД-2, якщо у ВМД заявляються відомості про партію товарів, до складу якої входять два і більше товарів, які мають різні коди згідно з УКТЗЕД, а також якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо).

У кожному з комплектів додаткових аркушів форми МД-3 можуть заявлятися відомості про три товари.

Кількість комплектів бланків форми МД-3, що використовуються при декларуванні партії товарів, необмежена.

У випадках, визначених пунктом 8 цього розділу, замість додаткових аркушів форми МД-3 допускається застосування специфікації форми МД-8.

Кількість примірників специфікації форми МД-8 має відповідати кількості аркушів у комплекті ВМД, що подається до оформлення. Кількість аркушів у кожному примірнику специфікації необмежена.

4. Терміни вживаються в цій Інструкції в таких значеннях:

активний транспортний засіб - транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії та приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби в разі, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів;

відправник - особа, яка передала або має передати заявлені у ВМД товари в розпорядження перевізника відповідно до договору перевезення для доставки одержувачу та яка зазначена в транспортному документі, або така, що самостійно доставляє ці товари одержувачу, не користуючись послугами перевізника;

вага брутто - загальна вага товару, що включає в себе вагу всієї упаковки, за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання;

міжнародне перевезення - перевезення товарів з перетином державного кордону з території України на територію іноземної держави; з території іноземної держави на територію України; транзитом через територію України;

одержувач - зазначена в транспортному документі особа, якій перевізник згідно з транспортними документами або за дорученням відправника (відправник, що доставляє товари самостійно, не користуючись послугами перевізника) має передати товари;

ордерні поставки - поставки товарів для купівлі-продажу чи товарообміну, при яких на момент вивезення товарів ще не укладено зовнішньоекономічні договори (контракти) купівлі-продажу або міни. Після фактичного відвантаження товарів і укладення таких договорів (контрактів), але не пізніше строку, установленого положеннями статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", повинна бути одержана оплата за відвантажені товари та проведено митне оформлення цих товарів у відповідний митний режим;

переміщення товарів митною територією України - переміщення товарів під митним контролем:

від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України, до митного органу, розташованого на митній території України;

від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України;

від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу або в межах зони діяльності одного митного органу;

при транзитних перевезеннях відповідно до процедури прохідного митного транзиту - від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України;

стаціонарні засоби транспортування - трубопроводи та лінії електропередачі;

фактурна вартість - ціна товарів, які переміщуються через митний кордон України, зазначена в рахунку-фактурі (рахунку-проформі).

5. Загальні положення, що стосуються заповнення граф ВМД:

5.1. ВМД заповнюється декларантом за допомогою комп'ютера та не повинна містити підчисток і помарок.

5.2. Відомості, заявлені декларантом у ВМД, є відомостями, необхідними для митних цілей.

5.3. Графи A, C, D/J, E/J, G, H, I, F ВМД заповнюються посадовими особами митних органів. Інші графи ВМД заповнюються декларантом. В окремих випадках, визначених цією Інструкцією, до зазначених граф ВМД частина відомостей може вноситися декларантом, а посадові особи митних органів можуть вносити відомості, що належать до компетенції митних органів, до інших граф ВМД. Графи 55, 56 ВМД, у випадках, визначених цією Інструкцією, заповнюються особою, що прийняла задекларовані товари до перевезення (перевізником).

5.4. При заповненні граф ВМД посилання на раніше заповнені графи не дозволяється.

5.5. Заповнення графи ВМД при декларуванні товару до обраного митного режиму здійснюється за наявності літерного символу в таблиці, яка наведена в додатку 1 до цієї Інструкції, якщо інше не передбачено в примітках до таблиці та правилах заповнення граф ВМД для обраного напрямку переміщення.

5.6. Якщо Інструкція при визначенні порядку заповнення граф відповідно до напрямку переміщення не містить опису графи, то графа згідно з положеннями Інструкції (додатка 1 до неї) не заповнюється.

5.7. Відомості, заявлені у ВМД, засвідчуються підписом особи, яка склала ВМД, у графі 54 на бланках форми МД-2, у будь-якому вільному місці (за виключенням граф, що заповнюються посадовими особами митних органів) на бланках форми МД-3, у правому нижньому кутку в спеціально виділеній графі доповнення форми МД-6, у правому нижньому кутку на всіх аркушах специфікації форми МД-8. Підпис завіряється печаткою декларанта (для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб /за наявності/), яка містить ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) або (за наявності) ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ідентифікаційний номер за ДРФО).

5.8. Порядок заповнення граф періодичної митної декларації відповідно до митного режиму транзиту стосується лише випадків декларування товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування.

5.9. Правила заповнення граф комплекту бланків форми МД-3 відповідають правилам заповнення відповідних граф комплекту бланків форми МД-2, якщо для окремих граф бланків форми МД-3 цією Інструкцією не передбачено інше.

5.10. У невикористаних графах 33 "Код товару" аркушів комплекту форми МД-3 проставляється запис "хххххххххх".

5.11. Регіональним митницям і митницям не допускається встановлювати порядок заповнення граф ВМД і визначати особливості заповнення граф ВМД, відмінні від визначених цією Інструкцією, а також висувати до декларантів вимоги щодо внесення до ВМД інформації, не передбаченої цією Інструкцією.

6. Порядок унесення відомостей та оформлення доповнення форми МД-6:

6.1. Якщо в полі будь-якої графи ВМД не вистачає місця для внесення обов'язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (унесення відомостей), то відомості зазначаються у доповненні форми МД-6 (далі - доповнення), що є невід'ємною частиною ВМД. При цьому у відповідній графі ВМД після внесених відомостей вчиняється запис "Див. доп.".

6.2. Усі доповнення мають бути пронумеровані. У правому верхньому кутку в спеціально виділеній графі кожного аркуша доповнення зазначається:

"Доповнення N ________________________________________________________________________ (зазначається порядковий номер комплекту доповнення)

до ВМД N ____________________________________________________________________________
(посадовою особою митного органу зазначається реєстраційний номер ВМД, наведений у графі "А")". 
6.3. Якщо в доповнення виносяться відомості з граф, що стосуються всіх товарів, які декларуються в цій ВМД, то інформація з кожної такої графи має бути розміщена окремо одна від одної після номера відповідної графи.

6.4. У разі винесення в доповнення інформації з граф, що стосуються певного товару, зазначається порядковий номер цього товару у вигляді напису: "Товар N ___". Нижче, з посиланням на відповідну графу із зазначенням її номера, зазначаються відомості, що вносяться в цю графу.

6.5. У разі відсутності місця для внесення відомостей у доповнення використовується новий комплект аркушів доповнення.

6.6. Якщо доповнення складено посадовою особою митного органу, то кожен його аркуш підписується цією посадовою особою з проставленням у нижній частині кожного аркуша біля позначки "Печатка:" особистої номерної печатки посадової особи митного органу. У цьому разі можуть використовуватися бланки доповнень, виготовлені за допомогою комп'ютера.

6.7. На всіх аркушах доповнення, що входять до складу ВМД, проставляється відбиток штампа "Під митним контролем" (далі - штамп ПМК) під час прийняття ВМД до оформлення та особистої номерної печатки під час завершення оформлення. Вільне місце аркушів доповнення прокреслюється посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення. Допускається обведення написів таким чином, щоб їх було неможливо доповнити.

6.8. Електронна копія ВМД має обов'язково містити відомості, наведені в доповненні. При цьому запис "Див. доп." в електронну копію не вноситься.

6.9. Дозволяється використання доповнення, складеного декларантом, для штампів і написів державних контрольних органів, що здійснюють інші види контролю, передбачені статтею 27 Митного кодексу України.

6.10. Аркуші доповнення розподіляються у порядку, установленому пунктом 7 цього розділу. При розподілі аркуш ВМД і долучений до нього аркуш доповнення повинні мати на правому краї поля однакового кольору.

7. Розподіл аркушів ВМД:

7.1. Після завершення митного оформлення товарів до заявленого митного режиму аркуші ВМД розподіляються у такому порядку:

аркуші з позначенням "1/6" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 і доповнення (у разі наявності) зберігаються разом з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, у підрозділі митного органу, що здійснював митне оформлення;

аркуші з позначенням "2/7" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 і доповнення (у разі наявності) використовуються в підрозділі митної статистики митного органу;

аркуші з позначенням "3/8" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 і доповнення (у разі наявності) повертаються декларанту;

при розміщенні товарів у митні режими, що передбачають їх вивезення за межі митної території України, аркуші з позначенням "4/5" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 передаються уповноваженій особі для доставлення перевізником разом з товаром у структурний підрозділ митного органу в пункті пропуску через митний кордон України. Після проведення процедури пропуску ці аркуші передаються до архіву митниці, що здійснила пропуск товару через митний кордон. При митному оформленні (за винятком транзиту) товарів структурним підрозділом митного органу безпосередньо в пункті пропуску через митний кордон України, через який ввозяться (вивозяться) товари, аркуші з позначенням "4/5" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 не застосовуються.

7.2. Під час оформлення товару, що ввозиться на митну територію України (за винятком транзиту), аркуші з позначенням "4/5" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 не використовуються.

7.3. Якщо декларування товару проводиться митним брокером, то за його бажанням допускається оформлення в одному примірнику додаткових аркушів ВМД. При цьому вони повинні бути копіями аркушів з позначенням "3/8" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3. При використанні додаткових аркушів ВМД з позначенням "3/8" у графі E/J працівником підприємства, уповноваженим на декларування, що склав ВМД, учиняється запис: "Оформлено додаткові 3/8 аркуші ВМД", який засвідчується печаткою митного брокера. При цьому аркуші з позначенням "3/8" передаються власникові товару, а додаткові аркуші митному брокеру.

7.4. У разі потреби митний орган має право видавати (засвідчувати) заявникам (особам, зазначеним у графах 2, 8, 9, 14 ВМД) ксерокопії оформлених аркушів комплектів бланків форм МД-2 і МД-3. При цьому відмітка "Копія" проставляється у верхній частині лицьового боку кожного аркуша ксерокопії. Напис про засвідчення копії складається зі слів "Згідно з", особистого підпису посадової особи митного органу, що засвідчує копію, її ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії. Підпис засвідчується відбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу. При цьому в нижній частині графи E/J ВМД посадовою особою митного органу, що засвідчує копію, зазначаються дата видачі (засвідчення) копії (копій), порядковий номер комплекту форми МД-2 чи МД-3, зазначений у першому підрозділі графи 3, кількість виданих (засвідчених) копій, реквізити заявника. Облік копій ВМД проводиться підрозділом митного органу, що здійснював митне оформлення.

8. Застосування специфікації форми МД-8:

8.1. Допускається застосування специфікації форми МД-8 у таких випадках:

при декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України як гуманітарна допомога;

при декларуванні товарів у митний режим тимчасового ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування, крім випадків, якщо цьому режиму передував митний режим митного складу;

при декларуванні запасів, призначених для споживання;

при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при декларуванні товарів, витрачених при здійсненні операцій з переробки товарів;

при декларуванні товарів як консолідованого вантажу під час розміщення їх на митному ліцензійному складі, власником якого є транспортно-експедиційна організація, у митному режимі митного складу;

при декларуванні товарів у митному режимі транзиту без застосування заходів гарантування доставки товарів, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

8.2. При застосуванні специфікації форми МД-8 у правому верхньому кутку у верхній частині графи, що розташована над назвами колонок, цифрами проставляється позначення примірника специфікації, що має відповідати позначенню аркуша ВМД (1/6, 2/7, 3/8, 4/5), а через тире - порядковий номер аркуша в примірнику специфікації, починаючи з одиниці. У нижній частині цієї графи зазначається реєстраційний номер, наведений у графі "A" ВМД, до якої додається специфікація.

8.3. У полі "Опис та кількість товару" специфікації форми МД-8 наводяться відомості про товари відповідно до товаросупровідних документів.

У полі "Код товару" наводиться код згідно з УКТЗЕД у кількості знаків, визначеній для відповідного митного режиму з урахуванням особливостей переміщення.

У поля "Вага брутто, кг", "Фактурна вартість", "Митна вартість" інформація вноситься в порядку, аналогічному до опису граф 35, 42, 45 ВМД відповідного напрямку переміщення.

8.4. У специфікації форми МД-8 порядковий номер товару проставляється у порядку зростання, починаючи з номера "2".

8.5. Після останнього використаного рядка специфікації форми МД-8 проводиться горизонтальна лінія, а невикористані рядки специфікації перекреслюються по всій ширині аркуша специфікації та вниз по діагоналі у вигляді позначки "Z".

8.6. Разом із специфікацією форми МД-8 подається її електронна копія. Інформація, унесена до електронної копії специфікації форми МД-8, повинна відповідати інформації, унесеній декларантом до оригіналу.

8.7. На всіх аркушах специфікації форми МД-8 у нижній частині проставляється відбиток штампа ПМК під час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.

9. Випадки складання кількох ВМД на одну партію товарів та однієї ВМД на кілька партій товару:

9.1. Окремі ВМД на товари, що входять до однієї партії, обов'язково оформлюються незалежно від їх фактурної вартості за наявності в партії:

товарів, до яких застосовуються різні митні режими;

товарів, за які в межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту) передбачено різні форми розрахунків (наприклад, бартер) чи в різній валюті, або якщо за частину товару розрахунки між сторонами договору (контракту) не здійснюються;

товарів, що переміщуються за різними зовнішньоекономічними договорами (контрактами), у тому числі на виконання посередницьких договорів;

товарів, що підлягають експортному контролю, і товарів, що не підлягають експортному контролю;

товарів, визнаних відповідною комісією з питань гуманітарної допомоги гуманітарною допомогою, і товарів, які не визнано гуманітарною допомогою;

товарів, до яких застосовується захід гарантування доставки цих товарів до митного органу призначення у формі надання власником товарів (уповноваженою ним особою) гарантій митним органам при переміщенні через митний кордон України транзитом, і товарів, при переміщенні яких такий захід гарантування доставки не застосовується;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України Наказ Державної митної служби України від 17 березня 2008 року n 229 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Відповідно до статей 71 та 187 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 940 "Про затвердження Положення про Державну митну службу України",
 2. Зведена інформація про стан виконання доручення Прем’єр-міністра України від 09. 02. 2008 №29 станом на 05. 06

  Закон
  Державним агентством земельних ресурсів України розроблений проект Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України (стосовно набуття права власності на землю юридичними особами)”, який надіслано листом від 19.
 3. Державна митна служба україни наказ київ (1)

  Документ
  Відповідно до пункту 7 розділу IV Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 18.
 4. Відповіді підрозділів Держмитслужби України на запитання підприємців до розширеної селекторної наради Голови Служби Анатолія Макаренка з керівниками структурних підрозділів Держмитслужби та начальниками митниць Київ, 2009-12-15 Зміст

  Документ
  Відповіді підрозділів Держмитслужби України на запитання підприємців до розширеної селекторної наради Голови Служби Анатолія Макаренка з керівниками структурних підрозділів Держмитслужби та начальниками митниць
 5. Відповіді на запитання суб’

  Документ
  На виконання вимог Тимчасового протоколу від 18.02.2008 №1 погодження реквізитів, форми та строків обміну інформацією до Угоди про інформаційне співробітництво між Держспоживстандартом та Держмитслужбою від 18.

Другие похожие документы..