Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Краткое содержание'
Проект “Переломные моменты истории. Испанская армада” рассматривается в курсе истории средних веков. Проект посвящен одному из самых значимых событий ...полностью>>
'Курсовая'
Тема данного курсового проекта “ Франция. Особенности национальной кухни”. В нем изучаются традиции французской кулинарии, рассматриваются меню для р...полностью>>
'Документ'
- Якщо зерна в усіх зрізах мають правильні геометричні форми (що характерно для ефузивних та гіпабісальних порід) їх форма визначається як ідіоморфна...полностью>>
'Документ'
Развитие и эффективное осуществление права достигается только тогда, когда есть внутренняя согласованность его составных элементов, в том числе и пре...полностью>>

Типова форма № п-2 (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Типова форма № П-2

_________________________________________________________

Найменування підприємства (установи, організації)

Код ЄДРПОУ________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату та Міністерства оборони України
від 25 грудня 2009 р. № 495/656

Дата заповнення

Табельний

номер

Індивідуальний ідентифікаційний номер

Стать (чоловіча, жіноча)

Вид роботи (основна, за сумісництвом)

ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Прізвище ________________________ Ім'я ________________________ По батькові _______________________________

2. Дата народження "___" ____________ 19__ р. 3. Громадянство__________________________________________

4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища) __________________________________________________________________________________________________________

Назва освітнього закладу

Диплом (свідоцтво), серія, номер

Рік закінчення

Спеціальність (професія) за дипломом (свідоцтвом)

Кваліфікація за дипломом (свідоцтвом)

Форма навчання
(денна, вечірня, заочна)

5 . Післядипломна професійна підготовка: навчання в аспірантурі ад'юнктурі докторантурі (необхідне відмітити х)

Назва освітнього, наукового закладу

Диплом, номер, дата видачі

Рік закінчення

Науковий ступінь, учене звання

6. Останнє місце роботи __________________________________посада (професія) __________________________________

7. Стаж роботи станом на "___" ____________ 20__ р. Загальний ___ днів ___ місяців ____ років,

що дає право на надбавку за вислугу років ___ днів ___ місяців ____ років

8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній посаді тощо) "___" ____________ 20__ р. ______________________________________________________________

9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид пенсійних виплат згідно з чинним законодавством)

___________________________________________________________________________________________________________

10. Родинний стан ___________________________________________________________________________________________

Ступінь родинного зв'язку (склад сім'ї)

П. І. Б.

Рік народження

11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, № будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс) ___________________________________________________________________________________________

12. Місце проживання за державною реєстрацією ________________________________________________________________

__________________________________________ Паспорт: серія ____ № _____________, ким виданий ___________________

___________________________________________________________________________, дата видачі _____________________

ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

Група обліку ______________________________________

Категорія обліку ___________________________________

__________________________________________________

Склад ____________________________________________

Військове звання ___________________________________

Військово-облікова спеціальність № __________________

Придатність до військової служби ______________________

Назва райвійськкомату за місцем реєстрації ______________

____________________________________________________

Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання

____________________________________________________

Перебування на спеціальному обліку ____________________

ІІІ. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ)

Дата

Назва структурного підрозділу

Період навчання

Вид навчання

Форма навчання

Назва документа, що посвідчує професійну освіту, ким виданий

IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ

Дата

Назва структурного підрозділу (код)

Професія, посада

Розряд (оклад)

Підстава,

наказ №

Підпис працівника

назва

код за КП*

____________

* Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держстандарту України від 26.12.2005 № 375, з урахуванням позначки кваліфікаційного рівня (6 знаків, наприклад, код професії "муляр" - 7122.2).

V. ВІДПУСТКИ

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава, наказ №

початку відпустки

закінчення відпустки

Додаткові відомості _______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Дата і причина звільнення (підстава) _________________________________________________________________________

Працівник кадрової служби ___________________________ ____________________ _____________________________

(посада) (підпис) (П. І. Б.)

Підпис працівника ________________________ "____" ____________ 20__ р.

(дата)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Типова форма n 3

  Документ
  підпис Час фактичний Х Виїзд дозволений при виїзді з гаража Механік при поверненні до гаража 7 прізвище, підпис Автомобіль прийняв підпис водія Автомобіль здав Посвідчення водія перевірив, підпис водія завдання видав Автомобіль прийняв
 2. Типова форма № п-2 (2)

  Документ
  Дата заповнення Табельний номер Індивідуальний ідентифікаційний номер Стать (чоловіча, жіноча) Вид роботи (основна, за сумісництвом) місце для фотокартки
 3. Типова форма № п-2 (3)

  Документ
  Дата заповнення Табельний номер Індивідуальний ідентифікаційний номер Стать (чоловіча, жіноча) Вид роботи (основна, за сумісництвом) місце для фотокартки
 4. Типова форма № п-5

  Документ
  Відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами (стаття 17 Закону України "Про відпустки") та відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст.
 5. Типовая форма доверенности на получение груза со склада ОАО «Шереметьево-Карго»

  Документ
  Организация (Доверитель), место нахождения: , ОГРН , ИНН , в лице , действующего на основании , доверяет организации , место нахождения: , ОГРН , ИНН ,

Другие похожие документы..