Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Термін „маркетинг” у нашому суспільстві останнім часом став дуже популярним. Маркетинг відноситься до категорії так званих „відкритих дисциплін”, з я...полностью>>
'Урок'
Южная Азия – контрасты в рельефе и ландшафтах, центр возникновения индуизма и буддизма, огромная численность населения и молодость, широкое распростра...полностью>>
'Рабочая программа'
Курс химии для нехимических специальностей вуза принадлежит к числу общенаучных учебных дисциплин и является важной составляющей в естественнонаучной...полностью>>
'План-конспект'
21 И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуй...полностью>>

5-6 2010 Сімферополь Рекомендовано до друку Вченою радою Кримського інституту бізнесу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таврійський економічний журнал № 5-6 2010

ISSN 2070-0369

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

ТАВРІЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

ЖУРНАЛ

Науковий журнал

Видається один раз на два місяці

Заснований у січні 2008 року

5-6 2010

Сімферополь

Рекомендовано до друку Вченою радою Кримського інституту бізнесу

(Протокол №4 від 03 листопада 2010 р.)

Збірник статей розрахований на науковців і спеціалістів, які вивчають теорію і практику економіки

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний рекдактор:

Скрипник А.В., доктор економічних наук, професор (Голова оргкомітету)

Відповідальний секретар:

Трофимова В.В., кандидат економічних наук (член оргкомітету)

Члени редакційної колегії:

Тарасов В.І., кандидат філософських наук, доцент (член оргкомітету)

Узунов В.М., доктор економічних наук, професор (член оргкомітету)

Узунов Ф.В., кандидат економічних наук (член оргкомітету)

Франчук А.Р., кандидат економічних наук, професор (член оргкомітету)

Хрієнко Т.В., доктор соціологічних наук, професор

Горбатов В.М., доктор економічних наук, професор

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

95021, м. Сімферополь

вул. Кримської правди, 4

Телефон 8 (0652) 54-14-22

e-mail: crimeabusiness@

www.cib.crimea.edu

Редакція може не поділяти точку зору авторів публікацій.

Рукописи не рецензуються та авторам не повертаються.

Редакція залишає за собою право літературного редагування статей.

Відповідальність за достовірність фактів, імен, прізвищ, цифрових даних у публікації несуть автори статей.

Ніяка частина матеріалів журналу не може відтворюватись (у друку, Інтернеті тощо) баз згоди з редакцією «Таврійського економічного журналу».

Передрук матеріалів лише з письмової згоди редакції.

Таврійський економічний журнал, 2010.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Серія КВ № 13440-2324Р

© Кримський інститут бізнесу

ЗМІСТ

Самодостатність розвитку в епоху глобальної інтеграції

за матеріалами круглого столу

1 листопада 2010 р.

Біленький Олексій Юрійович

„БРІК”, „NeХt Eleven” та „ВІСТА”

5

Дорошенко Ігор Вікторович

НОВА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (2010-2014 РР.)

12

Залавская Евгения Вадимовна

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УКРАИНЫ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

15

Іщенко Ірина Олександрівна

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

19

Крудалова Анна Юрьевна

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

23

Молодожен Юлія Борисівна

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ САМОДОСТАТНОСТІ

27

Носов Олександр Юрійович

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

31

Повх Галина Петрівна

Механізм формування інфраструктурного забезпечення ТКС

33

Свердан Михайло Михайлович

ФІСКАЛЬНА САМОДОСТАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ

37

Е.И. Скловская, И.З. Скловский

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН СЛАВЯНО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

40

Ткачук Антон Павлович

ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВОГО ПОЛЯ УКРАЇНИ: ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ І ЗАКОНІВ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

44

Трофимова Вікторія Валеріївна

ЕКОНОМІЧНА САМОДОСТАТНІСТЬ ЯК МЕТА ТА ПРИНЦИП РОЗВИТКУ

48

План проведення конференцій

56


Біленький Олексій Юрійович

Державний економічний університет ім. Туган-Барановського,

м. Донецьк

БРІК”, „NeХt Eleven” та „ВІСТА”

Останніми роками на світовому рівні як у політичних, так і наукових колах жваво обговорюються питання щодо того, які країни визначатимуть глобальний розвиток світової економіки в найближчому майбутньому. Особливо ці обговорення посилилися під час світової фінансової економічної кризи, яка ще не закінчилася.

Скорочення „БРІК” було підхоплено світовою політичною та науковою спільнотами після того, як фінансова група The Goldman Sachs Group Inc. застосувала його у звіті за 2003 рік. Згідно прогнозу цієї фінансової групи, за загальним обсягом ВВП у 30-х роках ХХІ ст. країни „БРІК” перевищать реальне ВВП Великої Британії, Італії, Німеччини, США, Франції та Японії. Більше того, Росія і Бразилія у 30-ті роки випередять Італію, Німеччину та Францію. На перше місце згодом вийде Китай, а третю сходинку посідатиме Індія [1].

Група „БРІК” – Бразилія, Росія, Індія, Китай – країни з населенням близько 3 млрд осіб і спільним валовим внутрішнім продуктом в обсязі близько 7 трлн USD (2007 р.), або майже 13% світового ВВП.

Поряд з цим все більшу увагу привертає ще одна група, яка складається з одинадцяти країн: Мексика, Нігерія, Єгипет, Туреччина, Іран, Пакистан, Бангладеш, Індонезія, В`єтнам, Південна Корея і Філіппіни. Ця група отримала назву „Next Eleven”, що було введено до обігу рейтинговим агентством Goldman Sachs, в його щорічному звіті у грудні 2005 року [2].

У свою чергу, за нашими підрахунками за даними ООН [3], ця группа країн із загальним населенням майже 1,3 млрд осіб має ВВП в обсязі більше 4 трлн USD, або понад 7 % світового (2007 р.).

Останніми роками з’явилося поняття щодо ще однієї групи з п’яти країн, яка отримала назву „ВІСТА” – В’єтнам, Індонезія, Південна Корея, Туреччина та Аргентина.

Ці 20 країн трьох груп із понад двохсот країн і територій світу нині мають разом майже чверть світового ВВП. Тому, природно, цікаво прослідкувати економічний і соціальний розвиток цих країн у поточному столітті. Для аналізу нами були обрані як початковий 2000 і (до початку економічно-фінансової кризи) 2007 роки, а сам аналіз проведений за даними ООН [3, 4].

Реалізацію можливостей економічного розвитку трьох груп країн можна бачити за даними таблиці. За сім років поточного століття ВВП групи „БРІК” зросло в 4,7 раза при найбільшому прирості в Росії – в 5,1 раза, а у фізичному виразі – в Китаї, на 2125,5 млрд дол., або майже 39% загального зростання ВВП по цій групі країн. Внаслідок того, що в цілому світовий ВВП зріс лише на 76,2%, прискорений економічний розвиток групи „БРІК” забезпечив їй збільшення питомої ваги ВВП групи з 4,8 % у 2000 році до 12,8% у 2007 році.

Наскільки важливу роль відіграє Китай на світовій арені свідчить такий факт. На початку листопада 2006 року в Пекіні відбувся самміт, на який прибули представники майже всіх держав Африканського континенту. Зібрати разом таку кількість держав Африки не вдавалося ні колишньому СРСР, ні США, які завжди підходили до налагоджування контактів вибірково, як і всі інші західні держави. Китай контактує з усіма країнами, відкинувши будь-яку ідеологію і поставивши на чільне місце економічні інтереси, інвестиції та двосторонній розвиток торгівлі. Так, за нашими підрахунками даних UNCTAD, якщо у 1995 році Китай імпортував з країн Африки товарів на 1,4 млрд дол. США, то в 2008 році – вже на 56,2 млрд, або майже в 40 разів більше. Експорт відповідно становив майже 2,5 і майже 50 млрд дол. США, або майже в 20 разів більше.

Зростання ВВП за 2000-2007 рр., млрд USD

Країна

2000 р.

2007 р.

2007 р. до 2000 р., %

„БРІК”

Бразилія

595,5

1313,4

220,5

Росія

251,1

1290,1

513,8

Індія

457,0

1176,9

257,5

Китай

1080,0

3205,5

296,5

Разом

1483,6

6985,9

470,9

До світу, %

4,8

12,8

+8,0

„Next Eleven”

Південна Корея

457,2

959,8

209,9

Мексика

574,5

1022,8

178,0

Нігерія

41,1

165,6

402,7

Туреччина

199,9

655,9

328,1

Єгипет

98,7

130,5

133,2

Іран

194,9

286,1

272,7

Пакистан

61,6

141,2

232,0

Індонезія

153,3

432,8

282,3

В’єтнам

31,3

68,6

219,1

Філіппіни

74,7

144,1

192,9

Бангладеш

47,1

68,4

145,2

Разом

1844,3

4077,4

221,1

До світу, %

5,9

7,5

+1,6

„ВІСТА”

В’єтнам

31,3

68,6

219,1

Індонезія

153,3

432,8

282,3

Південна Африка

125,9

283,0

224,9

Туреччина

199,9

655,9

328,1

Аргентина

285,0

262,5

92,1

Разом

795,4

1702,8

214,0

До світу, %

2,5

3,1

+0,6

Світ

30971,1

54583,8

176,2

У цілому Китай проводить політику зростання обсягів торгівлі з країнами, що розвиваються. Так, якщо в 1995 році питома вага імпорту Китаєм із бідних країн становила 38,7% усього імпорту, то в 2008 році вона збільшилася до 53,8%. У грошовому виразі це становило відповідно 51,1 млрд і 643,8 млрд дол. США [5, с. 54, 56].

Меншими темпами відбувалося зростання економіки у групі „Next Eleven” – у 2,2 раза, але воно також було більшим порівняно із світовим. І тому питома вага ВВП цієї групи також зросла відповідно з 5, 9 до 7,5%.

Ще меншими темпами зросли обсяги ВВП групи „ВІСТА” – на 114% при відповідному збільшенні її питомої ваги до світових обсягів з 2,5 (2000р.) до 3,1 % (2007 р.).

Загальний ВВП усіх трьох груп країн зріс з 4,1 до 12,7 трлн дол. США, або в три рази, а питома вага до світових обсягів – з 13,2 до 23,4 %.

Аналітичні матеріали щодо змін обсягів експорту-імпорту товарів і послуг за 2000–2007 роки свідчать, що група „БРІК” збільшила обсяги експорту товарів у 4,1 раза, тоді як група „Next Eleven” лише у 2 рази проти 2,1 раза у світі. Це зумовило те, що питома вага в експорті товарів групи „БРІК” на світовому рівні зросла з 7% у 2000 році до 13,6% у 2007 році, тоді як групи „Next Eleven” навіть зменшилася з 8,7 до 8,2 %.

Водночас обсяги експорту послуг у групі „БРІК” збільшилася майже у 4 рази, а в групі „Next Eleven” майже у 2,2 раза, що спричинило зростання обсягів експорту першої групи з 4,3 до 7,9 %, а другої питома вага залишилася на тому самому рівні – 6%.

Разом обсяги експорту товарів і послуг по групі „БРІК” зросли в 4,1 раза при збільшенні її питомої ваги у світі з 6,5 до 12,5%, а по групі „Next Eleven” зростання було двохкратним при деякому зменшенні величини питомої ваги у світі (на 0,3%).

У свою чергу, держави групи „ВІСТА” разом збільшили обсяги експорту товарів майже в 2,5 раза при лідируючій позиції Туреччини – в 3,8 раза, а щодо послуг – навпаки, зменшили зростання порівняно з середньосвітовими показником, що, таким чином, з одного боку, дозволило цій групі країн збільшити свою питому вагу експорту товарів з 2,5 до 2,9 % на світовому рівні і погіршити цей показник (-0,3%) по експорту послуг. У цілому експорт цих країн разом зріс у 2,3 раза при найбільших обсягах Туреччини (135,5 млрд дол. США) та Індонезії (130,5 млн дол. США) (табл. 6.2).

Цікавими є порівняння трьох угрупувань за обсягами імпорту товарів і послуг. Всі три групи країн збільшили імпорт товарів як наслідок зростання потреб своїх економік, що стрімко нарощують ВВП, але якщо „БРІК” збільшила обсяги імпорту товарів у 4 рази, „ВІСТА” – в 2,7 раза, то зростання по групі „Next Eleven” було практично на рівні середньосвітового показника – в 2.1 раза. Всі три групи країн збільшили свою питому вагу у світі і довели її по „БРІК” до 11%, „Next Eleven” – 8,4 і „ВІСТА” – 3,2 %.

Різниця між групами країн щодо змін імпорту послуг у тому, що якщо „БРІК” збільшив питому вагу в три рази, „Next Eleven” у два рази, то „ВІСТА” – лише в 1,8 раза, або менше середньосвітової величини.

У цілому всі три групи країн підвищили обсяги імпорту товарів і послуг, що зумовило зростання їх питомої ваги на світовому рівні.

Таким чином, три групи країн, з яких одна („БРІК”) вже є потужним локомотивом глобальних змін у світовій економіці і торгівлі, а друга („Next Eleven”) та третя (ВІСТА) вважаються спеціалістами, як групи країн з високою можливістю перетворення національних економік у великі локомотиви міжнародної системи економічних відносин ХХI століття, разом мають майже четверту частину світового ВВП, майже 25% світових обсягів експорту товарів, майже 16% експорту послуг і 23% питомої ваги світових обсягів загального експорту при посиленні своєї присутності на світовому ринку імпорту товарів і послуг з 1/6 світових обсягів у 2000 році до 1/5 у 2007 році.

Література

1. Dreaming with ВRICs The Path to 2050. – The Goldman Sachs GROUP Inc/? 2003 [Електронний ресурс] //Google: Режим доступу: http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/book/99-dreaming.pdf. – Назва з екрану

2. How Solid are BRICs? Global Economic Paper № 134, 2005.

3. Доклад о развитии человека 2009: пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2009. – 232 с.

4. Доклад о развитии человека за 2002 год: пер. с англ. – Нью-Йорк – Оксфорд, Оксфорд Юниверсити пресс, 2002. – 277 с.

5. Handbook of Statistics, 2008. – New-York and Geneva: UNCTAD, 2008. – 468 c.

Дорошенко Ігор Вікторович

Докторант Київського національного університету ім. Т. Шевченка, к.е.н.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (2)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 2. Від соборності до незалежності

  Документ
  Валерій Денисенко, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка
 3. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (1)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. І. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 4. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.
 5. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2011 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011.

Другие похожие документы..