Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Наименование предмета запроса котировок – Выполнение работ по гидроизоляции стен и потолков помещений подвала №№ 8, 14, 20, 25, 28, л/кл. «А» по адрес...полностью>>
'Инструкция по эксплуатации'
РАЗРАБОТАНО акционерным обществом открытого типа "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС&qu...полностью>>
'Закон'
Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів т...полностью>>
'Документ'
Краевой обучающий семинар врачей-лаборантов и фельдшеров-лаборан-тов «Современные методы микробио-логической диагнос-тики лекарственно устойчивого туб...полностью>>

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (5)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. Управління Пенсійного фонду України в Лозівському районі Харківської області

Код ЄДРПОУ 22681992

Управління Пенсійного фонду України в Лозівському районі Харківської області (далі - Управління) є органом Пенсійного фонду України, підвідомчим відповідно головному управлінню Пенсійного фонду України в Харківській області (далі - регіональне управління), що разом з цим управлінням утворюють систему органів Пенсійного фонду України.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України (далі – Фонд), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіонального управління, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України 30.04.2002 N 8-2 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 25.02.2008 N 5-5)( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Пенсійного фонду N 21-7 від 27.09.2010 та № 19-2 від 30.06.2011)

Основними завданнями Управління є:

1) облік платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - платники єдиного внеску) та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

2) збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

3) призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;

4) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

5) ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

6) забезпечення функціонування в місті Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - Державний реєстр).

 1. Поштова адреса: 64606, Харківська область, м. Лозова, м-н 4, буд. 73

Телефон 5-39-00, факс 5-39-00, E-mail: lozpfu@

 1. Розклад роботи Управління та години прийому:

Понеділок – четвер: з 8-00 до 17-00 години;

п’ятниця : з 8-00 до 15-45 години;

Обідня перерва - з 12-00 до 12-45 години;

Приймальні дні: вівторок, четвер.

Громадська приймальня працює щоденно за графіком роботи управління.

напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

Графік

Особистого прийому громадян керівництвом управління Пенсійного фонду України в Лозівському районі Харківської області

№ з/п

Дні тижня

Прізвище, ім’я, по батькові керівника, який веде прийом

Посада керівника, який веде прийом

Години прийому

1

Середа, четвер

Лашина Тетяна Петрівна

Начальник управління

8.00 – 17.00

2

Вівторок, четвер

Гавриленко Ірина Михайлівна

Заступник начальника управління

8.00 – 17.00

3

Понеділок, п’ятниця

Іванюк Ольга Вікторівна

Перший заступник начальника управління

8.00 – 17.00

8.00 – 15.45

Субота, неділя, святкові дні

Відповідно до графіку чергування

9.00-13.30

Інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни, інваліди першої та другої груп приймаються позачергово!

 1. Структура управління Пенсійного фонду України в Лозівському районі Харківської області

I Керівництво

II Відділ обліку надходження платежів

III Відділ по контрольно – перевірочній роботі за нарахуванням та сплатою платежів

IV Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів

V Відділ з призначення пенсій

VI Відділ з виплати пенсій

VII Відділ персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж

VIII Юридичний відділ

IX Сектор кадрового забезпечення

X Загальний відділ

Керівництво

Лашина Тетяна Петрівна начальник управління

телефон 5-39-00

Іванюк Ольга Вікторівна перший заступник

начальника управління

телефон 5-39-01

Гавриленко Ірина Михайлівна заступник начальника управління

телефон 5-39-16

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;

2) планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;

3) здійснює реєстрацію та веде облік платників єдиного внеску та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження єдиного внеску, сум фінансових санкцій страхових внесків та інших платежів до Фонду;

4) забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;

5) контролює дотримання платниками єдиного внеску вимог законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, єдиного внеску, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

4) забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;

5) контролює дотримання платниками єдиного внеску вимог законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, єдиного внеску, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

6) призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;

7) забезпечує ведення Державного реєстру, своєчасне внесення відомостей до нього, контроль за достовірністю відомостей, поданих до Державного реєстру, та автоматизовану обробку інформації;

8) надає застрахованим особам інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у Державному реєстрі;

9) проводить за вимогою платників єдиного внеску звірення сум нарахування та сплати єдиного внеску, страхових внесків;

10) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення, надає платникам єдиного внеску консультації з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз'яснює їхні права і обов'язки;

11) інформує громадськість про свою діяльність;

12) у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;

13) узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;

14) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;

15) виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

Довідка

про підсумки роботи управління Пенсійного фонду України

в Лозівському районі Харківської області за січень - лютий 2012 року.

місто

Протягом січня - лютого 2012 року управлінням Пенсійного фонду України в Лозівському районі Харківської області забезпечено виконання головного завдання, визначеного для органів Фонду, - забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги з урахуванням їх підвищень. Загальна сума видатків на пенсійні виплати та інші заплановані витрати склала 45020,8 тис. грн., що на 450,3 тис. грн. на 1 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Обсяг видатків за рахунок власних коштів становив 40789,0 тис. грн.

За січень – лютий 2012 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року темп росту власних надходжень становив 113,0 %. При плані 28843,8 тис. грн. на рахунки управління надійшло 28249,7 тис. грн., або 97,9 % до запланованих. При цьому планові показники зросли на 5935,4 тис. грн. (на 26,0%) у порівнянні з відповідним періодом 2011 року.

Найбільшу частку у загальних надходженнях до управління складають надходження 6 промислових підприємств – 12341,12 тис. грн., або 43,7 % до загальної суми надходжень; 6 залізничних підприємств – 6088,67 тис. грн., або 21,6 %; надходження установ, організацій бюджетної сфери міста – 5162,1 тис. грн., або 18,3%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року сума надходжень до Фонду по цим платникам збільшилась на 2629,2 тис. грн., або на 4,4 %.

Станом на 01.03.2012 на обліку в Єдиному реєстрі перебувають 4272 платників єдиного внеску, у лютому 2012 року їх кількість скоротилась на 36 осіб.

Відмічається скорочення кількості найманих працівників у порівнянні з початком року на 49 особи.

Загальна сума нарахованої заробітної плати та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок, зросла в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2785,9 тис. грн., або на 30,1 % і становить 77443,2 тис. грн.

297 роботодавців ( в т.ч. 143 (48,1%) – фізичних осіб – підприємців) не дотримуються мінімального рівня заробітної плати відносно 1152 застрахованих осіб, що становить 5,4 % від загальної кількості застрахованих осіб у страхувальників (21169 чол.). При цьому 51 керівник зазначених платників має власну заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати.

Щомісячно до Лозівської ОДПІ та до УПСЗН направляється перелік платників, які нараховують заробітну плату менше або на рівні мінімальної.

Покращилася ситуація щодо сплати внесків фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування. Незважаючи на скорочення їх кількості (на 635 чол.), порівняно з відповідним періодом минулого року (які сплачують), надходження від зазначеної категорії платників зросли на 17% і склали 1395,8 тис. грн., або 5 % до загальної суми надходжень.

Не забезпечили в січні 2012 року своєчасних розрахунків з Фондом за взятими зобов’язаннями 6 страхувальників на суму 27,4 тис. грн.

Загальна сума боргу платників по внесках до Фонду становить 7305,5 тис. грн., заборгованість по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій – 114,2 тис. грн.

З загальної суми заборгованості по внесках борг по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на 01.03.2012 складає 6786,7 тис. грн. ( - 112,2 тис. грн. до 01.01.2012).

143 економічно активних платників внесків ( в т.ч. 1 юридична особа та 142 фізичних особи) мають суму боргу по страхових внесках до Фонду в розмірі 171,8 тис. грн. (2,5 % від загальної суми боргу).

Найбільші суми дієвого боргу по страхових внесках мають:

Назва платника

Сума боргу на 01.03.2012, грн..

Відхилення з початку року (+,-), грн.

ВАТ „УМР -2”

(Коба Є.О.)

2593,02

0

ФО – підприємець

Смірнова Г.М.

14232,41

0

ФО – підприємець

Бражко С.М.

9316,65

-14,70

ФО – підприємець

Гончаров М.Г.

6712,27

0

ФО – підприємець

Ващенко С.А.

4891,53

669,79

ФО – підприємець

Бєляєв Ю.І.

5047,62

0

ФО – підприємець

Рябчинський С.Д.

4826,39

0

В загальній сумі боргу, сума боргу по сплаті єдиного соціального внеску згідно Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” становить 518,9 тис. грн.( + 316,6 тис. грн. з початку року).

16 економічно активних платників єдиного внеску (в т.ч. 8 - юридичних осіб та 8 фізичних осіб – підприємців) мають заборгованість в сумі 47,2 тис. грн. (20,3 % в загальній сумі боргу по сплаті єдиного внеску).

Найбільші суми дієвого боргу по сплаті єдиного внеску мають:

Назва платника

Сума боргу на 01.03.2012, грн..

Відхилення з початку року (+,-), грн.

ПП НФВ „Техмашбуд”

(Лєшок В.В.)

6888,65

-87,63

ТОВ „Молагро”

(Камінський М.Г.)

4770,92

588,87

ТОВ „Сенд – А”

(Сузімов А.О.)

2251,44

169,74

КП «Архітектурне бюро м. Лозова» (Бакаєв І.В.)

1390,87

1390,87

ТОВ „ГРАНД ФЛЕШ”

(Какуніна С.М.)

1715,38

373,64

ФО – підприємець

Мороз І.О.

12008,81

2517,32

ФО – підприємець

Миронюк Р.І

6918,49

542,25

ФО – підприємець

Бражко Н.В.

715,27

0

ФО – підприємець

Чунаева Н.О.

458,21

-342,43

ФО – підприємець

Ващенко С.А.

364,87

0

97,5 % (6614,1 тис. грн.) загальної суми боргу – заборгованість платників у процедурах банкрутства та підприємств, які мають безнадійні до стягнення борги. Сума заборгованості таких платників з початку 2012 року зменшилась на 42,4 тис. грн. Від ліквідатора КП «Водоканал» в погашення кредиторських вимог управління надійшло 96,4 тис. грн.

Найбільші борги мають наступні підприємства:

Назва платника

Сума боргу по страхових внесках на 01.03.2012, грн..

Сума боргу по єдиному внеску на 01.03.2012, грн.

Відхилення (+,-)

з початку року,

грн.

по страхових внесках

по єдиному внеску

КП «Водоканал»

5470311,19

0

-96403

0

КП «Комжитло»

755075,93

74251,67

0

0

ВАТ «ЛЗМК»

209467,57

124359,07

0

+31387,85

Комбінат комунальних

підприємств ЛМР

80281,33

0

0

0

ТОВ „Спектр – Альфа”

51891,71

0

0

0

ТОВ «Авангард»

11936,15

0

0

0

Заборгованість підприємств міста по відшкодуванню витрат управління на виплату та доставку пільгових пенсій на 01.03.2012 становить 114,15 тис. грн., збільшена з початку року на 33,4 тис. грн.

Назва платника

Сума боргу на 01.03.2012, грн..

Відхилення з початку року (+,-), грн.

ВАТ „ЛЗМК”

(Ретюнський Д.Б.)

91188,86

14904,45

АТЗТ «ХПМК 244»

(Антипов В.П.)

6953,13

6953,13

КП „Водоканал”

(Шуба В.І., арбітражний керуючий)

4204,08

-270,0

В/ч А0829

11798,42

11798,42

На поточний приріст боргу в березні 2012 року управлінням сформовано вимоги про сплату боргу та направлено на узгодження боржникам.

З метою погашення заборгованості в управлінні до підприємств – боржників вжиті заходи примусового стягнення. Станом на 01.03.2012 року на примусовому виконанні в відділі ДВС знаходяться 368 виконавчих документів на загальну суму боргу 734,5 тис. грн., по яким відкрито 303 виконавчих проваджень. Від заходів вжитих ДВС з початку року надійшло 33,6 тис. грн. Ефективність примусового стягнення становить 7,3 %.

За порушення платіжної дисципліни до платників застосовані штрафні санкції та пеня на загальну суму 39,2 тис. грн., сплачено 15,7 тис. грн. з урахуванням залишків несплачених штрафів минулих років.

До посадових осіб було застосовано 1,5 тис. грн. адміністративних штрафів, сплачено 1,7 тис. грн. з урахуванням залишків несплачених штрафів минулих років.

Проводиться роз’яснювальна робота щодо умов та порядку добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Укладено 31 договір, надійшло 13,5 тис. грн. внесків.

Представниками управління Фонду взято участь в роботі робочої групи з питань своєчасної виплати заробітної плати та сплати внесків до Пенсійного фонду України, створеної при Лозівському міськвиконкомі, де заслухано керівників суб’єктів господарювання.

З метою здійснення постійного контролю з питань дотримання вимог законодавства щодо нарахування, обчислення та сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інших платежів та надання достовірних відомостей до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, спеціалістами управління проведено 36 перевірок. За результатами перевірок, у 11 випадках встановлено порушення пенсійного законодавства, донараховано 2,1 тис. грн. страхових внесків. Застосовано 38 фінансових санкцій на загальну суму 10,5 тис. грн..

Відділом персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж управління прийнято, оброблено та передано до єдиного державного реєстру відомостей про застрахованих осіб системи персоніфікованого обліку 1534 річних звітів за 2011 рік від страхувальників та 1257 місячних звітів від страхувальників, що використовують працю найманих працівників.

За січень 2012 року спеціалістами відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж управління надано інформацію про заробіток і стаж 370 пенсіонерів спеціалістам відділу з призначення пенсій. Застрахованим особам, які звернулись самостійно, за заявами було видано 21 довідок із СПОВ про заробіток і стаж.

За неподання, несвоєчасне подання звітності до Фонду, передбаченої законодавством, до 28 порушників застосовані штрафні санкції в сумі 4,8 тис. грн., сплачені в повному обсязі та один адміністративний штраф на суму 0,2 тис.грн. який сплачений в повному обсязі.

В січні – лютому 2012 року до управління надійшло 50 звернення ( + 18 звернень до відповідного періоду минулого року). Всі звернення носили роз’яснювальний характер, 68 % з них були з питань проведення перерахунку та виплати пенсії по інвалідності відповідно до ч.1 ст. 54 Закону України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Усвідомлюючи всю відповідальність своєї роботи, працівники управління Пенсійного фонду України в Лозівському районі Харківської області готові до наполегливої і результативної праці.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (2)

  Закон
  Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та з урахуванням протоколу
 2. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (6)

  Закон
  1. Міністерство економіки України (Мінекономіки) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
 3. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції І закон (2)

  Закон
  1. Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі – Управління) є територіальним органом управління МНС в Херсонській області, який створюється МНС України.
 4. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та закон (9)

  Закон
  1. Громадська рада при Хмельницькій обласній державній адміністрації (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними
 5. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції І закон (1)

  Закон
  Про затвердження Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

Другие похожие документы..