Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
Тренинг предназначен для руководителей компаний, коммерческих служб и отделов маркетинга, а также для менеджеров по продажам, работающих с корпоратив...полностью>>
'Документ'
навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для викорис...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Высокоуровневые методы информатики и программирования» составлен в соответствии с требованиями Государств...полностью>>
'Курс лекций'
Предание о св. Апостоле Андрее Первозванном. Христианство в Северном Причерноморье, Крыму и на Кавказе в I-Х в. Cлавяно-варяжские набеги на Византию....полностью>>

Тернопільська обласна державна адміністрація (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

від 19 липня 2011 року м.Тернопіль № 560

Про забезпечення проведення

оцінки результатів діяльності

районних державних адміністрацій

та виконкому Тернопільської

міської ради

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 650 «Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»:

 1. Забезпечити проведення оцінки результатів діяльності обласної державної адміністрації:

1.1. Відповідальним за подання даних, визначених у додатку 1, щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом надавати головному управлінню економіки обласної державної адміністрації інформацію за формою, згідно з додатком 2.

1.2. Відповідальним за проведення оцінки за відповідним напрямом, визначеним у додатку 1, подавати щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом головному управлінню економіки обласної державної адміністрації аналітичну записку за формою, згідно з додатком 3.

1.3. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації на основі матеріалів, наданих відповідальними за проведення оцінки, щокварталу готувати зведену аналітичну записку про отримані результати діяльності за показниками оцінки результатів діяльності обласної державної адміністрації та до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом подавати у Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

2. Запровадити щокварталу проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконкому Тернопільської міської ради:

2.1. Визначити показники соціально-економічного розвитку для проведення оцінки їх діяльності згідно з додатком 4.

2.2. Відповідальним за подання даних, визначеним у додатку 4, забезпечити подання головному управлінню економіки облдержадміністрації показників у розрізі районів та м.Тернопіль, щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

2.3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації :

2.3.1. Забезпечити проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та м.Тернопіль щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, за показниками, визначеними у додатку 4 до цього розпорядження.

   1. Інформувати про результати соціально-економічного розвитку області в розрізі районів та м. Тернопіль обласну державну адміністрацію щокварталу на 45-й день після звітного періоду.

   2. Розміщувати на офіційному сайті облдержадміністрації у розділі економіка регіону інформацію про результати соціально-економічного розвитку області в розрізі районів та м. Тернопіль щокварталу на 45-й день після звітного періоду за формою, згідно з додатком 2.

 1. Районним державним адміністраціям та виконавчому комітету Тернопільської міської ради на 60-й день після звітного періоду надавати аналітичну довідку з визначенням причин погіршення динаміки показників, обґрунтуванням причин виникнення негативних тенденцій розвитку району та м.Тернопіль, заходи, які буде вжито з метою покращення ситуації та конкретні пропозиції щодо поліпшення стану справ за окремим напрямком, в головне управління економіки обласної державної адміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 вересня 2010 року №755 «Про комплексну оцінку соціально-економічного розвитку області в розрізі районів».

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Виконувач обов’язків

голови обласної державної

адміністрації М.Й.ГОЛОВАЧ

Додаток 1

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

19.07.2011 № 560

ПЕРЕЛІК

відповідальних за подання даних та підготовку

аналітичної довідки щодо результатів діяльності

за визначеними напрямками

№ з/п

Найменування показника

Періодичність подання даних

Відповідальні за подання даних

Відповідальні за проведення оцінки та підготовку аналітичної довідки за відповідним напрямом

Економічний розвиток

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Індекс промислової продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Індекс промислової продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одиницю населення, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю населення (у порівнянних цінах), гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) поголів’я великої рогатої худоби, усього, відсотків до відповідної дати попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) поголів’я корів, відсотків до відповідної дати попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) поголів’я свиней, відсотків до відповідної дати попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) поголів’я птиці, відсотків до відповідної дати попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Валовий збір зернових і зернобобових культур, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Валовий збір соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Зібрана площа зернових та зернобобових культур, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Зібрана площа соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Індекс продукції будівництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, відсотків

щокварталу

Головне управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

Головне управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку року, відсотків

щокварталу

Головне управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

Головне управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності обласної державної адміністрації

Коефіцієнт покриття експортом імпорту

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності обласної державної адміністрації

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком з початку року, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності обласної державної адміністрації

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу з наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності обласної державної адміністрації

Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Питома вага освоєних та впроваджених наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Державні фінанси

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку року

щокварталу

Державна податкова адміністрація в області

Державна податкова адміністрація в області

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі «Охорона здоров’я» у розрахунку на одиницю населення, гривень

щороку

Головні управління охорони здоров’я, фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Культура та мистецтво» у розрахунку на одиницю населення, гривень

щороку

Управління культури, головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Управління культури обласної державної адміністрації

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення , головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення , головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Підтримка бізнесу

Приріст (зменшення) кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) з початку року, одиниць

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва), відсотків до початку року

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об’єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Споживчий ринок

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу до відповідного періоду попереднього року, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одну особу до відповідного періоду попереднього року, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Індекс споживчих цін на продукти харчування, відсотків до грудня попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Індекс споживчих тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, відсотків до грудня попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Населення та ринок праці

Приріст (зменшення) населення, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років, відсотків до населення відповідного віку

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Індекс реальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Частка штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних працівників

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Приріст (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати до початку року, тис. гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Житлово-комунальне господарство

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів загальної площі

щокварталу

Головне управління статистики в області

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Головне управління статистики в області

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Головне управління статистики в області

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Головне управління статистики в області

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках в загальній кількості населення, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Рівень виконання показника щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

щороку

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

щороку

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в регіоні, відсотків

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в регіоні, відсотків

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Освіта та охорона здоров’я

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

щороку

Головне управління статистики в області

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

щороку

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

щороку

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Кількість потерпілих на виробництві з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих, осіб

щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Рівень злочинності

Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

щокварталу

Управління МВС України в області

Управління МВС України в області

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів, відсотків

щокварталу

Управління МВС України в області

Управління МВС України в області

Екологія

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в розрахунку на одну особу, кілограмів

щороку

Головне управління статистики в області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одну особу, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об’єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

Темп зростання (зменшення) обсягів скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, відсотків до попереднього року

щороку

Обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству

Обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству

Заступник голови-керівник апарату

обласної державної адміністрації Ю.В.ЖЕЛІХОВСЬКИЙ

В.В. Гецько

Форма

Додаток 2

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

19.07.2011 № 560

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ
обласної державної адміністрації

за напрямком________________________

за______квартал _____року (за_______рік)

Найменування показника

Відповідний період 2010 року

(базовий показник)

Відповідний період попереднього

року*

Відповідний період звітного

року

*- У 2011 році колонка не заповнюється.

_____________ ___________ _________________

(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

В.В. Гецько

Форма

Додаток 3

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації


19.07.2011 № 560

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про отримані результати діяльності за
показниками оцінки результатів діяльності
обласної державної адміністрації

________________________________________
(найменування органу, що подає інформацію)

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом, визначених у додатку 1 (у тому числі у розрізі районів області та м.Тернопіль).

2. Визначення причин динаміки показників (покращення, погіршення) відповідно до базового року, що включає:

- виявлення закономірностей і окремих тенденцій зміни проаналізованих показників;

- визначення впливу факторів на зміну показників, їх групування за відповідними ознаками (основні та другорядні фактори, постійні та тимчасові, інтенсивні та екстенсивні, внутрішні та зовнішні, суб’єктивні та об’єктивні тощо);

- обґрунтування причин виникнення негативних тенденцій розвитку регіону за вказаним напрямом та відповідні висновки.

3. Заходи, яких було вжито та які будуть вжиті обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади для покращення ситуації, що склалася за відповідним напрямом.

4. Конкретні пропозиції, що подаються центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції, щодо поліпшення стану справ за відповідним напрямом.

_____________ ___________ _________________

(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

В.В. Гецько

Додаток 4

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

19.07.2011 № 560

ПОКАЗНИКИ

соціально-економічного розвитку області в розрізі районів та м. Тернопіль

№ з/п

Найменування показника

Періодичність подання даних

Відповідальні за подання даних

Економічний розвиток

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одну особу, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного періоду минулого року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Рівень виконання програмного завдання з обсягів промислового виробництва, відсотків

щокварталу

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Рівень виконання програмного завдання з обсягів виробництва всіма категоріями господарств, відсотків:

- молока

- м’яса

щокварталу

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Рівень виконання програмного завдання з обсягів виробництва всіма категоріями господарства, відсотків:

- зернових культур

- цукрових буряків

- картоплі

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) поголів’я великої рогатої худоби, усього, відсотків до відповідної дати попереднього року*

щокварталу

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) поголів’я корів, відсотків до відповідної дати попереднього року*

щокварталу

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) поголів’я свиней, відсотків до відповідної дати попереднього року*

щокварталу

Головне управління статистики в області

Валовий збір зернових і зернобобових культур, відсотків до попереднього року*

щороку

Головне управління статистики в області

Валовий збір соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року*

щороку

Головне управління статистики в області

Зібрана площа зернових та зернобобових культур, відсотків до попереднього року*

щороку

Головне управління статистики в області

Зібрана площа соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року*

щороку

Головне управління статистики в області

Індекс обсягів виконаних будівельних робіт, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, відсотків

щокварталу

Головне управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку року, відсотків

щокварталу

Головне управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

щокварталу

Головне управління статистики в області

Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Державні фінанси

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку року

щокварталу

Державна податкова адміністрація в області

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі «Охорона здоров’я» у розрахунку на одиницю населення, гривень

щороку

Головне управління охорони здоров’я , головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Культура та мистецтво» у розрахунку на одиницю населення, гривень

щороку

Управління культури , головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення , головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення , головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Підтримка бізнесу

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об’єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Споживчий ринок

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на 1 особу до відповідного періоду попереднього року, гривень

щокварталу

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

38. Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Населення та ринок праці

Приріст (зменшення) населення, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Рівень зареєстрованого безробіття населення (відсотків)

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Виконання річного завдання із створення нових робочих місць (відсотків)

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації і

Середньомісячна номінальна заробітна плата (гривень)

щокварталу

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду минулого року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Приріст (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати до початку року, тис. гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Житлово-комунальне господарство

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв.метрів загальної площі

щокварталу

Головне управління статистики в області

Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Головне управління статистики в області

Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Головне управління статистики в області

Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Головне управління статистики в області

Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках в загальній кількості населення, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Рівень виконання показника щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

щороку

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

щороку

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в регіоні, відсотків

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в регіоні, відсотків

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Освіта та охорона здоров’я

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

щороку

Головне управління статистики в області

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

щороку

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

щороку

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Кількість потерпілих на виробництві з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих, осіб

щороку

Головне управління статистики в області

Рівень злочинності

Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

щокварталу

Управління МВС України в області

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів, відсотків

щокварталу

Управління МВС України в області

Екологія

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в розрахунку на одну особу, кілограмів

щороку

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об’єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) обсягів скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, відсотків до попереднього року

щороку

Обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству «Тернопільводгосп»

* Показник не використовується під час розрахунку рейтингової оцінки.

Заступник голови-керівник апарату

обласної державної адміністрації Ю.В.ЖЕЛІХОВСЬКИЙ

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тернопільська обласна державна адміністрація (2)

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій
 2. Тернопільська обласна державна адміністрація (5)

  Документ
  Про обласну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
 3. Тернопільська обласна державна адміністрація (1)

  Документ
  У квітні 2011 року групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення УМНС України в Тернопільській області (далі – АРЗ СП) контрольною перевіркою місцевості (0,1 га) в лісовому масиві на околиці с.
 4. Тернопільська обласна державна адміністрація (4)

  Документ
  Розглянувши подані релігійними громадами документи, керуючись статтями 12, 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, зареєструвати у новій редакції статути таких релігійних громад:
 5. Тернопільська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації (3)

  Документ
  З метою створення умов для налагодження та розширення міжнародної економічної співпраці в регіоні, на виконання програми міжрегіонального та зовнішньоекономічного співробітництва Тернопільської області на 2009-2013 роки,

Другие похожие документы..