Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для студентов всех специальностей экономического, юридическ...полностью>>
'Анализ'
4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, ...полностью>>
'Закон'
1. Територіальна тристороння соціально-економічна рада (далі – Рада) є постійно діючим дорадчим, консультативним та узгоджувальним органом, що утворю...полностью>>
'Закон'
На основании Федерального закона от 30 марта 1 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства...полностью>>

Тернопільська обласна державна адміністрація (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Заступник голови-керівник апарату

обласної державної адміністрації Ю.В.ЖЕЛІХОВСЬКИЙ

В.В. Гецько

Форма

Додаток 2

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

19.07.2011 № 560

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ
обласної державної адміністрації

за напрямком________________________

за______квартал _____року (за_______рік)

Найменування показника

Відповідний період 2010 року

(базовий показник)

Відповідний період попереднього

року*

Відповідний період звітного

року

*- У 2011 році колонка не заповнюється.

_____________ ___________ _________________

(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

В.В. Гецько

Форма

Додаток 3

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації


19.07.2011 № 560

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про отримані результати діяльності за
показниками оцінки результатів діяльності
обласної державної адміністрації

________________________________________
(найменування органу, що подає інформацію)

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом, визначених у додатку 1 (у тому числі у розрізі районів області та м.Тернопіль).

2. Визначення причин динаміки показників (покращення, погіршення) відповідно до базового року, що включає:

- виявлення закономірностей і окремих тенденцій зміни проаналізованих показників;

- визначення впливу факторів на зміну показників, їх групування за відповідними ознаками (основні та другорядні фактори, постійні та тимчасові, інтенсивні та екстенсивні, внутрішні та зовнішні, суб’єктивні та об’єктивні тощо);

- обґрунтування причин виникнення негативних тенденцій розвитку регіону за вказаним напрямом та відповідні висновки.

3. Заходи, яких було вжито та які будуть вжиті обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади для покращення ситуації, що склалася за відповідним напрямом.

4. Конкретні пропозиції, що подаються центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції, щодо поліпшення стану справ за відповідним напрямом.

_____________ ___________ _________________

(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

В.В. Гецько

Додаток 4

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

19.07.2011 № 560

ПОКАЗНИКИ

соціально-економічного розвитку області в розрізі районів та м. Тернопіль

№ з/п

Найменування показника

Періодичність подання даних

Відповідальні за подання даних

Економічний розвиток

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одну особу, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного періоду минулого року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Рівень виконання програмного завдання з обсягів промислового виробництва, відсотків

щокварталу

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Рівень виконання програмного завдання з обсягів виробництва всіма категоріями господарств, відсотків:

- молока

- м’яса

щокварталу

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Рівень виконання програмного завдання з обсягів виробництва всіма категоріями господарства, відсотків:

- зернових культур

- цукрових буряків

- картоплі

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) поголів’я великої рогатої худоби, усього, відсотків до відповідної дати попереднього року*

щокварталу

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) поголів’я корів, відсотків до відповідної дати попереднього року*

щокварталу

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) поголів’я свиней, відсотків до відповідної дати попереднього року*

щокварталу

Головне управління статистики в області

Валовий збір зернових і зернобобових культур, відсотків до попереднього року*

щороку

Головне управління статистики в області

Валовий збір соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року*

щороку

Головне управління статистики в області

Зібрана площа зернових та зернобобових культур, відсотків до попереднього року*

щороку

Головне управління статистики в області

Зібрана площа соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року*

щороку

Головне управління статистики в області

Індекс обсягів виконаних будівельних робіт, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, відсотків

щокварталу

Головне управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку року, відсотків

щокварталу

Головне управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

щокварталу

Головне управління статистики в області

Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Державні фінанси

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку року

щокварталу

Державна податкова адміністрація в області

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

щокварталу

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі «Охорона здоров’я» у розрахунку на одиницю населення, гривень

щороку

Головне управління охорони здоров’я , головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Культура та мистецтво» у розрахунку на одиницю населення, гривень

щороку

Управління культури , головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення , головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення , головне фінансове управління обласної державної адміністрації

Підтримка бізнесу

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об’єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

щороку

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Споживчий ринок

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на 1 особу до відповідного періоду попереднього року, гривень

щокварталу

Головне управління економіки обласної державної адміністрації

38. Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Населення та ринок праці

Приріст (зменшення) населення, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Рівень зареєстрованого безробіття населення (відсотків)

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Виконання річного завдання із створення нових робочих місць (відсотків)

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації і

Середньомісячна номінальна заробітна плата (гривень)

щокварталу

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зниження) середньомісячної номінальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду минулого року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Приріст (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати до початку року, тис. гривень

щокварталу

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Житлово-комунальне господарство

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики в області

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв.метрів загальної площі

щокварталу

Головне управління статистики в області

Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Головне управління статистики в області

Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Головне управління статистики в області

Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Головне управління статистики в області

Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках в загальній кількості населення, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Рівень виконання показника щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

щороку

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

щороку

Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в регіоні, відсотків

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в регіоні, відсотків

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Освіта та охорона здоров’я

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

щороку

Головне управління статистики в області

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

щороку

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

щороку

Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Кількість потерпілих на виробництві з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих, осіб

щороку

Головне управління статистики в області

Рівень злочинності

Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

щокварталу

Управління МВС України в області

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів, відсотків

щокварталу

Управління МВС України в області

Екологія

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в розрахунку на одну особу, кілограмів

щороку

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики в області

Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об’єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів, відсотків

щороку

Головне управління статистики в області

Темп зростання (зменшення) обсягів скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, відсотків до попереднього року

щороку

Обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству «Тернопільводгосп»

* Показник не використовується під час розрахунку рейтингової оцінки.

Заступник голови-керівник апарату

обласної державної адміністрації Ю.В.ЖЕЛІХОВСЬКИЙСкачать документ

Похожие документы:

 1. Тернопільська обласна державна адміністрація (2)

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій
 2. Тернопільська обласна державна адміністрація (5)

  Документ
  Про обласну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
 3. Тернопільська обласна державна адміністрація (1)

  Документ
  У квітні 2011 року групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення УМНС України в Тернопільській області (далі – АРЗ СП) контрольною перевіркою місцевості (0,1 га) в лісовому масиві на околиці с.
 4. Тернопільська обласна державна адміністрація (4)

  Документ
  Розглянувши подані релігійними громадами документи, керуючись статтями 12, 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, зареєструвати у новій редакції статути таких релігійних громад:
 5. Тернопільська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації (3)

  Документ
  З метою створення умов для налагодження та розширення міжнародної економічної співпраці в регіоні, на виконання програми міжрегіонального та зовнішньоекономічного співробітництва Тернопільської області на 2009-2013 роки,

Другие похожие документы..