Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
У 2009-2010 навчальному році відділ освіти Тарутинської райдержадміністрації здійснював свою роботу відповідно до Положення про відділ освіти, річног...полностью>>
'Документ'
оказанных услуг), имущественного права Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных...полностью>>
'Документ'
Обсуждая процесс реализации столь приоритетного национального проекта, как «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», никто из участников конф...полностью>>
'Документ'
Настоящий “Порядок ипотечного кредитования в ОАО «Банк» по стандартам ОАО «Агентство»” (далее – Порядок) разработан в целях регламентации процедуры ра...полностью>>

Регламенту

Главная > Регламент
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держспоживстандарту України

__________ № ___________________

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ВИРОБНИЦТВА ФРУКТОВИХ, ОВОЧЕВИХ ТА ОВОЧЕВО - М’ЯСНИХ КОНСЕРВІВ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

ЗМІСТ

с.

1 Загальні положення………………………………………………………….

3

2 Основні терміни та їх визначання…………………………………………..

4

3 Технічні вимоги…………..…………………………………………………

6

3.1 Класифікація продукції, яка підпадає під дію Технічного

регламенту………………………………………………………………

6

3.2 Вимоги, які забезпечують безпеку консервів для дитячого

харчування………………………………………………………………

8

4 Вимоги до безпеки виробництва консервів дитячого харчування……….

19

4.1 Вимоги до розміщення підприємств…………………………………..

19

4.2 Вимоги до виробничих та допоміжних приміщень…………………

20

4.3 Вимоги до технологічного процесу та обладнання…………………..

23

4.4 Вимоги до паковання, маркування та етикетування…………………

24

4.5 Вимоги до процесів зберігання, транспортування та утилізації

продукції…………………………………………………………………

26

4.6 Вимоги до системи контролю якості та безпеки продуктів дитячого

харчування……………………………………………………………….

27

5 Ідентифікація продукції……………………………………………………..

29

6 Оцінка відповідності…………………………………………………………

30

7 Відповідальність за порушення вимог Технічного регламенту…………..

31

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Технічний регламент розроблено відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 29.04.2004 р. №852/2004 «О санитарно-гигиенических правилах производства пищевых продуктов» та «Свода стандартов по пищевым продуктам для детей и младенцев» Кодексу Аліментаріусу (т.ІV, розділ 15).

1.2 Метою цього Технічного регламенту є захист життя та здоров’я дітей, охорона довкілля та природних ресурсів, попередження дій, які вводять в оману споживачів шляхом встановлення вимог до якості та безпеки консервів для дитячого харчування, процесів їх виробництва та реалізації.

1.3 Вимоги цього Технічного регламенту стосуються процедур убезпечення консервів для дитячого харчування та є обов’язковими для суб’єктів господарювання в сфері виробництва та обігу незалежно від їх форм власності та видів діяльності, а також органів державної влади в сфері контролю та нагляду продукції.

1.4 Консерви для дитячого харчування, сировина та матеріали, які використовуються під час їх виготовлення, не можуть бути ввезені, виготовлені, передані на реалізацію або використані іншим чином без документального підтвердження їх якості та безпеки.

Документальне підтвердження безпечності продукції для життя і здоров’я дітей встановлюється шляхом здійснення оцінки відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

Процедури оцінки відповідності, які рекомендовані цим Технічним регламентом, відповідають постанові Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 року, № 1585 „Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності”, а також Закону України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” від 1 грудня 2005 року, № 3164-ІV,

1.5 Під час розроблення Технічного регламенту використані положення законодавства України, вимоги нормативних документів (національних стандартів, Санітарних правил та норм), а також міжнародних документів (Директив Європейського Співтовариства, стандартів Кодекс Аліментаріус).

Регламенти, директиви і стандарти міжнародних організацій, які встановлюють загальні та спеціальні вимоги до продуктів для дитячого харчування, використані в порядку, встановленому законодавством України.

Відповідність національним стандартам ДСТУ 4084-2001 «Консерви фруктові пюреподібні для дитячого харчування», ДСТУ 4085-2001 «Консерви овочеві, овочево-фруктові, овочево-м’ясні для дитячого харчування», які застосовуються на добровільній основі в якості доказової бази, є єдиним способом задоволення вимог цього Технічного регламенту в частині визначання основних вимог до продукції.

2 ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧАННЯ

У цьому Технічному регламенті нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

безпека харчових продуктів – відсутність загрози шкідливого впливу харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів для життя та здоров’я людини;

вимоги безпеки для здоров’я і життя людини – розроблені на основі методичної науки критерії, показники, граничнодопустимі межі, санітарно-гігієнічні, епідеміологічні правила, норми, регламенти, тощо, спрямовані на усунення або зменшення шкідливого впливу на людину факторів довкілля, забруднювачів хімічного і біологічного походження, токсичних речовин, тощо;

показники безпеки продуктів дитячого харчування – науково обґрунтовані показники вмісту (граничнодопустимі межі впливу) у зазначеній продукції компонентів чи речовин хімічного, біологічного, радіаційного, мікробіологічного походження, недотримання яких призводить до шкідливого впливу на здоров’я і життя дитини;

біологічно активна добавка (БАД) – речовини або їх суміші, що використовуються для надання продуктам або раціонам харчування спеціальних дієтичних чи лікувально-профілактичних властивостей, вміст яких не перевищує рекомендовану добову фізіологічну потребу у харчових речовинах або терапевтичну дозу активної речовини. Для вітамінів та мінеральних речовин допускається перевищення ніж у три рази;

якість продукту – ступінь досконалості властивостей та характерних рис продукту дитячого харчування, які здатні задовольнити фізіологічні потреби дитини в харчових інгредієнтах, виходячи з хімічного складу та енергетичної цінності продукту;

показники якості продуктів для дитячого харчування – комплекс ознак і властивостей продукту, що визначають його поживну цінність і споживчі властивості та дають можливість ідентифікувати конкретний харчовий продукт;

консерви для дитячого харчування – харчові продукти промислового виробництва, які виготовлені на основі природної сировини, фасовані у споживчу тару, яку герметично закупорюють, стерилізовані для забезпечення промислової стерильності у процесі зберігання та відповідають фізіологічним потребам організму дітей віком до 14 років. Консерви для дитячого харчування виготовляють виключно фізичними способами, окрім обробляння іонізувальним опромінюванням, не містять консервантів, барвників, ароматичних речовин;

консерви для харчування дітей раннього віку – консервовані продукти, призначені для харчування дітей віком до 3 років, склад та властивості яких повинні відповідати віковим фізіологічним особливостям, забезпечувати ефективну засвоюваність організмом і не спричиняти шкоду здоров’ю дитині;

консерви на основі овочево-фруктової сировини – пюреподібні продукти з доданням або без додання цукру, меду, молочних, зернових, м’ясних компонентів;

перші та другі обідні страви – консервовані продукти, виготовлені на основі компонентів рослинного походження (овочів, круп, бобових культур) з доданням або без додання м’ясних компонентів. До цієї групи продуктів відносяться рагу, соуси, виготовлені подрібненими або у вигляді шматочків;

фальсифікація – дії, що спрямовані на введення в оману споживача шляхом асортиментної, якісної, кількісної, інформаційної підробок продукції;

технологічний процес – послідовність етапів та дій, які включаються до виробництва, переробки, зберігання та реалізації продукції та її компонентів від первинного виробництва;

ідентифікація – процедура підтвердження відповідності органолептичних, хімічних властивостей, параметрів харчової цінності та відповідність наведеної на етикетці інформації для споживача вимогам цього Технічного регламенту.

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1 Класифікація продукції, яка підпадає під дію технічного

регламенту

Технічний регламент поширюється на такі види та групи продукції:

3.1.1 Консерви фруктові або овочеві натуральні:

- пюре фруктові;

- пюре овочеві.

3.1.2 Консерви з цукром або медом:

- пюре фруктові з цукром або медом;

- пюре овочеві з цукром;

- пюре з суміші фруктів з цукром;

- пюре фруктові з фруктовими соками та цукром;

- пюре з суміші овочів та фруктів або фруктових соків з цукром;

- консерви овочево-фруктові з цукром.

3.1.3 Консерви фруктові, овочеві та овочево-фруктові з доданням зернових та молочних компонентів:

- пюре із фруктів з крупами та молоком;

- пюре із фруктів з вершками;

- креми фруктові;

- десерти фруктові;

- консерви з доданням вітамінів.

3.1.4 Консерви овочеві та овочево-м’ясні:

- пюре овочево-м’ясні;

- консерви овочеві та овочево-м’ясні.

3.1.5 Страви перші та другі обідні:

- страви перші обідні;

- страви другі обідні.

Консерви фруктові або овочеві натуральні, консерви з цукром або медом, консерви фруктові, овочеві та овочево-фруктові з доданням зернових та молочних компонентів виготовляють гомогенізованими або протертими і рекомендуються для введення до раціонів харчування дітей віком від 4 місяців (гомогенізовані) та від 6 місяців (протерті).

Консерви овочеві та овочево-м’ясні виготовляють протертими або крупноподрібненими і рекомендовані дітям віком від 6 місяців (протерті) та від 9 місяців (крупноподрібнені).

Страви перші обідні виготовляють нарізаними шматочками і рекомендовані для харчування дітей з 1,5 річного віку.

Страви другі обідні виготовляють крупноподрібненими та нарізаними шматочками. Крупноподрібнені продукти рекомендовані для введення до раціону харчування дітей віком від 9 місяців; нарізані шматочками – від 1,5 річного віку.

3.2 Вимоги, які забезпечують безпеку консервів для дитячого

харчування

3.2.1 Вимоги безпеки під час використання сировини, напівфабрикатів та матеріалів

3.2.1.1 Свіжі фрукти, овочі, м’ясні, молочні, зернові компоненти, які надходять на переробку на виробництво продуктів для дитячого харчування, не повинні містити токсичних або шкідливих речовин, які загрожують здоров’ю та життю дітей, довкіллю.

За показниками безпеки фрукти та овочі повинні відповідати таким вимогам:

- вміст токсичних елементів не повинен перевищувати (мг/кг): свинець – 0,5, миш’як – 0,2, кадмій – 0,03, ртуть – 0,02, нітрати – для овочів 40,0, для яблук та груш – 60,0, мікотоксин патулін (для фруктів, ягід) – 0,05, пестициди ГХЦГ (α,β,γ-ізомери) – 0,5 (для овочів, баштанних культур), 0,05 (для ягід, фруктів, винограду);

- допустимі рівні вмісту радіонуклідів, Бк/кг: цезій-137 (Сs) – 40,0 (для овочів), 70,0 (для фруктів, ягід), стронцій-90 (Sr) -20,0 (для овочів), 10,0 – (для фруктів, ягід);

- мікробіологічні показники сировини повинні не перевищувати таких вимог: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАМ) – не більше 5·105 КУО/г, бактерії групи кишкових паличок (БГКП) в 0,01 г – не допускаються, патогенні, в т.ч. сальмонели, в 25 г – не допускаються.

За показниками безпеки молочні компоненти повинні відповідати таким вимогам:

- вміст токсичних елементів не повинен перевищувати (мг/кг): свинець – 0,05, кадмій – 0,02, миш’як – 0,05, ртуть – 0,005; пестициди: ГХЦГ (α,β,γ – ізомери) – 0,01, ДДТ та його метаболіти – 0,01; мікотоксини: афлатоксин М1 – не допускається; антібіотіки: - тетраціклинової групи – не допускається, пеніцілин – не допускається, стрептоміцин – не допускається;

- допустимі рівні вмісту радіонуклідів (Бк/кг): - цезій-137 (Сs) - 40,0, стронцій -90 (Sr) – 5,0;

- мікробіологічні показники не повинні перевищувати таких вимог: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАМ) – не більше 2,5х104 КУО/г, бактерії групи кишкових паличок (БГКП) в 1 г – не допускаються; патогенні мікроорганізми в 25 г - не допускаються, дріжджі – не більше 50 КУО/г для молока, 10 КУО/г- для сироватки; плісеневі гриби – не більше 100 КУО/г для молока, 50 КУО/г для сироватки;

За показниками безпеки м’ясні компоненти повинні відповідати таким вимогам:

- вміст токсичних елементів не повинен перевищувати (мг/кг): свинець – 0,1 (для яловичини, свинини і інше), 0,2 (для м’яса птиці), кадмій – 0,03, миш’як – 0,1, ртуть – 0,01 (для яловичини, свинини, і інше), 0,02 (для м’яса птиці), пестиціди: ГХЦГ (α,β,γ – ізомери) – 0,01, ДДТ та його метаболіти – 0,01; нітрозаміни не допускаються; антібіотики: тетраціклинової групи- не допускаються, пеніцілин – не допускається, стрептоміцин – не допускається;

- допустимі рівні вмісту радіонуклідів (Бк/кг): цезію-137 (Сs) - 40,0, стронцію 90 (Sr) – 5,0.

За показниками безпеки зернові компоненти повинні відповідати таким вимогам:

- вміст токсичних елементів не повинен перевищувати (мг/кг): свинець – 0,3, кадмій – 0,03, миш’як – 0,2, ртуть – 0,02, пестицидів ГХЦГ (α,β,γ – ізомери) – 0,01, ДДТ та його метаболіти – 0,01, мікотоксини: афлатоксин В1 – не допускається, дезоксиніваленол – не допускається, зеараленон – не допускається, Т-2 токсин – не допускається.

 • допустимі рівні вмісту радіонуклідів (Бк/кг): цезію 137 (Сs) – 40,0, стронцію 90 (Sr) -5,0;

 • мікробіологічні показники не повинні перевищувати таких вимог: КМАФАМ – не більше 1х104 КУО/г, бактерії групи кишкових паличок (БГКП) в 1 г – не допускаються, патогенні мікроорганізми в 25 г – не допускаються, дріжджі – не більше 50,0 КУО/г, плісеневі гриби – не більше 10,0 КУО/г, для круп манних – 50,0 КУО/г.

3.2.1.2 Сировина тваринного походження (яловичина, телятина, свинина, курятина, печінка) повинна відповідати обов’язковим параметрам безпечності та якості, підтверджених санітарно-епідеміологічним сертифікатом, виданим у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Для виробництва овочево-м’ясних консервів використовують:

- м’ясо яловичини від молодняку (бички віком від 12 до 14 міс), телятини, свинини остигле або охолоджене у вигляді напів- або четвертини туші, першої категорії;

- м’ясо яловичини знежиловане заморожене у блоках;

- курятину (м’ясо патраних тушок курей або курчат) першої та другої категорії вгодованості).

Масова частка жирової та з’єднувальної тканини у м’язовій тканині м’яса яловичини повинна бути не більше ніж 6,0 %; м’яса свинини – не більше ніж 14,0 %.

На переробку, для виготовлення консервів, допускається тваринна сировина, яка заморожена тільки сухим штучним способом.

Заборонено використання для виробництва продуктів дитячого харчування м’яса механічного обвалювання, шкури свинячої, м’ясну сировину подвійного заморожування, заморожену у блоках з терміном придатності більше 6 місяців.

Для виробництва консервів використовують сировину, худобу, отриману від господарств, які вирощують та вигодовують з дотриманням ветеринарно-санітарних, санітарно-гігієнічних та агротехнічних вимог.

Сировина, що використовується у виробництві продуктів дитячого харчування не може містити гормональних препаратів та генетично модифікованих організмів.

3.2.1.3 Для виробництва консервів повинні використовувати молочну сировину (молоко та молочні продукти) з суворим додержанням ветеринарно-санітарних та санітарно-гігієнічних норм та правил для молочнотоварних ферм та молокопереробних підприємств, затверджених у встановленому порядку.

Заборонено використовувати та переробляти молоко, отримане від корів у перші сім діб (молозиво) та в останні п’ятнадцять діб лактації, зважаючи на знижену органолептичну якість та невідповідність молока вимогам нормативних документів за хімічним складом.

Заборонено використання:

- вершків з коров’ячого молока жирністю менше 35 %, кислотністю більше 17 °Т;

- масла коров’ячого, нижче вищого ґатунку;

- молока коров’ячого кислотністю більше 19 °Т.

3.2.1.4 Контроль показників безпеки сировини, напівфабрикатів та матеріалів, які надходять на переробку для виготовлення консервів дитячого харчування, здійснюється акредитованими виробничими лабораторіями підприємств та (або) акредитованими лабораторіями інших організацій (на договірних заставах), незалежно від їх відомчої підпорядкованості, що спеціалізуються на проведенні вище означених досліджень

3.2.1.5 Для оцінки показників якості та безпеки сировини, напівфабрикатів та матеріалів використовують методи аналізу, передбачені в нормативних документах на конкретні види продукції.

3.2.1.6 Фруктові, овочеві, овочево-фруктові консерви, напівфабрикати овочеві та фруктові, які використовують для їх виготовлення, повинні вироблятись із свіжої сировини не нижче першого сорту і відповідати за показниками якості та безпеки вимогам чинних нормативних документів на конкретний вид консервованої продукції. Дозволяється використовувати свіжі плоди та овочі, які за розміром відповідають другому сорту (при наявності сорту).

3.2.1.7 Фрукти та овочі, що використовують при виробництві консервів, повинні вирощуватись за технологіями, що забезпечують відповідність їх санітарно-гігієнічним нормам та показникам безпеки, наведеним у цьому Технічному регламенті. Рекомендується вирощувати сировину, призначену для виробництва консервів в визначених екологічно безпечних зонах.

3.2.1.8 Сировина та напівфабрикати, які закупаються за імпортом, повинні відповідати вимогам, встановленим цим технічним регламентом.

3.2.2 Вимоги безпеки під час використання харчових інгредієнтів та добавок

3.2.2.1 Під час виробництва консервів для дитячого харчування цим Технічним регламентом дозволено використання харчових добавок, дозування та технологічне призначення яких не повинно підвищувати ступінь ризику можливого несприятливого впливу на здоров’я дитини.

3.2.2.2 Під час переробки овочево-фруктової сировини, в процесі виробництва готових продуктів дозволяється використання таких харчових добавок:

- антиокислювачів: L - аскорбінової кислоти (Е 300), L аскорбату натрію (Е 301) окремо або у комбінації в перерахунку на аскорбінову кислоту, в кількості не більше 250,0 мг/кг продукту;

- регуляторів кислотності (рН): лимонна кислота (Е 330), цитрати калію (Е 332), кальцію (Е 331) – не більше 2,0 г/кг продукту, лактати кальцію (Е 326), кальцію (Е 341) – не більше 1,0 г /кг продукту,

- загусників, стабілізаторів консистенції: пектини (Е 440) – не більше 20,0 г, альгінати натрію (Е 401), калію (Е 402), кальцію (Е 404) – не більше 500,0 мг/кг, модифікованих крохмалів – не більше 50,0 г/кг продукту.

Для виготовлення продуктів повинні використовуватися тільки L (+) форми молочної, винної, яблучної, аскорбінової кислот, та їх солі.

3.2.2.3 Для виробництва консервів для дитячого харчування, збагачених біологічно активними добавками (БАД) дозволено використання:

- вітамінів, каротиноїдів, харчових волокон, пребіотиків, мінеральних речовин, пектину в поодинці, або у вигляді сумішей, препаратів в кількості, не менше 10,0 % від рекомендованої добової потреби в даному виді харчового інгредієнту в одній порції готового продукту;

- харчові продукти, які містять функціональні інгредієнти: злакові культури, та їх екстракти, настої лікарських рослин, продукти вторинної переробки молока (сироваткові білки).

Використання вищеозначених харчових добавок та продуктів в інших цілях заборонено. Маркування продукції, яка містить функціональні інгредієнти здійснюється згідно з вимогами, наведеними в розділі 4.4 цього Технічного регламенту.

3.2.2.4 Консерви для дитячого харчування не повинні містити:

- ароматизаторів, штучних, або ідентичних натуральним;

- консервантів;

- барвників, або штучних забарвлюючих речовин;

- стабілізаторів консистенції, загусників, крім наведених у п 3.2.2.2 цього технічного регламенту;

- підсолоджувачів, крім ксиліту, сорбіту, які використовуються в продуктах для дітей, хворих на цукровий діабет;

- прянощів, пряноароматичних трав, або їх екстрактів – крім кропу, селери, тмину, петрушки, кориці, духмяного перцю.

3.2.2.5 Під час виробництва консервів для дитячого харчування дозволено використання поодинці або в різних варіантах сумішей такі сахара та/або їх розчини та сиропи:

- сахарозу;

- глюкозу;

- фруктозу.

Використання вищенаведених сахарів та/або їх розчинів, сиропів не повинно здійснюватися в цілях заміни, регулювання вмісту сухих речовин в продуктах.

3.2.2.6 Забороняється використання для виробництва консервів для дитячого харчування сировини, добавок, що складаються, або виробляються з генетично - модифікованих організмів.

3.2.3 Вимоги до безпеки продукції

3.2.3.1 Вимоги до органолептичних показників фруктових, овочевих, овочево-м’ясних консервів

Зовнішній вигляд та консистенція:

- фруктових та овочево-фруктових консервів – однорідна пюреподібна маса (для протертих консервів), однорідна пюреподібна тонкоподрібнена маса (для гомогенізованих консервів);

- овочевих консервів - однорідна тонкоподрібнена в’язка, кремоподібна маса;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Регламент системы «Солид-аск» («Автоматизированная система кредитования»)

  Регламент
  Владельцем Автоматизированной системы кредитования «Солид-АСК» (система «Солид-АСК») является общество с ограниченной ответственностью «Солид-АСК» (сокращенное наименование: ООО «Солид-АСК»).
 2. Регламент обслуживания на рынке ценных бумаг коммерческим банком «судостроительный банк»

  Регламент
  Настоящий Регламент оказания СБ Банком (ООО) (далее – Банк) услуг по совершению операций на рынке ценных бумаг является договором присоединения, заключаемым СБ Банком (ООО) с любым физическим или юридическим лицом, обратившимся за
 3. Регламент третейского суда для разрешения экономических споров при вятской торгово-промышленной палате

  Регламент
  1. Третейский суд при Вятской торгово-промышленной палате (далее - Третейский суд) является самостоятельным, постоянно действующим Третейским судом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и
 4. Регламент предоставления и использования банковских карт ОАО банк «открытие»

  Регламент
  Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для совершения Операции с использованием Карты и возникающее вследствие этого обязательство по исполнению представленных Документов о совершении Операций, составленных с использованием
 5. Регламент организации инспектирования и производства по делам об административных правонарушениях

  Регламент
  1.1. Регламент организации инспектирования и производства по делам об административных правонарушениях (далее – Регламент) является инструктивным документом Государственной жилищной инспекции города Москвы (далее – Мосжилинспекции).
 6. Регламент по спортивному туризму. Туристско-спортивные мероприятия, связанные с прохождением туристских маршрутов. Москва

  Регламент
  1.1. Настоящий Регламент определяет принципы построения, технологию организации и порядок проведения туристско-спортивных мероприятий, связанных с прохождением туристских маршрутов.

Другие похожие документы..