Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Информационное сообщение. Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в IX Международной научно-практической конференции «Глобализация экономик...полностью>>
'Викторина'
00 10.01.1 «Рождество Христово» Громкие чтения (из цикла бесед «В поисках истины») Городской филиал №17 14....полностью>>
'Доклад'
Александр Чумиков, генеральный директор Международного пресс-клуба, доктор политических наук, профессор факультета государственного управления МГУ им...полностью>>
'Лекции'
Подготовка информационной базы (сведения об организации, заполнение справочников, описание элементов учетной политики, ввод начальных остатков по счет...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Волинський державний університет імені Лесі Українки Юридичний факультет

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Волинський державний університет імені Лесі Українки

Юридичний факультет

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTSІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Напрям підготовки 0601 право

Спеціальність 6.060100 правознавство

2007

ІІІ – Юридичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки

Загальний опис юридичного факультету

1. Координатор ЕСТS від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету

43 021, м. Луцьк, вулиця Винниченка, буд. 30, каб. № 63.

Тел./факс +38(03322) 4-82-18,

Години прийому: понеділок – п’ятниця – 815–1615;

субота – 815–1315.

Е-mail:

2. Структура факультету

Деканат

Декан

Якушев Ігор Михайлович

+38(03322) 4-82-18

Заступник декана по денній формі навчання

Валюх Віктор Миколайович

+38(03322) 4-04-11

+38(03322) 4-33-87

Заступник декана по заочній формі навчання

Климчук Тетяна Дмитрівна

+38(03322) 4-04-11

+38(03322) 4-33-87

Методист денної форми навчання

Сачук Світлана Миколаївна

+38(03322) 4-04-11

Методист заочної форми навчання

Фусько Наталія Володимирівна

+38(03322) 4-47-36

Кафедри

Кафедра теорії та історії держави і права тел. 38(03322) 4-81-77

Наливайко Володимир Сидорович

завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Яцишин Михайло Михайлович

кандидат історичних наук, доцент

Куренда Лариса Денисівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Кравчук Микола Артемович

старший викладач, кандидат політичних наук

Юхимюк Ольга Михайлівна

кандидат юридичних наук, доцент

Шолкова Ольга Володимирівна

старший викладач

Книш Зоряна Ігорівна

асистент

Лаба Оксана Василівна

кандидат юридичних наук, старший викладач

Пономаренко Світлана Євгеніївна

кандидат історичних наук, доцент

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

тел. 38(03322) 4-24-83

Духневич Андрій Вікторович

завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Качмар Мар’ян Іванович

кандидат економічних наук, професор

Коваленко Іван Іванович

кандидат юридичних наук, доцент

Климчук Тетяна Дмитрівна

старший викладач

Шевчук Ірина Миколаївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Рутецька-Ошуркевич Олександра Іванівна

старший викладач

Нинюк Марія Антонівна

кандидат наук державного управління, доцент

Октисюк Алла Миколаївна

старший викладач, кандидат юридичних наук

Шевчук Лариса Миколаївна

старший викладач

Педик Ярослав Леонідович

асистент

Ширшикова Руслана Миколаївна

асистент

Кафедра кримінального права і процесу тел. 38(03322) 4-33-29

Колб Олександр Григорович

завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Наливайко Володимир Сидорович

кандидат юридичних наук, доцент

Крикунов Олександр Вікторович

кандидат юридичних наук, доцент

Копетюк Микола Іванович

старший викладач

Чупринський Борис Олександрович

старший викладач

Батюк Олег Володимирович

старший викладач, кандидат юридичних наук

Кондратішина Вікторія Вікторівна

старший викладач

Фідря Юлія Олександрівна

старший викладач

Кафедра цивільного права і процесу тел. 38(03322) 72-01-11

Самчук-Колодяжна Зінаїда Федорівна

завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Чубоха Надія Федорівна

кандидат юридичних наук, доцент

Ариванюк Тетяна Олексіївна

кандидат юридичних наук, доцент

Ковальчук Володимир Васильович

старший викладач

Качановський Віктор Валерійович

старший викладач

Старчук Оксана Володимирівна

старший викладач

Валюх Віктор Миколайович

старший викладач

Гресик Юлія Василівна

старший викладач

Денисова Галина Василівна

асистент

Кафедра трудового, господарського та екологічного права

тел. 38(03322) 4-74-71

Решетник Леся Петрівна

завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Пилипенко Пилип Данилович

доктор юридичних наук, професор

Якушев Ігор Михайлович

кандидат юридичних наук, доцент

Духневич Андрій Вікторович

кандидат юридичних наук, доцент

Філіпович Володимир Євгенович

старший викладач

Шишута Юрій Васильович

старший викладач

Вознюк Наталія Іванівна

асистент

Кількість студентів

Денна форма 464

Заочна форма 569

Умови для навчання

Аудиторний фонд юридичного факультету складається із 16 аудиторій. Деякі з них (зал судових засідань та криміналістична лабораторія) обладнані спеціальним устаткуванням та меблями, що дає можливість максимально наблизити студентів до реальної обстановки, у якій відбувається діяльність юриста в судовому засіданні та при проведені конкретних слідчих дій.

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права має лабораторію систематизації законодавства, основним завданням якої є підтримання в контрольному стані офіційних текстів нормативних актів та систематизація наукових праць і консультацій, необхідних для правильного тлумачення і застосування норм права. У складі кафедри кримінального права і процесу є криміналістична лабораторія, де студенти мають можливість отримати практичні навички з фотографії, дактилоскопії та інших основ криміналістики.

В структурі факультету також функціонують:

- комп’ютерний клас, приєднаний до мережі Інтернет, в якому встановлена комп’ютерна правова система ЛІГА:ЗАКОН, що поповнюється щоденно;

- бібліотека юридичної літератури з читальним залом;

- навчальний зал судових засідань, у якому проводяться практичні заняття з цивільного, кримінального, адміністративного та господарського процесів, а також ділові ігри.

При факультеті успішно діє юридична клініка "Ad Astra" (керівник – ст. викладач кафедри цивільного права і процесу Єлов В.А.), яка визнана однією з кращих не лише в Україні, але й за її межами. Студенти факультету мають можливість застосовувати на практиці знання, отримані на лекційних та практичних заняттях, спробувати свої сили в реальній ситуації, надати правову допомогу малозабезпеченим громадянам. Юридична клініка визнана базовою для підвищення кваліфікації керівників юридичних клінік інших навчальних закладів України. При факультеті успішно діє юридична клініка “Аd Аstrа” (керівник – ст. викладач кафедри цивільного права і процесу Єлов В. А.), яка визнана однією з кращих не лише в Україні, але й за її межами. Студенти факультету мають можливість застосовувати на практиці знання, отримані на лекційних та практичних заняттях, спробувати свої сили в реальній ситуації, надати правову допомогу малозабезпеченим громадянам. Юридична клініка визнана базовою для підвищення кваліфікації керівників юридичних клінік інших навчальних закладів України.

Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них

Факультет веде підготовку за спеціальністю “Правознавство”

Ступінь бакалавра (4 роки)

Основні методи та форми викладання

Вивчення навчального матеріалу відбувається згідно навчального

плану підготовки бакалавра права і передбачає різні форми засвоєння знань з навчальних дисциплін і включає як аудиторну так і самостійну та індивідуальну роботу. Понад 44 % часу відведеного для вивчення навчальних дисциплін на аудиторних заняттях, решта – це самостійна та індивідуальна робота. Основними видами аудиторної роботи студентів юридичного факультету є лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття.

Лекція – одна із основних форм проведення навчальних аудиторних занять на юридичному факультеті. Для їх проведення відведено 21,25% навчального часу. Лекційні курси, як правило, читаються викладачами університету, які мають науковий ступінь чи вчене звання з використанням наочних засобів та сучасних інформаційних технологій.

Практичні заняття – така форма навчального заняття, яка проводиться для академічної групи і при якій відбувається робота студентів у процесі якої розглядаються теоретичні положення навчальної дисципліни та формуються у студентів навички щодо реалізації правових норм, набуваються вміння володіти технікою оформлення юридичних документів, вчинення юридично значимих дій, грамотного застосування правових норм. На практичних заняттях проводиться оцінка набутих студентом знань та вмінь.

Семінарські заняття, як форма навчального процесу, проводяться шляхом дискусії за темою, наперед визначеною навчальним планом на основі підготовлених тез виступів та рефератів. На семінарських заняттях оцінюється не лише знання студентів, але й вміння формулювати і відстоювати свою позицію, вести дискусію, робити самостійні висновки.

Лабораторні заняття для студентів юридичного факультету проводяться з навчальних дисциплін “Криміналістика” та “Інформатика і комп’ютерна техніка”. На заняттях з предмету “Криміналістика” студенти під керівництвом викладача особисто проводять слідчі дії, пов'язані зі збором та дослідженням доказів (дактилоскопію, фотографію тощо). Лабораторні заняття з цього предмету проводяться у спеціально обладнаному приміщенні – криміналістичній лабораторії. Лабораторні заняття з предмету “Інформатика і комп'ютерна техніка” проводяться у комп’ютерному класі. Під час занять студенти набувають практичних навиків роботи з новими інформаційними технологіями та використання їх у професійній діяльності. Оцінки, отримані студентами на лабораторних, практичних і семінарських заняттях, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Для повного вивчення навчальних дисциплін навчальним планом передбачена індивідуальна (в обсязі близько 29,7 % часу) та самостійна (в обсязі близько 25,9 % часу) робота студента.

Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання студентами передбачених робочою програмою індивідуальних завдань під керівництвом викладача.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння знаннями у вільний від аудиторних занять час. Для студентів юридичного факультету зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою і забезпечується системою навчально-методичних і технічних засобів (методичні розробки, практикуми, лабораторія систематизації, комп'ютерний клас тощо). Навчальний матеріал, освоєний студентами в процесі самостійної підготовки є обов’язковим компонентом навчального курсу і включається для перевірки під час підсумкового контролю.

Навчальний план підготовки бакалавра права передбачає проходження навчальної і виробничої практики. Навчальну практику проходять студенти другого курсу в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Виробничу практику проходять студенти третього курсу в органах влади, підприємствах, установах, організаціях. Під час проходження виробничої практики студенти під керівництвом викладача та керівника від бази практики можуть брати участь у вирішенні конкретних юридичних справ. За результатами проходження практики студент складає залік, який підлягає диференційованій оцінці. Окрім цього студенти юридичного факультету мають можливість набути практичних навичок у юридичній клініці “Аd Astга”.

Обов’язковим компонентом навчальної діяльності студентів юридичного факультету є науково-дослідницька робота, яка передбачає набуття студентами навиків наукового пошуку, участі у дискусіях та вміння аргументовано доводити свої позиції. Результати наукової роботи проходять апробацію на студентських наукових конференціях “Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку”, які відбуваються щороку на факультеті та мають міжнародний статус, а також на конференціях, що проводяться іншими навчальними закладами України та за кордоном (Республіка Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація тощо). Результати науково-дослідницької роботи викладаються студентом у курсових роботах.

Вивчення навчальної дисципліни супроводжується поточним, що включає оцінювання конкретних тем та модульний контроль, та сесійним контролем. Сесійний контроль проводиться у формі екзамену, заліку або диференційованого заліку. Сесійному контролю підлягає обсяг навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою у терміни, встановлені навчальним планом.

По завершенню підготовки фахівця за навчальним планом підготовки бакалавра права проводиться державна атестація студента. Державна атестація студента проводиться спеціально створеною Державною екзаменаційною комісією з метою встановлення фактичної відповідності рівня кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра права. У Державній екзаменаційній комісії студенти четвертого курсу денної форми навчання складають комплексний Державний екзамен з чотирьох навчальних дисциплін: Теорія держави і права. Конституційне право. Кримінальне право. Цивільне право. Державна екзаменаційна комісія приймає рішення про рівень знань та вмінь випускників та про можливість видачі їм дипломів бакалавра права.

Ступенева структура

Спеціальність “Правознавство”

Випускники юридичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки зі ступенем бакалавра здійснюють професійну діяльність у сфері правозастосовчої та організаційно-управлінської діяльності й можуть виконувати професійну роботу та займати посади спеціаліста державної служби, юриста, помічника судді, слідчого, адвоката, нотаріуса, нотаріуса державного, спеціаліста відділу реєстрації актів цивільного стану, декларанта, секретаря суду, судового засідання, судової колегії, юрисконсульта, судового розпорядника, організатора діловодства (державні установи), організатора діловодства (види економічної діяльності), організатора діловодства (система судочинства), інспектора митного та державного податкового інспектора.

Підготовка фахівця зі ступенем бакалавра здійснюється за державно-правовою, цивільно-правовою, кримінально-правовою, господарсько-правовою та міжнародно-правовою спеціалізаціями.

Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 11 квітня 2000 року (протокол № 26) з напряму 0601 – "Право" спеціальності 7.060101 – "Правознавство" юридичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки визнано акредитованим за ІІІ (третім) рівнем, про що видано сертифікат (серія НД-ІІІ № 035477) терміном дії до 1 липня 2010 року.

Ліцензований обсяг – 120 осіб денної форми навчання та 120 осіб заочної форми навчання (ліцензія серії АБ № 175933 від 21.10.2005 року).

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр здійснюється за навчальним планом протягом чотирьох років. До навчального плану входять п’ять циклів навчальних дисциплін: гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки, цикл вільного вибору вищого навчального закладу та цикл дисциплін вільного вибору студента. Студенти можуть обирати дисципліни у межах п’яти спеціалізацій – державно-правової, цивільно-правової, кримінально-правової, господарсько-правової та міжнародно-правової.

І курс

Назва дисципліни

О/В*

Форма контролю

1 семестр

2 семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Історія України

О

е

108

3

2

Ділова українська мова

О

е

72

2

2

Економічна теорія

О

з/е

72

2

2

72

2

2

Українська та зарубіжна культура

О

з

108

3

2

Релігієзнавство

О

з

72

2

1

Фізичне виховання

О

з

36

1

2

36

1

2

Іноземна мова (професійна)

О

з

90

2,5

2

216

6

4

Етика (загальна і правова)

О

з

72

2

2

Безпека життєдіяльності

О

з

54

1,5

1

Інформатика і комп’ютерна техніка

О

з

108

3

2

Логіка

О

е

108

3

3

Латинська мова

О

з

72

2

2

Історія держави і права України

О

е

144

4

4

Історія держави і права зарубіжних країн

О

е

180

5

5

Теорія держави і права

О

з/е

126

3,5

4

126

3,5

4

Основи римського цивільного права

О

з

108

3

3

Конституційне право України

О

е

180

5

5

Курсова робота

36

1

Всього

1080

30

28

1116

31

28

2 курс

Назва дисципліни

О/В*

Форма контролю

1 семестр

2 семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Філософія

О

е

108

3

2

Політологія

О

е

108

3

2

Фізичне виховання

О

з

36

1

2

36

1

2

Іноземна мова

О

е

54

1,5

2

36

1

2

Психологія (загальна і правова)

О

з

72

2

2

Адміністративне право України

О

е

216

6

5

Судові та правоохоронні органи

О

е

108

3

3

Цивільне право України

О

з/е

108

3

3

180

5

5

Трудове право України

О

з/е

144

4

4

108

3

3

Кримінальне право України

О

з/е

126

3,5

3

162

4,5

5

Адвокатура України

В

з

72

2

2

Основи права Європейського Союзу

В

з

126

3,5

4

Адміністративне судочинство України

В

з

126

3,5

3

Сімейне право України

В

з

72

2

2

Курсова робота

36

1

Навчальна практика

162

4,5

Всього

1080

30

28

1116

31

28

3 курс

Назва дисципліни

О/В*

Форма контролю

1 семестр

2 семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Соціологія (загальна і професійна)

О

е

108

3

2

Фізичне виховання

О

з

36

1

2

18

0,5

2

Державне право зарубіжних країн

О

е

108

3

3

Міжнародне публічне право

О

е

144

4

4

Цивільне право України

О

з/е

126

3,5

3

126

3,5

5

Цивільне процесуальне право України

О

з/е

72

2

2

180

5

5

Господарське право України

О

е

162

4,5

4

Кримінальне право України

О

з/е

126

3,5

3

126

3,5

5

Кримінально-процесуальне право України

О

з/е

108

3

3

180

5

5

Кримінологія

О

з

72

2

2

Юридична практика

В

з

72

2

2

Спецкурси

В

з

216

6

4

Курсова робота

36

1

Виробнича практика

162

4,5

Всього

1062

29,5

28

1116

31

28

4 курс

Назва дисципліни

О/В*

Форма контролю

1 семестр

2 семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Фізичне виховання

О

з

72

2

2

Міжнародне приватне право

О

е

144

4

4

Фінансове право України

О

з/е

108

3

3

144

4

4

Екологічне право України

О

е

126

3,5

3

Земельне право України

О

е

108

3

3

Аграрне право України

О

е

108

3

3

Право соціального захисту України

О

е

108

3

3

Господарське процесуальне право України

О

з

108

3

3

Криміналістика

О

з/е

108

3

3

108

3

3

Історія вчень про державу і право

В

е

144

4

4

Права людини: міжнародні стандарти

В

з

108

3

2

Кримінально-виконавче право України

В

з

126

3,5

3

Держано-правова спеціалізація

Державне управління

В

з

108

3

3

Конституційне процесуальне право

В

з

108

3

3

Спецкурс

В

з

54

1,5

1

Спецкурси

В

з

270

7,5

6

Цивільно-правова спеціалізація

Нотаріат в Україні

В

з

108

3

3

Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ

В

з

108

3

3

Спецкурс

В

з

54

1,5

1

Спецкурси

В

з

270

7,5

6

Господарсько-правова спеціалізація

Банківське та біржове право

В

з

108

3

3

Правові засади створення та діяльності господарських товариств

В

з

108

3

3

Спецкурс

В

з

54

1,5

1

Спецкурси

В

з

270

7,5

6

Кримінально-правова спеціалізація

Попередження правопорушень в місцях позбавлення волі

В

з

108

3

3

Загальні засади призначення покарань

В

з

108

3

3

Спецкурс

В

з

54

1,5

1

Спецкурси

В

з

270

7,5

6

Міжнародно-правова спеціалізація

Законодавство про вибори

В

з

108

3

3

Правові системи сучасності

В

з

108

3

3

Спецкурс

В

з

54

1,5

1

Спецкурси

В

з

270

7,5

6

Курсова робота

36

1

Всього

1116

31

28

Дисципліна: Історія держави і права УкраїниСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство науки та освіти України Волинський державний університет імені Лесі Українки

  Документ
  Життєвий шлях Ахмеда Мідхат-паші прийшовся на дуже важливий по значимості період історії Туреччини. Він характеризується двома найважливішими тенденціями у внутрішньому розвитку країни.
 2. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.
 3. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 4. Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 (044) 216 2442, факс 236 1049, ministry@mon gov ua (2)

  Документ
  Оргкомітетам зазначених заходів просимо у місячний термін після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей тощо) надіслати Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України за адресою: 04070, м.
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс

Другие похожие документы..