Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
о приеме местной администрацией от плательщиков страховых взносов – физических лиц денежных средств в счет уплаты страховых взносов, пеней и штрафов,...полностью>>
'Документ'
2. Разработка и реализация концепции модели комплексной региональной социальной политики, направленной на сокращение неравенства уровня и качества жи...полностью>>
'Документ'
, в дальнейшем именуемоеПоставщик, в лице тов. , действующегона основании , с одной стороны, и , в дальнейшем именуемыйПокупатель, в лице тов. действ...полностью>>
'Документ'
Так, дійсно, щоб пізнати щось нове, відкрити щось невідоме до цього часу. От і ми з вами двома командами-човниками попливемо безкрайніми просторами, ...полностью>>

Сучасні проблеми розвитку туристичного бізнесу у миколаївському регіоні

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК 338.486 : 330.341.1

К.С. Трунін, доц., канд. техн. наук,

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

О.О. Козленко, студентка 5-го курсу,

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ У МИКОЛАЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ

У багатьох країнах туристичний бізнес є якщо не основним, то одним із основних джерел поповнення державного бюджету. Деякі економісти України вважають, що саме туристичний напрям надалі стане однією з найбільш перспективних і дохідних галузей економіки України, а в майбутньому зможе забезпечувати солідні надходження до бюджету всієї країни та регіонів.

Доцільно відзначити, що ефективність менеджменту в туризмі можливо забезпечити лише на основі маркетингу, що припускає використання комплексного і системного підходів при управлінні туристичною діяльністю. Правильна оцінка ефективності управління в туризмі дозволяє активно впливати на поточний стан і тенденції розвитку туристичних фірм, встановлювати їхні розміри, відслідковувати і корегувати явища і процеси, складати прогнози і плани розвитку цих фірм і їхніх структурних підрозділів.

Розглянемо невиробничу сферу Миколаївської області, яка допомагає розвитку туристичного бізнесу в нашому живописному краї. За даними служби туризму та курортів України, у порівнянні з останнім роком, приріст кількості туристів на Миколаївщині значно виріс на 40%. Миколаївська, порівняно невелика область, займає восьме місце в Україні за обсягом наданих туристичних послуг. Тільки за півроку в області об’єм послуг, наданий 19 тис. туристів, склав 7,2 млн. грн.

Одна з вагомих причин невдалого господарювання Миколаївської області у сфері туристичного бізнесу — недостатній рівень розвитку та недосконалість туристичної інфраструктури. За даними 2006 р. з усієї кількості готельних комплексів тільки незначна частина відповідає сучасним нормам, 80 % готельних підприємств потребують ремонту, номери — реконструкції та переоснащення, технологія обслуговування

— автоматизації та комп'ютеризації. Назріла необхідність розвивати мережу комфортабельних готелів і кемпінгів, насамперед уздовж міжнародних транспортних коридорів, що проходять через територію Криму.

Проблеми та питання розвитку сучасного туристичного бізнесу в Україні є зараз доволі актуальними, їх дослідженням в наші часи займаються дуже багато вчених, таких як, Мальська М.П., Чоботар Ю.М., Волохонський А.К., Кагарін Ю.О., Лихоманкова О.В., Цибух В.І.

На фоні бурхливого розвитку світового туризму закономірно постає питання про місце Миколаєва на світовому ринку туристичних послуг. Слід зазначити, що об’єктивно він має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів. Більш детально про ці можливості йтиметься нижче. Але, на жаль, не все є таким безхмарним. На фоні світового туризму, який набирає потужностей фантастично швидкими темпами, Миколаївщина та країна в цілому виглядають досить скромно. На сьогодні українські громадяни є своєрідними інвесторами зарубіжних країн, що є одним з найболючіших питань всієї туристичної галузі. Адже туризм, за розрахунками фахівців, лише у вигляді податків міг би щороку приносити в державну скарбницю до 4 млрд. дол.

Головними зовнішніми факторами, які стримують розвиток туристичного бізнесу у Миколаївському регіоні, є несприятливість існуючих умов для підприємництва взагалі та туристичного бізнесу зокрема, недосконалість і навіть певна агресивність нормативно-правового поля і, як наслідок, відсутність необхідних інвестицій для розвитку туристичного бізнесу – як внутрішніх (через тривалу економічну кризу), так і іноземних (через несприятливий інвестиційний клімат).

Отже, підсумовуючи все вищенаведене, приходимо до досить простого, але водночас вирішального висновку. Так, можна з впевненістю стверджувати, що в галузі туристичного бізнесу проблемним сьогодні є неефективне та нераціональне використання відповідних ресурсів, недосконалий рівень розвитку туристичної індустрії наявному потенціалу. Саме зовнішні та внутрішні фактори можуть бути базою, на основі якої розроблятимуться пропозиції щодо виходу галузі з кризового стану та слугувати провідним напрямами її розвитку на світовій арені туризму.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 2. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій індустрія гостинності у країнах європи

  Документ
  Індустрія гостинності у країнах Європи / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 4-6 грудня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 176 с.
 3. Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у м. Львові Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період

  Документ
  У аналітичній доповіді оцінено сучасний стан конкурентоспроможності західних регіонів України (на прикладі Львівської області). Виявлено структурно-системні характеристики, оцінено просторово-секторальну конкурентоспроможність регіону.
 4. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (1)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 5. Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових 34

Другие похожие документы..