Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Основоположником теории нейронных сетей является Ф. Розенблатт [1]. Он же был разработчиком первых нейрокомпьютеров – персептронов. Причем. По нашему...полностью>>
'Документ'
Его отец руководил частной школой, где одно время преподавал Г.Уэллс. Учился в Кембридже. Работал в журнале "Панч".Во время войны был лейте...полностью>>
'Пояснительная записка'
Мы живём в эпоху возрождения и возвращения к истокам, к изначальному пониманию подлинно гуманных идей в педагогической науке, заложенных ещё в глубок...полностью>>
'Доклад'
Качество знаний составило 37%, успеваемость -100%. Неуспевающих, т.е. оставленных на повторный курс обучения –нет. В прошлом учебном году окончили шко...полностью>>

Вально-профілактичним закладом, основним завданням якого є надання в повному обсязі висококваліфікованої спеціалізованої стаціонарної консультативної допомоги

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аналіз

роботи про надання висококваліфікованої спеціалізованої

медичної допомоги структурних підрозділів обласної клінічної лікарні

за 2011 рік

Сумська обласна клінічна лікарня є багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом, основним завданням якого – є надання в повному обсязі висококваліфікованої спеціалізованої стаціонарної консультативної допомоги. Обласна лікарня є також центром організаційно-методичного керівництва медичними закладами області. Тому, протягом 2011 року діяльність керівництва обласної клінічної лікарні і завідуючих структурними підрозділами, обласних фахівців була спрямована на подальше удосконалення організації та поліпшення якості надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню області, забезпечення доступності і взаємозв’язку з первиною медико-санітарною допомогою в області.

Робота проводилась згідно плану основних організаційних заходів лікарні. Щоквартально проводились лікарські ради, щотижня – оперативні наради при головному лікарі, лікарські та патологоанатомічні конференції, ради, комісії згідно координаційного плану роботи лікарні, планові виїзди спеціалізованих лікарських бригад в сільські та районні ЛПЗ області, згідно затвердженого плану в УОЗ.

Аналізуючи ресурсне забезпечення обласної лікарні, доцільно звернути увагу на матеріально-технічну базу. Показник забезпечення обладнанням та виробами медичного призначення становить менше 45% відповідно наказу МОЗ України № 631 від 03.11.2008 “Про затвердження Примірного табелю оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення обласної лікарні”. Усереднений показник по Україні – 62,5%.

Затверджений бюджет у 2011 році був менше на 2,9% у порівнянні з минулим роком, який був профінансований на 100,0% від запланованого. Вартість одного ліжко-дня склала 229,97, що на 9,1% вище минулого року (2010 рік – 210,83 грн.). Вартість харчування на 1 ліжко-день зменшилась на 21% і складає 18,06 грн. (2010 рік – 10,20 грн.). Витрати на медикаменти склали 52,55 грн., що на 2% більше минулого року (2010 – 51,50 грн.). Зростання цього показника відбулось за рахунок фактичних видатків на придбання медикаментів, розхідних та комплектуючих матеріалів для хворих на хронічну ниркову недостатність, а також видатки по гемо та перитонеальному діалізу з урахуванням надходжень з державного бюджету та позабюджетних надходжень.

Хворі пільгових категорій, а саме інваліди та учасники ВВв отримували харчування, вартість якого на 1 ліжко-день склала 15,36 грн. (2010 – 20,37 грн.), що на 24,6% менше, ніж у 2010 році, видатки на медикаменти цієї ж категорії хворих склали 16,65 грн. (2010 – 24,83 грн.), що на 32,9% менше, ніж у 2010 році.

Однією з характеристик діяльності закладу є показник забезпечення населення області спеціалізованими видами лікарської допомоги та їх кваліфікації. Кількість лікарів у звітному році збільшилась на 5% у порівнянні з 2010 роком і укомплектованість штатних посад лікарів становить – 75,3% (Україна 2009 – 85,7%, ОКЛ 2010 – 75,3%).

Протягом 2011 року проводилась достатня робота по підвищенню кваліфікації та атестації лікарів, згідно плану. На 01.01.2012 в обласній лікарні відсоток лікарів з вищою категорією склав – 64,5% (2010 рік – 64,1%), І категорія – 14,8% (2010 –14,5%), ІІ категорія – 20,75%. Число лікарів, підлягаючих атестації, 100% атестовані.

Таблиця № 1

2010 рік

2011 рік

Число фізичних осіб

%

Число фізичних осіб

%

Лікарів:

Всього лікарів:

167

177

з них: підлягали атестації

131

100,0

135

100

атестовані

131

100,0

135

100

в тому числі мають кваліфікаційні категорії:

   • вища

84

64,1

87

64,45

   • перша

19

14,5

20

14,8

   • друга

28

21,4

28

20,75

Число підлягаючих атестації

131

100,0

135

Підлягали підвищенню кваліфікації

32

41

в тому числі підвищили кваліфікацію

50

156,3

61

148,8

Підлягало атестації в звітному році

29

35

в тому числі проатестовані

29

100,0

39

111,4

Потужність стаціонару обласної клінічної лікарні протягом 2011 року не змінилась, але змінилась структура: перепрофільовано 10 ліжок хірургічних в проктологічні та 20 ліжок нейрохірургічних в торакальні з організацією обласного торакального відділення на 20 ліжок.

У стаціонарі обласної лікарні функціонує 645 ліжок, в структурі яких 50,4% ліжок хірургічного профілю. Обсяги надання стаціонарної медичної допомоги зросли в 2011 році на 2% в порівнянні з минулим роком. Основний шлях надходження хворих до стаціонару є приймальне відділення, яке складається з трьох санітарних пропускників (згідно кількості лікувальних корпусів).

Приймальне відділення забезпечує цілодобовий прийом хворих, надається кваліфікована медична допомога на догоспітальному етапі, проводяться необхідні лікувально-діагностичні дослідження, залучаються з консультативною метою лікарі – фахівці відповідного профілю, госпіталізуються хворі у відділення лікарні, а при необхідності – проводить транспортування хворих в інші лікувальні заклади міста Суми.

Шляхи надходження хворих до приймального відділення

Таблиця № 2

Шляхи надходження

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Абс.

чи­сло

%

Абс.

чи­сло

%

Абс.

чи­сло

%

Поліклініка КЗ “СОКЛ”

13456

73,9

14408

85,1

14177

72,8

ЦРБ області

689

3,7

637

3,3

742

3,8

Міські лікарні

311

1,7

311

1,6

335

1,7

Ургентний хірург

2055

11,2

2097

10,9

2387

12,3

Черговий лікар

82

0,4

76

0,4

63

0,3

Зав. відділенням

71

0,3

50

0,26

59

0,3

Обласні ЛПЗ; УОЗ

172

0,9

198

1,03

287

1,5

Швидка медична допо­мога

1192

6,5

1214

6,3

1233

6,3

Черговий адміністратор

1

0,005

6

0,03

1

0,005

СЛА, ФАП, ФП

157

0,8

135

0,7

170

0,9

Без направлень

-

-

1

1

0,005

Всього:

18186

100,0

19176

100,0

19477

100,0

Основним шляхом надходження хворих до приймального відділення з року в рік залиша­ється консультативна поліклініка обласної клінічної лікарні, яка направила 72,8% хворих.

Другим - є направлення ургентних лікарів хірургіч­ного профілю (хірурги, нейрохірурги, реаніматологи, окулісти, отоларингологи, уро­логи, стоматологи), які чергують цілодобово - 12,3%.

На третьому місці - служба швидкої медичної допомоги - 6,3%.

Направлення без­посередньо завідуючими відділеннями залишається майже на рівні минулого року і складає 0,3% від загального числа хворих (2010 рік – 0,26%).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах

  Документ
  Безпека праці в медичних закладах Електронний ресурс : Довідковий посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
 2. Методичний матеріал з курсу

  Документ
  Людство постійно перебуває під впливом несприятливих факторів, не тільки соціального, але і техногенного та природного походження. Все це ще раз підтверджує, що одним із головних завдань держави є організація захисту населення від
 3. Сумська обласна державна адміністрація (23)

  Документ
  Заходи по покращанню роботи лікувально-профілактичних закладів області з питань надання медичної допомоги потерпілим в разі виникнення надзвичайних ситуацій (в екстремальних умовах).
 4. Н. С. Юзікова Судові та правоохоронні органи України

  Документ
  У навчальному посібнику викладені завдання, функції, повно­важення судових та правоохоронних органів, їх система, а також матеріали щодо їх організації та діяльності відповідно до програми навчального курсу "Судові та правоохоронні
 5. Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася на кінець 2010 року

  Документ
  Програму сформовано відділом економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку Дружківської міської ради за участю структурних підрозділів міської ради на підставі матеріалів, наданих підприємствами, організаціями установами міста.

Другие похожие документы..