Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В конце мая в Нижегородском государственном техническом университете состоялся традиционный Ректорский диктант, посвященный памяти Святых Равноапосто...полностью>>
'Документ'
Қазақ халқының таяу заман тарихында ерекше орынға ие Алаш қозғалысының тарихы көбінесе Алаш Орда үкіметінің тарқауымен байланыстырылып 1918 жылға дей...полностью>>
'Реферат'
Текст курсовой работы изложен на 70 страницах машинописного текста. Курсовая работа содержит 7 рисунков, 12 таблиц. Список использованных источников ...полностью>>
'Контрольные вопросы'
Запрограммированное решение - это результат реализации определенной последовательности шагов или действий, подобных тем, которые предпринимаются при ...полностью>>

Міністерство охорони здоров'я україни державна санітарно-епідеміологічна служба україни затверджено постанова Головного державного санітарного лікаря України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

30.12.1998 N 12

Державні санітарні правила і норми

безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

Державні санітарні правила і норми

ДСанПіН 5.5.6.012-98

1. Галузь застосування

ДСанПіН поширюються на асортимент іграшок та ігор для дітей і

підлітків і встановлюють вимоги та норми безпеки для здоров'я, а

також порядок проведення державної санітарно-гігієнічної

експертизи на етапах розробки, виробництва, зберігання, реалізації

і методів досліджень.

1. Державні санітарні правила і норми підготовлені з

урахуванням нових наукових досліджень безпеки матеріалів, що

використовуються при виробництві іграшок, ігор, їх використанні за

призначенням, виробництвам, що їх виготовляють і реалізують.

Державні санітарні правила і норми рекомендовані Українським

науковим гігієнічним центром МОЗ України.

2. Введено на зміну "Санітарно-гігієнічних правил і норм

виробництва і реалізації ігор та іграшок", затверджених Мінохорони

здоров'я СРСР N 42-125-148-86.

3. Державні санітарні правила і норми, гігієнічні нормативи

обов'язкові для виконання нормативні документи, що визначають

критерії безпеки та нешкідливості для здоров'я дітей і вимоги щодо

відповідності віковим морфофункціональним і психофізіологічним

особливостям дітей, сприяють їх гармонійному розвитку і

забезпеченню оптимальних умов життєдіяльності.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

------------------------------------------------------------------

| N | Позначення | Назва | Ким і коли |

|п/п |нормативного акту| | затверджений, |

| | | | реєстраційні |

| | | | відомості |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 1. |N 4004-XII |Закон України про |Постановою Верховної |

| |( 4004-12 ) |забезпечення |Ради України |

| |24.02.1994 р. |санітарного та |N 4005-XII |

| | |епідемічного |( 4005-12 ) |

| | |благополуччя |24.02.1994 р. |

| | |населення | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 2. |Постанова N 244 |Про заходи щодо |Кабінету Міністрів |

| |( 244-97-п ) |поетапного |України N 244 |

| | |впровадження в |( 244-97-п ) |

| | |Україні вимог |від 19.03.1997 р. |

| | |директив | |

| | |Європейського | |

| | |Союзу, санітарних, | |

| | |екологічних, | |

| | |ветеринарних, | |

| | |фітосанітарних норм| |

| | |та міжнародних і | |

| | |європейських | |

| | |стандартів | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 3. |Наказ N 190 |Про проведення |МОЗ України |

| |( z0002-96 ) |державної |20.10.1995 р. |

| |від 20.10.95 р. |санітарно- |( z0002-96 ) |

| | |гігієнічної |Міністерство юстиції |

| | |експертизи щодо |N 2/1027 від |

| | |розробки, |03.01.1996 р. |

| | |виробництва і | |

| | |застосування | |

| | |продукції, яка може| |

| | |негативно впливати | |

| | |на здоров'я людини | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 4. |Наказ N 45 |Положення про |МОЗ України |

| |( z0136-94 ) |медичний огляд |31.03.94 р. |

| |від 31.03.94 р. |працівників певних |( z0136-94 ) |

| | |категорій | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 5. |СанПіН |Допустимые |МОЗ СРСР |

| |N 42-123-4240-86 |количества миграции|31.12.1986 р. |

| | |(ДКМ) химических | |

| | |веществ, | |

| | |выделяющихся из | |

| | |полимерных и других| |

| | |материалов, | |

| | |контактирующих с | |

| | |пищевыми продуктами| |

| | |и методы их | |

| | |определения | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 6. |СП 1042-73 |Санітарні правила | |

| | |організації | |

| | |технологічних | |

| | |процесів та | |

| | |гігієнічні вимоги | |

| | |до виробничого | |

| | |обладнання | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 7. |СН 3077-84 |Санитарные нормы |МОЗ СРСР 03.08.84 р. |

| | |допустимого шума в | |

| | |жилых помещениях и | |

| | |общественных | |

| | |зданиях | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 8. |СН 42-128-87 |Санитарные нормы | |

| | |допустимой | |

| | |громкости | |

| | |звуковоспроизво- | |

| | |дящих и | |

| | |звукоусиливающих | |

| | |устройств | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 9. |МУ 3077-84-87 |Методические | |

| |4283-84-87 |указания для | |

| | |органов и | |

| | |учреждений | |

| | |санэпидслужбы по | |

| | |контролю за | |

| | |выполнением | |

| | |"Санитарных норм | |

| | |допустимого шума в | |

| | |жилых помещениях и | |

| | |общественных | |

| | |зданиях" | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 10.|СП 50802-88 |Санітарні | |

| | |правила. Додаток 1 | |

| | |до Переліку | |

| | |123-6/2/6577 | |

| | |чистячих засобів, | |

| | |які допущені для | |

| | |обробки столового | |

| | |посуду | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 11.|МУ |Методические |МОЗ СРСР, 1987 р. |

| | |указания к | |

| | |токсиколого- | |

| | |гигиеническим | |

| | |исследованиям | |

| | |полимерных | |

| | |материалов и | |

| | |изделий на их | |

| | |основе медицинского| |

| | |назначения | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 12.|МУ N 2102-79 |Оценка воздействия |МОЗ СРСР |

| | |вредных химических | |

| | |соединений на | |

| | |кожные покровы и | |

| | |обоснование | |

| | |предельно | |

| | |допустимых уровней | |

| | |загрязнения кожи | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 13.|N 4412-87 |Унифицированная |МОЗ СРСР N 4412-87 |

| | |методика |від 20.07.87 р. |

| | |гигиенического | |

| | |изучения | |

| | |организации | |

| | |условий и режима | |

| | |учебных занятий | |

| | |с исползованием | |

| | |компьютеров | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 14.|МР МОЗ України |Стандартизовані |МОЗ України Методичні|

| | |показники основних |рекомендації |

| | |психофізіологічних |від 30.09.1992 р. |

| | |функцій школярів | |

| | |12-15 років | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 15.|Инструкция |Инструкция по |МОЗ СРСР 02.02.71 р. |

| |N 880-71 |санитарно- | |

| | |химическому | |

| | |исследованию | |

| | |изделий, | |

| | |изготовленных из | |

| | |полимерных и | |

| | |других | |

| | |синтетических | |

| | |материалов, | |

| | |предназначенных | |

| | |для контакта с | |

| | |пищевыми продуктами| |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 16.|МР N 2070-84 |Методические |МОЗ СРСР |

| | |рекомендации по |27.02.1984 р. |

| | |испытанию | |

| | |устойчивости | |

| | |поверхностного | |

| | |окрашивания игрушек| |

| | |к воздействию | |

| | |слюны и пота | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 17.|МВ N 28/8/6-80 |Методичні |МОЗ СРСР 03.12.80 р. |

| | |вказівки по | |

| | |знешкодженню | |

| | |виробів із хімічних| |

| | |волокон і | |

| | |різноманітних | |

| | |сполучень з | |

| | |натуральними | |

| | |волокнами | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

|18. |ОСТ 42-21-2-85 |Стерилизация и |МОЗ СРСР, |

| | |дезинфекция изделий|Наказ N 770 |

| | |медицинского |від 10.07.1985 р. |

| | |иазначения. | |

| | |Методы, средства | |

| | |и режимы | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 19.|ГОСТ 2874-82 |Вода питьевая. | |

| | |Гигиенические | |

| | |требования и | |

| | |контроль за | |

| | |качеством | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 20.|ГОСТ 12.1.045-84 |Электрические поля.|Госстандарт СССР |

| | |Допустимые уровни |29.11.84 г. |

| | |на рабочих местах | |

| | |и требования к | |

| | |проведению контроля| |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 21.|ГОСТ 12.1.006-84 |Электромагнитные |Госстандарт СССР |

| | |поля радиочастот. |29.11.84 г. |

| | |Допустимые уровни | |

| | |на рабочих местах | |

| | |и требования к | |

| | |проведению контроля| |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 22.|ГОСТ 25779-90 |Игрушки. Общие |Госстандарт СССР |

| | |требования | |

| | |безопасности и | |

| | |методы контроля | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 23.|ДСТУ 2028-92 |Іграшки. Ляльки, | |

| | |фігурки людей і | |

| | |тварин. Загальні | |

| | |технічні умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 24.|ДСТУ 2029-92 |Іграшки. Предмети | |

| | |ігрового вжитку. | |

| | |Загальні технічні | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 25.|ДСТУ 2030-92 |Іграшки спортивні. | |

| | |Загальні технічні | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 26.|ДСТУ 2031-92 |Іграшки | |

| | |транспортні, | |

| | |техніка, споруди. | |

| | |Загальні технічні | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 27.|ДСТУ 2032-92 |Іграшки. Предмети | |

| | |для дитячої | |

| | |творчості. Загальні| |

| | |технічні умови | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 28.|ДСТУ 2169-93 |Іграшки. Ігри | |

| | |настільні. Загальні| |

| | |технічні умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 29.|ДСТУ 2170-93 |Іграшки оптичні. | |

| | |Загальні технічні | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 30.|ДСТУ 1724-92 |Іграшки. Прикраси | |

| | |ялинкові і ялинки | |

| | |штучні. Загальні | |

| | |технічні умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 31.|ДСТУ 2171-93 |Іграшки музичні. | |

| | |Загальні технічні | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 32.|ДСТУ 2011-91 |Іграшки. Складальні| |

| | |одиниці та деталі. | |

| | |Загальні технічні | |

| | |умови | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 33.|ДСТУ 2014-91 |Іграшки. | |

| | |Експлуатаційні | |

| | |документи. | |

| | |Загальні вимоги | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 34.|ДСТУ 2165-93 |Іграшки. Терміни та| |

| | |визначення | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 35.|ДСТУ 2166-93 |Іграшки. | |

| |(ГОСТ 24972-93) |Маркування, | |

| | |пакування, | |

| | |транспортування | |

| | |та зберігання | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 36.|ДСТУ 2167-93 |Іграшки. Види | |

| | |та порядок | |

| | |проведення | |

| | |випробувань. | |

| | |Правила приймання | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 37.|ДСТУ 2168-93 |Іграшки. Методи | |

| | |випробувань | |

|----+-----------------+-------------------+---------------------|

| 38.|ДСТУ 3216-95 |Іграшки. | |

| | |Номенклатура | |

| | |показників якості | |

------------------------------------------------------------------

1. Загальні положення

1.1. Державні санітарно-гігієнічні правила і норми,

гігієнічні нормативи розповсюджуються на іграшки та ігри для дітей

вікових груп: дітей раннього віку (від 0 до 1 року), ясельного

віку (від 1 до 3-х років), дітей дошкільного віку (від 3 до

6 років), молодшого ( від 7 (6) до 10 років) і середнього (від 11

до 14 років) шкільного віку.

1.2. Державні санітарно-гігієнічні правила та норми безпеки

для здоров'я дітей та підлітків (далі по тексту - Правила) іграшок

та ігор, в тому числі шаржованих іграшок і сувенірів, предметів

дитячої творчості, ігрового ужитку встановлюють гігієнічні вимоги

до:

- вітчизняних та імпортованих матеріалів, які

використовуються в виробництві іграшок (ігор);

- складу та змісту нормативної документації, умов та якості

виготовлення вітчизняних іграшок (ігор);

- безпечності для здоров'я дітей та підлітків іграшок (ігор)

вітчизняного виробництва та імпортованих;

- пакування, транспортування, зберігання вітчизняних та

імпортованих іграшок (ігор);

- умов реалізації вітчизняних та імпортованих іграшок (ігор).

1.3. Вимоги, нормативи і регламенти Правил повинні

обов'язково враховуватися при розробці та корегуванні державних і

галузевих стандартів та інших керівних документів, що встановлюють

технічні та педагогічні вимоги до виробництва та реалізації

іграшок (ігор).

1.4. Виробництву і реалізації підлягають іграшки і ігри,

зразки і нормативна документація яких погоджені органами

Державного санепіднагляду.

1.5. Розробникам іграшок (ігор) вітчизняного виробництва

необхідно дотримуватися діючих в Україні державних, галузевих

стандартів, інших керівних документів (ДСТУ, технічних умов,

технічних завдань технологічних інструкцій та ін.), погоджених

МОЗ України.

1.6. Відповідальність за обов'язкове дотримання встановлених

цими Правилами гігієнічних вимог, нормативів і регламентів

покладається на керівників установ, підприємств і організацій,

незалежно від форм власності, суб'єктів підприємницької

діяльності, фізичних та юридичних осіб, що займаються

виготовленням і реалізацією ігор вітчизняного та іноземного

виробництва.

1.7. Попереджувальний і поточний Державний

санітарно-епідеміологічний нагляд за виконанням цих Правил,

гігієнічна експертиза нормативної документації на іграшки (ігри)

здійснюється органами і установами Державної

санітарно-епідеміологічної служби та відповідних науково-дослідних

установ МОЗ України.

1.8. За порушення Правил винні особи (установи, заклади)

притягаються до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної

відповідальності, згідно Закону України "Про забезпечення

санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ).

1.9. Реклама виробів без наявності гігієнічного висновку

державної санітарно-гігієнічної експертизи на вітчизняні чи

імпортовані іграшки (ігри) не дозволяється.

1.10. Правила не розповсюджуються на піротехнічні ігри,

феєрверки, які включають ударні капсули (за винятком пістонів,

призначених для ігор), ігри з двигунами внутрішнього згорання,

обладнання для відкритих дитячих майданчиків, пневматичні рушниці

та пістолети, пращі та катапульти, стріли для кидання в ціль з

металевими кінцями, дитячі соски, точні копії вогнепальної зброї,

ігри із живленням від електромережі.

1.11. З введенням в дію цих Правил втрачає силу СанПіН

N 2-125-4148-68 "Санітарно-гігієнічні правила і норми виробництва

і реалізації ігор та іграшок".

2. Вимоги до сировини та матеріалів

2.1. Для виробництва ігор дозволяється використовувати:

- сировину і матеріали, допущені МОЗ України;

- сировину і матеріали, допущені МОЗ України для виробництва

товарів, призначених для контакту з харчовими продуктами, які за

показниками державної санітарно-гігієнічної експертизи

відповідають вимогам якості та безпеки, зазначених в Додатках 1

та 2.

2.2. Матеріали вторинної переробки (не більше 30% домішок до

основного матеріалу) допускаються для виробництва іграшок (ігор)

тільки для дітей віком більше як три роки за умови наявності

дозволу МОЗ України.

2.3. Сировина і матеріали повинні відповідати гігієнічним

вимогам:

а) в сировині, матеріалах, готових виробах, іграшках та

(іграх) вміст вільних незв'язаних хімічних сполук має бути не

більше, наведених в Додатку 1;

б) рівні міграції хімічних сполук в модельні розчини, воду і

повітря не повинні перевищувати гігієнічні нормативи, наведені в

Додатку 2.

2.4. Натуральні матеріали (хутро, шкіра) дозволяються для

виробництва іграшок та ігор для дітей старше 3-х років з

обов'язковою попередньою їх дезинфекцією (ОСТ 42-21-2-85,

МБ N 28-8/6-80).

2.5. Набивні матеріали перед використанням для виробництва

іграшок (ігор) повинні бути продезинфіковані.

2.6. Матеріали для декоративного та захисного покриття

іграшок (ігор), за винятком ялинкових прикрас, повинні бути

стійкими до дії слини, поту та вологої обробки.

2.7. Деталі іграшок (ігор), що дотикаються до губ дітей, та

брязкальця мають бути виготовленими з матеріалів, що не вбирають

вологу та легко дезинфікуються.

2.8. Матеріали для виробництва іграшок, ігор повинні

зберігатися в умовах, передбачених ТУ, ДСТУ та іншими чинними

нормативними документами та виключати їх забруднення.

2.9. Для виробництва іграшок (ігор) не дозволяється

використання наступних матеріалів та сировини:

- полімерні недубльовані плівки, розміром більше

100,0x100,0 мм, товщиною менше 0,038 мм;

- полімерні недубльовані плівки, які мають на кожній

дільниці, розміром 30x30 мм площу отвору менше 1% площі ділянки;

- деревину з випадаючими сучками та червоточиною;

- скло для виробництва іграшок (ігор) для дітей у віці до

трьох років;

- скло для виробництва іграшок (ігор) для дітей у віці старше

трьох років, за винятком, якщо це не є необхідністю для виконання

іграшкою її функцій;

- неборосілікатне скло для виготовлення скляного посуду,

призначеного для нагрівання;

- набивні матеріали, які містять тверді, або гострі інородні

предмети (металева, дерев'яна стружка та ін.);

- гранульовані набивні матеріали з розміром гранул 3,0 мм і

менше, які застосовуються без внутрішньої оболонки, яка не

являється зовнішньою оболонкою іграшки;

- наповнювачі іграшок типу брязкалець, розмір яких

збільшується в вологому середовищі більше, ніж на 5%;

- гума, картон та папір ворсовані для виробництва іграшок для

дітей віком до трьох років;

- целулоїд (нітрат целюлози) або інші легкозапальні

матеріали, за винятком застосування цих матеріалів в лакофарбових

покриттях;

- пальні гази та рідини, за винятком пальних рідин, які

випускаються в окремих герметичних ємностях максимальною місткістю

15,0 куб.см;

- брухту;

- натурального хутра і шкіри - іграшки для дітей до

3-х років;

- дерев'яної кори, за винятком виробів фольклорного типу;

- гранули полістиролу для виготовлення штучного снігу та ін.;

- гранули спіненого полістиролу;

- кадмієві барвники.

3. Вимоги до іграшок та ігор

3.1. Іграшки та ігри повинні відповідати затвердженому

еталону, зразку і "типовому представникові". "Типовий

представник" - іграшка (гра), виготовлена по єдиній технології із

єдиної партії сировини.

3.2. Іграшки та ігри, призначені для складання, виконання

різних ігрових функцій і т.п. повинні мати інструкції, схеми

користування, надруковані на упаковці, окремому листі або у

вигляді брошури.

3.2.1. Інструкції до ігор повинні бути зрозумілими для дітей

тих вікових груп, для яких вони призначені.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державна санітарно-епідеміологічна служба україни головний державний санітарний лікар україни затверджено постанова Головного державного санітарного лікаря України

  Документ
  що створюються комп'ютерами при їх роботі; гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі в закладах освіти
 2. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30. 11

  Документ
  Текст документа: Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 1232- редакція від 30.11.2011
 3. Головний державний санітарний лікар україни затверджено постанова Головного державного санітарного лікаря України

  Документ
  Передмова СанПІН 5.5. .008-01 1. Державні санітарні правила і норми (ДСанПіН) влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу розроблені: Сапуга Ірина Євгеніївна Головне санітарно-епідеміологічне
 4. Окхт основний курс хіміотерапії; птд протитуберкульозний диспансер; ртб рецидив туберкульозу; сес санітарно-епідеміологічна станція

  Документ
  В основі курсу лежить огляд сучасних знань і навичок, необхідних для здійснення протиепідемічних заходів щодо боротьби з ТБ та ВІЛ/СНІДом з урахуванням інфраструктури системи охорони здоров’я в Україні.
 5. План основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів на Iквартал 2011 року по відділенню гігієни харчування Державного закладу «Кіровоградська міська санітарно-епідеміологічна станція» Міністерства Охорони здоров’я України

  Документ
  Складено на підставі закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» Закону України про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; Положення про державний санітарно-епідеміологічний

Другие похожие документы..