Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Многие учёные считали, что в развитии науки главную роль играет верный метод исследований - некие общие принципы, позволяющие адекватно устанавливать...полностью>>
'Документ'
Изменения, происходящие в российском образовании в последнее десятилетие, затронули всю систему, включая и экзамены. Жесткая централизованная система...полностью>>
'Документ'
Утвердить темы и руководителей выпускных квалификационных работ студентов заочного ускоренного обучения гр. ПИЭ зу специальности 010502.65 «Прикладна...полностью>>
'Расписание'
00 13.00 Учет на предпр. МБ экз Контроль и ревизия конс 30 107 3.05 Ср 9.00 13.00 Компл. экон. АХД экз Учет на предпр. МБ конс 311 30 4.05 5....полностью>>

Подскажите пожалуста, сейчас во всех налоговых требуют сдачи отчетности в электронном виде через электронную почту, независимо от того, крупное это предприятие или нет, и не принимают отчеты без заключения договора

Главная > Публичный отчет
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Подскажите пожалуста, сейчас во всех налоговых требуют сдачи отчетности в электронном виде через электронную почту, независимо от того, крупное это предприятие или нет, и не принимают отчеты без заключения договора.

Но ведь это противозаконно и противоречит Налоговому кодексу, в котором только крупные предприятия обязали подавать отчеты исключительно в эл. виде. Каково Ваше отношение к этому вопросу?

Как мне действовать и кому жаловаться, если у меня не станут принимать отчет в бумажном варианте (+ в эл. виде на флешке) и могу ли я проинформировать соответствующую службу по телефону доверия?

Відповідь: Згідно пункту 49.3. статті 49 Податкового Кодексу України «Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством».

Пункт 49.4. статті 49 Податкового Кодексу України передбачає додаткову вимогу «Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.»

Згідно з до п.7 ст.63 Господарського кодексу України підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств. Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

Крім того, згідно з п.11 підрозділу 2 розділу XX запроваджена електронна реєстрація податкових накладних платниками податку на додану вартість - продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних для платників цього податку, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить: з 1 липня 2011 року понад 100 тисяч гривень та з 1 січня 2012 року понад 10 тисяч гривень.

Подання податкової накладної здійснюється з дотриманням вимог щодо порядку підготовки та подання документів в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку.

Тобто, якщо підприємство не підпадає під вищезазначені умови то відповідно до п.п. 49.3. статті 49 може вибрати прийнятний для себе спосіб для подання податкової звітності.

ДПА у м.Києві звертає вашу увагу на переваги подання звітності в електронному вигляді за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. Перевагами такого способу подання звітності є зменшення паперового документообігу, спрощення процедури подання звітності до податкових органів. Звітність може бути подана безпосередньо з робочого місця, що знаходиться в офісі платника, без черг, без труднощів, що пов’язані з подачею звітності у дні її масового подання. Податкова звітність автоматично перевіряється на наявність у звітних документах помилок, що дає платнику можливість виявляти і виправляти помилки самостійно, до закінчення граничного терміну подачі звітних документів до податкової інспекції.

ДПА у м. КиєвіСкачать документ

Похожие документы:

  1. Ii имущественные вопросы 35

    Документ
    Рассмотрим ситуацию, когда в очередном финансовом году необходимо подготовить 2 инженеров определённой специальности. ГРБС формирует государственные задания на оказание данной услуги.

Другие похожие документы..