Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
CHRISTIAN FAMILY LIVING by John Coblentz ©1997 Christian Light Publications, Inc., Harrisonburg, Virginia, U.S.A. All rights reserved. Russian transl...полностью>>
'Документ'
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства о...полностью>>
'Документ'
Качественный фазовый рентгеноструктурный анализ 1 . Выбор типа камеры для различных задач рентгеноструктурного анализа 13....полностью>>
'Диссертация'
Диссертация выполнена в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Поволжская академия государствен...полностью>>

Конспект практичнихзанят ьдля студентів магістратури факультету електроавтоматики

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

«ПАТЕНТОЗНАВСТВО та АВТОРСЬКЕ ПРАВО»_______викладач Чікін С.В.

Національний технічний університет України

„Київський політехнічний інститут”

Механіко-машинобудівний інститут

Кафедра „Конструювання верстатів та машин”

Ч І К І Н Сергій Вікторович

«ПАТЕНТОЗНАВСТВО

ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО»

К О Н С П Е К Т

П Р А К Т И Ч Н И Х З А Н Я Т Ь

для студентів магістратури

факультету електроавтоматики,

факультету електроніки

та факультету інформатики і обчислювальної техніки

Київ - 2008

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Вступ. Рівень техніки. П”ять рівнів винаходів

Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Винахідник – людина, інтелектуальною, творчею діяльністю якої створено винахід (корисну модель).

Як правило, існують попередні розробки схожого складу та призначення, що і запропонований винахід. Ці об'єкти прийнято називати рівнем техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріорітет, до дати її пріорітету.

В патентознавстві умовно прийнято виділяти п”ять рівнів винаходів, в залежності від рівня техніки та суттєвості пропонуємих відмінностей:

5-й рівень винаходу – так званий „піонерський винахід”, тоб-то вперше створений об”єкт даного призначення, для якого рівень техніки відсутній.

Наприклад: ТЕЛЕФОН запатентований Олександром Беллом в 1876 р.

До О. Белла: В 1837 р. амер. фізик Пейдж – камертон замикав і розмикав електричний ланцюг, а електромагніт притягував та відпускав металевий стержень. Фактично: демонстрація можливості передавати звук за допомогою електричного струму. Тому - НЕ ТЕЛЕФОН.

В 1860 р. Рейс запропонував пристрій в якому звук також передавався у вигляді дискретних сигналів, але у більшому діапазоні частот. Відтворений звук дуже нагадував людську мову або музичні фрази, але був далекий від модуляцій людської мови. Тому знову - НЕ ТЕЛЕФОН.

14 лютого 1876 р. О. Белл зробив патентну заявку на пристрій в якому звук передавався аналоговим електричним сигналом. Це вже був ТЕЛЕФОН.

До речі: а) О. Белл здійснив заявку 14.02.1876 р., хоча вперше його телефон почав „розмовляти” 10.03.1876 р. – з одного боку „некорректність винахідника” (патентування без остаточної впевненості в працездатності), з іншого боку – „передбачливість”, тому, що

б) Заявка О. Белла випередила аналогічну заявку Ілайша Грея на дві години.

в) Після декількох судових процесів О. Белл купив у І. Грея право на експлуатацію телефона (мабудь не все було „чисто”).

4-й рівень винаходу – принципові відмінності складу та принципа дії об”єктів однакового призначення. Рівень техніки вже існує, тоб-то є попередні об”єкти аналогічного призначення.

НАПРИКЛАД: Звичайний телефонний апарат і телефон мобільного зв”язку.

3-й рівень винаходу – суттєві відмінності складу та принципа дії об”єктів однакового призначення. Рівень техніки існує.

НАПРИКЛАД: Звичайний телефонний апарат і радіотелефон: відмінність у тому, що трубка не зв”язана електрозв”язком з апаратом, але апарат зв”язаний з АТС провідним зв”язком.

2-й рівень винаходу – відмінності на рівні вузлів об”єктів однакового призначення.

НАПРИКЛАД: Звичайний телефонний апарат з дисковим номеронаберачем і апарат з кнопковим номеронаберачем.

1-й рівень винаходу – відмінності на рівні окремих елементів. Рівень техніки дуже значний.

НАПРИКЛАД: Мембрана слухавки, яка виконана з феритного матеріалу замінюється на мембрану з вуглецево-композитних матеріалів.

Як бачимо, відсутність рівня техніки (або попередніх об”єктів однакового призначення) - це виняток, який трапляється дуже і дуже рідко.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Патентні дослідження: пошук документів для визначення рівня техніки

Для визначення рівня техніки, пошук патентних документів можна здійснювати за базами на

- паперових носіях – Республіканський патентний фонд (м. Київ, вул.. Горького, 180. УкрІНТЕІ, ст. М „Либідська” – вартість користування не більше 10 грн. );

- CDкраще в Фонді патентної документації громадського користування (м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, ст. М „Печерська” – вартість самостійного пошуку – безкоштовно, за допомоги фахівця – приблизно 25 грн./годину );

- по електронних базах через мережу Internet.

Найбільш розповсюдженими безкоштовними базами патентної документації в мережі Internet є наступні:

Відомство

Сторінка ошуку

Європейське патентне відомство

Патентне відомство США

pto.gov\patft

Патентне відомство Німеччини

depatisnet.dpma.de

Патентне відомство Росії

\russite

ДП „Укрпатент” (тільки бібліографічні дані та реферат)

Пошук патентних документів можна здійснювати за багатьма початковими даними:

- по відомих №№ патентних документів конкретних країн;

- по відомих №№ заявок на отримання патентів в конкретних країнах;

- по найменуванням заявників;

- по прізвищам винахідників тощо.

Коли пошук здійснюється вперше і відомими є тільки галузь використання винаходу, його можлива назва та найменування основних елементів (так званих ключових слів), то пошук здійснюють по класах Міжнародної патентної класифікації (МПК) та по ключовим словам.

Слід пам’ятати, що найбільш багаті бази (наприклад, , www.uspto.gov\patft, depatisnet.dpma.de) вимагають наведення ключових слів відповідними іноземними мовами (частіш за все - англійською).

Можна здійснювати пошук тільки по класах МПК, але інформаційний шум в цьому випадку суттєво збільшується.

Міжнародна патентна класифікація

В наш час всі країни перейшли на Міжнародну патентну класифікацію, яку вони розглядають як основну (на Україні), або як додаткову. Мета створення – стандартизація патентної класифікації.

Прийнята МПК на основі Страсбурзької угоди в 1971 р. В СРСР називалася "МКИ – Международный классификатор изобретений".

Це пошукова ієрархічна система розподілу технічних понять за функціонально-галузевим принципом. Основна структура МПК складається з 8 розділів, які поділяються на класи, підкласи, групи і підгрупи. Ці 8 розділів позначають великими латинськими літерами (A, B, C, D, E, F, G, H).

Розділ А – задоволення життєвих потреб людини.

Розділ В – різні технологічні процеси.

Розділ С – хімія та металургія.

Розділ D – текстиль та папір.

Розділ Е – будівництво.

Розділ F – прикладна механіка; освітлення і опалення; двигуни і насоси; зброя та боєнабої і вибухові роботи.

Розділ G – технічна фізика.

Розділ Н – електрика.

Структура рубрики МПК має вигляд:

А

01

В

1/

00

1/

24

Розділ

Клас

Підклас

Група

Підгрупа

Таке позначення як " .../00 " – це основна група, тобто класифікатор закінчується на групі, а далі йде детальний розподіл.

НАПРИКЛАД:

А

Задоволення життєвих потреб людини

А 01

Сільське господарство; лісне господарство; тваринництво; полювання та ловля тварин; рибальство та розведення риби

А 01 В

Обробка грунту в сільському та лісному господарстві

А 01 В 1/00

Знаряддя для обробки лужків та газонів

Зараз, з 1 січня 2006 року, діє 8-а редакція МПК.

8-ма редакція www.fips.ru/ipc8.htm

Основні особливості 8-ї редакцій МПК

Для непрофесійних користувачів патентної інформації зміни не будуть вагомими. У більшості баз даних з’являться додаткові пошукові поля, які відображатимуть різницю між базовим і поглибленим рівнями МПК. Крім того, такі користувачі будуть отримувати більше точних результатів, ніж у минулому, оскільки патентні відомства поступово надаватимуть нові індекси МПК старим документам.

Таким чином, МПК 8 буде мати два рівні

 • базовий

 • - поглиблений.

Динамічний рівень МПК, який має назву “поглиблений рівень”, буде постійно оновлюватися, (у разі необхідності - кожні три місяці), що надасть можливість досвідченим користувачам проводити точніші пошуки в нових галузях техніки за сучасною, деталізованою класифікаційною схемою. В нього входить близько 70 тис. рубрик.

Для менш досвідчених користувачів існуватиме відносно стабільний рівень МПК, який складатиметься з 20 000 рубрик і носитиме назву “базовий рівень”. У базовому рівні індекси змінюватимуться лише в разі нагальної необхідності, наприклад, у разі виникнення нової галузі техніки. Переглядовий період цього рівня триватиме 3 роки. Усі опубліковані патентні документи матимуть класифікаційні індекси базового рівня МПК (на додаток до будь-яких індексів поглибленого рівня, присвоєних документам), так що і в цій спрощеній системі буде можливим проведення повного пошуку.• У разі внесення змін до МПК, старіші документи, опубліковані відповідно до більш ранньої редакції МПК, будуть рекласифіковані, отже, існуватиме можливість проводити пошук по всіх документах, використовуючи індекси останньої версії МПК.• Будуть також наявні додаткові класифікаційні визначення.• Нова редакція МПК надаватиме можливість класифікування додаткової інформації, яка стосується заявленого винаходу.

МПК-8 також включає ряд нових галузей техніки, які вперше згадуються в МПК як окремі рубрики, серед яких найважливішими є “Методи ведення бізнесу”, “Комбінаторна хімія”, а також “Традиційна медицина”.

Для візуального відрізняння результатів класифікування документів за допомогои кожної з нових версій МПК введено різне графічне представлення індексів.

Так, індекси базового рівня друкуються звичайним шрифтом, індекси поглибленого рівня – курсивом.

Всі индекси записуються у табличній формі (в одній або більше колонках) по одному в кажній строчці. с початку наводяться індекси, які дають інформацію про винахід (друкуються жирним шрифтом); індекс, някий найбільш повно відображає суть винаходу, зазначається першим. Індекси класифікації, які дають додаткову інформацію до предмету винаходу, слідуют за індексами інформації про винахід и друкуються звичайним (нежирним) шрифтом. В разі наявності індексів кодування, то вони надаються в самому кінці.

Покажчик версії для базового рівня розміщується в круглих дужках після абревіатури «МПК». Покажчик версії для поглибленого рівня розміщується в документі в круглих дужках після кожного класифікаційного індексу за допомогою зазначення дати (рік та місяць), коли був введений в дію даний індекс.

Результати класифікування по поглибленому та базовому рівню виглядають наступним чином:

Поглиблений рівень Базовый рівень

(51) МПК (51) МПК (2006)

B65G 15/16 (2006.01) B65G 15/10

F27B 21/06 (2007.06) F27B 21/10

G01G 13/08 (2007.04) G01G 13/00

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Оформлення заявки на винахід

Аналоги та прототип

Об”єкти з рівня техніки в заявці називаються аналогами винаходу. Кожен об”єкт (або аналог) складається з структурних складових та їх зв”язків (так званих суттєвих ознак), які забезпечують досягнення певного технічного результату.

Зверніть увагу, що суттєві ознаки – це ті без яких неможливо отримати технічний результат, а не ті, без яких неможливо здійснити винахід.

Аналог, який має найбільшу кількість спільних суттєвих ознак із заявленим винаходом, називається прототипом. Аналогів може бути декілька, а прототип – тільки один.

Формула винаходу.

Основним юридичним документом, який розглядається в судовому порядку, та визначає межі правової охорони є формула винаходу.

Всі інші документи заявки є додатковими та пояснюючими.

Частіш за все зустрічається одноланкова формула винаходу з одним незалежним пунктом. В цьому випадку структура формули винаходу буде мати 3-и частини:

 1. обмежувальна частина, де описуються суттєві ознаки, однакові для винаходу та прототипу.

 2. розділяльна частина, яка є стандартною фразою і яку прийнято виділяти в тексті формули (шрифтом або підкресленням).

який

відрізня

ється

тим, що

яка

яке

які

ються

*) В формулах винаходу СРСР приблизно до 80-х років далі вказувалась мета винаходу. Зараз мета НЕ ВКАЗУЄТЬСЯ.

 1. відмітна частина, в якій описуються суттєві ознаки, які є відмінними від прототипу і які складають суть винаходу та пред'являються для правової охорони.

Обмежувальна частина умовно складається з двох блоків:

а) назва об'єкту винаходу, як правило, в називному відмінку і однині, за виключенням випадків, коли це неможливо (ножиці, штани і т.д.).

б) спільні суттєві ознаки винаходу та прототипу.

Всі дієслова в формулі повинні мати завершену форму.

Одноланкова формула винаходу - це одне речення, яке записано у вигляді одного абзацу.

Назва винаходу, що записана в формулі, повинна бути незмінною в усіх документах.

Розглянемо ПРИКЛАД:

Підшипник кочення.

Новий підшипник має дві захисні мембрани, що заважають потраплянню всередину пилу і попереджають витікання мастила.

Існуючий підшипник №1.

Не має захисних мембран.

Існуючий підшипник №2.

Має одну захисну мембрану.

Складемо таблицю, де перераховані ознаки пристроїв:

Ознаки

Винахід

№1

(аналог)

№2 (прототип)

1

Кільце внутрішнє

+

+

+

2

Кільце зовнішнє

+

+

+

3

Тіла кочення

+

+

+

4

Сепаратор

+

+

+

5

Захисна мембрана 1

+

-

+

6

Захисна мембрана 2

+

-

-

Самостійно скласти формулу винаходу на підшипник:

НАПРИКЛАД:

Формула винаходу.

Підшипник кочення, який містить зовнішнє та внутрішнє кільце, тіла кочення, сепаратор та розташовану з одного боку захисну мембрану, що жорстко пов'язана з внутрішнім або зовнішнім кільцем, який відрізняється тим, що з іншого боку встановлюється друга захисна мембрана, яка жорстко пов'язана з внутрішнім або зовнішнім кільцем.

Заявник(и) Підпис Прізвище та ініціали

(Заявником може бути фізична або юридична особи)

Інший ПРИКЛАД:

Будемо вважати, що об’єктом винаходу є ключ гайковий, конструкція якого зображена на фіг. 3,iv (сторінка 23 цього конспекту).

Удосконалення спрямоване на розширення технологічних можливостей, зменшення розходу матеріалу на інструмент і досягається за рахунок того, що від прототипа (фіг. 3,iі - сторінка 23 цього конспекту) він відрізняеться тим, що робочі частини мають принаймні по два наскрізні гранні отвори під відповідні головки різьбових деталей.

Тоді формула винаходу може мати наступний вигляд:

Формула винаходу.

Ключ гайковий, який містить державку (рукоятку) та розташовані по обидві її сторони робочі частини які мають прорізі під різьбові деталі, які відрізняються тим, що робочі частини мають принаймні по два наскрізні гранні отвори під відповідні головки різьбових деталей.

Заявник(и) Підпис Прізвище та ініціалиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект занятия (развлечения) для детей старшего дошкольного, младшего школьного возраста. Цель: показать значимость лука для здоровья человека, особенности его внедрения в сельское хозяйство в России

  Конспект
  Хозяюшка: Что ты так разволновался, Чучело Огородное, аль забыл, что я собрала большой урожай лука, вот сижу, косы плету из лука, чтобы легче его было сохранить за зиму.
 2. Конспект лекции Определение конфликта. Типология конфликтов Определение конфликта. Конфликт и противоречие (2)

  Конспект
  Большая часть определений конфликта предполагает противоречивость мотивов, целей, установок, ожиданий и т. д. сторон конфликта. Любая управленческая деятельность практически всегда сопряжена с конфликтами.
 3. Конспект занятия №1 по физическому воспитанию в суо для студентов Iкурса в весеннем семестре Общие задачи

  Конспект
  Лекция по теме: «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности».
 4. Конспект занятия №1 по физическому воспитанию в суо для студентов II курса в осеннем семестре Общие задачи

  Конспект
  - антропометрия (измерение длины и массы тела; измерение окружностей грудной клетки в состоянии покоя , на вдохе и выдохе; измерение жизненной емкости легких; кистевая и становая динамометрия);
 5. Конспекты занятий по Программе

  Конспект
  Основная цель работы по данной Программе - воспитание нравственных и творческих качеств личности, в процессе обучения воспитанников основным правилам культу­ры жизнедеятельности и самостоятельному принятию решений в раз­личных жизненных ситуациях.
 6. Конспект по химии лицеиста 8-1 класса (на 2008/2009 годы) 239фмл по лекциям

  Конспект
  Относительная атомная масса элементов, представленных в периодической таблице Менделеева, есть средняя относительная атомная масса всех природных изотопов этого элемента с учётом дефекта масс.

Другие похожие документы..