Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
У Конкурсі беруть участь керівники професійно-технічних навчальних закладів, творчі групи педагогів, окремі педагоги, психологи, інші працівники ПТНЗ...полностью>>
'Реферат'
В нашем городе проживают люди различных национальностей: украинцы, немцы, белорусы, русские и в том числе татары, население которых в городе составля...полностью>>
'Документ'
В целях формирования федеральных информационных ресурсов по неопубликованным источникам научно-технической информации, обеспечения распространения ре...полностью>>
'Урок'
Вы думайте, что любимая учительница, это та, которая не спрашивает на уроках, и ставит просто так хорошие отметки? Давайте подумаем… Моя точка зрения...полностью>>

Районна програма забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл інфікованих І хворих на снід на 2010-2013 роки Паспорт програми

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:


ГУСЯТИНСЬКА РАЙОННА РАДА

П’ЯТЕ СКЛИКАННЯ

Двадцять друга сесія

РІШЕННЯ

від 25 лютого 2010 року № 371

селище Гусятин

Про районну програму забезпечення

профілактики віл-інфекції, лікування,

догляду та підтримки віл-інфікованих

і хворих на снід на період 2010 – 2013 роки

Заслухавши та обговоривши проект районної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ - інфікованих та хворих на СНІД на період 2010 – 2013 роки керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

вирішила:

 1. Затвердити районну програму забезпечення профілактики ВІЛ - інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих та хворих на СНІД на період 2010 – 2013 роки (додається).

 2. Контроль за виконанням даної програми покласти на комісію з питань культури, освіти, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення, духовного відродження.

(Голова комісії - Куліков О.О. )

Голова районної ради В.М. Бойчук

Затверджено

рішенням районної ради

від 25.02.2010 р. № 371

голова районної ради

______________В. М.Бойчук

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України від 19 лютого 2009 року №1026-VI „Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки”, доручення Кабінету Міністрів України від 17.04.2009 року №211554/0/1 та лист МОЗ України від 15.04.2009 року № 22.01/03-806, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.11.2009 року №856 з даного питання

3.

Розробник програми

Центральна комунальна районна лікарня

4.

Відповідальний виконавець програми

Центральна комунальна районна лікарня

5.

Учасники програми

Центральна комунальна районна лікарня, райсанепідстанція, управління праці та соціального захисту населення, відділи освіти, у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, , районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, редакція районної газети „Вісник надзбруччя”, районного радіомовлення, РВУМВСУ в Тернопільській області

6.

Термін реалізації програми

2010-2013 роки

6.1.

Етапи виконання програм

(для довгострокових програм)

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)

районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

29 тис.грн.

8.1.

Кошти районного бюджету

29 тис.грн.

2. Визначення проблем, на розв´язання яких спрямована програма

Програма створена для вирішення наступної проблеми: зниження темпів росту захворюваності на ВІЛ-інфекцію та смертності від СНІДу.

Світові дані свідчать, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання обсягу медичних послуг з діагностики, лікування та профілактики, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків з державного бюджету.

За даними офіційної статистики, станом на 01.11.2009 року в Україні зареєстровано 146 549 ВІЛ-інфікованих громадян, з них 28 009 захворіли на СНІД. Тільки за 2008 рік кількість таких осіб збільшилася на 18 963, що на 7,3 відсотка вище, ніж у 2007 році. Офіційний показник поширеності ВІЛ-інфекції серед дорослого населення є одним з найвищих в європейському регіоні і становить 1,63 відсотка.

Основними шляхами передачі ВІЛ-інфекції/СНІДу залишається парентеральний - внаслідок введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом –54 відсотки, статевий шлях передачі становив 35,13 відсотка, від матері до дитини- 10,8 відсотка.

Вікова та статева структура ВІЛ-інфікованих в області залишається попередньою - від 19 до 54 років, чоловіки становлять 64,6 відсотка, жінки – 35,4 відсотка від загальної кількості тих, що знаходяться на диспансерному обліку.

У Гусятинському районі з 1987 року виявлено 15 випадків інфікування, в тому числі 1 випадок захворювання на СНІД. 3 носії ВІЛ інфекції виявлені у 2008 році. На „Д” у кабінеті інфекційних захворювань Гусятинської ЦКРЛ знаходиться 5 носіїв ВІЛ інфекції.

Досвід європейських держав показує, що для усунення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити безперешкодний доступ всього населення до послуг з консультування і тестування на ВІЛ, що забезпечить ранню діагностику нових випадків ВІЛ-інфекції, а також реалізацію політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом об'єднання зусиль усіх органів державної влади та громадськості.

3. Визначення мети програми

Метою Програми є зниження темпів росту захворюваності на ВІЛ-інфекцію та смертності від СНІДу шляхом реалізації державної політики та цілей універсального доступу щодо забезпечення оцінки реального стану епідемічної ситуації в області, районі, доступу населення до добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, широкомасштабних профілактичних заходів, послуг лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, включаючи забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розв'язання проблеми можливе шляхом реалізації профілактичних та лікувально-діагностичних заходів:

 • удосконалення законодавства та управління;

 • забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів;

 • підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 • первинна профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу;

 • здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 • лікувальні заходи;

 • заходи догляду та підтримки.

Програма реалізуватиметься протягом 2010-2013 років і не поділяється на етапи.

Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, передбачених в районному бюджеті на галузь „Охорона здоров’я” та за рахунок інших джерел, передбачених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щороку, з врахуванням конкретних завдань та наявності коштів.

Передбачається щорічне погодження з постійною комісією районної ради з питань культури, освіти, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, материнства та дитинства та соціального захисту населення, духовного відродження розподілу обсягів фінансування заходів та завдань.

Ресурсне забезпечення

районної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі

Районний бюджет

5500

7000

8000

8500

29000

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- активізувати діяльність Координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при районній державній адміністрації;

- забезпечити контроль за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих;

- забезпечити впровадження галузевого стандарту надання соціальних послуг споживачам психоактивних речовин, в тому числі споживачам ін’єкційних наркотиків і їх близькому оточенню;

- розвиток мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах району;

- сприяти підготовці педагогічних працівників для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя;

- забезпечити підготовку спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики та соціальної підтримки;

- проводити заходи з профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби;

- проводити інформаційно-просвітницькі кампанії з метою сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

- проводити заходи, спрямовані на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців;

- вжити заходів щодо збільшення в установленному порядку частки соціальної реклами, спрямованої на профілактику вживання наркотиків, ВІЛ-інфекції/СНІДу у загальному обсязі соціально- рекламної продукції;

- забезпечити здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику;

- надавати споживачам ін’єкційних наркотиків соціальні послуги із забезпеченням стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту в межах роботи служби соціально-профілактичної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення лікувально-профілактичних закладів району:

- швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі;

- антиретро-вірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

- медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва;

- адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями;

- забезпечити вільний доступ до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення;

- забезпечити доступ ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії (далі - АРТ) шляхом централізованої закупівлі препаратів для АРТ;

- забезпечувати надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для надання соціальних послуг.

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити координацію діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, установ, закладів та організацій різних форм власності;

- проводити перевірки за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІД у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих;

- забезпечити належний рівень якості соціальних послуг;

- розвиток мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах району;

- підготовити педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДта формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів;

- збільшити в установленному порядку частку соціальної реклами, спрямованої на профілактику вживання наркотиків, ВІЛ-інфекції/СНІД у загальному обсязі соціально- рекламної продукції;

- здійснити заходи з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику;

- охопити споживачів ін’єкційних наркотиків соціальними послугами із забезпеченням стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту в межах роботи служби соціально-профілактичної роботи обласного центру соціальних служб для молоді;

- двократно обстежити на ВІЛ вагітних жінок, які звернулись за медичною допомогою;

- стовідсотково вагітним ВІЛ-позитивним жінкам, які звернулись за медичною допомогою, отримати АРТ - терапію та пройти необхідні лабораторні обстеження;

- забезпечити штучними молочними сумішами дітей до 1 року, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями;

- поліпшити забезпечення доступу до тестування на ВІЛ-інфекцію - 5% від загального населення району за виключенням вагітних жінок та донорів крові;

- надавати соціально-психологічну підтримку і догляд ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для послуг.

6. Напрями діяльності та заходи програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріорите-тні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) , тис.грн., в тому числі по роках

Очікуваний результат

2010

2011

2012

2013

1.

Удоско-налення законо-давства та управлі-ння

1.1. Активізувати діяльність Координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при районній державній адміністрації

2010-2013

Центральна комунальна районна лікарня, районна санепідемстанція

Не потребує вкладення коштів

Забезпечення координації діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, установ, закладів та організацій:

2010 -100%,

2011 -100%,

2012 -100%,

2013 -100%.

1.2. Забезпечити контроль за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення, відділи у справах сім’ї та молоді, освіти, РВУМВС в Тернопільській області, РЦСССМ

Не потребує вкладення коштів

Проведення перевірок за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІД у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих:

у 2010 -10,

2011 -15,

2012 -20,

2013 -30.

1.3.Забезпечити впровадження галузевого стандарту надання соціальних послуг споживачам психоактивних речовин, в тому числі споживачам ін’єкційних наркотиків і їх близькому оточенню

2010-2013

Відділ у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, ЦРКЛ, РЦСССДМ

Не потребує вкладення коштів

Забезпечення належного рівня якості соціальних послуг:

2010 -на 10%,

2011 -на 10%,

2012 -на 15%,

2013 -на 20%.

2.

Забезпе-чення діяльно-сті та розвитку спеціалі-зованих служб і закладів

Розвиток мережі кабінетів довіри у лікувально-профілактичних закладах району

2010-2013

ЦКРЛ

районний бюджет

500

1000

500

1000

Удосконалення матеріально-технічного забезпечення

3.

Підгото-вка спеціалі-стів з питань лікування, профіла-ктики та

соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфіко-ваних і хворих на СНІД

3.1.Сприяти підготовці педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів.

2010-2013

Відділ освіти районної державної адміністрації

районний бюджет

1000

1000

1000

1000

Підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДта формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів:

2010 - 25 осіб,

2011 -30 осіб,

2012 -35 осіб,

2013 -40 осіб.

3.2. Забезпечити підготовку спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики та соціальної підтримки

2010-2013

РЦСССДМ

районний бюджет

500

500

500

500

Підготовка спеціалістів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

4.

Первинна профіла-ктика ВІЛ-інфекції/ СНІДу

4.1.Проводити заходи з профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та глобальну мережу Інтернет

2010-2013

ЦКРЛ спільно відділами освіти, у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, службою у справах дітей райдержадміністрації, ЦРКЛ, РЦСССДМ з релігійними організаціями та об’єднаннями громадян (за згодою), редакція рацйонної газети „Вісник надзбруччя”, районного радіомовлення

Не потребує вкладення коштів

Щорічно не менше 2 заходів.

Приблизна кількість осіб, охоплених зазначеними заходами- 150 осіб щорічно

4.2.Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії з метою сприяння формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

2010-2013

ЦКРЛ спільно відділами освіти, у справах сім’ї та молоді, службою у справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ

Не потребує вкладення коштів

Проведення заходів не менше 2 рази в рік

4.3.Вжити заходів щодо збільшення в установленому порядку частки соціальної реклами, спрямованої на профілактику вживання наркотиків, ВІЛ-інфекції/СНІДу у загальному обсязі соціально- рекламної продукції

2010-2013

Відділ у справах сім’ї та молоді, районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, редакція районної газети „Вісник надзбруччя”, районного радіомовлення

Не потребує вкладення коштів

Збільшення в установленому порядку частки соціальної реклами, спрямованої на профілактику вживання наркотиків, ВІЛ-інфекції/СНІД у загальному обсязі соціально- рекламної продукції:

2010 -на 10%,

2011 -на 10%,

2012 -на 15%,

2013 -на 20%.

5.

Здійсне-ння профіла-ктичних заходів серед предста-вників груп ризику

5.1.Забезпечити здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику

2010-2013

ЦКРЛ, райСЕС

Не потребує вкладення коштів

Здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом (серед представників груп ризику):

2010 - 10%,

2011 - 10%,

2012 - 15%,

2013 - 15%.

5.2.Надавати споживачам ін’єкційних наркотиків соціальні послуги із забезпеченням стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту в межах роботи служби соціально-профілактичної роботи районного центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді

2010-2013

ЦРКЛ спільно з районним центром соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді

районний бюджет

500

500

500

500

Охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків соціальними послугами із забезпеченням стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту в межах роботи служби соціально-профілактичної роботи

6.

Здійсне-ння профіла-ктичних заходів для ВІЛ-інфікова-них і хворих на СНІД

6.1.Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення лікувально -профілактичних закладів району

швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі;

- медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва;

- адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

2010-2013

ЦКРЛ, райСЕС

районний бюджет

районний бюджет

1000

1000

1500

1000

1500

1500

2000

1500

100% вагітних жінок, які звернуться за медичною допомогою, пройдуть двократне обстеження на ВІЛ

100% дітей до 1 року, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями, будуть забезпечені штучними молочними сумішами щорічно

6.2. Забезпечити вільний доступ до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення

2010-2013

ЦКРЛ, райСЕС

районний бюджет

1000

1500

2500

2000

Поліпшення забезпечення доступу до тестування на ВІЛ-інфекцію - 5% від загального населення району за винятком вагітних жінок та донорів (щорічно)

7.

Лікуваль-ні заходи

7.1.Забезпечити доступ ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії шляхом централізованої закупівлі препаратів для антиретровірусної терапії

2010-2013

ЦКРЛ

Не потребує вкладення коштів

Забезпечення антиретровірус-ною терапією ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають на диспансерному обліку та потребують антиретровірусної терапії:

2010-7 осіб,

2011-9 осіб,

2012-10 осіб,

2013-10 осіб.

8.

Заходи догляду та підтримки

8.1. Забезпечу-вати надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їхніх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для надання соціальних послуг

2010-2013

ЦКРЛ, райСЕС, відділ у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації, РЦСССДМ

Не потребує вкладення коштів

Надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їхніх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для послуг:

у 2010 – 10% осіб від диспансерної групи,

у 2011 – 10% осіб від диспансерної групи,

у 2012 – 10% осіб від диспансерної групи,

у 2013 – 10% осіб від диспансерної групи.

Всього:

5500

7000

8000

8500

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює центральна районна комунальна лікарня.

Відповідальні виконавці забезпечують реалізацію завдань Програми, про що інформують щороку районну державну адміністрацію до 25 січня.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Б.В.СЕМКІВСкачать документ

Похожие документы:

 1. Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки за 2010 рік Дата та номер нормативно-правового акта, яким затверджено

  Закон
  Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки за 2010 рік
 2. Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки у 1 півріччі 2010 року Дата та номер нормативно-правового акта, яким затверджено

  Закон
  Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки у 1 півріччі 2010 року
 3. Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р.
 4. Паспорт Районної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду тапідтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2011-2013 роки 3

  Документ
  1. Паспорт Районної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду тапідтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2011-2013 роки
 5. Підготовлено за інформацією органів виконавчої влади (1)

  Документ
  Під час Саміту Україна – ЄС досягнуто домовленості щодо укладення Угоди про асоціацію, яка базуватиметься на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції.

Другие похожие документы..