Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Продолжительность 2 дня / 16 академических часа / 16 CPD-единицы / 14 CPE-час* *Академия бизнеса «Эрнст энд Янг» в СНГ аккредитована на предоставлени...полностью>>
'Реферат'
11. "Дистанционное обучение", "интернет-образование", "виртуальное образование" и их место в образовании личности XXI ве...полностью>>
'Публичный отчет'
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и по...полностью>>
'Семинар'
1. Функции, выполняемые адвокатом в уголовном процессе: защита подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного; представительство интересов пот...полностью>>

Курс, Д/В, групи: Лідер, Профі Питання до іспиту з менеджменту Сутність понять «менеджмент» та «управління»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Викладач: Букіна В.М.

Дисципліна: «Менеджмент»

3 курс, Д/В, групи: Лідер, Профі

Питання до іспиту з менеджменту

 1. Сутність понять «менеджмент» та «управління».

 2. Основні етапи розвитку менеджменту.

 3. Система управління: рівні управління, групи керівників.

 4. Наукові школи менеджменту.

 5. Організація – основна категорія менеджменту.

 6. Моделі організації в системі менеджменту.

 7. Система сучасних поглядів менеджменту.

 8. Системний підхід в менеджменті.

 9. Ситуаційний підхід в менеджменті.

 10. Маркетинг як невід’ємна частина менеджменту організації.

 11. Методи менеджменту.

 12. Маркетингова модель організації.

 13. Інноваційна діяльність в системі менеджменту.

 14. Закони та принципи менеджменту.

 15. Основні функції менеджменту.

 16. Планування в системі менеджменту.

 17. Організовування, координація, регулювання як основні функції менеджменту.

 18. Контролювання як основна функція менеджменту.

 19. Види управлінського контролю.

 20. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Фактори прямої та непрямої дії.

 21. Структура внутрішнього середовища організації.

 22. Стимулювання як основна функція менеджменту.

 23. Основні теорії мотивації праці в системі менеджменту організації.

 24. Система організаційного управління.

 25. Сутність та етапи процесу управління.

 26. Система контролю за виконанням рішень.

 27. Класифікація управлінських рішень.

 28. Характеристика процесу управління.

 29. Управлінські рішення в системі менеджменту.

 30. Соціальний менеджмент на етапі постіндустріального розвитку суспільства.

Практичні завдання до іспиту з менеджменту

 1. Керуючись наданою інформацією (на обраному прикладі організації) розробити проект організаційної структури управління, визначити рівні управління, тип, вид. Свої пропозиції викласти у доповідній на ім’я керівника організації.

 2. Керуючись наданою інформацією (на обраному прикладі організації) визначити рівні управління та групи керівників в системі управління організацією. Підготувати доповідну на ім’я керівника організації.

 3. Керуючись наданою інформацією (на обраному прикладі організації ) описати комунікації між рівнями управління в системі управління організацією. Підготувати доповідну на ім’я керівника організації.

 4. Керуючись наданою інформацією (на обраному прикладі організації) прийняти управлінське рішення та підготувати наказ про прийняття спеціаліста на роботу до відділу маркетингу.

 5. Керуючись наданою інформацією (на обраному прикладі організації ) розробити план заходів та підготувати наказ про проведення рекламної компанії в організації.

Самостійна робота

 1. Завершити виконання самостійної роботи за темами програми дисципліни: закони та принципи менеджменту, наукові школи менеджменту, загальні функції менеджменту.

 2. Виконати есе на тему: «Наукова спадщина академіка Вернадського в контексті розвитку наукових шкіл менеджменту».Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 8. 14 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач Ю.
 3. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 4. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.
 5. Академія муніципального управління до 15-річчя Академії муніципального управління

  Документ
  Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2010) / За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.

Другие похожие документы..