Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
Программа дисциплины «Основы горного машиноведения» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки б...полностью>>
'Публичный отчет'
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумаг...полностью>>
'Документ'
Я бы разделил несколько "платформ". Во-первых, общенациональная: Россия или СССР - наша страна, и мы ее будем защищать всеми силами - и от ...полностью>>
'Публичный отчет'
Москва - Великие Луки – дер. Фекино - река Великая – оз. Верято – турбаза «Аллоль» – г. Опочка – Пушкинские Горы – Псков – г. Печоры – г. Изборск – г....полностью>>

Указу Президента України від 06. 10. 1999 №1285 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді», наказу Мінсім’ямолодьспорт від 27. 01. 2010 №135 «Про організацію та проведення ХІІ всеукраїнського конкурс

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

Виконавчий комітет Черкаської міської ради

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМЇ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251, тел.: (0472) 56-06-89, 56-60-18, 45-55-03

e-mail: Molod-mvk@, Sport-mvk@

управління у справах сім’ї, молоді та спорту управління у справах сім’ї, молоді та спорту управління у справах сім’ї, молоді та спорту управління у справах сім’ї, молоді та спорту управління у справах сім’ї, молоді та спорту управління у справах сім’ї, молоді та спорту управління у справах сім’ї, молоді та спорту управління у справах

україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна україна


14.03.2010 № 065

Сектор взаємодії з громадськістю департаменту

Вищі навчальні заклади
м. Черкаси

На виконання Указу Президента України від 06.10.1999 № 1285 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді», наказу Мінсім’ямолодьспорт від 27.01.2010 № 135 «Про організацію та проведення ХІІ Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді» управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації та Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр проводять щорічний обласний конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.

Просимо сприяти розповсюдженню інформації про проведення вищезазначеного конкурсу серед студентів Вашого вищого навчального закладу.

Інформаційна кампанія та збір конкурсних робіт та заявок для участі у конкурсі проводиться протягом березня-червня 2011 р.

Детальну інформацію про проведення конкурсу можна дізнатися в обласному молодіжному ресурсному центрі (м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, тел. 36-00-59, e-mail: mrc@).

Положення про обласний конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності додається.

Заступник начальника управління –

начальник відділу сім’ї та молоді В.М.Бондар

Левченко І.В.

56-60-18

ЗАТВЕРДЖУЮ: ПОГОДЖЕНО:

Директор Черкаського обласного Начальник управління

молодіжного ресурсного центру у справах сім’ї, молоді

та спорту Черкаської ОДА

______________ В.О. Велівченко ___________ В.О. Береза

«___» _____________ 2011р. «___» _____________ 2011р.

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурсу бізнес-планів

підприємницької діяльності серед молоді

 1. Загальні положення

  1. Обласний конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (далі – Конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 06.10.1999 № 1285 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді».

  2. Організаторами Конкурсу є Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації (далі – управління) та Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр (далі – ЧОМРЦ).

  3. Конкурс проводиться щорічно відповідно до наказу управління.

  4. Управління окремими наказами затверджує склад організаційної комісії та Експертної ради та умови проведення фіналу Конкурсу.

  5. Організатори конкурсу забезпечують:

 • прийом, реєстрацію, кодування бізнес-планів, які надходять на Конкурс;

 • підготовку засідань Експертної ради;

 • тиражування бізнес-планів для їх експертної оцінки;

 • підготовку проектів підсумкових документів;

 • підготовку та проведення фіналу Конкурсу.

  1. Організатори можуть делегувати окремі повноваження щодо проведення Конкурсу установам, які надають послуги молоді з працевлаштування та підтримки її підприємницької діяльності.

 1. Мета й завдання конкурсу

  1. Головна мета Конкурсу – заохочення молоді до підприємницької діяльності, сприяння реалізації її підприємницьких ініціатив.

  2. Завдання Конкурсу:

 • реалізація інтелектуального потенціалу молоді;

 • підтримка розвитку підприємницької діяльності молоді;

 • сприяння науково-технічній діяльності молоді;

 • впровадженню нових технологій у вітчизняне виробництво;

 • допомога у впровадженні перспективних проектів у життя;

 • навчання молоді основ підприємництва завдяки проведенню семінарів, тренінгів, «круглих столів», конференцій, дискусій та ін.;

 • методично-консультативна допомога молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу.

 1. Умови проведення конкурсу

  1. У конкурсі беруть участь громадяни України віком від 14 до 35 років, студентська та аспірантська молодь, а також юридичні особи, діяльність яких спрямована на підтримку та розвиток молодіжного підприємництва.

  2. Для участі у Конкурсі претенденти подають:

 • заяву, оформлену за встановленим зразком (додаток 1);

 • бізнес-план, написаний українською мовою, 14 шрифтом, полуторний інтервал, формат паперу А4 та відповідно оформлений.

  1. Бізнес-план має:

 • відповідати вимогам до структури і змісту бізнес-плану (містити дані про автора, мету і завдання проекту, опис продукту чи/та послуги, позиціонування товару на ринку, його відмітні риси, належну кваліфікацію майбутнього персоналу, потрібні приміщення; опис обладнання, відомості про джерела постачання сировини та матеріалів і гарантії їх стабільності, використання субпідрядних організацій, план маркетингу, забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, механізм ціноутворення, методи стимулювання продажу, рекламний бюджет, кадрову політику та ін.);

 • містити резюме бізнес-плану обсягом до трьох сторінок друкованого тексту формату А 4;

 • мати обсяг до 50 сторінок друкованого тексту формату А 4.

  1. Конкурс проводять у двох номінаціях:

 • «виробництво, сфера послуг і торгівля»;

 • «соціальний проект».

  1. До номінації «виробництво, сфера послуг і торгівля» входять такі види економічної діяльності:

 • сільське господарство;

 • лісове господарство;

 • рибне господарство;

 • промисловість;

 • будівництво;

 • оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту;

 • готелі й ресторани;

 • транспорт і зв'язок;

 • фінансова діяльність;

 • операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам;

 • державне управління;

 • освіта;

 • охорона здоров'я та соціальна допомога;

 • колективні, громадські та особисті послуги.

  1. Номінація «соціальний проект» передбачає бізнес-плани, які фінансуються за рахунок спонсорських, грантових коштів або коштів з державного бюджету та спрямовані на:

 • покращення умов життєдіяльності особистості чи окремих соціальних груп;

 • надання соціальних послуг.

  1. Бізнес-плани, надіслані на Конкурс, авторам не повертають і повторно не розглядають; право інтелектуальної власності зберігається за авторами бізнес-планів.

 1. Порядок проведення Конкурсу

  1. Конкурс проводять у чотири етапи:

 • І: березень-червень – інформаційна кампанія, збір конкурсних робіт та заявок для участі у Конкурсі;

 • ІІ: липень 2010 – робота Експертної ради;

 • ІV: серпень 2010 – проведення фіналу конкурсу.

Перший етап – інформаційна кампанія та збір конкурсних робіт та заявок для участі у Конкурсі

  1. Структурні підрозділи у справах сім’ї та молоді райдержадміністрацій та міськвиконкомів відповідно до цього положення:

 • оголошують про початок Конкурсу, зазначаючи умови його проведення і термін прийняття заявок на участь у регіональних конкурсах;

 • проводять рекламну кампанію щодо популяризації Конкурсу, широко залучаючи представників ділових кіл та державних установ;

 • приймають заявки на участь у Конкурсі та бізнес-плани;

 • направляють бізнес-плани та анкети учасників Конкурсу у паперовому варіанті на адресу: Обласний молодіжний ресурсний центр – м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, тел. 36-00-59 та в електронному варіанті на ел. скриньку: mrc.ck.ua@.

Другий етап – робота Експертної ради

  1. Експертна рада аналізує та оцінює бізнес-плани, що посіли призові місця в регіональних конкурсах.

  2. Експертна рада оцінює бізнес-плани за такими критеріями:

 • відповідність вимогам до структури бізнес-плану;

 • наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;

 • ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість проекту, соціальний ефект);

 • забезпечення створення нових робочих місць для молоді;

 • оригінальність та обґрунтованість ідеї;

 • соціальна значущість проекту, суспільна корисність (прибутковість) від його реалізації.

  1. Кожний член Експертної ради оцінює бізнес-плани за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості учасників Конкурсу.

  2. За сумою набраних балів визначають не більше шести бізнес-планів у кожній номінації, автори яких мають право брати участь у фіналі Конкурсу.

  3. Члени Експертної ради беруть участь у роботі Експертної ради на громадських засадах.

Третій етап – проведення фіналу Конкурсу

  1. Фінал конкурсу передбачає презентацію авторами своїх бізнес-планів, відповіді на запитання експертів; визначення переможців та їх нагородження.

  2. Бізнес-план має представити автор чи авторський колектив чисельністю не більше як три особи.

  3. Кожний член Експертної ради оцінює презентацію фіналістом свого бізнес-плану за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості фіналістів Конкурсу. Додаванням балів, отриманих під час загальної оцінки бізнес-планів та під час презентації бізнес-плану, визнають переможців Конкурсу в кожній номінації:

 • перше місце;

 • друге місце;

 • третє місце.

  1. Члени Експертної ради відкритим голосуванням затверджують список переможців і розподіл призових місць; зачитують експертний висновок про кожний бізнес-план, що виборов призове місце; нагороджують переможців.

  2. Рішення Експертної ради правомочне у разі присутності більшості членів, його вважають прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх.

  3. Претензії щодо рішення Експертної ради не приймаються.

Додаток 1

ЗАЯВКА

на участь у обласному конкурсі бізнес-планів

підприємницької діяльності серед молоді

в номінації  «Виробництво, сфера послуг і торгівля»

 «Соціальний проект»

1. Інформація про конкурсанта:

П.І.Б.:

Дата народження:

Освіта:

Домашня адреса:

Телефон мобільний ( ) , інший контактний телефон

e-mail:

Паспортні дані (дані свідоцтва про народження)

Ідентифікаційний код

2. Напрями діяльності за проектом:

 • добувна промисловість

 • обробна промисловість

 • виробництво машин та устаткування

  • інше виробництво, в т.ч. меблів, обробка відходів

  • виробництво електроенергії, газу та води

  • будівництво

 • оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту

 • готелі, ресторани

 • транспорт та зв’язок

 • фінансова діяльність

 • операції з нерухомістю, здавання під найм

 • діяльність у сфері інформатизації

 • дослідження і розробки

 • послуги, надавані переважно юридичним особам

 • освіта

 • охорона здоров’я та соціальна допомога

 • колективні, громадські та особисті послуги

 • інші

3. Назва бізнес-плану:

Короткий зміст бізнес-плану (до 50 слів):

4. Фінансова інформація:

 • вартість бізнес-плану: грн.

 • строк окупності: міс.

 • сума зовнішнього фінансування: грн.

 • власний внесок: грн.

5. Досвід роботи в цій сфері:

6. Очікувана форма співпраці за проектом (пошук ресурсів – зазначити яких, інформаційна підтримка, отримання додаткових знань, навчання, стажування, пошук партнерів, контактів тощо):

7. Додаткова інформація (знання іноземних мов, участь у наукових конференціях чи досягнення в бізнесі):

Дата заповнення 2011 року ПідписСкачать документ

Похожие документы:

 1. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),

Другие похожие документы..