Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Эффективное функционирование и развитие системы образования связано с условиями социально-экономического развития и складывающейся демографической си...полностью>>
'Документ'
Весной этого года Верх – Пайвинские школьники побывали в Покровской школе в музее истории и археологии, также мы побывали на раскопках в поселении быв...полностью>>
'Конкурс'
Всесоюзный конкурс эстрады в целом сослужил Алле Пугачёвой хорошую службу. Поскольку он собрал вокруг себя огромное количество эстрадной братии, в ход...полностью>>
'Внеклассное мероприятие'
У этой войны нет ещё истории, Она не написана. Мы знаем о ней ровно столько, сколько нам не опасно знать, чтобы не увидеть себя такими, какими мы ест...полностью>>

С. Г. Давтян червня 2009р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Заступник директора –

начальник ЦПКК Одеського

регіонального інституту управління

НАДУ при Президентові України,

к. н. з держ. упр.

С.Г.Давтян

« __ » червня 2009р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

за програмою тематичного короткотермінового семінару «Контроль та облік видачі чорнобильських посвідчень» для спеціалістів у справах осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій Одеської області

9 - 12 червня

Заняття проводяться за адресою:

м. Одеса, вул. Генуезька, 22

аудиторія № 103

Одеса – 2009

Навчально–тематичний план підвищення кваліфікації спеціалістів у справах осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій Одеської області за програмою тематичного короткотермінового семінару «Контроль та облік видачі чорнобильських посвідчень» складено відповідно до професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад, погоджений заступником голови Одеської обласної державної адміністрації та затверджений заступником директора - начальником ЦПКК Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України 1 червня 2009 року.

Нормативний термін проведення семінару – 36 годин.

Згідно з вимогами наказу Головного управління державної служби України від 1 листопада 2006 року № 363 «Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців» державний службовець повинен:

- знати Конституцію України, закони України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією», а також законодавство, з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу;

- вміти вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

- аналітично мислити, розуміти сучасні проблеми менеджменту, технологію адміністративної роботи, бути здатним продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.

Державні службовці повинні досконало володіти державною мовою, а службовці, які за характером своєї роботи вирішують питання, пов'язані з формуванням та здійсненням міждержавних зв'язків, повинні володіти на рівні побутового і професійного спілкування однією з іноземних мов.

Обов'язковими для державних службовців різних категорій є такі загальні вимоги, а саме для керівників структурних підрозділів органів державної влади та органів самоврядування:

- вміння реалізувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з напряму його діяльності, з метою визначення досягнень цього підрозділу та заходів щодо усунення недоліків в його роботі;

- здатність визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт.

Спеціалісти різних категорій повинні вміти реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо своєї діяльності з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків.

Особистими вимогами для всіх державних службовців є принциповість, рішучість і вимогливість у дотриманні чинного законодавства щодо вирішення питань розбудови незалежної України, ініціативність, особиста ввічливість, тактовність та витримка.

Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, керівники органів публічної влади м. Одеса та Одеської області, які залучені до навчального процесу:

Бабич Ольга Львівна

-

головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку, надання пільг та у справах осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Головного управління праці та соціальної політики облдержадміністрації

Балабаєва Зінаїда Василівна

-

професор кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук

Бронікова Світлана Анатоліївна

-

доцент кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук

Гаращенко Віталій Олександрович

-

заступник начальника управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Одеської обласної державної адміністрації

Гіляка Наталія Іллівна

-

головний спеціаліст відділу автоматизації та програмно-технічного забезпечення Головного управління праці та соціальної політики Одеської обласної державної адміністрації

Голинська Олеся Володимирівна

-

старший викладач кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Давтян Степан Гургенович

-

заступник директора – начальник ЦПКК Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління

Іжа Микола Михайлович

-

директор Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат економічних наук, доцент

Китайська Олена Петрівна

-

начальник Головного управління праці та соціальної політики Одеської обласної державної адміністрації

Кірпічнікова Світлана Дмитрівна

-

завідуюча сектором аналізу використання бюджетних коштів Головного управління праці та соціальної політики Одеської обласної державної адміністрації

Маркевич Ірина Вікторівна

-

заступник начальника Головного управління праці та соціальної політики Одеської обласної державної адміністрації – начальник управління соціального захисту

Марущак Ірина Миколаївна

-

головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку, надання пільг та у справах осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Головного управління праці та соціальної політики Одеської обласної державної адміністрації

Оганісян Михайло Сергійович

-

доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук

Попов Сергій Афанасійович

-

доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат технічних наук

Хаджирадєва Світлана Костянтинівна

-

завідувач кафедри управління освітніми закладами Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, доктор наук з державного управління, професор

Вівторок – 9 червня

8.30-09.40

Заїзд, розміщення, реєстрація

09.40-10.00

Відкриття семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.

10.10-11.40

Тематична зустріч: Контроль та облік видачі чорнобильських посвідчень

Марущак І.М.

12.00-13.30

Тренінг: Основні ланки державних фінансів, доходи і видатки державного бюджету. Методи фінансового управління. Бюджетний процес

Голинська О.В.

14.00-15.30

Лекція: Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку

Балабаєва З.В.

15.40-17.10

Тематична зустріч: Основні напрямки реформування системи соціального захисту населення в Україні

Китайська О.П.

Самостійна робота в бібліотеці

Середа – 10 червня

8.30-10.00

Ділова гра: Техніка прийняття управлінських рішень

Хаджирадєва С.К.

10.10-11.40

Ділова гра: Техніка прийняття управлінських рішень

Хаджирадєва С.К.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Призначення та виплати усіх видів компенсацій відповідно до вимог Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Кірпічнікова С.Д.

14.00-15.30

Круглий стіл: Професіоналізація державних службовців в умовах демократичного врядування

Давтян С.Г., Іжа М.М., Попов С.А.

15.40-17.10

Тематична зустріч: Cанаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Реалізація Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Бабич О.Л.

Самостійна робота в бібліотеці

Четвер – 11 червня

8.30-10.00

Тренінг: Міжособистісні комунікації. Соціально-психологічні аспекти спілкування

Бронікова С.А.

10.10-11.40

Лекція: Етика державного службовця

Оганісян М.С.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Організація роботи з виконання вимог Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Маркевич І.В.

14.00-15.30

Тематична зустріч: Особливості призначення та перерахунку компенсаційних виплат в автоматизованій системі АСОПД/КОМТЕХ

Гіляка Н.І.

15.40-17.10

Тематична зустріч: Соціальні передумови корупції. Причини та умови корупційних діянь

Гаращенко В.О.

Самостійна робота в бібліотеці

П’ятниця – 12 червня

8.30-10.00

Тематична зустріч: Регламентація діяльності органів виконавчої влади

Давтян С.Г.

10.10-11.40

Тематична зустріч: Порядок визначення осіб, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи

Марущак І. М.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Порядок оформлення звіту про чисельність осіб, які мають статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, що мають право на пільги, передбачені Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Марущак І. М.

14.00-15.30

ПІДСУМКОВЕ ТЕСТУВАННЯ

Давтян С.Г., Маркевич І.В., Марущак І.М.

15.30-15.50

Анкетування

Виноградова М.Н.

16.00-16.30

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.

Резервні теми:

Практичне заняття: Технології формуючого впливу у державному управлінні

Драгомирецька Наталя Михайлівна – професор кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління

2

Лекція: Актуальні проблеми та першочергові заходи реалізації інтеграції України до ЄС

Нагорна Ірина Володимирівна – начальник відділу науково-педагогічних та наукових кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент

2

Практичне заняття: Територіальна організація влади в Україні

Саханенко Сергій Єгорович – професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління

4

Практичне заняття: Зміни в українському правописі

Шматоваленко Людмила Сергіївна – начальник відділу організації семінарів за договорами Центру ПКК Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

2

Круглий стіл: Етикет державних службовців

Овчаренко Світлана Володимирівна – професор кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук

Якубовський Олексій Петрович - завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, заслужений працівник народної освіти України

2

Список рекомендованої літератури:

 1. Конституція України зі змінами та доповненнями

 2. Закон України «Про державну службу»

 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

 5. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №33

 6. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 07.07.2005р. №2777-IV

 7. Закон України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 06.06.2004р. №1667-ІV

 8. Закон України «Про звернення громадян»

 9. Закон України «Про боротьбу з корупцією» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, №34, зміни від 23.02.06, ВВР, 2006, №32

 10. Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 11. Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”

 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 №1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних оргнів виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року №1180 «Про затвердження Положення про Головне управління державної служби України»

 14. Наказ Головного управдіння державної служби України від 23 жовтня 2000 року №58 «Про затвердження загальних правил поведінки державного службовця»

 15. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування/Яцуба В.Г., Яцюк В.А., Матвіїшин О.Я., Карпінський Ю.О. та інші//Київ–2007.–С.366

 16. Артус М.М. Система організації функціонування фінансів/Артус М.М. // Актуальні проблеми економіки.-2006.-№7.-С.56-64

 17. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 176 с.

 18. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення. – К.: Атака, 2007. – 400 с.

 19. Борецька Н. П Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми. – Донецьк, 2001. – 541 с

 20. Грицяк Н.В., Попов М.П. Гендерна освіта публічних службовців: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 7,0 о.в.а.

 21. Губенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування: Навч. посібник.–К., 2002

 22. Давтян С.Г., Пойченко А.М., Саханенко С.Є. Організаційно-правовий механізм державного управління на місцевому рівні: Навчальний посібник. –Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 252 с.

 23. Європейська та євроатлантична інтеграція і питання безпеки //Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України: навч. посіб./ за заг. ред. В.П.Горбуліна–К., 2006.– Розд.7 – С.296-370

 24. Загнітко А.П., Данілюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.–Донецьк, 2004

 25. Звєрєва І.Д. Соціальна робота в Україні. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 256 с.

 26. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 12,7 о.в.а.

 27. Капська А.Й. Соціальна робота. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 328 с.

 28. Ковалевська Т.Ю., Бронікова С.А. Основи ефективної комунікації: Навчальний посібник (Порадник управлінцеві на щодень). – О.:Фенікс, 2008. – 140 с.

 29. Мішина Н.В. Органи самоорганізації населення: минуле, сучасне, перспективи: Монография. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 11,5 о.в.а.

 30. Мних М.В. Роль та значення місцевих фінансів у розвитку місцевого самоврядування /Мних М.В.//Економіка. Фінанси. Право-2004.-№2-С.15-17

 31. Овчиннікова А.П., Хаджирадєва С.К. Основи ораторської майстерності в умовах конфліктної взаємодії: Начальний посібник. – Одеса: Пальміра, 2005. -180 с.

 32. Реформування системи фінансової забезпеченості органів місцевого самоврядування в Україні /Васюков Г.//Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Київ, 31 травня 2006р.)/за заг. ред. О.Ю.Оболенського, В.М.Князєва.-К., 2006.-У 2т.Т.2.-С.403-405.

 33. Роїна О.М. Законодавство України про соціальний захист населення. – К.: КНТ, 2007. – 524 с.

 34. Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики: Навч. по-сіб. – К.: МАУП, 2002. – 200 с: іл.

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА:

Слухачі мають право вносити пропозиції щодо:

 • удосконалення навчального процесу;

 • залучення до навчального процесу кращих вчених, керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування південного регіону України;

 • надання працівниками ЦПКК допомоги з організації та проведення за рахунок слухачів відвідувань музеїв, театрів, проведення екскурсій тощо.

Обов’язки слухачів:

 • бути присутніми на заняттях згідно з розкладом (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора - начальника Центру ППКК за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);

 • виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

 • дотримуватися вимог положення про Центр ПКК та правил внутрішнього розпорядку ОРІДУ НАДУ при Президентові України;

 • дотримуватися правил техніки безпеки.

До послуг слухачів:

- навчально - матеріальна база Центру підвищення кваліфікації кадрів (аудиторії № 102; 103; 106);

 • бібліотечний фонд інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальна зала (к. № 114), зала електронних носіїв (к. № 110а);

 • їдальня (вхід з холу центрального входу до інституту);

 • гуртожиток інституту.

Розклад дзвінків:

І пара 08.30 – 10.00

ІІ пара 10.10 – 11.40
ІІІ пара 12.00 – 13.30
Обід 13.30 – 14.00

ІV пара 14.00 – 15.30

V пара 15.40 – 17.10

Працівники Центру ПКК:

каб. №109

Заступник директора –

начальник Центру ПКК

- Давтян

Степан Гургенович ( 7854-881

7188-912

ф. 68-24-55

каб. №100

Начальник відділу організації семінарів за договорами (підготовка CD з методичними матеріалами)

 • Шматоваленко

Людмила Сергіївна ( 7188-914

каб. №117

Куратор семінару – методист вищої категорії відділу організації семінарів за договорами

 • Виноградова

Маргарита Никифорівна ( 63-25-77

РУХ ТРАНСПОРТУ від площі 10 квітня

ДО ЗАЛІЗНИЧОГО ВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

тролейбус № 7

маршрутні таксі №№ 129, 185, 195, 198, 204, 205, 207, 242

ДО АЕРОПОРТУ:

маршрутне таксі № 129

ДО АВТОВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

маршрутні таксі №№ 195, 198

ДО МОРВОКЗАЛУ:

маршрутні таксі №№ 204, 205

ДО ЦЕНТРУ МІСТА:

тролейбуси № 5, 9

маршрутні таксі №№ 9, 129, 137, 146, 185, 175, 193, 242

Начальник відділу організації

семінарів за договорами Л.С.Шматоваленко

Виноградова М.Н.

т. 63-25-77

Для нотаток

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. С. Г. Давтян червня 2010 року

  Документ
  Тематичний короткотерміновий семінар «Правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування» для завідуючих, спеціалістів організаційних відділів районних рад Одеської області, проводиться на виконання п.
 2. Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної роботи

  Документ
  Реєстр галузевих нововведень № 30-31 2009 року вміщує інновації наукових установ системи МОЗ України, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації, одержані

Другие похожие документы..