Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Целями освоения дисциплины «Новейшая история стран Запада» являются: формирование у студентов целостного представления об основных этапах развития ев...полностью>>
'Расписание'
технол. в науке и обр. пр. Луковкин С.Б. н/н 413В Среда 1 Реология дисп.систем и матер. лекц. Деркач С.Р. 509л ч/н Реология дисп.систем и матер....полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Комплексный анализ как инструмент контроля и управления деятельностью коммерческой организации и ее структурных подразделений....полностью>>
'Сказка'
Встреча в Львове Выезд из Львова в 09:00. Выезд из Чопа в 12:00. Переезд в Венгрию. Обзорная экскурсия по Эгеру Мы познакомимся с одним из самых краси...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни (50)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49,


Від 02.03.2010 р. №1/9-129

Керівникам вищих навчальних

закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації,

підпорядкованих Міністерству

освіти і науки України

Щодо подання довідки про

вищий навчальний заклад

З метою моніторингу діяльності вищих навчальних закладів, підпорядкованих МОН, забезпечення ефективного виконання оперативних завдань, що постають перед міністерством, просимо подати оновлену інформацію про вищий навчальний заклад за формою, що додається.

Довідку на паперових та електронних носіях просимо надіслати на адресу департаменту вищої освіти до 15 березня 2010 року.

Додаток: на 1 арк.

Заступник Міністра Т.В.Фініков

Бондаренко С.І.

486-77-77

Додаток

до листа Міністерства освіти і науки України

від 02.03.2010 р. № 1/9 -129

Довідка

про діяльність

________________________________________________________________

(повна назва навчального закладу згідно реєстру та підпорядкування)

у 2009/2010 навчальному році

 1. Поштова адреса.

 2. Юридична адреса, адреса електронної пошти, адреса Web-сайту вищого навчального закладу.

 3. Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності.

 4. Прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, номери контактних телефонів, дата народження:

  • ректора;

  • проректорів.

 5. Коротка історична та загальна довідка про вищий навчальний заклад (обсяг – до 2 сторінок).

 6. Перелік:

- структурних підрозділів, (інститутів, факультетів);

- позабазових структурних підрозділів (вказати місцезнаходження та напрями діяльності).

 1. Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців (за освітньо-кваліфікаційними рівнями).

 2. Матеріально-технічна база (навчальні корпуси, гуртожитки, спортивно-оздоровча база тощо).

 3. Контингент студентів за формами навчання та джерелами фінансування.

 4. Науково-педагогічні працівники (чисельність докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів)

 5. Проблемні питання, можливі шляхи та прогнозовані терміни їх розв’язання, перспективи розвитку вищого навчального закладу.

Керівник вищого навчального

закладу _____________ Прізвище, ініціали

(підпис)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни (3)

  Документ
  Автоматизовані системи організаційного управління. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизовані системи організаційного управління» для спеціальності 7.
 2. Міністерство освіти та науки України (1)

  Документ
  В даному проекті розроблений програмний додаток "Фрактальні ландшафти" для генерування 3D ландшафтів за допомогою алгоритму «Фрактального шуму», та з метою демонстрації можливостей цього алгоритму, бібліотеки OpenGL і візуальної
 3. Міністерство освіти I науки україни

  Документ
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗівКи до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання й самостійної роботи з курсу "Садово-паркове та ландшафтне будівництво" (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.
 4. Міністерство освіти та науки України (2)

  Документ
  З моменту створення у 1991 році Національного банку України одним з найважливіших напрямів його діяльності було створення інформаційного середовища автоматизації банківської справи на базі Національного банку, а також створення ряду
 5. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 6. Посібник для вчителів Розроблено на замовлення нмц організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти I науки України Київ 2004

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Другие похожие документы..