Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РоссийскойФедерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом го...полностью>>
'Доклад'
Общеобразовательное учреждение Усольская средняя общеобразовательная ордена «Знак Почёта» школа имени И.Н.Ульянова «Образовательный центр» в настояще...полностью>>
'Шпаргалка'
Предприятие – это самостоятельный хозяйственный субъект, созданный предпринимателем или группой предпринимателей для производства рыночных товаров и ...полностью>>
'Доклад'
В настоящее время необходимо шагать в ногу со временем, поэтому современный урок должен быть прогрессивным, интересным, познавательным и креативным. ...полностью>>

Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Методичне забезпечення

та тематика контрольних робіт

для студентів заочної форми навчання

нормативної дисципліни

«Гроші та кредит»

Міністерство освіти і науки України

Харків, 2006

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

«Затверджено»

Декан факультету бізнесу та фінансів

проф. Гаврись О.М.

_________________

«____»___________ 2006 р.

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

нормативної дисципліни «Гроші та кредит»

підготовки бакалаврів

за спеціальністю 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», напряму 0502 «Менеджмент»

6050100 «Фінанси», напряму 0501 «Економіка та підприємництво»

Відповідальний лектор Розглянуто на засіданні кафедри

проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. «Фінанси, контролінг та ЗЕД»

_________________

«____»___________ 2006 р. «____»___________ 2006 р., протокол №_____

Міністерство освіти і науки України

Харків, 2006

Гроші та кредит: Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент». Укладач: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. – Х.: НТУ «ХПІ», 2006. – 26 с.

Розглянуто на засіданні кафедри «Фінанси, контролінг та ЗЕД»

Протокол №_____ від «____»___________ 2006 р.

Рецензія:

Схвалено науково-методичною радою

Протокол №_____ від «____»___________ 2006 р.

Відповідальний за випуск: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І.

© Лернер Ю.І.

© Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

«УЗГОДЖЕНО»

«УЗГОДЖЕНО»

(найменування спеціальності)

(найменування спеціальності)

(підпис завідувача кафедри)

(підпис завідувача кафедри)

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ

Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис декана факультету

Дата затвердження

Розподіл навчального часу за семестрами і видами навчальних занять

Назва

спеціальності

Семестр

Загальний обсяг (годин)

З них

За видами навчальних занять (годин)

Індивідуальні заняття студентам

Термін практики

Контрольні заходи

Звітність

Аудиторні заняття (годин)

Самостійні заняття студентів (годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача

Курсовий проект (робота)

ОДЗ

РГЗ

ІТР

Модульна контрольна робота №1

Модульна контрольна робота №2

Контрольна робота

Колоквіум

Залік

Екзамен

Менеджмент

зовнішньоеконо­мічної діяльності

4

108

45

63

30

15

6

31 тижд.

39 тижд.

40–42 тижд.

Фінанси

126

45

81

30

15

6

–“–

–“–

–“–

І. мета і завдання курсуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

  Документ
  Масштабні соціально-економічні зміни, що відбуваються в нашому інформаційному суспільстві, оновлення системи управління, динамічне введення новітніх інформаційних технологій - усі ці чинники висувають підвищені вимоги до якості сучасного
 2. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки для студентів заочної форми навчання ПсихологіЯ для студентів заочної, денно-заочної форми навчання

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Психологія» для студентів заочної, денно-заочної
 3. Призначений для студентів заочної форми навчання вищих технічних навчальних закладів та всіх, хто прагне самостійно опанування курсом філософії

  Документ
  "Філософія. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання вищих технічних навчальних закладів / Під ред. проф. Петрушенка В.Л. та доц.
 4. Рекомендації з розробки навчальних та робочих програм (зі змінами І доповненнями) львів 2011 Рекомендації з розробки навчальних І робочих програм. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. 37 с

  Документ
  Вступ України до єдиного європейського освітянського простору вимагає від викладацького складу академії якісно нового наповнення навчально-методичного та наукового забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу
 5. Тематичний план дисципліни 3 Зміст дисципліни по темах 5

  Документ
  Навчальна дисципліна "Страхування" входить, як обов’язкова дисципліна, до програм фахової підготовки студентів по освітньо-кваліфікаційному рівню “бакалавр”.

Другие похожие документы..