Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В этом году мы отмечаем юбилей: шестьдесят лет назад, в далёком 1951 году, была основана школа № 4. Много воды утекло с тех пор и многое изменилось. ...полностью>>
'Конкурс'
Черные дни настали для Ездочного, когда наступил 1941 год. В первые дни войны почти все мужское население моего села надело солдатскую форму. В селе ...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в Федеральном государственном учреждении «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова» Росздрава (президент – академи...полностью>>
'Документ'
Фестиваль организует и проводит Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Московской области «Центр развития творч...полностью>>

Гуманізація навчання молодших школярів на основі диференційованого пiдxoдy до навчальної діяльності

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського

Обласний банк перспективного педагогічного досвіду

(укладач – О. Жосан)

Картка

обліку об'єктів перспективного педагогічного досвіду

Інформація про автора

Прізвище, ім'я, по батькові: Логачевська Світлана Панасівна

Рік народження 1938 Освіта вища Фах: педагогіка i методика початкової

Звання, нагороди: звання Заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук, доцент Уманського педагогічного університету, Відзнака Президента України, орден „За заслуги" Ш ступеня, орден „Знак Пошани", медаль К.Д.Ушинського, медаль „За трудову доблесть", Грамота Президії Верховної" Ради України

Посада вчитель початкових класів Педагогічний стаж: 48 років

Адреса досвіду: Балахівська ЗОШ I-Ш ступенів Петрівського району Кіровоградської області

Інформація про досвід

Тема: Гуманізація навчання молодших школярів на основі диференційованого пiдxoдy до навчальної діяльності.

Мета: Бачити особистість кожного учня, дати можливість кожному розкрити все краще, закладене природою, сім'єю, відчути радість ycпіxy у навчальній діяльності.

Короткий зміст: Цінність раціоналізаторського досвіду Світлани Панасівни Логачевської полягає в тому, що вона, використовуючи ідеї педагогічної науки, розробила оригінальну систему форм i прийомів навчальної роботи, з допомогою яких ефективно здійснюється диференційований підхід до навчальної діяльності молодших школярів.

Визначаючи шляхи i прийоми диференціації навчальної діяльності школярів, С.П.Логачевська дотримується певних умов, що сприяють підвищенню eфeктивнocтi впровадження диференціації. А саме:

 • застосування диференціації систематично, майже на кожному уроці не перетворюється в стандарт: характер диференційованих завдань залежить від теми уроку, етапу її вивчення, дидактичних цілей;

 • диференціація проводиться в рамах фронтальної роботи з класом, коли учні зайняті вирішенням загальних навчальних завдань.

При цьому вчителька передбачає шляхи, якими кожен з учнів має пройти до розв'язання поставленого перед ним завдання i відповідно визначає роботу кожного.

 • розділення дітей на групи не носить постійного характеру, воно тимчасове i передбачає перехід учнів з однієї групи в іншу. Це сприяє встановленню в класі атмосфери товариської взаємодопомоги, немає випадків зазнайства сильних учнів i не виробляється комплекс неповноцінності у дітей з недостатнім рівнем підготовки;

 • диференціація базується на педагогічному передбаченні вчительки про те, які шляхи найбільш доцільно запропонувати учням для вирішення завдання мислення учнів. Набори задач можуть використовуватися для удосконалення змісту навчання та робот із обдарованими дітьми.

-завдання, що вимагають різної глибини узагальнення i висновків;

завдання, розраховані на різний рівень теоретичного обгрунтування роботи, що виконується;

завдання репродуктивного i творчого характеру.

Складність завдання визначається складністю його умови, а також числом операції, необхідних для розв'язання.

Диференціація за ступенем складності використовується не лише як зaciб систематичного i послідовного розвитку мислення учнів, особливо з недостатнім рівнем підготовки, але i для впливу на їхню мотивацію: вирішення посильної задачі стимулює бажання до подальшої навчальної діяльності i підвищує самооцінку своїх можливостей.

Форма відбору:

 • Всеукраїнський професійний конкурс

 • Регіональний професійний конкурс

 • Інші професійні конкурси

 • Всеукраїнська виставка з освітніх досягнень

 • Міжнародна виставка з освітніх досягнень

 • Науково – методичне видання

 • Інше

Основні показники результативності: Вчителі, які використовують посібники С.П.Логачевської відмічають, що кінцевим результатом зусиль учителя i учнів є те, що матеріал програм засвоюють вci, без винятку, школярі на piвнi своїх можливостей, хоча шляхи, що ведуть до цього, piзнi. В старших класах учні визначаються самостійністю, бажанням вчитися.

Форма узагальнення: Серія посібників з питань методики диференційованого навчання з математики, з розвитку мови, які рекомендовані Міністерством освіти України - 22 посібники. Основні з них:

 1. Дійти до кожного учня. Навчально - методичний посібник (за ред. О.Я.Савченко. - К. - Рад. Школа, 1990).

 2. Диференціація у звичайному класі. Методичний посібник (за ред. О.Я.Савченко. - К. 1998, 288 с).

 3. Диференціація у звичайному класі Методичний посібник. - К.3аповіт.2000р., 335с.

 4. Мій помічник на уроках математики для 1,2,3 класів. Практичний посібник. Донецьк, 1998 рік.

 5. Вчись розв'язувати задачі. Практичний посібник для учнів 1,2 класів. - К.Початкова школа,2001 рік.

 6. Вчись розв'язувати задачі. Практичний посібник для учнів 3 класів - К. Початкова школа, 2002 рік.

 7. Вчись розв'язувати задачі. Практичний посібник для учнів 4 класів. -К. Початкова школа, 2002.

 8. Мій помічник на уроках розвитку мовлення (3 частини). Посібник для учнів 2-4 класів. Кам'янець -Подільський: Абетка, 2004piк.

Схвалено Науково - дослідним інститутом педагогіки УРСР, Центральним i Кіровоградським ОІУВ i схвалений Головним управлінням шкіл Міністерства УРСР у 1987 poці.

Мiсце збереження: Посібники розповсюджуються по вcix школах України, по школах країн ближнього зарубіжжя, дисертація з питань диференціації знаходиться в бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету, в м. Києві, в бібліотеці iмeні Вернадського.

Шляхи розповсюдження в системі післядипломної педагогічної освіти області

Інформація про використання досвіду: У Балахівській ЗОШ I-Ш ступенів проведено з 1969 року більше 100 практичних семінарів для вчителів району, області, України. Проведено три всеукраїнські науково -практичні семінари. Проводилися авторські курси майже в кожному районі області у містах України: Львів, Тернопіль, Херсон, Дніпропетровськ, Житомир, Черкаси, Донецьк,) Жовті води, Кременчук, Умань, Кривий Piг (для кожного району мicтa) i т.д. Пост1йно читалися лекції в Кіровоградському ІППО на курсах вчителів початкових класів до 2003 року. У даний час С.П.Логачевська продовжує проводити семінари, постійно читає лекції з питань диференціації в Житомирському, Черкаському ІППО на курсах вчителів початкових класів, веде творчі групи в м. Житомирі, Умані, Черкасах, Кривому Розі, читає спецкурс „Диференційоване навчання молодших школярів" в Уманському державному університеті та Київському Національному державному педуніверситеті iмeнi М.Драгоманова (заочне відділення)

Картка

обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду

Інформація про автора

Прізвище, ім’я, по батькові: Жихарєва Олександра Миколаївна

Рік народження: 1964 Освіта: вища Фах: вчитель початкових класів

Звання, нагороди: “вчитель-методист”

Посада: вчитель початкових класів

Педагогічний стаж: 18 років

Адреса досвіду: 25030, м. Кіровоград, вул. Бєляєва, 23, загальноосвітня школа І ступеня “Мрія” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Інформація про досвід

Тема: “Економічне навчання та виховання молодших школярів на уроках математики”

Мета:

 • розвинути первісні уявлення дитини про суспільство, в якому вона живе, про його економічні закони;

 • допомогти учням орієнтуватися в економічному середовищі, розуміти на доступному їм рівні “дорослі” проблеми, зокрема, проблеми власної родини, вчитися брати участь у їх вирішенні, володіти відповідною лексикою;

 • виховувати повагу до праці, бережливого ставлення до її продуктів;

 • виховувати повагу до держави та її законів;

 • розвивати економічне мислення відповідно до вікових особливостей дитини;

 • виробляти навички економічно доцільної поведінки;

 • впроваджувати значущі морально-етичні та ділові якості особистості (чесність, порядність, гідність, доброзичливість, цілеспрямованість, креативність, рішучість, прагматизм, практичність, лідерські здібності, нахили до новацій, пунктуальність тощо).

Короткий зміст: Провідна педагогічна ідея досвіду Жихарєвої О.М. полягає в переосмисленні ролі, місця і функціональних можливостей арифметичної задачі на уроках математики.

Прагнучи підвищити роль математичних задач в економічному навчанні та вихованні молодших школярів, Олександра Михайлівна використовує такі два основних напрямки роботи на уроках математики:

 • збільшення уваги до задач з економічним змістом та аналізу відповідних економічних понять;

 • коментування розв’язку задачі з економічних позицій, погляду на вікові особливості своїх учнів, задачі з економічним змістом досить часто, особливо у 1 та 2 класах, вона пропонує в цікавій нормі, вводячи в її фабулу улюблених дітьми казкових героїв. Навчившись обраховувати економічні проблеми Зайчика або Буратіно, учень 3 або 4 класу може вже багато дечого порахувати з бюджету своєї сім’ї, визначити першочерговість та можливість задоволення тих чи інших потреб тощо.

Незмінний інтерес у дітей викликають задачі з економічним змістом, запропоновані із старовинних збірників, особливо, якщо такий збірник вони можуть бачити перед собою, а то й потримати у руках.

Протягом навчання у початковій школі учні засвоюють такі економічні поняття, як товар, ціна, вартість, купівля–продаж, прибуток, зарплата, обсяг роботи, час роботи, продуктивність, вартість одиниці робочого часу тощо. Діти вчаться здійснювати порівняльну користь або доцільність тієї чи іншої покупки, угоди, підприємницької діяльності.

Молодші школярі обмежені у розв’язуванні складних арифметичних задач. Тому деякі задачі економічного змісту для них можуть виявитися обтяжливими. У таких випадках Жихарєва О.М. пропонує дітям блок, який складається з декількох однотипних задач з поступовим ускладненням. У такому блоці розв’язок попередньої задачі є частиною розв’язку наступної, ускладненої. Наприклад, у першій задачі ми підраховуємо різницю в об’ємах роботи, виконаної досвідченим робітником і початківцем. У другій задачі підраховуємо їх заробіток, у третій – можливості їх бюджетів. Таким чином, стає очевидним зв’язок між якістю та кількістю роботи, кваліфікацією робітника та рівнем життя його родини.

При складанні задач економічного змісту Олександра Михайлівна прагне, щоб величини, які фігурують у задачі були з одного боку реальними, а з іншого – зручними для обчислення. Звичайно, тут потрібне округлення, але не спотворення. Тому, якщо у підручнику раптом олівець коштує 2 коп., а зошит – 3, то подібна задача відноситься до казкових або старовинних.

Великий інтерес у дітей викликають позакласні заходи економічного спрямування з відповідним розв’язуванням задач або виконанням розрахунків (КВК, інсценівки змагання, “Перший мільйон”, клуб знавців тощо).

Форма відбору:

 • Всеукраїнський професійний конкурс

 • Регіональний професійний конкурс

 • Інші професійні конкурси

 • Всеукраїнська виставка з освітніх досягнень

 • Міжнародна виставка з освітніх досягнень

 • Науково – методичне видання

 • Інше

Професійний конкурс “Вчитель року - 2004”

Основні показники результативності: призові місця міської олімпіади “Юний математик”, конкурсу дитячої творчості “Діти про податки”, Міжнародного дитячого конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.

Форма узагальнення: матеріали досвіду роботи, посібник «Цікава економіка».

Схвалено (Ким? Коли?): на засіданні методичної ради Центру методичної та соціально-психологічної служби м. Кіровограда (протокол №3 від 18.12.2003 року).

Місце збереження: Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В.Сухомлинського, Центр методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради, загальноосвітня школа І ступеня “Мрія”

Шляхи розповсюдження

в системі післядипломної педагогічної освіти області

Інформація про використання досвіду: дає уроки математики та економіки для вчителів міста та слухачів курсів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, є співавтором посібника “Цікава економіка”, Київ, “Новий друк”, 2005 рік, на друк якого є дозвіл Міністерства освіти і науки України

Картка

обліку перспективного педагогічного досвіду

Інформація про автора

Прізвище, ім'я, по батькові: Приданчук Тетяна Іванівна

Рік народження: 1955 Ocвіта: вища Фах: вчителька початкових класів

Звання, нагорода: вчитель-методист, "Відмінник ocвіти"

Посада: вчитель початкових класів

Педагогічний стаж: 29 poків

Адреса досвіду: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, HBK № 4

Інформація про досвід

Тема: "Розумове виховання молодших школярів у процесі навчання"

Мета: Творчо впроваджуючи ідею В.О.Сухомлинського, стосовно того, що початкова школа має бути "школою мислення, фундаментом творчих розумових сил учнів", впроваджуючи в навчальний процес мислительні операції: порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення та конкретизацію, сприяти розумовому розвитку дітей, вчити їх самостійно здобувати знання, формувати в них пізнавальні здібності, загальнонавчальні вміння i навички.

Короткий зміст: Розвиток пізнавальних здібностей учнів. Створення на уроках проблемних ситуацій, які б спонукали до дискусії, роздумів, пошуків i певних висновків.

Встановлення причинно-наслідкових зв'язків під час уроків чи хвилинок мислення. Пошукова діяльність учнів, порівняння ними певних фактів i явищ, узагальнення закономірностей.

Опора на усну народну творчість. Використання різноманітної довідникової літератури, алгоритмів, схем-опор, взаємооберненого зв'язку, "мозкових штурмів" та "мозкових атак".

Створення для кожної дитини комфортних умов навчання i виховання, забезпечення кожному учневі активної позиції в засвоєнні знань.

Форма вибору:

 • Всеукраїнський професійний конкурс

 • Регіональний професійний конкурс

 • Інші професійні конкурси

 • Всеукраїнська виставка з освітніх досягнень

 • Міжнародна виставка з освітніх досягнень

 • Науково – методичне видання

 • Інше

Методичні видання "Розігріємо язички", "Навчання i труд поряд ідуть", участь у міському професійному конкурсі, 2004 рік.

Форма узагальнення: буклет, публікація на сторінках газети "Освітянське слово", грудень, 2002 piк.

Схвалено: кафедрою методики дошкільного виховання та початкової ocвіти Кіровоградського ІПП0 в 2002 poцi.

Місце збереження: Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського (кафедра методики дошкільного виховання та початкової ocвіти). Методичний кабінет управління ocвіти Світловодського міськвиконкому.

Шляхи розповсюдження в системі післядипломної педагогічної освіти області

Інформація про використання досвіду

На міському рівні: працює Школа передового педагогічного досвіду, керівником якої є Приданчук T.I.

На обласному рівні: презентувала досвід на засіданні школи технологічного досвіду вчителів початкових класів.

Картка

обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду

Інформація про автора

Прізвище, ім’я, по батькові: Гаврилюк Ірина Олександрівна.

Рік народження: 1962 Освіта: вища Фах: учитель української мови та літератури. Звання, нагороди: учитель-методист, Почесна грамота МОН, знак “Відмінник освіти України”.

Посада: учитель української мови та літератури.

Педагогічний стаж 26 років.

Адреса досвіду: Підвисоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка Новоархангельської районної ради Кіровоградської області.

Інформація про досвід

Тема: Впровадження культурологічного принципу навчання у процесі викладання рідної мови як один із найважливіших чинників виховання особистості.

Мета: Формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє уміннями і навичками вільно користуватися засобами рідної мови.

Короткий зміст: Постійними супутниками і добрими порадниками вчительки стали педагогічні ідеї видатного педагога-земляка Василя Сухомлинського. Учителька назавжди запам’ятала його слова: „Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб, розкривши сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці”. На своїх уроках створює такі умови, коли кожен учень прагне стати мислителем, зацікавлюється тим, що відбувається. З цією метою використовує цілий арсенал ефективних форм і методів навчання. На її уроках постійно присутня словникова робота, контроль за вимовою, побудовою речень, вправ різних рівнів – від репродуктивного, частково-пошукового, пошукового до творчого. Одне з головних завдань, які ставить перед собою вчитель-словесник, – це утвердження культу рідного слова та розвитку літературної творчості школярів. Знайомлячи дітей з історією виникнення мови, її розвитком, місцем української мови у світі, документами про мову, учителька прищеплює любов до рідного слова. Постійно працює над розвитком усного діалогічного та монологічного мовлення. Практикуючи складання ситуативних діалогів, монологічних висловлювань на певну тематику, дбаючи про збагачення словникового запасу школярів, виробляє уміння і навички самостійно „вивчати” слово через літературу, словники, живе мовлення, підводить учнів до думки, що вміле користування словом – велике мистецтво.

Один із напрямків її роботи – заняття з обдарованими дітьми, які проводяться як на уроках, так і в позаурочний час. Велику увагу приділяє написанню творчих робіт, використовуючи, зокрема, оригінальний фольклорний жанр – молитву. Роботу починає з визначення молитви як жанру, вивчення кількох з них, виховує потребу їх проказувати, а потім спонукає до створення власних молитв за маму, за тата, за рідних, за Україну, за мову, освідчень у любові рідній вулиці, річці, стежці. Гаврилюк І.О. є ініціатором різних творчих конкурсів у школі: „Село моє рідне…”, літературний конкурс до дня народження Т.Г.Шевченка, „Мої земляки – воїни-інтернаціоналісти”, „Стежками рідного краю”. Учні пишуть літературний альманах „Пролісок”, укладають власні збірочки поетичних та прозових творів. Вчитель прагне знаходити „куточки краси” і „хвилини краси”, які б сприяли вихованню „емоційної пам’яті”. Уроки літератури рідного краю, листування та зустрічі з письменниками-земляками, виставка книг, подарованих письменниками, зустрічі з цікавими людьми допомагають школярам побачити, відчути, зрозуміти, зберегти у серці прекрасне. Гаврилюк І.О. веде велику методичну роботу в школі, районі, є головою районного методичного об’єднання вчителів української мови та літератури. Досвід Гаврилюк Ірини Олександрівни впроваджують учителі-словесники району, області.

Форма відбору:

 • Всеукраїнський професійний конкурс

 • Регіональний професійний конкурс

 • Інші професійні конкурси

 • Всеукраїнська виставка з освітніх досягнень

 • Міжнародна виставка з освітніх досягнень

 • Науково – методичне видання

 • Інше

Лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 1996» в номінації «Українська мова та література». Посібник «Уроки на майбутнє і для майбутнього» (на допомогу вчителю-словеснику щодо впровадження культурологічного принципу навчання у процесі рідної мови в 9 класі).

Основні показники результативності: учні є призерами обласного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського конкурсу „Вірю в майбутнє твоє, Україно”, „Село моє, для мене ти єдине”, інші. Її вихованці навчаються в педагогічних вузах, працюють учителями української мови та літератури в школах району, області.

Форми узагальнення: буклет „Любов до рідного слова”.

Схвалено: методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Новоархангельської райдержадміністрації Кіровоградської області (протокол № 8 від 7 квітня 2000 року) та радою навчально-методичного кабінету української мови та літератури обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №3 від 18 квітня 2002 року).

Місце збереження: методичний кабінет відділу освіти Новоархангельської райдержадміністрації Кіровоградської області.

Шляхи розповсюдження в системі післядипломної

педагогічної освіти області

Інформація про використання досвіду: лекції перед слухачами курсів при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, презентація книги „Уроки на майбутнє і для майбутнього”, друкування матеріалів в газетах „Освітянське слово” та „Українська мова та література”.

Kартка

обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду

Інформація про автора

Прізвище, ім’я, по батькові: Бень Ольга Григорівна

Рік народження 1950 Освіта вища Фах: вчитель української мови та літератури

Звання, нагороди: вчитель вищої кваліфікаційної категорії вчитель-методист, Грамота МОН України

Посада вчитель української мови та літератури Педагогічний стаж: 35 років

Адреса досвіду: 26600, Кіровоградська область, Вільшанський район, Котовська ЗШ І-ІІ ступенів

Інформація про досвід

Тема: Викладання української мови за образно-опорними малюнками-схемами.

Мета: усвідомлення, осмислення, закріплення, учнями навичок грамотного письма.

Короткий зміст: Стиль роботи Ольги Григорівни – збуджувати думку, уяву учнів, виховувати стійкий інтерес до предмета шляхом педагогічного співробітництва з учнями. Академічні знання з предмета, глибоке розуміння проблем шкільної психології та дидактики поряд з 35-річним досвідом роботи дозволили успішно застосувати його в процесі навчальної діяльності.

Багаторічна робота з дітьми переконала, що лише поєднання образу і слова сприяє свідомому засвоєнню складних граматичних понять, викликає зацікавлення і бажання вчитися. Звідси й народилася особиста методика викладання української мови за образно-опорними малюнками-схемами, що і є темою досвіду Ольги Григорівни.

ЇЇ методика зорієнтована на свідоме засвоєння мовних знань, умінь і навичок, організацію пізнавальної діяльності учнів. Кожну тему навчального матеріалу з рідної мови в 5-9 класах вчителька пропонує учням у вигляді опорних малюнків – схем, малюнків-символів, малюнків-підказок, малюнків-образів. Це своєрідна багатоступінчата система роботи, де на І етапі – створення таблиці.

В уяві вчителя народжуються казкові образи, на які надихають її дитячі малюнки, мультиплікаційні фільми, герої із книжок, явища природи та інше. Все це учні сприймають із задоволенням ще й тому, що Ольга Григорівна уникає одноманітності. Кожен малюнок-схема - індивідульне рішення, окрема композиція.

Наприклад: складнопідрядне речення з однорідною підрядністю - це усміхнений паровоз з мальовничими вагончиками. Тема «Тире між підметом і присудком» асоціюється з різнокольоровими парашутиками, що опускаються над лісом, де в глибоку прірву провалюється дієслівна зв’язка є. Малюнок-схема із зображенням журавлиного ключа – так представлено однорідні члени речення. На наступних 4 етапах уроку

йде зосереджена i напружена робота над малюнками-схемами: детальні спостереження, пошуково-дослідницька робота, відстеження граматичних явищ, відповіді на систему запитань, виконання вправ, що вимагають аналізу та узагальнення, визначення та формулювання правил, висновків. Вчителька вміє зацікавити учнів будь-яким матеріалом, привабити самою логікою викладу його, ясністю, чіткістю, послідовністю розвитку думки.

Нетрадиційні уроки словесності або їx елементи вчителька вважає необхідністю, засобом творчого розвитку особистості. Уроки-концерти, уроки-подорожі, „Поле чудес", „Що? Де? Коли?", „У світі слів" сприймаються учнями з радістю.

Про неординарність роботи вчителя свідчать її власні поетичні, прозові доробки, яких назбиралося на цілу збірку.

Форму вибору:

 • Всеукраїнський професійний конкурс

 • Регіональний професійний конкурс

 • Інші професійні конкурси

 • Всеукраїнська виставка з освітніх досягнень

 • Міжнародна виставка з освітніх досягнень

 • Науково – методичне видання

 • Інше

Обласний етап професійного Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2002»

Ocновні показники результативності: лауреат обласного конкурсу „Учитель року - 2002" в номінації „українська мова i література".

Форма узагальнення: Матеріали до посібника «Методична скарбничка». (Викладання української мови з посмішкою; всерйоз ).

Схвалено: МОН України, 18.10.2002 року.

Miсце збереження: Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти В.О. Сухомлинського.

Шляхи розповсюдження в системі післядипломної педагогічної освіти області

Інформація про використання досвіду: Досвід використовується на курсах підвищення кваліфікації в інституті післядипломної педагогічної освіти. Автор читає лекції для слухачів кypciв i проводить практичні заняття на базі шкіл м.Кіровограда.

Kартка

обліку об'єктів перспективного педагогічного досвіду

Інформація про автора

Прізвище, ім'я по батькові: Кудря Тетяна Володимирівна

Piк народження: 1962 Освіта: вища

Фах: філолог, викладач російської мови та літератури, української мови та літератури

Звання, нагороди: вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, "Відмінник освіти України" (2005 р.)-

Посада: вчитель української мови та літератури Педагогічний стаж: 24 роки

Адреса досвіду: м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 97, навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа»

Інформація про досвід

Тема: Формування особистості учня, розвиток його здібностей i обдарувань, наукового світогляду методом проектного навчання.

Мета: Збудити почуття національної самосвідомості учнів через форми проектного навчання та партнерську співпрацю вчителя i учнів, сформувати інтелектуальну особистість, яка прагне самостійно, неординарно мислити, творчо діяти, яка здатна до духовного саморозвитку.

Короткий зміст: Початок XXI століття означений закономірним пошуком нового змісту освіти, творення педагогічних систем на філософії дитиноцентризму, запровадження інноваційних освітніх технологій, орієнтованих на плекання громадянина України, людини-творця, спроможної створити свій життєвий проект, відповідально ставитися до життя. Це спонукає до пошуку нового комплексу ідей, створення інтелектуальної школи, школи життєтворчої особистості, в якій би утверджувалась проектна, особистісно зорієнтована педагогіка, педагогіка ycпіху. Саме проектна технологія лежить в основі педагогічної діяльності вчителя. Технологія проектного навчання застосовується в усіх сферах навчально-виховного процесу: Використовуючи проектну технологію, дотримується таких вимог:

* наявність освітньої проблеми, складність та актуальність

котрої відповідає навчальним запитам та життєвим потребам учнів;

* дослідницький характер пошуку шляхів розв’язання проблеми;

* моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми: її постановка, дослідження, пошук шляхів розв’язання, експертиза та апробація версій, конструювання підсумкового проекту, його захист, корекція та впровадження;

 • творча активність учнів;

 • практичне чи теоретичне значення проекту та придатність до його впровадження.

Проектна технологія впроваджується за двома напрямками (пізнавально-розвивальна i виховна діяльність), які реалізуються паралельно i взаємопов’язані один з одним .

Проектуючи пізнавально-розвивальну діяльність, застосовується piзнi форми роботи: насамперед, це самостійна, пошукова робота учнів на кожному уроці та під час написання науково-дослідницьких робіт.

Результативність навчання підвищується за умови застосування завдань, що зацікавлюють учнів, створюють ситуацію yспixy. Тому вчитель намагається урізноманітнювати типи пpoeктів, щоб домінував спільний пошук істини, щоб навчання було емоційним та ефективним.

У своїй педагогічній діяльності використовує такі типи проектів:

Інформаційний; Дослідницький; Проект-літопис; Творчий;

Екскурсійний

Скарбниця науково-дослдіницьких проектів зберігає індивідуальні, гpупові та колективні форми роботи .

Використання перспективної освітньої технології проектного навчання сприяє зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості, що передбачено Національною доктриною розвитку.

Форма відбору:

 • Всеукраїнський професійний конкурс

 • Регіональний професійний конкурс

 • Інші професійні конкурси

 • Всеукраїнська виставка з освітніх досягнень

 • Міжнародна виставка з освітніх досягнень

 • Науково – методичне видання

 • Інше

Основні показники результативності: учні - постійні учасники i призери Всеукраїнських олімпіад з української мови, Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика, конкурсів творчої молоді "Biрю в майбутнє твоє, Україно", «Ідея соборності України, держави, власної родини", конкурсу епістолярного стилю.

Жранко Арсентій - активний учасник уроків-диспутів, засідань літературно-дискусійного клубу "Слово", член секції Просвіта учнівського наукового товариства колегіуму інтелект - призер IV етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, за результатами якої став студентом Національного університету імені М.Драгоманова (2002р.).

Злигостаєва Катерина - постійний дописувач сторінок «Старшокласник»

газети «Олександрійський тиждень», призер II етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика: лауреат I Всеукраїнського конкурсу

«Тарасовими шляхами», студентка Київського національного університету культури і мистецтв, факультет «режисер естради i масових свят».

14 випускників 2002 року (із 22), 13 - 2005 року (із 18) навчаються в ВУЗах за гуманітарним профілем.

Форма узагальнення: методичним кабінетом управління освіти Олександрійської міської ради (вул. Сидоренка, 2), навчально-методичним кабінетом Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Кіровоград, вул. К. Маркса, 39/63).

Шляхи розповсюдження в системі післядипломної педагогічної освіти області

Інформація про використання досвіду: досвід презентовано на засіданні обласної творчої групи вчителів української мови та лiтepaтуpи, на Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року – 2005», розробки уроків надруковано у науково-методичному журналі «Педагогічна думка», компоненти запропонованої проектичної технології використовують загальноосвітні навчальні заклади Кіровоградської області

Картка

обліку об'єктів перспективного педагогічного досвіду

Інформація про автора

Прізвище, ім'я по батькові: Черевко Антоніна Іванівна

Рік народження: 1947 Oсвіта: вища Фах: вчитель англійської мови

Звання, нагороди: «Заслужений вчитель України», «Вчитель –методист»

Посада: вчитель англійської мови Педагогічний стаж: 36 років

Адреса досвіду: Знам'янська загальноосвітня школа I-III

ступенів №2, проспект ВЛКСМ, 9, місто Знам'янка, Кіровоградська область (т. (05233)2-25-96)

Інформація про досвід

Тема: Залучення учнів до творчості на уроках англійської мови

Мета: Виявити реальні можливості розвитку творчих здібностей, активності, живого інтepecy кожного учня, створивши на уроці i в позаурочний час сприятливі умови для реалізації i подальшого розвитку їх творчого потенціалу

Короткий зміст : Досвід з проблеми «Залучення учнів до творчої праці на уроках англійської мови» відображає надбання багаторічного творчого пошуку вчительки з питань розвитку творчої активності школярів, глибокого усвідомлення учнями соціальної ваги знань, їх ролі в житті людини. Найважливішим аргументом впливу Черевко Антоніни Іванівни є аргумент, сформульований В.О.Сухомлинським: «Знання потрібні людині тому, що вона людина». Але нині суспільству потрібні критично i творчо мислячі i діючі громадяни. Тому залучення учнів до творчої праці є головним в досвіді роботи вчительки, оскільки творчість - найвищий вияв розвитку людського розуму. Щоб діти почувалися впевнено в людському середовищі, їм потрібно забезпечувати відповідну підготовку, їм потрібні практичні навички володіння англійською мовою в різноманітних ситуаціях, наближених до реальних. Чим більше краси i високої культури бачать i чують діти, тим сильнішим стає бажання творити. Успіх в роботі залежить від того, яку атмосферу створить на уроці учитель. Тому своє вагоме відображення в досвіді роботи знаходять уроки-захисти проектів, уроки-вікторини, уроки-екскурсії, уроки - моральності,

дослідницька робота, уроки-презентації „бізнес-проектів учнів" (учні ставлять додаткові запитання виступаючому i оцінюють проект як дієздатний або збитковий). Bci вони науково - обгрунтовані, перевірені багаторічною практикою. Вчителька вважає, якщо переконати учня, що він здібний i талановитий, то сила вашого переконання може вдосконалити його, i він намагатиметься виправдати ваші сподівання, сам почне вірити у свої сили. А тому головним в своїй роботі вважає вчасно простягнути руку допомоги, не обрубати крила, сприяти творчому злету учня. Багатогранність форм роботи сприяє духовному розвитку учнів, формуванню у них зацікавленості в самостійному отриманні інформації з періодичної преси, додаткової літератури та інших джерел, сприяє розвитку критичного мислення i англійського мовлення, отриманню її вихованцями високих результатів роботи та здійснення педагогічного кредо вчительки:

Віднайти талант й запалити знань i творчості вогонь у їх очах"

Досвід i прийоми, які застосовує Черевко Антоніна Іванівна досить ефективні i зацікавлюють колег-учителів англійської мови. Творчі здобутки вчительки можуть використовуватись, як на уроках, так i в позакласній роботі.

Форма відбору:

 • Всеукраїнський професійний конкурс

 • Регіональний професійний конкурс

 • Інші професійні конкурси

 • Всеукраїнська виставка з освітніх досягнень

 • Міжнародна виставка з освітніх досягнень

 • Науково – методичне видання

 • Інше

Основні показники результативності: Досконало володіючи методикою викладання англійської мови, свої уроки та позакласні заходи Черевко А.Л. проводить з використанням комунікативних методів та кращих інноваційних педагогічних технологій.

I як результат - десятки років підряд її вихованці є переможцями міських, призерами та переможцями обласних олімпіад, продовжують навчання в США, Великобританії працюють учителями загальноосвітніх шкіл, викладачами вищих навчальних закладів.

Вона є керівником секції „Англійська мова" наукового

товариства учнів міста Знам'янки. Слухачі секції успішно захищають наукові роботи на обласному piвні, є призерами конкурсів, отримують грамоти обласного управління освіти. На кожному кypci Кіровоградського педуніверситету В.Винниченка навчаються учні Черевко А.Л.

В 2005 році випускниця 11-А класу Знам'янської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Мельник Юлія стала переможцем Міжнародного конкурсу iмені Ельворті та отримала право на навчання у Великій Британії.

Випускники Черевко АЛ. працюють на залізничному транспорті, керівниками високих рангів, працюють перекладачами у міністерстві закордонних справ України.

Форми узагальнення: опис досвіду

Схвалено: рада міського методичного кабінету, вчена рада Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iмені В.О. Сухомлинського, 2005 piк.

Місце збереження: навчально-методичний кабінет англійської мови КОІППО iмені В. О. Сухомлинського.

Шляхи розповсюдження в системі післядипломної педагогічної освіти області

Інформація про використання досвіду: Передовий педагогічний досвід учителя англійської мови Черевко Антоніни Іванівни народився в процесі її багаторічної педагогічної діяльності з навчання i виховання учнів.

Досвід роботи Черевко Антоніни Іванівни з проблеми „Залучення yчнів до творчості на уроках англійської мови" є результатом творчого пошуку, який привів до виявлення нових педагогічних фактів, явищ, ідей, нових педагогічних цінностей, метою яких є підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Керуючи міською школою спілкування yчитeлiв англійської мови, Черевко Антоніна Іванівна ділиться сутністю свого досвіду, проводить уроки та позаурочну роботу для учителів міста. Розповідь учителя завжди супроводжується демонстрацією розробок уроків, наочних посібників, схем. Свій досвід роботи пропагує сам вчитель, тому слухачі школи спілкування мають можливість розібратися в його тонкощах, врахувати yci умови, i порівняти зі своїм власним. Черевко Антоніна Іванівна надає конкретну допомогу молодим учителям, організовуючи роботу школи передового педагогічного досвіду у загальноосвітній школі №2. Вона виділяє головну вирішальну ланку у своєму досвіді, яка забезпечує високі результати роботи. Учителька виступає з повідомленнями на педрадах, з доповідями на науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях. Має узагальнюючі статті у періодичній пресі, бере участь у освітніх виставках міста i області.

Kартка

обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду

Інформація про автора

Прізвище, ім’я, по батькові: Гетьман Ольга Григорівна

Рік народження 1959 Освіта вища Фах: вчитель російської мови та літератури

Звання, нагороди: вчитель-методист, Відмінник освіти України

Посада: вчитель зарубіжної літератури Педагогічний стаж: 25 років

Адреса досвіду: Навчально-виховний комплекс “Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1” Кіровоградської області

Інформація про досвід

Тема: Використання сучасних надбань літературознавства та методики у викладанні зарубіжної літератури

Мета: Виховуючи грамотного читача, сприяти становленню всебічно розвиненої особистості.

Короткий зміст: Ольга Григорівна Гетьман – висококваліфікований педагог, досконало володіє теорією та методикою викладання предмету, необхідними знаннями з суміжних дисциплін (художня культура, мистецтво) для успішної професійної діяльності.

Урокам Ольги Григорівни властиві науковість, методична грамотність, логічна обґрунтованість, використання широкого спектру прийомів пізнавальної діяльності, педагогічна виваженість у доборі інформації, дотримання вимог сучасної психолого-педагогічної науки: виправдана змістом емоційність, вмотивована вимогливість, об'єктивність, доброзичливість і неупередженість. Співпраця, співтворчість, висока культура мовленнєвого спілкування, дотримання принципів багаторівневого контролю знань та вмінь учнів, добре оснащений кабінет, атмосфера довіри та взаємоповаги, психологічний комфорт на уроках О.Г.Гетьман сприяють реалізації навчально-виховного процесу на рівні сучасних вимог.

Майстер-філолог учить своїх вихованців цінувати красу художнього слова, розуміти закони творчості, образну мову літератури та мистецтва, прилучає дітей до естетичної культури, сприяє їх самовизначенню та самореалізації.

Член обласної творчої групи учителів зарубіжної літератури при Обласному інституті післядипломної педагогічної освіти з проблеми «Теорія і практика аналізу художнього тексту. Мистецтво інтерпретації»; керівник шкільної творчої групи з проблеми «Аналіз художнього тексту на уроці літератури»; автор статей, методичних розробок, сценаріїв.

Пріоритетним напрямком у діяльності О.Г.Гетьман є вирішення проблеми: знайти такі підходи до аналізу художнього тексту на уроці, які б виховували кваліфікованого читача, прищеплювали інтерес і повагу до книги, серйозної літератури, навчали орієнтуватися у вирі

друкованої продукції. Палкий прихильник педагогічних ідей В.О.Сухомлинського, Ольга Григорівна осмислює і творчо використовує спадщину великого Вчителя. Керуючись думкою Василя Олександровича про необхідність виховання у школярів ”високого піднесеного ставлення до матері, жінки”, О.Г.Гетьман створила і очолила музейну кімнату ”Слово про жінку”. О.Г. Гетьман - член міської жіночої організації «Шанс», активний учасник програми «Впровадження гендерної рівності в Україні».

Форма відбору:

 • Всеукраїнський професійний конкурс

 • Регіональний професійний конкурс

 • Інші професійні конкурси

 • Всеукраїнська виставка з освітніх досягнень

 • Міжнародна виставка з освітніх досягнень

 • Науково – методичне видання

 • Інше

Переможець районного етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року 1996”

Основні показники результативності: Пальок О., учениця Гетьман О.Г., – учасниця Всеукраїнської науково-практичної конференції.

О.Г. Гетьман - учасник Міжнародних науково-практичних конференцій «Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського і розбудова національної освіти», «Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох» та 5-их Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський і сучасність». Тези виступів «Виховання у школярів «тривожної» і «діяльної» любові до матері, жінки» та «Шкільний музей у світлі педагогічних ідей В.О.Сухомлинського» включені до збірників конференцій

Форма узагальнення: Досвід роботи вивчений і узагальнений обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені В.О. Сухомлинського, РМК, Стаття “Кожному учню прищепити вміння естетично сприймати художній текст” (журнал “Всесвітня література в середніх навчальних закладах України”, №11, 2004 рік).

Схвалено (Ким, коли?): Схвалено Радою районного методичного кабінету, 2005 р.

Місце збереження: Районний відділ, інститут

Шляхи розповсюдження в системі післядипломної педагогічної освіти області

Інформація про використання досвіду: Виступи на науково-практичних конференціях, засіданнях обласної творчої групи та семінарах при Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Kартка

обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду

Інформація про автора

Прізвище, ім’я, по батькові: Зеленяк Олег Петрович

Рік народження 1955 Освіта вища Фах: вчитель математики

Звання, нагороди: вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, Соросівський вчитель (1994р., 1997р.), кандидат педагогічних наук (2004р.), «Відмінник освіти України» (1986р.), Заслужений вчитель України (2001р.), грамота АПН України (2005р.).

Посада вчитель математики і інформатики Педагогічний стаж: 28 років

Адреса досвіду: м.Олександрія, вул.6 Грудня, 97.НВК «Олександрійський колегіум»

Інформація про досвід

Тема: «Реалізація між предметних зв’язків інформатики та математики в процесі навчання інформатики в школі»

Мета: розробка окремих компонентів науково обґрунтованої реалізації між предметних зв’язків цих предметів.

Короткий зміст: досліджено проблему комплексної реалізації між предметних зв’язків (МЗ) інформатики та математики в процесі навчання інформатики в старших класах загальноосвітньої школи і в класах з поглибленим вивченням цих предметів. До вивчення шкільного курсу інформатики та здійснення в його процесі МЗ з іншими предметами важливо виробити метапредметні вимоги на основі розкриття загальних тенденцій розвитку всіх навчальних дисциплін. З цією метою досліджені дидактичні моделі інформаційних технологій навчання, що використовуються або пропонуються для проектування змісту навчальних предметів: формування спеціалізованих розумових навичок самостійної роботи з інформаційними джерелами та самостійним продукуванням значущої інформації з акцентом на засобах діяльності; метод «непоставлених» задач; практична й універсальна ідея «укрупнення дидактичних одиниць»; алгоритмічний метод навчання з виділенням елементарних задач; конструктивістський метод. Запропоновано класифікацію МЗ за змістом і методами навчання, визначено інтегруючі фактори, які їх актуалізують. У результаті аналізу процесів розв’язування задач з математики та з інформатики за допомогою ЕОМ запропоновано схему процесу алгоритмізації. Розроблено та науково обгрунтовано компоненти методичної системи реалізації МЗ з використанням наборів міжпредметних взаємозв’язаних задач і засобів інформаційних технологій навчання. Встановлено, що при дотриманні адекватних вимог до процесу навчання на всіх його етапах та врахуванні науково-психологічних закономірностей розвитку мислення учнів така методика формує уміння будувати інформаційні мислення учнів. Набори задач можуть використовуватися для удосконалення змісту навчання та робот із обдарованими дітьми.

Форму вибору:

 • Всеукраїнський професійний конкурс

 • Регіональний професійний конкурс

 • Інші професійні конкурси

 • Всеукраїнська виставка з освітніх досягнень

 • Міжнародна виставка з освітніх досягнень

 • Науково – методичне видання

- Інше

Основі показники результативності: за останні дванадцять навчальних років більше 100 учнів 10-го i 11-го класів з поглибленим вивченням математики НВК "Олександрійський колегіум" стали учасниками й призерами Кіровоградських обласних олімпіад з інформатики та математики, а 25 учнів - Всеукраїнських. За цей період абсолютно випускники класів стали студентами й успішно продовжують своє навчання. Кожного року є студенти, які закінчуючи вищий навчальний заклад, одержують диплом з відзнакою, вступають до аспірантури. Більше двадцяти колишніх випускників уже мають науковий ступень. Подальші спостереження за їx професійною та науковою діяльністю свідчать, що фундаментальна загальна й фахова культура допомагає їм швидко адаптуватися до нових професій i спеціальностей, які використовують сучасні інформаційні та комунікаційні технології.

Форма узагальнення: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання інформатики. Національний педагогічний університет імeнi М.П.Драгоманова, Київ, 2004.

Схвалено (ким?, коли?): спеціалізованою вченою радою Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імeні М.П. Драгоманова (22.06.2004 р.) та інститутом засобів навчання Академії педагогічних наук України (06. 2004 р.).

Місце збереження: бібліотека Національного педагогічного університету імeні М.П. Драгоманова (01601, м.Київ, вул.Пирогова, 9). Наукове видання "Практикум программирования на Turbo Pascal. Задачи, алгоритмы и решения". - К. DiaSoft, 2001. - 310 с. зберігається в наукових бібліотеках України та СНД.

Шляхи розповсюдження в системі післядипломної педагогічної ocвiти області

Інформація про використання досвіду: компоненти запропонованої методичної системи використовують загальноосвітні навчальні заклади міст Олександрії, Знам'янки, Світловодська, Кіровограда, Білої Церкви, Олександрійський індустріальний технікум, Кіровоградський кібернетико-технічний коледж, Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, Чернігівський державний педагогічний університет Т.Г.Шевченка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, а також школи та вищі навчальні заклади Російської федерації (Московський державний педагогічний університет, Московський інженерно-фізичний інститут, Пермський державний педагогічний університет та ін.). Набори міжпредметних взаємозв'язаних задач обговорювались на ceмінapi кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка, на курсах для вчителів математики та інформатики при Кіровоградському обласному інституті післядипломної освіти, на засіданнях циклової комісії з інформатики Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу, предметних комісій програмування та природничо-математичного циклу Олександрійського індустріального Texнікyмy, Олександрійських міських i шкільних методичних об'єднаннях вчителів інформатики та математики.

Картка

обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду

Інформація про автора

Прізвище, ім’я, по батькові: Глушаєва Ольга Іванівна

Рік народження: 1955 Освіта: вища Фах: вчитель біології та хімії

Звання, нагороди: вчитель-методист, знак “Відмінник освіти України”

Посада: вчитель біології Педагогічний стаж: 26 років

Адреса досвіду: м. Кіровоград, вул. Металургів, 33/а, ЗШ ІІ-ІІІ ступенів №10 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Інформація про досвід

Тема: “Формування екологічної свідомості школярів”

Мета: виховувати почуття любові до природи, до рідного краю

Короткий зміст: В.О.Сухомлинський наголошував, що “вчити дітей відчувати красу природи, виховувати розум і дар бачення заповідних таємниць необхідно для того, щоб вони, сьогоднішні діти, стали дбайливими, турботливими господарями”. І тому для Ольги Іванівни екологічне виховання є невід’ємною складовою у викладанні біології. На кожному уроці – це обов’язковий компонент.

З перших уроків вчитель вводить учнів у світ складних взаємодій живої природи і середовища, екологічного стану довкілля та здоров’я. Вона вважає це важливою і відповідальною роботою, тому, що від її наслідків залежить моральність підростаючого покоління.

Наприклад вивчаючи тему “Відділ Покритонасінні”, розкриває різноманітність квіткових рослин, ознайомлює учнів з цінністю рослин. При цьому вона використовує елементи естетичного, екологічного та морального виховання, формує в дітей дбайливе ставлення до природи. Пояснює вихованцям, як позначається на різноманітності квіткових рослин бездумна поведінка людини в природі, разом з ними з’ясовує причини скорочення чисельності та зникнення багатьох видів рослин. За допомогою стендів, таблиць, фотографій ознайомлює учнів з рідкісними видами рослин місцевої флори, зі змістом Червоної книги України, її значенням для збереження зникаючих видів рослин. Значну роботу вчителька проводить щодо збору матеріалу про лікарські рослини Кіровоградщини. Вона підготувала альбом лікарських рослин.

Вивчаючи тваринний світ, переконує учнів у тому, що тварини – це важлива складова частина місця існування людини. Вивчаючи групи тварин, показує причини скорочення чисельності їх видів і зникнення деяких з них. Пояснює значення понять рідкісні і зникаючі види тварин, розповідає про заходи щодо охорони природи, які проводяться в Україні.

У курсі “Людина та її здоров’я” показує, як впливає хімічне, радіоактивне, пилове, шумове забруднення на здоров’я людини. Розкриває залежність між здоров’ям та способом життя кожної людини. У розділі загальної біології, під час вивчення тем “Основи екології”, “Біосфера”, розкриває основні екологічні явища та закономірності. Екологічні знання для її вихованців стають не тільки узагальненими і системними, а й набувають характеру обов’язкових для їх сучасної і майбутньої практичної діяльності.

Але вчителька не обмежується екологічним вихованням школярів тільки на уроці, вона розширює кругозір дітей на лоні природи, знаходячи для цього різні методи та форми роботи: екскурсії, походи, уроки просто неба, спостереження за певним об’єктом, трудовий десант (висаджування дерев, квітів, прибирання території тощо).

Усі знання, вміння, любов до природи несе до учнів, жителів міста.

Форма відбору:

 • Всеукраїнський професійний конкурс

 • Регіональний професійний конкурс

 • Інші професійні конкурси

 • Всеукраїнська виставка з освітніх досягнень

 • Міжнародна виставка з освітніх досягнень

 • Науково – методичне видання

 • Інше

Перший етап Всеукраїнського конкурс “Учитель року – 98” – лауреат конкурсу.

Основні показники результативності: участь школярів в обласній олімпіаді з екології, у захисті творчих робіт з екології, участь в міських та регіональних олімпіадах, обрання випускниками професій, пов’язаних з біологією.

Форма узагальнення: методичний посібник “Світ природи – невичерпне джерело знань”

Схвалено (Ким? Коли?): методичною радою Центру методичної та соціально-психологічної служби, 2003 рік.

Місце збереження: Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В.О.Сухомлинського, Центр методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради.

Шляхи розповсюдження

в системі післядипломної педагогічної освіти області

Інформація про використання досвіду: стаття у фаховій газеті “Біологія, Хімія” видавництва «Шкільний світ», №60, жовтень 2003 р., презентація досвіду роботи, відкриті уроки для вчителів біології міста, області.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Рекомендації щодо створення, планування І організації роботи майстер-класів

  Диплом
  Майстер-клас в системі методичної роботи з педагогічними кадрами / А.І.Постельняк.- Кіровоград. - Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2007.
 2. Перспективний педагогічний досвід Кіровоградщини Діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів) Тема

  Документ
  Автор: Центр методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради (директор центру Пахолівецька Марцеліна Володимирівна, Заслужений учитель України).
 3. Методика диференційованого навчання 27 > Результати дослідницько-експериментальної роботи 32 Висновки до другого розділу 36

  Документ
  В сучасних умовах про необхідність диференціації навчання говорять дуже часто. Будь-який педагог, навіть і не новатор, знає це слово. Словосполучення “індивідуалізація та диференціація навчання” міцно увійшло до лексикону педагогів.
 4. В. О. Сухомлинський писав: Навчити дитину вчитися, дати їй уміння,за допомогою яких вона буде самостійно здійматися зі сходинки на сходинку довгого шляху пізнання, це одне з найскладніших завдань вчителя. Саме у його

  Документ
  Утвердження України як демократичної держави, з її прагненням стати членом європейської спільноти, потребує від освітнього процесу формування активного громадянина, патріота, з високим рівнем розвитку інтелекту, духовності, моральної
 5. М. В. Богданович М. В. Козак Я. А. Король методика викладання математики в початкових класах Навчальний посібник 3-є видання, перероблене І доповнене тернопіль навчальна книга

  Книга
  У пропонованому посібнику розглянуто основні питання методики викла­дання математики відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної програми початкових класів і програми методики викладання математи­ки в

Другие похожие документы..