Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Подросток», является правопреемником муниципального Учреждения «Экспериментальный шко...полностью>>
'Документ'
Жалоба, направляемая Уполномоченному, не облагается государственной пошлиной....полностью>>
'Документ'
II Тульский молодежный инновационный конвент (далее – Конвент) – региональное мероприятие, которое призвано дать импульс развитию инновационной деяте...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 2009 г. в часов на заседании Диссертационного совета Д002.244.02 при Институте Соединённых Штатов Америки и Канады Российской академ...полностью>>

Проект Програми економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Запрошуємо до обговорення проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачево на 2012 рік»!

Проект Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачево розміщено на сайті міської ради / в Розділі «Економіка» папці «Проект Програми економічного і соціального розвитку м. Мукачево» на 2012 рік»

Зауваження та пропозиції щодо проекту Програми просимо надсилати на адресу розробника відділу економіки в письмовому вигляді або електронною поштою.

Адреса розробника: вул. Пушкіна,2 , відділ економіки, каб.44, тел. 2-20-27, електронна пошта :prom@

Світлана Васільцюн – начальник відділу економіки

Проект Програми

економічного і соціального розвитку міста

Мукачева на 2012 рік

Мукачево-2011

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку міста на 2012 рік (далі – Програма) та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки є складовою частиною Програми економічного і соціального розвитку Закарпатської області.

Програма розроблена відділом економіки спільно з управліннями, відділами та структурними підрозділами виконавчого комітету Мукачівської міської ради, територіальними структурами органів виконавчої влади відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 року №1602-III, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року № 702 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 № 881-р „Про схвалення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямків розвитку на 2013 і 2014 роки” та на виконання ключових положень передвиборчої Програми Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”, Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Модернізація України – наш стратегічний вибір”, Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, прогнозу економічного та соціального розвитку міста Мукачева на 2012 рік.

Метою розроблення Програми э забезпечення оптимального балансу держави, місцевих органів влади та самоврядування, найманих працівників та власників.

Программа відповідає завданням та пріорітетним напрямам Державної стратегії регіонального розвитку до 2015 року та Регіональній стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року (із змінами та доповненнями внесеними у Зв»язку з світовою економічною кризою).

У Програмі відповідно до результатів соціально-економічного розвитку міста, виявлених проблем, з урахуванням загальнообласних та загальнодержавних пріоритетів визначено першочергові цілі та пріоритети на 2012 рік розвитку міста та шляхи досягнення – завдання і заходи щодо реалізації державної політики розвитку регіону, міста.

1. Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку міста у 2011році

Протягом дев»яти місяців 2011 року діяльність управлінь, відділів та структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради була спрямована на подальше економічне зростання і поліпшення життєвого рівня населення.

Зокрема, обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг за дев»ять місяців поточного року склав 584449,5 тис. грн. (128,1 відсотка до аналогічного періоду минулого року) або 10,1 відсотка загальнообласного показника і є другим показником в області.

Перевезення пасажирів зросло на 7,7 відсотка у порівнянні з відповідним періодом минулого року і становило 7561,6 тис.пасажирів;

Загальний обсяг роздрібного товарообороту по місту склав 513972,8 тис.грн., ріст до попереднього періоду склав 41,1 відсотка. Загальний обсяг роздрібного товарообороту на одну особу припадає 6104,2 грн., що в 2,3 рази перевищує загальнообласний показник. Питома вага товарообороту міста в загальнообласному показнику складає 15,4 відсотка проти 12,2 в минулому році.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста на 01.10.2011 року склав 49842,5 тис.дол.США. що на 0,7 відсотка більше до обсягів на початок року;

Обсяг експортних операцій товарами за січень-вересень 2011 року по місту склав 147406,1 тис.дол.США , що становить 137,6 % до відповідного періоду 2010 року.

Обсяг від реалізації послуг (нефінансових) юридичними особами за січень-вересень 2011 року склав по місту 250320,1 тис.грн. (включаючи ПДВ) або 123,1 відсотка до відповідного періоду минулого року у ринкових цінах, в тому числі реалізованих населенню – 34338,1 тис.грн. або 113,9 відсотка.

Рівень середньомісячної заробітної плати по місту за січень-вересень становив 2072,0 грн. або 102,8 відсотка загальнообласного показника та ріст до відповідного періоду 2010 року склав 16,6 відсотка.

На пенсійному обліку в управлінні перебуває 18870 пенсіонерів проти 18392 за відповідний період минулого року, середній розмір пенсії в звітному періоді склав 1061,17 грн., що на 7,32 відсотка більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року .

За звітний період в місті створено 2852 робочих місць або 129,6 відсотка до запланованого показника на 2011 рік - 2200. Найбільше створено робочих місць на УАП ТОВ «Фішер-Мукачево»-122, ПАТ Мукачівський завод «Точприлад»-189, ТОВ»Кабель Корп»-59, ТзОВ «Закарпатська продовольча група»-176, інші.

Офіційний рівень безробіття на 1 жовтня 2011 року склав 1,6 відсотка при прогнозованому - 1,6.

Підприємствами щомісячного обліку економіки міста за січень-вересень 2011 року отримано позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 136,9 млн..грн. прибутку.

При цьому майже 70,0 відсотків суб”єктів господарювання економіки міста працювали прибутково, ними отримано 166,6 млн.грн.

До зведеного бюджету м.Мукачева надійшло 113549,4 тис.грн. податків і зборів (обов»язкових платежів), в тому числі до загального фонду міського бюджету мобілізовано 74872,4 тис.грн. при уточненому плані 72918,7 тис.грн. Виконання становить 102,7 відсотка, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 17,3 відсотка.

До бюджету Пенсійного фонду залучено власних коштів на суму 213784,5 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 18,3 відсотка.

Проводилась значна робота по втіленню в життя законодавчо-визначеної системи державних допомог, певний обсяг робіт виконано по зміцненню матеріальної бази закладів освіти, культури, охорони здоров'я, об"єктів житлово-комунального господарства, створення належних умов для отримання населенням міста якісних освітніх, медичних, культурних та соціальних послуг.

Поряд з позитивними тенденціями в економіці міста мають місце окремі негативні показники економічного та соціального розвитку:

- за дев»ять місяців 2011 року в економіку міста за рахунок усіх джерел фінансування вкладено капітальних інвестицій на суму 145371,0 тис.грн., (або 7,3 % до загальнообласного обсягу), з яких 90,3% або 131334,0 тис.грн. складають інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво, придбання машин та обладнання).

- негативне сальдо торгівлі товарами за результатами 9-ти місяців 2011 року склало 59978,8 тис.дол.США;

 • перевезення вантажів скоротилося у січні- вересні у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 12,4 відсотка;

- середньооблікова чисельність працюючих по місту станом на 01.10.2011 року склала 27830 осіб, що в порівнянні до відповідного періоду 2010 року скоротилася на 473 особи або 1,7 відсотка.

 • допущено по місту заборгованість із виплати заробітної плати, проте в порівнянні до початку року вона скоротилася;

- забудовниками за дев»ять місяців поточного року по місту введено в експлуатацію 22,047 тис.кв.м. загальної площі житла, що менше на 35,3 відсотка до відповідного періоду 2010 року;

 • не досягнуто в повному обсязі рівня оплати по місту за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги;

 • допущено податковий борг до зведеного бюджету м. Мукачева в обсязі 12492,5 тис. грн., в тому числі до місцевого бюджету – 3560,0 тис. грн.;

 • загальна сума боргу до Пенсійного фонду станом на 01.10.2011 року складає 3122,9 тис.грн. і зросла до початку року на 57,7 відсотка.

Враховуючи складність цих проблем, їх вирішення буде здійснюватись шляхом реалізації завдань та заходів Програми.

Цілі та пріоритети у 2012 році

Основна мета розвитку міста у 2012 році:

Програма спрямована на створення умов для зміцнення потенціалу міста на основі ефективного функціонування реального сектору економіки, підвищення рівня добробуту населення, збереження історико-культурної спадщини, співпрацю між громадськістю, бізнесом і владою. розвиток транскордонного співробітництва та формування сучасної інфраструктури

Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:

подальше економічне зростання всіх галузей економіки міста за рахунок:

- збільшення обсягів виробництва за рахунок новоствореного підприємства – заводу «Закарпатська будівельна кераміка» ТОВ «Русинія» . За попередніми даними в 2012-2014 роках обсяг реалізації по місту збільшиться на 101,2 млн.грн. щорічно;

- збільшення обсягів виробництва за рахунок створення нових робочих місць на діючих підприємствах (ВАТ “Мукачівський завод “Точприлад”(280 робочих місць в 2012 році, 290 – в 2013 році), ТОВ „Кабель Корп”(50 робочих місць в 2012 році, 60 – в 2013 році), підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ “Фішер-Мукачево”( 50 робочих місць в 2012 році, 60 – в 2013 році), ТзОВ «Закарпатська продовольча група» (150 робочих місць в 2012 році, 160 – в 2013 році ), ТзОВ «Ено-Меблі ЛТД (25 робочих місць в 2012 році, 30 – в 2013 році), ТОВ «Перспектива» (40 робочих місць в 2012 році, 45 – в 2013 році), інші);

- введення в експлуатацію господарського товариства у формі ТзОВ завод “Флекстронікс ТзОВ” після перепрофілювання на виробництво телевізорів (на виробництві попередньо буде створено біля 2,5 тисяч робочих місць);

- виробництво інноваційної та високотехнологічної продукції:

- оптимізації та структурної перебудови торговельної мережі;

- задоволення потреби населення у високоякісних товарах та послугах, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари;

- запровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування;

- розвиток конкуренції у сфері оптової та роздрібної торгівлі;

- створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

- нарощування темпів роздрібного товарообороту (за рахунок розширення торгівельної мережі );

- забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу через подальше утвердження прозорого конкурентного середовища, спрощення дозвільної системи;

залучення як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій в розвиток галузей економіки міста – як важливого економічного, транспортного і туристичного центру краю

(інвестиційні пропозиції

 1. «Створення готельно-ресторанного комплексу VIP-класу «Паланок» шляхом реконструкції частини приміщень нижнього та середнього дворів замку «Паланок».

 2. «Створенню Міжнародного аеропорту «Мукачево» шляхом реконструкції колишнього військового аеродрому».

 3. «Будівництво аквапарку з використання мінеральної термальної води» (на базі ДЮСШ).

 4. «Розміщення та експлуатація паркового обладнання (атракціонів) в міському парку “ПЕРЕМОГА”»

 5. «Реконструкція діючої системи водопостачання та водовідведення м. Мукачева»);

впровадження енергозберігаючих технологій в галузях економіки, закладах та установах міста (потреба в фінансуванні орієнтовно на 2012 рік складає : по об»єктам освіти – 5381,0 тис.грн., об»єкти культури – 12187,0 тис.грн., об»єкти охорони здоров»я -900,0 тис.грн., промислові підприємства – 3031,5 тис.грн.);

подальше реформування житлово-комунального господарства:

- продовження реконструкції об’єктів комунального господарства: реконструкції водозабірних споруд, будівництва напірних каналізаційних колекторів, інше;

- підвищення якості послуг підприємств галузі та впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження;

- реконструкція транспортних магістралей;

- збереження житлового фонду, зменшення частки житлового фонду не придатного для споживання;

- прискорення темпів створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

розвиток туристичної галузі міста (1. Спільно з муніципалітетом польського міста Кросно підготовлено проект проекту спільно з польським містом Кросно по реконструкції басейну СОК ДЮСШ та будівництву спортивно-оздоровчого комплексу з використанням мінеральної термальної води - «Розвиток туризму в прикордонному регіоні шляхом модернізації рекреаційної інфраструктури в містах Кросно та Мукачево» 2. Спільно з муніципалітетом польського міста Мілець підготовлено та подано проект по створенню нового реального та віртуального українсько-польського туристичного маршруту (шляху)).

підвищення рівня добробуту населення;

збереження культурної та історичної спадщини.

Очікувані результати:

підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної плати в 2012 році – не менше 2400,0 грн., в 2013 році – 2750,0 грн, в 2014 році – 3100,0 грн., створення 2300 робочих місць в 2012 та 2350 в 2013-2014 роках , зниження рівня прихованого безробіття;

поліпшення інвестиційного клімату: залучення обсягу інвестицій в основний капітал на рівні не нижче 157,5 млн. грн. що в розрахунку на 1 особу становитиме 1889,0 грн.; призупинення відтоку прямих іноземних інвестицій (приріст в 2012 році до початку року складе не менше, як 2,0 відсотка, в 2013 році – 2,3 відсотка, в 2014 році – 3,6 відсотка) ;

підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію 18,0 тис. м. кв. загальної площі житла, введення в експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж протяжністю біля 1,5 км;

зменшення кількості об’єктів незавершеного будівництва, що відносяться до об’єктів соціальної інфраструктури, а саме: реконструкція спального корпусу ДОК “Мрія”, площадки водозабору Чина дієво, будівництво мансардного поверху з шатровою покрівлею Центральної міської бібліотеки”;

покращення екологічного стану міста;

подальша підтримка розвитку галузей освіти, охорони здоров”я, розвитку фізичної культури, тощо.

Основні показники економічного та соціального розвитку

м. Мукачево

Показник

2010 рік (звіт)

2011 рік (очікувані результати)

2012 рік (проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього, млн. грн.

669,8

727,3

836,4

Середньомісячна заробітна плата, грн.

1845

2002,0

2400,0

Кількість створених робочих місць всього, одиниць

2677

2852

2300

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року)

105,83

106,34

102,0

Надходження податків, зборів, інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету, млн. грн.

135,9

152,1

158,2

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з держбюджету), млн. грн.

118,7

134,2

138,5

Ризики, що відносяться до загальної соціально-економічної ситуації:

 • фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція);

 • політична нестабільність;

 • існуюча і майбутня правова база для інвестицій;

 • перспективи економічного розвитку вцілому;

 • неконвертованість національної валюти тощо;

3.Розвиток реального сектору економіки

3.1.Промисловий комплекс

Нинішній рік все ж таки приніс обнадійливі тенденції, про що свідчить зростання випуску окремих видів продукції.

За звітний період збільшено обсяги виробництва до аналогічного періоду 2010 року таких видів продукції, як бігових лиж, ключок , меблів для сидіння , виробів кондитерських з цукру, ковбасних виробів, каменю дробленого, бетону товарного та виробів збірних залізобетонних, окремих видів товарів легкої промисловості тощо.

Основна частина продукції є експортно орієнтована.

З метою вивчення ситуації та аналізу роботи промислових підприємств міста щомісячно проводиться моніторинг їх фінансово-економічного стану.

Виконавчим комітетом міської ради спільно з роботодавцями міста проводиться значна робота з питань стабільної діяльності промислових підприємств міста, а саме : пошуку нових замовлень, продовження дії існуючих договорів, інше.

В поточному році розпочав свою роботу завод «Закарпатська будівельна кераміка «- найбільше підприємство в Західному регіоні України, яке виготовляє 8 видів продукції різного формату і працює над розширенням асортименту. Підприємство перше на Україні в своїй галузі застосувало енергозберігаючі технології і має можливість працювати на древесних стружках і вугіллі, що дає можливість зекономити до 30,0 % газу.

Плановий місячний обсяг реалізації продукції становить 6.250.000 умовної цегли. Обсяги реалізації по місту до кінця поточного року збільшаться на 51,0 млн.грн.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника складає 2702,0 грн., що перевищує загальноміський показник на 35,0 відсотка.

Завод «Закарпатська будівельна кераміка» гарантує стабільну роботу колективу та обсяги виробництва.

Наразі виконується певний обсяг робіт по перепрофілюванню заводу „Флекстронікс”, який передбачається ввести в експлуатацію наступного 2012 року, де планують випускати телевізори і на виробництво , за попередніми даними, буде задіяно біля 2,0-2,5 тисячі осіб.

Заводом ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад” в 2011 році продовжено співробітництво з фірмою «LEAR»( Угорщина) по в’язанню автомобільних джгутів. В рамках проекту на виробництві діє 8 виробничих ліній і задіяно для виконання замовлень біля 760 осіб.

З квітня поточного року на підприємстві ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» розпочато співробітництво з фірмою «LEAR»( Польща) по в’язанню автомобільних джгутів, сьогодні там працює 6 виробничих ліній і задіяно біля 200 осіб.

Продовжується співпраця з відомими фірмами «NXP” (Австрія)- виготовлення гучномовців, “Флекстронікс”(Угорщина”) – ремонт ксероксів, “Тайко” (Польща)- телекомунікаційна кабельна продукція, “PSS”(Бельгія) - виготовлення гучномовців, іншими.

Основна продукція підприємства – послуги по виготовленню гучномовців, вмонтованих або не вмонтованих в корпусі; вузлів, деталей до апаратури електророзподільної та керування; послуги по ремонту та виготовленню картриджів.

Наразі на підприємстві загалом працює 2518 працівників.

Підприємство постійно працює над пошуком нових замовлень.

Щоб бути актуальним у сфері виробництва спортивних товарів УАП ТОВ «Фішер Мукачево» щороку вкладає від одного до півтора мільйонів євро інвестицій в основний капітал у вигляді нового обладнання для виробництва лиж та ключок.

В поточному році на підприємстві впроваджено у виробництво нову технологію з вирубки окремих деталей для ковзяної поверхні гірських лиж. З жовтня працює новостворена структурна одиниця по пошиву внутрішньої частини до гірськолижного взуття. Сьогодні лижі з такими деталями уже знайшли своїх власників.

В 2012 році планується освоєння нового технологічного процесу шліфування лиж та освоєння нової технології оздоблення плівок для верхньої поверхні лиж.

Замовниками продукції являються відомі світові фірми «Фішер», «Росіньол», «Нордіка».

Виробництво продукції щороку зростає.

В поточному 2011 році ВАТ «Кондитерська фабрика А.В.К.» збільшено обсяги надання послуг з виробництва кондитерських виробів з цукру до аналогічного періоду минулого року, розпочато виробництво нового виду продукції – м»якого грильяжа. В цьому році та в наступних роках на підприємстві передбачається ефективне та економне використання енергоресурсів, внаслідок чого знизиться виробнича собівартість продукції та підвищиться економічна ефективність підприємства.

Основним замовником продукції ТзОВ «Ено-Меблі ЛТД» є швецька фірма ІКЕА, а це біля 80,0 відсотка загального обсягу продукції підприємства. З фірмою ІКЕА заключено довгострокові договори. Внутрішній ринок на сьогодні складає біля 5,0 відсотка, підприємство працює над його розширенням, а це нові договори з містами Київ, Дніпропетровськ, Харків, Львів.

На підприємстві впроваджено комплекс енергозберігаючих технологій по забезпеченню своєї потреби в енергоресурсах за рахунок використання відходів виробництва, підприємство не використовує в технологічному процесі газ.

На ТзОВ «ПКСі Груп Україна» (перейменоване ТОВ ГМБ «Кабель Корп»), яке займається виготовленням кабельно-провідникової продукції для автомобільної індустрії – джути для легкових та будівельних машин, підприємство співпрацює з іноземним замовником з Німеччини.

Наразі вирішується питання щодо можливого виробництва з лютого 2012 року джутів для компаній MАN І VOLVO, при цьому чисельнысть працівників зросте з 300 до 370.

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг за січень-вересень 2011 року склав 584449,5 тис. грн. або 128,1 відсотка до січня-вересня 2010 року.

Найбільша питома вага в обсязі реалізованої продукції припадає на ТзОВ “Фішер-Мукачево”, ТзОВ “Ено-Меблі ЛТД”, Мукачівська філія ВАТ “Закарпатгаз”, ВАТ “Мукачівський завод “Точприлад”.

Питома вага в загальноміському обсязі міста складає 10,1 відсотка.

За попередніми розрахунками, використовуючи інформацію надану суб”єктами господарювання міста, очікуваний обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг до кінця поточного року складе біля 727,3 млн.грн. та прогнозований у 2012 році – 836,4 млн. грн у діючих цінах за рахунок збільшення обсягу реалізованої продукції на окремих діючих підприємствах міста та тих, що розпочали свою діяльність в 2011 році та планують в 2012 році.

Щомісячно проводиться вибірковий моніторинг стану відшкодування ПДВ

на підприємствах міста.

В 2010 році в місті інноваційною діяльністю займалося 2 підприємства або 5,9

відсотка до загальної кількості промислових підприємств.

За станом на 01.10.11 року в галузь спрямовано 86,7 відсотка прямих іноземних інвестицій загального обсягу по місту, а це – 43198,6 тис.дол.США.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік

  Документ
  Розглянувши та обговоривши проект Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік, відповідно до п.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
 2. Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста Мукачево за

  Документ
  За підсумками роботи промислових підприємств міста в першому кварталі 2011 року, аналізуючи обсяг виробництва у натуральному виразі основних видів продукції,
 3. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 4. Теоретико-методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку міста

  Документ
  О. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми Теоретико-методологічні засади ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ соціально-економічного розвитку міста Батченко Л.
 5. Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік

  Документ
  Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих

Другие похожие документы..