Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сценарий'
Дорогие ребята! Сегодня мы с вами встретились для того, чтобы, в который раз!, поговорить о самых важных, значимых для каждого человека понятиях- о лю...полностью>>
'Документ'
Заранее скажу, что обошел большинство гипермаркетов (Окей, Ашан, Карусель) , посетил сетевые супермаркеты (Перекресток, Апекс, Покровский и др.) и нек...полностью>>
'Документ'
В мировой практике под национальным богатством обычно понимается совокупность ресурсов страны, составляющих необходимое условие производства товаров,...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,...полностью>>

О.І. Степанюк Про затвердження Концепції створення та організації діяльності Центру надання адміністративних послуг (цнап) в місті Тернополі

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

6/20/1

О.І.Степанюк

Про затвердження Концепції створення та організації діяльності Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) в місті Тернополі

З метою створення та організації діяльності Центру надання адміністративних послуг в місті Тернополі, оптимізації процедур отримання адміністративних послуг, усунення адміністративних та організаційних перешкод при наданні адміністративних послуг, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Концепцію створення та організації діяльності Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) в місті Тернополі, згідно з додатком (додається).
2.Доручити виконавчому комітету міської ради виконати п. 4.1. Концепції.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.

Додаток до рішення

міської ради

від ­­30.03.2012р. №6/20/1

Концепція
створення та організації діяльності Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)
в місті Тернополі

1. Терміни, що використовується в цій Концепції:

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень адміністративним органом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів, актів, сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо).

Адміністративний орган – виконавчі органи міської ради, залучені органи виконавчої влади (їх територіальні підрозділи), підприємства, установи, організації, що на виконання закону надають адміністративні послуги.

Вихідний пакет документів – комплект документів (документ), оформлений і сформований відповідно до вимог чинного законодавства, який видається замовнику після здійснення адміністративних процедур;

Вхідний пакет документів – комплект документів, сформований відповідно до чинного законодавства, що подає замовник для отримання адміністративної послуги.

Електронна база даних – електронна система обліку і контролю, що складається з серверної частини, що акумулює всю інформацію про порядок здійснення дій, пов'язаних з наданням адміністративних послуг і рух всіх документів в рамках роботи ЦНАП та клієнтських частин, що є робочими місцями працівників ЦНАП і об'єднані в єдину внутрішньоорганізаційну мережу з певними правами доступу для різних користувачів.

Одержувач адміністративної послуги (далі – замовник) – юридичні особи, в тому числі іноземні, фізичні особи – підприємці, громадяни, особи без громадянства, іноземні громадяни, які звертаються особисто або через довірених представників за отриманням адміністративної послуги та/або отриманням інформаційно-консультаційної підтримки щодо надання адміністративних послуг.

Працівники ЦНАП:

Державний адміністратор – посадова особа міської ради, яка організовує надання замовникам адміністративних послуг та забезпечує взаємодію адміністративних органів; видає замовнику вихідний пакет документів.

Координатор – посадова особа міської ради, яка надає замовнику вичерпну інформацію щодо вимог та порядку отримання адміністративної послуги.

Реєстр адміністративних послуг – перелік адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами та комунальними підприємствами Тернопільської міської ради відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством.

Стандарт адміністративної послуги – це нормативно-правовий акт, що визначає порядок надання адміністративної послуги, містить інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання, умови та відповідальних осіб.

Уповноважений представник адміністративного органу – посадова особа адміністративного органу, уповноважена брати участь у роботі ЦНАП відповідним розпорядчим документом цього органу.

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – робочий орган міської ради, що забезпечує безпосередню роботу із замовниками адміністративних послуг, відповідно до чого всі процеси, пов’язані з наданням адміністративних послуг, відбуваються всередині адміністративного органу або безпосередньо між адміністративними органами, без участі замовника адміністративної послуги;

Якість адміністративної послуги – сукупність характеристик адміністративної послуги, що визначають її здатність задовольняти встановлені або очікувані потреби замовника адміністративної послуги.

2. Загальні положення

Концепція створення ЦНАП (надалі – Концепція) визначає організаційно-правові питання створення і функціонування ЦНАП в місті Тернополі.

Мета Концепції - забезпечення відкритості та підвищення ефективності діяльності Тернопільської міської ради та її виконавчих органів з надання адміністративних послуг.

Завдання Концепції:

- підвищення якості надання адміністративних послуг шляхом створення ЦНАП;

- оптимізація процесів управління у виконавчих органах Тернопільської міської ради шляхом впровадження стандартів управління якістю ДСТУ ISO 9001.

Основними складовими створення ЦНАП є:

- організаційне забезпечення створення ЦНАП;

- визначення реєстру адміністративних послуг, що надаються Тернопільською міською радою, органами державної влади та розробка і затвердження стандартів адміністративних послуг;

- побудова ефективної системи взаємодії адміністративних органів з надання адміністративних послуг;

- підвищення кваліфікації працівників ЦНАП та адміністративних органів.

- створення електронної бази даних, пов'язаної з наданням адміністративних послуг.

3. Діяльність ЦНАП формується на принципах:

- прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

 • орієнтації на замовника – формування ефективної системи взаємодії учасників ЦНАП із змовниками;

 • інформованості – функціонування постійно діючої системи інформаційного забезпечення замовника;

 • «зворотного зв’язку» – встановлення зворотного зв’язку із замовниками адміністративних послуг;

 • організаційної єдності.

4.Створення та початок діяльності ЦНАП

4.1.Організаційні завдання створення ЦНАП

У процесі створення ЦНАП вирішуються наступні завдання:

- розробка Положення про ЦНАП;

- розробка Регламенту роботи ЦНАП;

- визначення і підготовка приміщення та обладнання необхідної кількості робочих місць для працівників ЦНАП і уповноважених представників адміністративних органів;

- визначення переліку адміністративних органів, що будуть надавати адміністративні послуги в ЦНАП;

- укладення меморандуму про співпрацю з адміністративними органами щодо участі у роботі в ЦНАП;

- визначення вимог щодо функціонування ЦНАП;

- розробка та затвердження посадових інструкцій працівників ЦНАП;

- формування вимог до електронної бази даних та програмного забезпечення ЦНАП;

- створення для замовників адміністративних послуг умов щодо отримання в приміщенні ЦНАП супутніх послуг (копіювання документів, банківські послуги тощо).

4.2. Організація роботи ЦНАП

Адміністративні послуги надаються відповідно до затверджених стандартів.

Замовники адміністративної послуги можуть отримати інформацію про порядок її надання шляхом:

- отримання письмової відповіді на своє звернення;

- телефонної консультації;

- у довідково-консультаційному вікні ЦНАП;

- ознайомлення з інформацією в приміщенні ЦНАП на інформаційних стендах, безкоштовного отримання відповідних інформаційних довідників (у разі їх друкування);

- ознайомлення з відповідною інформацією на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет, інших джерелах інформації.

Організовує роботу ЦНАП відділ «Єдиний дозвільний центр» Тернопільської міської ради, на який покладається повноваження з координації всіх дій, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у рамках роботи ЦНАП.

Уповноважені представники адміністративних органів здійснюють діяльність в ЦНАП відповідно до графіка роботи та відповідно до описів робочих місць. В описі робо­чого місця фіксуються права та обов’язки, вимоги, порядок роботи і т.д. не конкретної посади, як у випадку з посадовою інструкцією фахівця, а саме обов’язки уповноваженого представника адміністративного органу на конкретному робочому місці в ЦНАП. У випадку відсутності кон­кретного співробітника адміністративного органу його заміщає інший пра­цівник, який діє відповідно до опису робочого місця.

Порядок роботи працівників ЦНАП визначається Регламентом роботи ЦНАП.

Порядок взаємодії адміністративних органів регламентується Положенням про ЦНАП.

Надання адміністративних послуг для замовників адміністративної послуги здійснюються на безоплатній основі, крім надання тих послуг, які відповідно до чинного законодавства надаються на платній основі.

4.3. Інформаційне забезпечення ЦНАП

У ЦНАП розміщується та є загальнодоступною така інформація:

- реєстр адміністративних послуг;

- інформаційні картки адміністративних послуг;

- прізвища, імена, по батькові керівників виконавчих органів Тернопільської міської ради, години прийому;

- формуляри заяв, зразки їх заповнення;

- інша інформація, необхідна для забезпечення якісного надання адміністративних послуг.

У ЦНАП формується та ведеться електронна база даних звернень замовників адміністративних послуг.

4.4.Підвищення кваліфікаційного рівня працівників ЦНАП та уповноважених представників адміністративних органів

На всіх етапах функціонування ЦНАП повинно проводитися навчання та підвищення кваліфікації працівників ЦНАП та уповноважених представників адміністративних органів, щоб забезпечити їх можливість виконувати свої функції з надання якісних адміністративних послуг.

Метою навчання є забезпечення його учасників знаннями та практичними навичками, необхідними для надання якісних адміністративних послуг, а також розумінням загального процесу створення та функціонування ЦНАП.

Формами такого навчання можуть бути:

- навчання в рамках наради апарату;

- навчання, що проводяться зовнішніми спеціалістами;

- участь у зовнішніх короткотермінових навчальних курсах та тренінгах.

5. Фінансування діяльності ЦНАП

Фінансування створення і поточної діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Для покращання обслуговування замовників адміністративних послуг укладаються договори на надання супутніх послуг - нотаріуса, розміщення банківського відділення, банкомату, копіювального апарату тощо. Головним критерієм конкурсного відбору надавачів супутніх послуг буде синхронність їх роботи з режимом роботи ЦНАП та врахування потреб замовників адміністративних послуг.

6. Очікувані результати.

Для замовників адміністративних послуг:

- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи ЦНАП;

- виконання ЦНАП функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків;

- подолання проявів корупційних діянь при отриманні адміністративної послуги.

Для працівників виконавчих органів міської ради, які причетні до надання адміністративних послуг:

- впорядкування роботи з документами, прискорення їх пошуку та виключення втрат документів;

- покращення стану виконавської дисципліни;

- уникнення дублювання дій, пов’язаних з введенням аналогічної інформації на різних етапах роботи з аналогічними документами;

- створення єдиного інформаційного простору збору, накопичення, аналізу інформації, пов’язаної з наданням адміністративних послуг.

Для керівництва міської ради:

- підвищення прозорості та керованості діяльністю виконавчих органів у сфері надання адміністративних послуг;

- оперативний моніторинг та контроль за будь-якою діяльністю, пов’язаною з наданням адміністративних послуг;

- підвищення ефективності діяльності виконавчих органів ради та використання бюджетних коштів;

- підвищення рівня оптимізації управлінських процесів;

- підвищення рівня забезпечення надання адміністративних послуг;

- покращення іміджу Тернопільської міської ради та її виконавчих органів.

7. Термін реалізації Концепції: березень 2012 р. – грудень 2012 р.

Секретар ради І.В. Турський

6/20/2

Л.О.Бицюра

Про зміну найменування комунального закладу «Тернопільська дитячо-юнацька спортивна школа з футболу» на комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
з футболу та інших ігрових видів спорту» та припинення комунального закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3»
шляхом приєднання до комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту»

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фізкультуру і спорт», «Про позашкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів від 6 травня 2001р. №433 “Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», з метою оптимізації мережі позашкільних навчальних закладів м.Тернополя, приведення її у відповідність до бюджетних надходжень, виділених на позашкільну освіту, створення умов для розвитку фізичної культури та спорту і навчання обдарованих та здібних дітей, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Змінити найменування комунального закладу «Тернопільська дитячо-юнацька спортивна школа з футболу» на комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту».
2. Припинити комунальний заклад Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» шляхом приєднання до комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту».
3. Затвердити статут комунального закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту» (додається).
4. Делегувати виконавчому комітету Тернопільської міської ради повноваження щодо створення комісії з припинення діяльності комунального закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №3» та передачі всього майна, прав та обов'язків правонаступнику - комунальному закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту».
5. Встановити, що комісії з припинення діяльності комунального закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №3» вимоги кредиторів розглядати протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації та задовольняти у порядку черговості, встановленому ст. 112 Цивільного кодексу України.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань молодіжної політики, туризму, фізичної культури, спорту та підготовки Євро-2012.

Додаток

до рішення міської ради

від 30.03.2012 р. №6/20/2

С Т А Т У Т

Комунальний заклад

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа

з футболу та інших ігрових видів спорту».

м. Тернопіль

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту», яка є правонаступником всіх прав і обов’язків комунального закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» та комунального закладу «Тернопільська дитячо-юнацька спортивна школа з футболу».

Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту» - позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраних видів спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд міста, області та України.

1.2. Офіційною назвою є:

українською мовою: повна – Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту», скорочена - ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту.

1.3. ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами президента України і Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, власним Статутом.

1.4. Засновником комунального закладу є Тернопільська міська рада. ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту безпосередньо підпорядковується Тернопільській міській раді та виконавчому комітету.

1.5. ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту набуває прав юридичної особи з дня її державної реєстрації.

1.6. ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку і штамп із своїм найменуванням, вивіску, ідентифікаційний номер, бланки із своєю назвою.

1.7. ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту має право укладати угоди, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Тернопільської міської ради та виконавчого комітету, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.8. ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту не має права створювати і виступати засновником інших юридичних осіб.

1.9. ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту підлягає державній атестації, яка проводиться раз в 10 років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.0. У порядку встановленому Мінсім’ямолодьспортом, з урахуванням основних завдань, які здійснює ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту та виконанням вимог, на підставі заяви засновника школі надається категорія терміном на 4 роки. Після закінчення терміну, категорія підтверджується або змінюється.

Надання відповідної категорії школі підтверджується свідоцтвом, форма якого затверджується Мінсім’ямолодьспортом.

2.1. Місце знаходження ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту:

46008 м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 26. Тел.52-65-92

ІІ. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головні завдання:

- гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров’я дітей засобами фізичної культури і спорту, розвиток їх здібностей в обраних видах спорту;

- надання дітям і підліткам рівних умов для зарахування та навчання в ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту;

- проведення відбору та підготовка збірних команд до Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських змагань, а також матчевих зустрічей з футболу та ігрових видів спорту;

- підготовка спортсменів високих розрядів та членів збірних команд міста, області, України;

- підготовка резерву для команд вищої, першої та другої ліги з футболу та інших ігрових видів спорту.

ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту несе відповідальність за життя та здоров’я дітей та молоді під час навчально-виховної роботи.

.Скачать документ

Похожие документы:

 1. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 2. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.
 3. Вської області управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 4. “Соціально-виховні та психологічні аспекти діяльності пенітенціарного персоналу із засудженими до довічного позбавлення волі в Україні”

  Документ
  Резолюція круглого столу на тему: “Соціально-виховні та психологічні аспекти діяльності пенітенціарного персоналу із засудженими до довічного позбавлення волі в Україні”…… ……… 4
 5. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (1)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2010/2011 н.

Другие похожие документы..