Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В целях обеспечения исполнения Кодекса Украины об административных правонарушениях, Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов», обеспечени...полностью>>
'Закон'
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с обращением - разработкой, доклиническими исследованиями, клиническими иссл...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 17 октября 2008 г. в 12-00 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.009.05 при Астраханском государственном университете по...полностью>>
'Книга'
В течение последних двадцати лет я написал серию книг о своем обучении у дона Хуана Матуса — мага из мексиканского племени индейцев яки. В своих книг...полностью>>

Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2004 2010 роках та основні завдання на 2010-2015 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2004 – 2010 роках та основні завдання на 2010-2015 роки.

(МАТЕРІАЛИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ)

2010р.

Блок № 1. Мережа загальноосвітніх закладів освіти.

Блок № 2. Дошкільна освіта.

Блок № 3. Науково- методична робота.

Блок № 4. Кадрове забезпечення.

Блок № 5. Виховна і позашкільна освіта.

Блок № 6. Матеріально-технічне забезпечення.

Блок № 7. Створення умов для збереження життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Блок № 1

МЕРЕЖА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Контингент учнів району становить 4767 чоловік. У порівнянні з минулим роком кількість учнів по району зменшилась на 187 чол. Аналогічна динаміка спостерігається протягом останніх 5 років. (Таблиця №3) Зменшення кількісного складу учнів суттєво впливає на зменшення наповнюваності шкіл до їх проектної потужності.

На сьогодні в районі працює 10 малокомплектних сільських шкіл, що складає 29% до загальної кількості навчальних закладів, де здобувають освіту 438 учнів. Середня наповнюваність класів у навчальних закладах сільської місцевості нижча за 15 ( при нормі 30).

Таким чином демографічна ситуація що має місце, суттєво впливає на формування мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

Вихід із ситуації, що склалася – це проведення оптимізації освітньої мережі району.

Основні напрями оптимізації мережі навчальних закладів:

 • реорганізація ЗНЗ у заклади інших ступенів;

 • ліквідація ЗНЗ (неперспективних, малочисельних за згодою територіальних громад, з організацією підвезення школярів до опорних навчальних закладів);

 • утворення опорних навчальних закладів;

 • поліпшення якості навчально-виховного процесу в навчальних закладах (збільшення кількості старшокласників, залучених до профільного навчання, частки дітей, охоплених поглибленим вивченням предметів, гуртковою роботою, факультативами, вивченням нових курсів, впровадження новітніх технологій навчання);

 • зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних закладів (обладнання навчальних кабінетів, закупівля автобусів, придбання навчальних матеріалів, літератури).

Головною умовою для повноцінного забезпечення дітей повною загальною середньою освітою є виконання програми «Шкільний автобус», дія якої закінчується в 2010 році. Відділом освіти проаналізовано стан виконання районної програми «Шкільний автобус на 2003- 2010 роки», та зроблено такі висновки:

 1. Визначені Законами України «Про освіту», « Про загальну середню освіту» положення щодо забезпечення безкоштовним регулярним підвезенням до школи і зі школи учнів та педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості на відстані понад три кілометри від школи в основному виконувалися і виконуються.

 2. Протягом 2003 - 2007 років було придбано 6 автобусів. 5 за кошти місцевого бюджету 1 за кошти держбюджету. Протягом 2008 - 2010 не придбано жодного автобуса.

 3. Перевезення учнів з 2005 року здійснюють власні автобуси та приватні перевізники. В 2010 році єдиний приватний перевізник Багрій Є.І.

 4. По мірі зростання власного парку автобусів, питома вага дітей, що ними перевозяться з 2008 року складає 3/5 від їх загальної кількості, а 2/5 -приватним перевізником.

 5. 2/3 навчальних закладів району мають змогу, при необхідності, користуватися додатковими транспортними послугами для підвезення дітей та педагогічних працівників до місць проведення змагань, конкурсів, олімпіад.

 6. Кількість дітей, які підвозилась у 2005 році - 534, 2006 – 507, 2007 - 515; 2008 - 512; 2009 - 541. У 2010 році до 21 навчального закладу із 34 населених пунктів підвозяться 449 учнів та 70 педагогічних працівників за 18 маршрутами (9 шкільних автобусів, 9 приватного перевізника); з них 169 учнів підвозяться приватним перевізником, 280 - власними автобусами.

 7. Загальна денна протяжність маршрутів складає близько 1239 км, щодня шкільні автобуси здійснюють 68 рейсів. (Таблиця № 2)

8. Непропорційно до кількості дітей зростають витрати на підвіз учнів.

 1. у 2003 підвозилось 305 витрачено 24,8 тис грн.;

 2. у 2004 підвозилось 475 витрачено92,7 тис грн.;

 3. у 2005 підвозилось 534 учні витрачено 159,4 тис грн.;

 4. у 2006 підвозилось 507 учні витрачено 225,7тис грн.;

 5. у 2007 підвозилось 515 учнів витрачено 272,1 тис грн.;

 6. у 2008 підвозилось 512 учнів витрачено 622,1 тис грн.;

 7. у 2009 підвозилось 541 учень. витрачено 540,8 тис грн.

У 2010 р. орієнтовний план витрат – близько 700 тис грн., 449 учнів, 70 вчителів (без витрат на придбання автобуса).

Таким чином, вартість витрат на підвіз дітей по району з 2003 по 2010 рік зросла приблизно в 30 разів, а вартість паливно-мастильних матеріалів приблизно в 3 рази.

Головною причиною цієї проблеми є те, що половина маршрутів обслуговуються приватним перевізником, в тому числі найбільш віддалені, що суттєвим чином позначається на сумі витрат.

Для прикладу: вартість маршруту Гадяч – Мартинівка, який на сьогодні обслуговується приватним перевізником, складає 402,50грн. на день (76380грн. на рік), тоді як при обслуговуванні власним автобусом вона склала б 101грн. на день,. (19190 грн. на рік) ( економія 57100грн. за рік)

Інші проблеми які слід відмітити такі:

 • половина парку власних шкільних автобусів – малої пасажироємності, в той час, як школи потребують транспортні засоби переважно середнього класу (на 25-30 місць);

 • існує проблема підмінного водія (наприклад, на випадок відсутності основного працівника);

- актуальним стає питання придбання ліцензії на право здійснення
пасажирських перевезень шкільними автобусами, а також страхових полісів;

- не вирішується проблема медоглядів лікарями водіїв та техоглядів автобусів перед виходом в рейс;

- проблемою є організація підвезення вихованців ДНЗ у сільській місцевості.

Отже що необхідно зробити для вирішення вищезазначених проблем?

 1. Не чекаючи на рішення про прийняття чи продовження загальнодержавної та обласної програми «Шкільний автобус» розробити заходи на 2011 - 2012 рік що-до виконання районної програми «Шкільний автобус на 2003 - 2010 рр.».

 2. Відновити придбання шкільних автобусів, поступово замінюючи приватного перевізника, в першу чергу на маршрутах, які є найбільш затратними. На сьогодні необхідно придбати щонайменше 6 автобусів, а в перспективі, в разі створення округів до 8 одиниць автобусів. Вартість перевезень, за умови повної заміни приватного перевізника власними автобусами, на сьогодні знизилася б орієнтовно з 700 тис грн. на рік до 400 тис. грн. (табл. №1).

 3. Для порівняння в Лохвицькому районі придбано 11 автобусів, а в Зіньківському – 5.

 4. Створити власне автотранспортне підприємство, яке б мало власну ліцензію на перевезення, автобуси якого були б закріплені за шкільними округами.

 5. Терміново вирішити питання медоглядів водіїв та техоглядів автобусів перед виходом в рейс.

 6. Вивчивти можливості підвезення вихованців ДНЗ (особливо 5-річного віку у сільській місцевості).

Вважаю виконання програми «Шкільний автобус» першочерговим завданням, тому що від реалізації цієї програми залежить вирішення основного завдання освіти - надання дітям обов'язкової повної загальної середньої освіти, а з 2010 року і обов'язкової дошкільної.

З доповіді начальника відділу освіти Лідового І.Г.

Таблиця № 1

Про стан підвезення учнів навчальних закладів за програмою «Шкільний автобус»

у 2009-2010 навчальному році

Назва навчального закладу, до якого здійснюється підвезення

К-сть дітей, яких підвозять

Населені пункти із яких підвозяться діти

Назва організації, яка забезпечує перевезення дітей

Назва сільської ради, якій підпорядковані населені пункти, із яких підвозяться діти

Вартість перевезезень за один день (грн..)

Власними автобусами

Приватний перевізник (станом на квітень

2010 р.)

1

Гадяцька СШ

І-ІІІ ст. № 2

5

с. Вельбівка

Шкільний автобус «Богдан» Гадяцької СШ І-ІІІ ст. № 3

Вельбівська сільська рада

2

Гадяцька СШ

І-ІІІ ст. № 3

42

25

с. Вельбівка

с.Малі Будища

Шкільні автобуси «Богдан» і «Газель»

Шкільний автобус «Богдан»

Вельбівська сільська рада

Сарівська сільська рада

3

Березоволуцька ЗОШ І-ІІІ ст.

9

31

10

с.Мелешки

с.Лихопілля

с.Березова Лука

вул. Партизанська

ПП Багрій Є.І.

Березоволуцька сільська рада

100

483

4

Великобудищанська СШ І-ІІІ ст.

1

9

с. Ціпки

с. Плішивець

ПП Багрій Є.І.

ПП Багрій Є.І.

Ціпківська сільська рада

Плішивецька сільська рада

118

385

5

Книшівська ЗОШ

І-ІІІ ст.

1

4

15

29

с.Тимофіївка

с. Плішивець

с. Дученці

с. Броварки

Шкільний автобус ПАЗ-3205

Книшівська сільська рада

Книшівська сільська рада

6

Краснознаменська ЗОШ І-ІІІ ст.

9

1

8

7

с.Лободине

с. Чернече

с. Вечірчине

с. Осняги

Шкільний автобус ПАЗ-3205

Краснознаменська сільська рада

Біленченківська сільська рада

7

Лютенська ЗОШ

І-ІІІ ст.

2

10

с. Юр’ївка

с. Лютенька

Шкільний автобус УАЗ

Лютенська сільська рада

8

Мартинівська ЗОШ

І-ІІІ ст.

33

8

4

3

7

с. Велике

с. Воронівщина

с. Морозівщина

с. Могилатів

с. Шадурка

ПП Багрій Є.І.

Мартинівська сільська рада

101

402,50

9

Петрівсько-Роменська ЗОШ

І-ІІІ ст.

2

9

с. Середняки

с. Веніславівка

Шкільний автобус «Газель»

Середняківська сільська рада

10

Римарівська ЗОШ

І-ІІІ ст.

10

3

с. Максимівка

с. Красна Лука

Шкільний автобус «Газель»

Римарівська сільська рада

Краснолуцька сільська рада

11

Сватківська ЗОШ

І-ІІІ ст.

9

28

с. Максимівка

с. Бірки

ПП Багрій Е.І.

Римарівська сільська рада

Сватківська сільська рада

112

357

12

Біленченківська ЗОШ І-ІІ ст.

4

4

с. Осняги

с. Рудиково

ПП Багрій Є.І.

Біленченківська сільська рада

112

273

13

Вельбівська ЗОШ

І-ІІ ст.

24

с. Вельбівка

Шкільний автобус «Богдан»

Вельбівська сільська рада

14

Глибокодолинська ЗОШ І-ІІ ст.

9

с.Пирятинщина

ПП Багрій Є.І.

Малопобиванська сільська рада

115

280

15

Качанівська ЗОШ

І-ІІ ст.

15

15

12

с. Новоселівка

с. Вирішальне

с. Качаново

Шкільний автобус ПАЗ-3205

Качанівська сільська рада

16

Плішивецька ЗОШ

І-ІІ ст.

1

14

с. Бакути

с. Тимофіївка

Шкільний автобус ПАЗ-3205

Плішивецька сільська рада

17

Середняківська ЗОШ І-ІІ ст.

8

9

с. Ветхалівка

с. Коновалово

Шкільний автобус «Газель»

Середняківська сільська рада

ВСЬОГО ПО РАЙОНУ

449

Із 34 населених пунктів

7 власних шкільних автобусів

6 автобусів ПП Багрій Є.І.

18 сільських рад

Економія за рік становила б 289180 грн.

Усі учні, що потребують підвезення охоплені підвезенням до місць навчання і додому за програмою «Шкільний автобус». Власними автобусами підвозяться 280 дітей, автобусами ПП Багрій Є.І. – 169 дітей.

Примітка: У районі здійснюється підвезення до 20 навчальних закладів 70 педагогічних працівників.

Таблиця № 2Скачать документ

Похожие документы:

 1. План роботи Головного управління освіти І науки Івано-Франківської

  Документ
  Про стан виконання рішення колегії «Про стан обліку дітей і підлітків шкільного віку та залучення їх до навчання у відділах (управліннях) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) та загальноосвітніх навчальних закладах Надвірнянського,
 2. "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта

  Документ
  "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік"
 3. Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

  Закон
  Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи
 4. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 5. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.

Другие похожие документы..