Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курсовая'
ТОР (от лат. torus - выпуклость) – геометрическое тело, образуемое вращением окружности вокруг непересекающей его и лежащей в одной с ним плоскости п...полностью>>
'Документ'
Право на данное издание принадлежит авторам. Воспроизведение и распространение какой-либо части или целого издания не может быть осуществлено без пис...полностью>>
'Документ'
Писатель В. Быков - участник Великой Отечественной войны. После окончания службы в армии в родной Белоруссии он работал в областной газете, а потом за...полностью>>
'Учебник'
Управлением кадров, учебных заведений и правового обеспечения Федерального агентства железнодорожного транспорта в качестве учебника для студентов эк...полностью>>

Криворізька міська рада виконавчий комітет

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 21.12.2011 № 765

Про звіт щодо здійснення дер-жавної регуляторної політики органами місцевого самовря-дування міста за 2011 рік

З метою підвищення громадської обізнаності щодо регуляторної політики органів місцевого самоврядування, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики органами місце-вого самоврядування міста за 2011 рік взяти до відома (додаток).

2. Відділам з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, інформатизації виконкому міської ради (Полтавець А.А., Білогай О.Ю.) забезпечити інформування населення міста про зміст рішення у визначений чинним законодавством термін.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва (Шевчик Д.В.), координацію роботи - на першого заступника міського голови Павлова К.Ю.

Міський голова Ю. Вілкул

Додаток

до рішення міської ради

ЗВІТ

щодо здійснення державної регуляторної політики органами

місцевого самоврядування міста за 2011 рік

Особливості регуляторної реформи

Для досягнення успіху в реалізації регуляторної політики в 2011 році зроблено певні кроки в законодавчій сфері (прийнято Закони України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування”) та у сфері діяльності органів місцевого самоврядування (відокремлено планування проектів регуляторних актів міської ради та її виконкому; покладено відповідальність за забезпечення вимог законодавства державної регуляторної політики на керівників структурних підрозділів виконкому міської ради, координацію діяльності – на управління розвитку підприємництва виконкому міської ради; визначено чіткий порядок планування, етапи підготовки проектів регуляторних актів).

Для реалізації одного з принципів державної регуляторної політики, принципу передбачуваності, що полягає в послідовності регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування, розроблено план прийняття регуляторних актів; 12 разів, з метою створення прозорих, обґрунтованих умов функціонування суб'єктів господарювання та територіальної громади міста, до нього вносилися зміни у спосіб, визначений чинним законодавством, які було надруковано в міській комунальній газеті “Червоний гірник” і розміщено на офіційному веб-сайті виконкому міської ради та районних у місті рад.

План діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік складається з 19 проектів, у тому числі рішень міської ради – 16, її виконкому – 3. За рік прийнято 13 рішень міської ради та 3 – виконкому (за рішенням щодо встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у місті регуляторна процедура була розпочата в 2010 році). На теперішній час триває публічна експертиза за 2 рішеннями міської ради та її виконкому:

- відносно встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців;

- стосовно встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкової території для власників (орендарів) нежитлових приміщень в житлових будинках (гуртожитках) у місті.

Розпочата регуляторна процедура за 2 рішеннями міської ради, а саме:

- “Про затвердження Тимчасового порядку розміщення об'єктів містобу-дування та надання вихідних даних для їх проектування”;

- “Про затвердження Порядку залучення забудовників до пайової участі в створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Кривого Рогу”.

Рішенням виконкому міської ради від 12.01.2011 № 4 затверджено склад 12 міських галузевих рад підприємців за напрямами діяльності та забезпечено функціонування міської галузевої ради підприємців з питань розвитку підприємництва. Указані органи на етапі розробки регуляторних актів визначають спроможність виконання заявлених адміністративно-господарських вимог з найменшими витратами для всіх учасників процесу та експертують їх на урахування змін у чинному законодавстві, відповідність розвитку сучасних виробничих та інформаційних технологій і прозорість діяльності органів місцевого самоврядування.

Для використання досвіду минулих років, вивчення та запровадження кращих практичних наробок у сфері державної регуляторної політики, підвищення рівня кваліфікації спеціалістів виконкому міської ради щоквартально проводяться семінари з відповідальними особами з виконання та впровадження регуляторної діяльності в структурних підрозділах виконкому міської ради. Протягом року управлінням розвитку підприємництва виконкому міської ради, членами експертної комісії з питань підготовки проектів регуляторних актів, до складу якої входять представники депутатського корпусу, наукових установ, профспілкових організацій, преси та суб'єктів господарювання, розробникам регуляторних актів надавались відповідні консультації.

Для запобігання можливим порушенням, що можуть призвести до обмежень чи спотворення конкуренції, відповідно до Закону України “Про Антимонопольний комітет України” всі прийняті в 2011 році регуляторні акти опрацьовано та погоджено Дніпропетровським територіальним відділенням Антимонопольного комітету України. Ним було надано висновки до проектів як до таких, що підвищують ефективність добросовісної конкуренції, створюють стимули для інновацій та інвестицій, виходу економічних операцій із “тіні”.

Органи місцевого самоврядування надавали проекти рішень до Державного комітету України з питань регуляторної політики України та його представництв у м. Києві та м. Дніпропетровську з метою проведення експертизи для усунення суперечностей, виконання всебічного аналізу на предмет виникнення ознак регуляторності, спрямування змісту документів або їх окремих положень на правове регулювання господарських і адміністративних відносин.

Міською радою та її виконкомом приділялась увага питанням недопущення необґрунтованого регулювання господарської діяльності, перегляду та удосконаленню діючих регуляторних актів, забезпеченню участі в розробці актів представників громадських об'єднань підприємців, членів територіальної громади з метою забезпечення принципів прозорості, гласності, відкритості при прийнятті регуляторних актів.

У відповідності до вимог Закону України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, розпорядження міського голови від 17.01.2011 № 9-р “Про перегляд регуляторних актів” проведено третю інвентаризацію нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування міста (попередні проведено на виконання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” – 15.01.2005 та Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Указу Президента України від 09.08.2008 №698/2008 “Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності” – у 2008 році). Серед позитивних результатів цієї роботи слід відзначити скасування в січні – лютому поточного року 7 регуляторних актів, які у зв'язку зі зміною норм чинного законодавства, не відповідали принципам державної регуляторної політики. Інвентаризацією підтверджено, що 23 діючих регуляторних акта відповідають вимогам законодавства, 9 – потребують внесення змін для приведення їх змісту у відповідність принципам державної регуляторної політики. Необхідно відзначити, що вимоги закону органами місцевого самоврядування виконано.

Регуляторна політика – відкритий ресурс міста

Станом на 01.12.2011 у місті діє 34 регуляторних акти, у тому числі 24 – рішення міської ради та 10 – її виконкому. Рівень адміністрування зменшився. У 2008 році діяло 48 регуляторних актів, у 2009 – 47, 2010 – 52. Для системності та прозорості діяльності підтримується в актуальному стані електронний реєстр регуляторних актів та виконується графік здійснення заходів з відстеження результативності раніше прийнятих регуляторних актів. Для здійснення самоконтролю за процесом регуляторної діяльності використовується база даних “Облік, контроль та аналіз регуляторних процедур” до програмного продукту “Електронний документообіг”. Сформовано “бюро регуляторної історії” до кожного нормативно-правового акта, прийнятого в 2011 році. Такі практичні напрацювання буде запроваджено для кожного акта діючого реєстру.

Для визначення доцільності певних регулювань відповідно до графіка, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 08.12.2010 № 350, здійснюються заходи з відстеження результативності чинних регуляторних актів.

Проведено відстеження результативності дії 14 регуляторних актів та ухвалено 19 звітів про наслідки відстеження, у тому числі 5 базових, 3 повторних, 5 базових та повторних і 1 періодичний (перелік розміщено на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет у підрозділі “Регуляторна політика” розділ “Інформаційна база” www.kryvyіrih.dp.ua). Зазначену роботу проведено у співпраці з представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Дніпропетровській області. Постійними комісіями міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва (Шевчик Д.В.), законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики (Палій Є.А.), планування бюджету та економіки (Нусінов В.Я.), транспорту та зв'язку (Лушпій А.В.), комунального господарства (Логачов А.І.), регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), екології, охорони здоров'я та соціального захисту населення (Тимошенко П.Г.), освіти, науки, культури та духовності (Ступник М.І.), сім’ї і дітей, молоді, фізкультури та спорту (Баландін В.В.) та міською (галузевою) радою з питань розвитку підприємництва розглядаються та ухвалюються звіти.

Упродовж 2011 року органами місцевого самоврядування проведено базові та повторні відстеження діючих рішень з питань встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердження порядку приватизації об'єктів комунальної власності міста, розміщення об'єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування; щодо правил утримання та збереження житлового фонду, утримання домашніх та інших тварин, положень про паркування транспортних засобів, організації робіт зі створення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж, надання ритуальних послуг, знесення зелених насаджень тощо.

Зазначені заходи, у першу чергу, відобразили спроможність суб'єктів господарювання, територіальної громади підвищити місцеві соціальні, економічні та екологічні умови, дозволили побудувати ефективний механізм галузевого (секторного) перегляду регуляторних актів і підготовки пропозицій щодо скасування або покращення регулювання. Підтвердженням цьому є відміна рішення міської ради від 30.03.2011 № 269 “Про внесення змін до Положення про організацію робіт зі створення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж м.Кривого Рогу” та прийняття нових регуляторних актів від 22.06.2011 № 466 “Про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення особистого сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності”, від 27.07.2007 №514 “Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м.Кривому Розі” та від 22.06.2011 №448 “Про затвердження Правил благоустрою у місті Кривому Розі”, № 449 “Про внесення змін до Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу”.

Інформація, звіти про відстеження результативності регуляторних актів розміщувались в міській комунальній газеті “Червоний гірник”, на офіційному веб-сайті виконкому міської ради та районних у місті рад в мережі Інтернет. З метою розширення можливостей територіальної громади й підприємницької спільноти щодо надання пропозицій та зауважень до проектів регуляторних актів, вивчення показників відстеження їх дії продовжено практику відповідей на письмові запити, електронні звернення. Так з початку року офіційними веб-сайтами скористалось понад 80 тис. осіб (для порівняння: у 2004 році – 500 осіб, 2005 році – 3 100, 2006 році – 5 809, 2007 році – 5 496, 2008 році – 9 тис., 2009 році – 9 900, 2010 році – 60 тис. осіб).

У 2011 році продовжено проведення публічних слухань за участю представників громадськості з питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю. У рамках виконання регуляторного законодавства проведено 30 відкритих публічних слухань з обговорення проектів і найбільш актуальних питань. Здійснення заходів з відстеження діючих регуляторних актів проводилось відповідно до прийнятих міським головою розпоряджень (у кількості 11).

Для забезпечення прозорості та гласності регуляторної діяльності міською радою в межах Програми розвитку підприємництва на 2011-2012 роки передбачено фінансування заходів офіційного оприлюднення інформації з регуляторної діяльності міською комунальною газетою “Червоний гірник” в розмірі 80 тис.грн. У 2011 році розміщено до 150 публікацій з регуляторної діяльності.

Жодного регуляторного акта не прийнято без складання плану діяльності з їх підготовки, оприлюднення відповідного повідомлення та аналізу регуляторного впливу.

Досягнення регуляторної реформи

Оцінка підприємців відносно якості ділового середовища, регуляторних процесів та процедур є важливою для відстеження змін у розвитку бізнесу. Регулярно проводяться системні консультації з бізнес-асоціаціями стосовно ухвалення рішень, що формують бізнес-клімат у місті.

Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради та виконкоми районних у місті рад постійно проводять анкетування з подальшим аналізом.

Наслідки анкетування свідчать, що рівень ділової активності їх учасників за поточний рік залишився незмінним, а індекс доступності до регуляторних актів на етапах планування, розробки, відстеження постійно збільшується.

У 2011 році в порівнянні з 2009 роком:

- збільшився вплив громадськості на прийняття рішень влади – 74,2% проти 57%;

- зросла кількість учасників публічних обговорень – 60,4% проти 42%;

- збільшилась кількість задоволених станом проведення реформ з регуля-торної політики та дозвільної системи органами місцевого самоврядування – 79,5% проти 73%.

Слід зауважити, що до анкетування було залучено прошарок підприємницької спільноти, ділова активність якого протягом останніх років має постійну тенденцію до зростання.

Основними напрямами (процедурами), що потребують термінового регулювання на місцевому рівні, на думку опитуваних, є будівництво, реконструкція, земельні відносини. Ці наслідки повинні бути враховані при опрацюванні проекту регуляторного акта “Про затвердження Тимчасового порядку розміщення об'єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування” і формуванні плану діяльності міської ради та її виконкому з підготовки регуляторних актів на 2012 рік.

Функціонування електронної скриньки міського голови в мережі Інтернет dialog@ukrpost.ua, рубрики “Інтерактивне опитування” (розміщуються анкети з питань вивчення впливу регуляторних актів на сферу господарської діяльності та огляд статистики отриманих відповідей) на сайті “Криворізький ресурсний центр”, щорічне безкоштовне розповсюдження збірників міських регуляторних актів на паперових, електронних носіях підприємницькій громадськості – ефективні методи цивілізованого запровадження ініціатив, що дають змогу здійснювати зворотний зв’язок та свідчать про конкретні досягнення.

За результатами прийнятих у поточному році регуляторних актів продовжується консолідація взаємовідносин влади та бізнесу:

- надано в орендне користування суб'єктам господарювання малого та середнього бізнесу об'єктів площею 72 069,46 м2;

- приватизовано 43 об'єкта комунальної власності площею 8 921,91 м2;

- започатковано програму з ремонту контейнерних майданчиків; встанов-лено 750 од. контейнерів обсягом 1,1 м3 для збору побутових відходів; систему для контролю за маршрутами руху спец автотранспорту; ліквідовано понад 600 стихійних звалищ;

- за рахунок надходжень до цільового фонду озеленення від сплати відновної вартості зелених насаджень, що видаляються та залишку на початок року проведено роботи по озелененню території міста на суму 2 212,5 тис.грн.;

- з липня 2011 року на архітектурно-містобудівній раді розглянуто 51 проект паспортів прив’язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

- збільшились у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року надходження до місцевого бюджету:

* на 31,7% від сплати збору за провадження деяких видів підприєм-ницької діяльності;

* на 28,7% від збору за місця для паркування транспортних засобів.

Результати анкетування суб'єктів господарювання дозволяють зробити висновок, що рівень регулювання економіки, взаємовідносини влади з бізнесом можна вважати конструктивними.

Секретар міської ради С.МаляренкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Криворізька міська рада (2)

  Документ
  З метою врегулювання питань щодо планування і забудови території міста, керуючись Законами України «Про основи містобудування», «Про планування та забудову територій»,
 2. Криворізка міська рада

  Документ
  З метою подальшого вдосконалення організації порядку оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста, забезпечення ефективного їх використання,
 3. П/п номер державної реєстрації проекту (програми)

  Документ
  ПЕРЕЛІК діючих проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
 4. Станом на 01. 1 2011

  Документ
  діючих проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 5. Верховної Ради України: а їх контент-аналіз, б оцінка їх відповідності Конституції та закон

  Закон
  Міжнародний інститут порівняльного аналізу - міжнародна громадська організація, яка займається аналізом політичних і економічних процесів, інститутів та явищ в Україні й світі.

Другие похожие документы..