Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре международного права Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская акаде...полностью>>
'Контрольная работа'
Работу лучше выполнить в отдельной тетради, либо на листах формата А4, сброшюрованных в папку. В отчете все задания должны быть пронумерованы. При вы...полностью>>
'Документ'
Оксана Витальевна Якуба, заместитель начальника отдела этноконфессионального прогнозирования Департамента межнациональных отношений Министерства реги...полностью>>
'Доклад'
Политические, экономические процессы, происходящие в стране, развитие информационных технологий влияют и на работу библиотек. За последние 15 лет биб...полностью>>

Комерційний Банк «Глобус» (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ

Відкрите акціонерне товариство «Комерційний Банк «Глобус» (надалі – Банк) створений 22 січня 2007 року на підставі рішення Зборів Засновників. Засновником Банку є товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ».

Національним банком України ВАТ КБ «Глобус» зареєстрований 29 листопада 2007 року в державному реєстрі банків за номером 320.

За організаційно правовою формою ВАТ КБ «Глобус» є відкритим акціонерним товариством.

Органами управління Банку є:

 • Загальні Збори акціонерів Банку;

 • Спостережна рада Банку;

 • Правління Банку.

Банк зареєстрований та знаходиться за наступною адресою: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5.

Кількість працюючих в Банку станом на 31.12.2010р. згідно штатного розкладу становила 100 осіб.

Рішенням комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України від 30 грудня 2010 року №868 ВАТ КБ «Глобус» віднесено до четвертої групи розподілу банків України за розміром активів.

Відповідно до вимог пункту 1.4. глави 1 Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою Посатновою Правління Національного банку України 27 грудня 2007 року №480, річна фінансова звітність за 2010 рік складена та подається в грошовій одиниці України. Одиницею виміру валюти звітності є гривня в тисячах одиниць.

Фінансова звітність за 2010 рік складена Банком за період з 01.01.2010 року та станом на кінець дня 31 грудня 2010 року з урахуванням всіх коригуючих проводок щодо подій, які коригували дані після дати щоденного балансу за формою №1-Д за 31 грудня 2010 року.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЄ ТА МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИ БАНК

Підставою для здійснення Банком операцій є:

- Банківська Ліцензія №240, видана 29.01.2008р. Національним банком України, та дозвіл №240-1 від 29.01.2008р., дозвіл №240-2 від 25.06.2009р;

- Ліцензії №№416840,416841,416842, видані 16.07.2008р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення дилерської, брокерської діяльності та андеррайтингу, а також Ліцензії №483504, виданої 30.07.2009р. на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

ВАТ КБ «Глобус» здійснює банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

 1. приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

4) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

5) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

6) лізинг;

7) послуги з відповідального зберігання цінностей та документів клієнтів;

8) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

10) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій та операції, визначені пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

1) операції з валютними цінностями;

2) емісію власних цінних паперів;

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

5) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 • з інструментами грошового ринку;

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

 • з фінансовими ф’ючерсами та опціонами;

6) депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Крім цього, Банк готує пакет документів для отримання письмового дозволу від Національного банку України на право здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України.

Станом на 31.12.2010 року ВАТ КБ «Глобус» встановлено кореспондентські відносини з 19 банками, 4 з них - банки-нерезиденти (ВАТ «Собінбанк», АКБ «1-й Процесинговий» (Російська Федерація), Deutsche Bank AG, F/M (Німеччина) та Deutsche Bank Trust Company Americas NY (США).

Кількість кореспондентських рахунків типу «Ностро» (48) та типу «Лоро» (23) достатньо забезпечує максимально швидке проведения розрахунків з контрагентами.

ВАТ КБ «Глобус» є:

 • учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

 • дійсним членом Асоціації Українських банків;

 • дійсним членом Фондової біржі «Перша фондова торгівельна система» (ПФТС);

 • членом Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій S.W.I.F.T.;

 • членом Асоціації «Українська Національна група Членів та Користувачів СВІФТ
  «УкрСВІФТ»;

 • членом Асоціації «Українські Фондові Торговці»;

 • членом Професійної Асоціації реєстраторів та депозитаріїв;

 • учасником ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»;

 • учасником Національного депозитарію України;

 • офіційним партнером депозитарію з питань дематеріалізації цінних паперів.


ВАТ КБ «Глобус» є користувачем системи надання інформації за угодами на міжбанківському кредитному ринку «КредІнфо», інформаційно-ділінгової система «UkrDealing», системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України. У листопаді 2010 року підписано контракт про надання послуг із компанією Рейтерз Істерн Юроп Лімітед.

З метою розширення спектру своїх послуг та створення максимально комфортних умов обслуговування клієнтів Банку, ВАТ КБ «Глобус» здійснює швидкі грошові перекази в міжнародних системах Western Union, MoneyGram, «Анелік», а з 2010 року - в міжнародній системі «Avers».

Зберігачем цінних паперів, котрим є ВАТ КБ «Глобус», активно залучає нових клієнтів завдяки забезпеченню умов для обслуговування угод з усіма видами цінних паперів та оперативності проведення операцій.

В 2010 р. ВАТ КБ «Глобус» став переможцем конкурсу по відбору зберігача для надання депозитарних послуг підприємствам комунальної власності м. Києва. За ренкінгом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв Зберігач цінних паперів ВАТ КБ «Глобус» у другому півріччі 2010 році стабільно входив до переліку найбільших зберігачів України.

Протягом 2010 року ВАТ КБ «Глобус» продовжував створювати регіональну мережу шляхом відкриття нових відділень у Києві, Запоріжжі, Ужгороді, Дніпропетровську, Кам`янець-Подільському та Одесі.

Основним напрямком розвитку роздрібного бізнесу та завоювання нових сегментів ринку стане випуск власних банківських платіжних карток, що дасть можливість надавати клієнтам принципово нову якість послуг. Станом на 01.01.2011р. Банк уклав ліцензійні договори на емісію та еквайринг платіжних карток системи «УкрКарт» та подав документи для вступу до міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide. Починаючи з червня 2011 р. Банк планує здійснювати емісію наступних власних платіжних карток:

• MasterCard Gold

• MasterCard Standard

• Cirrus/Maestro

Пріоритетами розвитку Банку є створення надійної репутації та забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів, розширення спектру банківських послуг, подальший розвиток мережі відділень Банку та зміцнення своїх ринкових позицій.

СТРАТЕГІЧНА МЕТА БАНКУ

Основною метою діяльності Банку, визначеною його Акціонерами, є одержання прибутку шляхом надання повного спектру внутрішніх та міжнародних банківських послуг, включаючи, без обмеження, банківські операції, які пов’язані із здійсненням комерційної, інвестиційної, депозитарної та будь-якої іншої діяльності, яка може бути дозволеною для банків згідно із чинним законодавством України.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ БАНКУ

Згідно зі Статутом ВАТ КБ «Глобус» є універсальним банком, який здійснює свою діяльність на території України у відповідності до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів національного банку України.

ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Протягом 2010 року Банк розвивав традиційні банківські продукти, а саме: кредитування юридичних осіб, торгівельні операції з іноземною валютою за операціями клієнтів, валютно-обмінні операціі, розрахунково-касове обслуговування юридичних та фізичних осіб, залучення депозитів юридичних та фізичних осіб, торгівля цінними паперами, казначейські операції, проводячи політику зменшення рівня ризиковості операцій.

З моменту видачі Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензій на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме дилерської, брокерської діяльності, а також андерайтингу, Банк став активним учасником ринку, який спiвпрацює з провiдними банкiвськими установами та професiйними учасниками фондового ринку. Банк здійснює торгівлю як корпоративними облігаціями, так і облігаціями внутрішньої державної позики, при цьому постійно потрапляє до рейтингів учасників Фондової біржі ПФТС, займаючи провідні місця. Також Банк активно розвиває напрямок депозитарних послуг зберігача цінних паперів. Особливо актуально це стало у зв’язку зі змінами у законодавстві стосовно дематеріалізації цінних паперів емітентів. Це дає змогу додатково залучати клієнтів на обслуговування до Банку.

РЕЗУЛЬТАТИ ВІД БАНКІВСЬКИХ ТА ІНШИХ ОПЕРАЦІЙ

За звітний період ВАТ КБ «Глобус» отримав чистий прибуток після оподаткування в сумі 7 939 тисяч гривень, що є на 21,29 відсотка або на 2 148 тис. грн. менше чистого прибутку, отриманого в 2009 році.

Значною мірою на фінансовий результат вплинув зріст доходів від здійснення операцій, а саме:

 • Процентних доходів, які у порівнянні з 2009 роком зменшились на 6,93%

 • Комісійних доходів, які у порівнянні з 2009 роком зменшились на 72,73%

Протягом 2010 року сформовано резервів під активні операції Банку в сумі 28 124 тисяч гривень.

В звітному періоді Банком отримано доходів в сумі 109 512 тисячі гривень, понесено витрат в сумі 101 573 тисяч гривень.

Найбільшу питому вагу в структурі доходів Банку мають процентні доходи – 82,27%, або 90 095 тисяч гривень з них:

 • процентні доходи за кредитами юридичних та фізичних осіб в сумі 70 543 тисяч гривень, що складає 78,30% процентних доходів Банку;

 • процентні доходи, отримані від розміщення коштів в інших банках - 6,40% або 5 767 тисяч гривень;

 • процентні доходи за операціями з борговими цінними паперами - 15,30% або 13 785 тисяч гривень.

Процентні витрати протягом 2010 року склали 51 361 тисяч гривень, або 50,56 % від загальних витрат та мали наступну структуру:

 • за коштами, що залучені від інших банків в сумі 17 942 тисяч гривень, що складає 34,93% процентних витрат Банку;

 • за строковими коштами юридичних та фізичних осіб - 33,82% або 17 369 тисяч гривень;

 • за залишками на поточних рахунках – 24,25 % або 12 456 тисяч гривень;

 • за борговими цінними паперами, що емітовані Банком - 7,0 % або 3 594 тисяч гривень.

Власний капітал зріс на 4,51 відсотків та склав 184 349 тис. грн. на кінець дня 31.12.2010 року значною мірою завдяки збільшенню прибутку звітного року.

Регулятивний капітал, розрахований за методикою Національного банку, збільшився протягом року на 0,27 відсотка, та становив 175 660 тис. грн.

ОПИС КОЖНОГО СЕГМЕНТА КОТНРАГЕНТІВ

Одним із основних приоритетів політики ВАТ КБ «Глобус» з початку діяльності було становлення клієнтської бази. Так, станом на 01.01.2011р. кількість контрагентів ВАТ КБ «Глобус» складала 1 164 та у порівнянні з попереднім роком збільшилась на 585 контрагента, майже у 2 рази.

База контрагентів Банку

Сегмент контрагента

Кількість контрагентів

2010 рік

2009 рік

Банки

163

143

Корпоративні клієнти

390

277

Фізичні особи

611

159

Всього контрагентів

1 164

579

Питома вага кожного сегмента контрагентів в структурі контрагентів Банку станом на кінець дня 31.12.2010 року наступна:

 • банки - 14,0%;

 • корпоративні клієнти - 33,5%;

 • фізичні особи – 52,5%.

Керівництво Банку спрямовує зусилля на диверсифікацію ресурсної бази з метою зменшення ризиків погіршення ліквідності та платоспроможності Банку внаслідок можливих різких коливань залишків на рахунках клієнтів.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Банк здійснює свою діяльність у середовищі контролю та управління ризиками.

Це середовище складається з певних органів управління ризиками та контролю, та внутрішньої нормативної бази щодо управління ризиками, а саме: Спостережної Ради Банку, Правління, які контролюють певні ризики, положень та політик Банку.

Повноваження та задачі Спостережної Ради та Правління Банку стосовно політики управління ризиками обумовлені положеннями про ці органи управління.

Спостережна Рада Банку визначає загальну концепцію управління ризиками в Банку, загальну економічну стратегію, принципи кредитної політики.

Політики, положення, методики та інші внутрішньобанківські нормативні документи, які визначають основні аспекти управління ризиками в Банку затверджуються Правлінням Банку. Правління Банку, якщо це сприятиме збереженню капіталу Банку, може застосовувати більш жорсткі граничні значення ризиків, ніж передбачені цими положенням, застосовувати додаткові контрольні процедури, показники та обмеження.

З метою розуміння наслідків приймаємих рішень, всі ризики підлягають оцінці. Оцінка ризику полягає в визначенні ймовірності реалізації ризику та можливого обсягу втрат від ризику.    Оцінка певного ризику може проводитись шляхом розрахунку, експертним або іншим методом. Конкретний спосіб оцінки для кожного ризику встановлюється відповідними внутрішньо-банківськими нормативними документами. При цьому перевага надається кількісним методам оцінки, які забезпечують більшу об’єктивність оцінки ризиків та порівнянність результатів цієї оцінки. Основними методами оцінки ризиків, які притаманні всім видам ризиків є наступні методи:

- встановлення лімітів та нормативів на проведення різних видів банківських операцій;

- адекватна оцінка активів та зобов’язань;

- встановлення та дотримання процентної маржі, достатньої для підтримання затвердженого рівня прибутковості банківских операцій;

- оцінка фінансового стану позичальника відповідно до затвердженої методики; оцінкакредитоспроможності потенційного позичальника на стадії первинного розгляду документів, лімітування граничної суми кредитів, які можуть бути надані одному позичальнику, моніторінгом ризиків, диверсифікацією вкладень за строками, отраслями економіки, сумами, залученням відповідного забезпечення, формуванням страхових резервів.

- оцінка затавного майна відповідно до затвердженої методики та інші.

Функції встановлення та контролю за дотриманням лімітів щодо окремих операцій, а саме : встановлення внутрішніх лімітів балансової та позабалансової відкритої валютної позиції в розрізі валют; управління ризиком зміни відсоткових ставок - визначення допустимого розходження між активами та пасивами, що чутливі до зміни відсоткових ставок (GAP-розриви), управління інвестиційною діяльністю та ризиком зміни вартості цінних паперів- визначення обсягу інвестиційного портфелю (встановлення лімітів інвестування), позиціювання акцій і інших цінних паперів, визначення лімітів в розрізі видів цінних паперів і портфелів (VAR- ліміти, номінальніліміти) покладено на Комітет з питань управління активами і пасивами; щомісячне встановлення лімітів овердрафтів клієнтам, сумарна заборгованість кожного з яких по отриманих кредитах, з урахуванням рішення, що приймається, не перевищує встановлений йому ліміт повноважень, затвердження переліку клієнтів, що об’єднується у групи, для цілей встановлення лімітів при наданні кредитів; встановлення лімітів повноважень кредитних підрозділів покладено на Кредитний комітет; аналіз тарифного ризику і розробка заходів щодо його мінімізації покладено на Тарифний комітет Банку.

Безпосередній контроль ризиків є багаторівневим та здійснюється прцівниками Казначейства, Кредитного управління, управління аналізу, планування та звітності.

Протягом звітного року Банк дотримувався принципу пріорітету консерватизму (мінімальної ризиковості) над прибутковістю.

Негативний вплив ризику відсоткової ставки на надходження та капітал є незначним та обмежується встановленням плаваючих ставок за процентними активами та зобов’язаннями. Вартість процентних активів та зобов’язань в іноземній валюті в основній масі прив’язана до ставки LIBOR.

Валютний ризик є незначним та мінімізований збалансованістю залучених та розміщених коштів за видами валют з дотриманням нормативів відкритої валютної позиції.

Банк приділяє значну увагу дотриманню нормативних вимог з питань протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму.

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ

За 2010 рік обсяг регулятивного капіталу Банку збільшився на 474 тис. грн. і склав 175 660 тис. грн. Станом на 31.12.2010р. значення коефіціентів, встановлених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001р. № 368 зі змінами, становило:

 • Норматив адекватності регулятивного капіталу при нормативному значенні показника не менше 10% - 23,00%;

 • Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів при нормативному значенні показника не менше 9% - 14,92%

Таким чином, капітал ВАТ КБ «Глобус» у достатній мірі гарантує виконання Банком зобов’язань перед його кредиторами та вкладниками.

Протягом року існуючий обсяг капіталу дозволяв банку виконувати всі нормативи вимоги НБУ щодо ризиків і достатності капіталу.

ПРИПИНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Протягом 2010 року у відношенні до ВАТ КБ «Глобус» не застосовувалися будь-які обмеження щодо володіння активами та здійснення банківських операцій, і не відбувалося припинення окремих їх видів.

Протягом звітного періоду злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення Банку не відбувалось.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Загальна організаційна структура ВАТ КБ «Глобус» (надалі - Структура), розроблена на підставі чинного законодавства України, Статуту ВАТ КБ «Глобус» та складається із органів управління Банку, органів контролю Банку, виконавчих органів та структурних підрозділів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Комерційний Банк «Глобус» (1)

  Документ
  Відкрите акціонерне товариство «Комерційний Банк «Глобус» (надалі – Банк) створений 22 січня 2007 року на підставі рішення установчих зборів засновників від 07.
 2. Комерційний Банк «Глобус» (2)

  Документ
  Відкрите акціонерне товариство «Комерційний Банк «Глобус» (надалі – Банк) створений 22 січня 2007 року на підставі рішення Зборів Засновників. Засновником Банку є товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ».
 3. Аудиторський звіт

  Документ
  Згідно з договором від 19 серпня 2008 року № 421-03/08 фахівцями Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Об’єднана аудиторська група» проведено перевірку річної фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства
 4. Загальна інформація про діяльність банку (6)

  Документ
  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», яке, відповідно до п.1.3. Статуту є правонаступником прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Комерційний Банк «Глобус» (надалі – Банк), створене 22 січня 2007
 5. Річний звіт 2011р. Ат «банк «таврика»

  Документ
  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК “ТАВРИКА” на підставі Банківської ліцензії виданої Національним банком України №167 від 19.10.2011р. надає наступні банківські послуги:

Другие похожие документы..