Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
способен находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их рез...полностью>>
'Урок'
Обучающие: научить составлению плана сочинения, подбору материала, конструированию предложений описательного характера, обогатить язык учащихся лексич...полностью>>
'Документ'
Про створення відділу економіки та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців апарату Виконавчого комітету Вознесенської міськ...полностью>>
'Программа'
Программа магистерской подготовки «Налоговое планирование, учет и контроль в корпорациях» имеет целью подготовку высококвалифицированных специалистов...полностью>>

Програма підсумкової науково-практичної конференції

Главная > Регламент
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРОГРАМА

підсумкової

науково-практичної конференції

за міжнародною участю

СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ:

ФОРМУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

31 жовтня 2008 року

Одеса – 2008

Підсумкова науково-практична конференція за міжнародною участю

Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації

31 жовтня 2008 року

м. Одеса, вул. Генуезька, 22

Регламент конференції:

9.30 – 10.00 – реєстрація учасників конференції

10.00 – 12.30 – пленарне засідання

13.00 – 14.00 – перерва

14.00 – 16.00 – робота секцій та круглих столів

16.00 –16.30 – підведення підсумків в секціях та круглих столах

Виступи на пленарному засіданні – до 10 хвилин

Виступи на секційному засіданні – до 7 хвилин

Виступи на круглому столі – до7 хвилин

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, польська, французька.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

( ауд. 315)

Відкриття конференції, вступне слово:

Іжа Микола Михайлович – директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Привітання учасників конференції:

 • від керівництва НАДУ при Президентові України

 • Белюк Сергій Олександрович - заступник голови Одеської облдержадміністрації

 • Долженков Олег Олександрович начальник управління міжнародних відносин, європейської інтеграції і зв'язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради

Виступи:

Державна служба України: стан та результати адаптації до стандартів Європейського Союзу

Тертишна Олена Анатоліївна – заступник начальника Головного управління державної служби України

Регіональна політика на сучасному етапі державотворення: проблеми, ризики та перспективи впровадження

Гриневецький Сергій Рафаїлович – народний депутат України

Професіоналізація державної служби України: кадрова ротація на регіональному рівні

Серьогін Сергій Михайлович – директор ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Міжрегіональне і транскордонне співробітництво в умовах Європейської інтеграції

Гуннар Праузе – віце-ректор університету технологій підприємництва та дизайну м. Вісмар.

Про можливі шляхи формування та розвитку демократичного врядування в Україні

Мартиненко Василь Миколайович – завідувач кафедри державної кадрової політики ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Підготовка нової генерації кадрів в системі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у Вінницькій області

Пашиніна Тетяна Семенівна – директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області

Органи державного управління в системі планування економічної діяльності

Марущак Володимир Петрович – завідувач кафедри прав і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Нейролінгвістичні технології формування громадянського суспільства

Броникова Світлана Анатоліївна – докторант кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Вхід у Подлазіє як приклад проекту Е-управління в Регіоні Подлазіє

Піотр Бялас – магістр державного управління, молодший викладач, дослідник кафедри теорії держави та наук державного управління Коледжу державного управління ім. Станіслава Сташика (WSAP) м. Бялісток (Польща)

Безперервне навчання працівників органів публічної влади: реальність та перспективи розвитку

Давтян Степан Гургенович – заступник директора-начальник ЦПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Шляхи інтегрування наукового потенціалу регіонів Півдня України до проблемного поля діяльності органів публічної влади

Білорусов Сергій Георгійович – директор Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Секція № 1

(ауд. № 212 )

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Співголови:

Іжа М.М. – директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Пахомова Т.І. – завідуюча кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Балабаєва З.В. – професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Секретар:

Колісніченко Н.М. – докторант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Професіоналізація державної служби: результати експертно-аналітичного дослідження

Іжа М.М. директор ОРІДУНАДУ при Президентові України

Професіоналізація державної служби України: кадрова ротація на регіональному рівні

Серьогін С.М.директор ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Антонова О.В. – доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Стратегія формування професійного проекту соціально-професійної групи державних службовців

Липовська Н.А. завідуюча кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби

Професіоналізація державної служби в контексті її реформування

Колісніченко Н.М. доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Професійна підготовка як елемент механізму попередження конфлікту інтересів у державних службовців

Свірін М.Г. професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Нейролінгвістичне програмування в системі професійного навчання державних службовців

Ковалевська Т.Ю. – професор Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова

Професіоналізація державної служби: досвід Великобританії

Лазор О.Я. – завідувач кафедри управління персоналом та державної служби ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

Лазор О.Д. – професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

Проблеми удосконалення професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування

Рудіков А.В. завідуючий сектором південних регіонів управління регіональної політики Секретаріату Кабінету міністрів України

Безперервне навчання працівників органів публічної влади: реальність та перспективи

Давтян С.Г.заступник директора начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Принципи професіоналізації державних службовців в аспекті кадрової політики України

Варакіна Н.О.аспірант ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Впровадження нових методів навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Дімова О.В. аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Адміністративна спроможність служби в органах місцевого самоврядування за концепцією випереджаючого розвитку самоврядування

Краснопьорова С.В. докторант НАДУ при Президентові України

Розвиток професіоналізму студентів економічних ВНЗ у сфері військово-економічної логістики

Воловник В.Є. доцент кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Маслій О.М. – заступник декана факультету Військового інституту Одеського національного політехнічного університету

Мовна особистість державного службовця: специфіка дискурсивних засобів

Плотницька І.М. – професор кафедри української та іноземних мов НАДУ при Президентові України

Левченко О.П. - професор кафедри української та іноземних мов НАДУ при Президентові України

Теоретико-системний аналіз професіоналізації державної служби

Діуліна В.В. доцент ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Удосконалення нормативно-правових засад державної служби та місцевого самоврядування на основі принципів європейського адміністративного простору

Білорусов С.Г. директор Херсонського обласного ЦППКК

Ємельянова О.М. – головний спеціаліст відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Особливості професіоналізації управлінських кадрів державної служби

Сокуренко М.В. аспірант ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Психологічні аспекти прийняття управлінського рішення державним службовцем

Ієвлєв О.М. доцент кафедри психології, педагогіки і права національного університету «Львівська політехніка»

Управлінські кадри сільських територій України у контексті діяльності губернських та повітових земських установ

Павлов О.І. доцент кафедри філософських та соціально-політичних ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Корпоративна культура державних службовців – дієвий інструмент для побудови ефективного державного апарату

Поліщук Н.С. аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Публічні службовці: деякі аспекти аналізу професійної діяльності

Шаргородська Н.Л. – консультант відділу контролю Одеської обласної ради

Шляхи підвищення професійної підготовки викладача

Воронов О.І. головний спеціаліст навчально-методичного відділу ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Професіоналізація державної служби як процес розвитку професіоналізму державних службовців

Кікіньова К.О. здобувач ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Норми службової етики у структурах державної влади США

Шамраєва В.М. – доцент кафедри європейської та євроатлантичної інтеграції та національної безпеки ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Методичне забезпечення навчального процесу в системі професійної підготовки державних службовців: ідентифікація проблем

Хожило І.І. доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Формування позитивного іміджу органів влади крізь призму дотримання принципу моральної відповідальності

Лола В.В. доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Зміст поняття «престиж державної служби»

Курасова Є.Є. начальник сектору контролю та аналізу відділу митних платежів Дніпропетровської митниці

Фрагмент професійної концептосистеми державних службовців

Недашківська Т.Є. докторант кафедри інформаційної політики НАДУ при Президентові України

Особливості кадрової політики в органах місцевого самоврядування

Сергєєва Л.М. доцент кафедри державної кадрової політики ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Підготовка професійних кадрів для державної служби України

Рашитова Н.К. доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Роль кадрових служб органів державної влади в модернізації кадрового потенціалу державної служби

Мельник І.М. здобувач НАДУ при Президентові України

Документаційне забезпечення управління як складова формування професійної компетенції фахівців-митників

Шапошник С.П. старший викладач Академії митної служби України

Громадськість у процесах оцінювання керівних кадрів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Медвідь Н.П. аспірант кафедри психології, педагогіки і права національного університету «Львівська політехніка»

Застосування інтегрованого підходу до вивчення інституту публічної служби в Україні

Петренко О.С. старший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Кадрова політика як складова професіоналізації державної служби

Привалова Н.В. начальник навчально-організаційного відділу Центру підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Поняття та компоненти адміністративної діяльності у державному управлінні

Кирій С.Л. аспірант кафедри державної політики ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Основні підходи до дослідження адміністративного капіталу

Серняк О.В. аспірант ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

Діагностика організаційної культури в органах місцевого самоврядування: досвід конкретного дослідження

Сергієнко Е.О. аспірант ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Окремі аспекти управління кар’єрою державних службовців

Олешко А.М. аспірант ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Сучасні вимоги до діяльності кадрових служб органів місцевого самоврядування

Мустафаєва У.С. аспірант НАДУ при Президентові України

Аналіз діяльності інституту державної служби європейських країн (етичний аспект)

Штирьов О.М. аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

До питання підготовки еліти, здатної до професійної діяльності на державній службі

Корчагіна Л. М. аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Актуальні питання професійної компетентності державних службовців

Салова Т.Б. аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Основа якісного функціонування державної служби України – професіоналізм державних службовців

Богачук І.О. аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Плинність кадрів в органах державної влади

Чорнобиль І.Є. аспірант ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

Професіоналізація державної податкової служби в Україні

Бачинська І.С. аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Особливості забезпечення професіоналізації державної служби

Гайдученко С.О. аспірант ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Професіоналізація державної служби як запорука відтворення гуманітарного капіталу: регіональний аспект

Кармелюк І.М. здобувач НАДУ при Президентові України

Інформаційно-аналітичне забезпечення як фактор підвищення ефективності кадрового менеджменту

Дейнега Х.М. аспірант НАДУ при Президентові України

Щодо формування кадрового резерву на керівні посади на державній службі

Марценюк О.О. аспірант ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Актуальні проблеми розвитку служби в органах місцевого самоврядування в умовах становлення демократичного самоврядування

Кучерявий Ю.О. аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Шляхи удосконалення державної політики в сфері підготовки професійних управлінських кадрів: регіональний аспект

Богданова Н.О. аспірант Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили

Стандарт ISO 9001:2001 як основа діяльності державних службовців

Сагайдак М.В. аспірант НАДУ при Президентові України

Політична освіта як запорука ефективного демократичного врядування

Белей І.М. аспірант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

Удосконалення системи оплати праці державних службовців в Україні

Щегорцова В.М. аспірант ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

Реінжирінг процесів як складова інноваційного розвитку системи державної служби

Купа Ю.В. здобувач ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Щодо етичної складової мислення державних службовців в період інноваційного розвитку держави

Богданов С.Г. здобувач ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Підвищення професіоналізму державних службовців в контексті впровадження системи управління якістю

Чижова С.М. аспірант ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Удосконалення процесу підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як основа формування та розвитку їх професійної компетентності

Кушнірова Г.П. аспірант НАДУ при Президентові України

Управління якістю підготовки державних службовців як основа професіоналізації кадрів

Коржевська Г.М. аспірант НАДУ при Президентові України

Впровадження сертифікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з інформаційних технологій в національній системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

Гладкоскок Н.П. - слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Мотивація як чинник формування кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування

Ковальова О.І. слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Сучасні підходи до визначення професійних якостей державних службовців

Дудко С.І. слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Управління часом керівника

Вартова Ю.В. слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Компетенція державних органів та посадових осіб як правова категорія і чинник демократизації регіонального управління

Дивущак О.О. слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Управління якістю підготовки державних службовців як основа професіоналізації кадрів

Коржевська Г.М. аспірант НАДУ при Президентові України

Стратегія управління людськими ресурсами в системі публічного управління на регіональному рівні

Петренко О.В. - слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Головко Р.П. слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові УкраїниСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю

  Регламент
  Буркінський Борис Володимирович - директор Одеського інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України, академік НАН України, д.е.
 2. Програма підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів інституту

  Регламент
  Відкриває конференцію начальник навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби, кандидат педагогічних наук Примак Валерій Петрович.
 3. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 4. Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації / Матеріали IV науково-практичної конференції 30 квітня 2010 р

  Документ
  Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації / Матеріали IV науково-практичної конференції 30 квітня 2010 р.
 5. Лізаційних процесів у світовій економіці матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2010 р м. Ужгород Ужгород, УжНУ, 2010

  Документ
  глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст]: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород,  26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет; відповід.

Другие похожие документы..