Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
З метою реалізації Програми Президента України В.Ф. Януковича “Україна для людей”, Державної програми економічного і соціального розвитку України на ...полностью>>
'Документ'
В Венгрии 98% всех населенных пунктов, в которых проживает 94-95% населения, пользуются услугами коммунального водоснабжения. Менее 50% имеют системы...полностью>>
'Курсовая'
Анализ криминогенной обстановки в Российской Федерации отражает внутреннее неблагополучие нашего общества. Несмотря на то, что согласно статистически...полностью>>
'Сказка'
нет тебя прекрасней Владимир Кузьмин 5 минут Симона- Сказка моей жизни Королева красоты Звери Районы-кварталы Всё что тебя касается Машина времени Ма...полностью>>

Міністерство охорони здоров’я україни (15)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

__________07.04.2006_______

м. Київ

№ __206_____________

Про затвердження клінічних протоколів

На виконання пункту 22 розділу „Діагностика, лікування, догляд і підтримка людей, що живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом” Національної програми забезпечення профілактики Віл-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2004-2008 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 264 та з метою вдосконалення антиретровірусної терапії вагітних та роділь і лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛ-асоційованих захворювань у дітей

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Клінічні протоколи з антиретровірусної терапії вагітних та роділь та з лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛ-асоційованих захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей (далі – Протоколи, додаються)

2. Міністру охорони здоров‘я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров‘я Дніпропетровської, Львівської та Черкаської, управління охорони здоров‘я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров‘я та курортів Вінницької та управлінь охорони здоров‘я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров‘я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації та управління охорони здоров‘я Севастопольської міської державної адміністрації:

2.1. Забезпечити впровадження Протоколів в діяльність закладів охорони здоров‘я, які надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

2.2. Організувати здійснення контролю надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД у відповідності до Протоколів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров‘я України Івасюка В.П.

В.Л. Весельський

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ

з лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛ- асоційованих захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей.

.

ТЕРМІНОЛОГІЯ

АРВТ

Антиретровірусна терапія

ААРТ

Високоактивна антиретровірусна терапія

ВГВ

Вірусний гепатит В

ВГС

Вірусний гепатит С

ВІЛ

Вірус імунодефіциту людини

ВЧТ

Внутрішньо черепний тиск

ДНК

Дезоксірибонуклеінова кислота

ІЕ

Інфекційний ендокардит

ІФА

Імуноферментний аналіз

КСБ

Кислотостійкі бактерії

КТ

Комп’ютерна томографія

ЛТБІ

Латентна туберкульозна інфекція

MAC

Mycobacterium avium комплекс

МБТ

Мікобактерія туберкульозу

МРТ

Магніторезонансна томографія

ПЛР

Полімеразно – ланцюгова реакція

РНК

Рибонуклеінова кислота

СМР

Спино-мозкова рідина

ТВ

Туберкульоз

ТМП/СК

Триметоприм/сульфаметоксазол

УЗД

Ультразвукове дослідження

ШКТ

Шлунково-кишковий тракт

ЦНС

Центральна нервова система

ІФА

Імуноферментний аналіз

AUC

Площа під кривою концентрації препарату

CMV

Сytomegalovirus (цитомегаловірус)

G - CSF

Колонії стимулюючий фактор гранулоцитів

GМ-CSF

Колонії стимулюючий фактор гранулоцитів і макрофагів

HSV

Herpes simplex virus(вірус простого герпесу)

Нв

Гемоглобін

HIВ

Haemophilus influenzae тип B

MSSA

Метіцилін сенситивний стафілокок

MSRA

Метіцилін резистентний стафілокок

Діагностика ВІЛ-інфекції у дітей.

Діагноз ВІЛ-інфекції встановлюється на підставі клінічних ознак хвороби, діагностичних лабораторних тестів та епіданамнезу. Основні прояви ВІЛ-інфекції викладені, в залежності від їх важкості, в клінічних класифікаціях ВІЛ-інфекції у дітей (дивись наступний розділ). Лабораторна діагностика здійснюється шляхом виявлення антитіл до вірусу, вірусних антигенів, РНК або ДНК ВІЛ, виділення вірусу на культурі клітин.

Існує 2 типи ВІЛ: ВІЛ-1 і ВІЛ-2. Згідно з прийнятою у 1999 році номенклатурою ВІЛ-1, яка заснована на філогенетичному аналізі геномів, виділяють 3 незалежні групи вірусів: група М - “main”, група О - “outlier” і група N - “non-M, non-O” ( мал. 1). Група М включає більшість розповсюджених в усьому світі ізолятів ВІЛ-1, які визначають пандемію інфекції. Цю групу вірусів підрозділяють на 9 субтипів (A, B, C, D, F, G, H, J і K). В групі О, за даними філогенетичного аналізу, було виділено 5 окремих підгруп: І, ІІ, ІІІ, ІV, V. В групі N ВІЛ-1 окремі субтипи до цього часу не визначені. Найбільш висока поширеність інфікування вірусами груп O і N зареєстрована в країнах Африки, зокрема, в Камеруні.

Филогенетичний зв’язок субтипів ВІЛ-1.

Малюнок 1

Крім “чистих” субтипів в межах групи М ВІЛ-1 виділяють “циркулюючи рекомбінантні форми”, які мають мозаїчну структуру геному.

Поширенність субтипів ВІЛ-1 групи М:

 • А : західна і східна Африка, центральна Азія, Східна Європа

 • В : північна Америка, Європа, східна Азія, Латинська Америка

 • С : південна Африка, Азія, Ефіопія

 • D : східна Африка

 • Е : південно-східна Азія.

В Україні, в основному, зустрічається субтип А, в окремих регіонах - субтип В.

Серологічні методи діагностики ВІЛ-інфекції.

Імуноферментний аналіз ( рутинний серологічний тест).

Метод дозволяє визначити антитіла до ВІЛ в сироватці або плазмі крові.

Чутливість: 99.7% (MMWR 1990;38:380) при визначенні антитіл до ВІЛ 1/2.

Специфічність: більше 99.9% (N Engl J Med 1988;319:961) при визначенні антитіл до ВІЛ 1/2.

Сфера застосування:

 • скринінгові дослідження для діагностики ВІЛ-інфекції у дорослих та дітей старше 18 місяців.

Позитивний результат, отриманий при скринінгових дослідженнях, потребує підтвердження методом імуноблоту (Вестерн-блот). При визначенні антитіл до ВІЛ 1/2 методом ІФА можуть спостерігатись хибно-позитивні результати, що зумовлено наступними причинами:

 • автоімунні хвороби

 • сифіліс

 • злоякісні новоутворення системи крові

 • муковісцидоз

 • сказ

 • грип

 • хронічні хвороби печінки

 • ниркова недостатність

 • стан після імунізації гепатиту В

 • вагітність або деякі інші фізіологічні стани (ArIM160:2386,2000).

Хибно-негативні результати ІФА, які також можуть мати місце, пов’язані з:

 • відсутністю антитіл в сироватці в період «серологічного вікна» (JAMA 284:210,2000)

 • вродженою агамаглобулінемією

 • розвитком гіпогамаглобулінемії в пізній стадії хвороби (Nature Med 4:1032,1998).

Метод імунного блоту (Вестерн-блот).

Дозволяє визначити в сироватці (плазмі) крові антитіла до наступних білків ВІЛ 1: глікопротеінів вірусної оболонки (гену env)- gp41, gp120, gp160, серцевини вірусу (гену gag) - р17, р24, р55 і ферментів вірусу (гену pol) - р31, р51, р66. У випадках ВІЛ 2 визначаються антитіла до білків гену env – gp140, gp105, gp36; гену gag – р16, р25, р56; гену pol – р68.

Позитивні результати ІФА завжди потребують підтвердження методом імуноблоту, оскільки при ІФА дослідженнях, як зазначалось вище, існує ймовірність хибних результатів.

Результати вестерн-блоту, у відповідності до рекомендацій ВООЗ, оцінюються наступним чином:

 • негативний – антитіла не визначаються

 • позитивний – в сироватці знаходяться антитіла до двох білків гену env в поєднанні з іншими білками (генів gag і pol) або без них

 • сумнівний або невизначений – в сироватці знаходяться антитіла тільки до одного білку гену env в поєднанні з іншими білками.

Сфера застосування методу: підтвердження позитивних результатів ІФА, визначення істинної позитивності у випадках хибно-позитивних результатів ІФА. Сумнівні результати імуноблоту потребують повторного дослідження сироваток з використанням наборів для тестування іншої серії або виробника.

Слід пам’ятати, що антитіла до ВІЛ визначаються як у хворих, так і в здорових дітей до 18 місяців. Позитивні серологічні тести у дітей до 18 місяців не підтверджують наявність ВІЛ-інфекції, оскільки всі діти, які народжені ВІЛ- інфікованими жінками, мають в крові материнські антитіла до ВІЛ класу Ig G. Починаючи з 30-32 тижня гестації анти-ВІЛ Ig G, проходять через плаценту та циркулюють в крові дитини протягом перших 1.5 років життя. Діти раннього віку здатні синтезувати власні імуноглобуліни класу М та А. Трансплацентарні антитіла, представлені імуноглобулінами класу G, виконують дуже важливі функції в організмі дитині, захищаючи її від інфекцій. Діти раннього віку не хворіють на вітряну віспу, червінку або кір, якщо відповідні інфекції перенесла їх матір. У випадках ВІЛ інфекції, антитіла до вірусу не мають захисного ефекту. Всі діти раннього віку, народжені ВІЛ інфікованими жінками, будуть мати позитивні результати при обстежені їх зразків крові методом ІФА та імуноблотом (вестерн Блот), в той час, як дійсно інфікованими буде лише 15-30% дітей, а за умови профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини – менше 10% (в залежності від режиму профілактики). У віці 3-6 місяців в дитини починається продукція власних імуноглобулінів класу G, формується індивідуальний гуморальний імунітет, в тому числі, після перенесених інфекцій та проведених профілактичних щеплень.

Материнські антитіла до ВІЛ поступово руйнуються та зникають. Цей процес називається елімінацією і залежить від індивідуальних особливостей організму.

Строки елімінації материнських антитіл з крові дитини надано в таблиці 1.

Елімінація материнських антитіл.

Таблиця1

Вік дитини

Відносна кількість дітей з перінатальним контактом по ВІЛ інфекції, які не мають материнських антитіл.

9 місяців

40%

12 місяців

93%

18 місяців

100%

Зустрічаються поодинокі випадки затримки стандартних темпів елімінації материнських антитіл до 2-х - 2.5 років.

Визначення р24-антигену.

Високо специфічний метод. Визначення р24-антигену в сироватці крові означає присутність ВІЛ в організмі. В початковий період хвороби та в стадії СНІДу р24-антиген не пов’язаний з антитілами, тому виявляється в крові, як на ранніх стадіях, так і при прогресуванні ВІЛ-інфекції.

Особливість методу: низька чутливість у дітей раннього віку, особливо новонароджених.

Знаходження р24-антигену при народжені вказує на ризик розвитку раннього СНІДу.

Молекулярно- генетичні та вірусологічні методи дослідження.

ПЛР ДНК ВІЛ – найбільш чутливий, якісний метод визначення генетичного матеріалу вірусу в клітинах крові.

Чутливість методу:

 • 29-46% - в перші 48 годин після народження;

 • 93% - на другому тижні життя;

 • 96-98% - в 28-30 днів;

 • 99-100% - в 3-5 місяців.

Особливості застосування методу ПЛР ДНК ВІЛ та інтерпретація результатів:

 • пуповина кров не використовується для визначення ВІЛ статусу дитини!

 • позитивний результат ПЛР ДНК ВІЛ при народжені вказує на антенатальне інфікування дитини

 • якщо дитина інфікована підчас пологів, результат ПЛР ДНК ВІЛ стає позитивним після 2-3 тижнів життя

 • чутливість методу зростає з віком дитини і стає максимальною в 3-5 місяців

 • застосування антиретровірусних препаратів і схем ВААРТ у жінок з метою профілактики вертикальної передачі ВІЛ - не стримує позитивність тесту і не впливає на його чутливість в дитини

 • застосування антиретровірусних препаратів в дитини з метою профілактики вертикальної передачі ВІЛ не стримує позитивність тесту і не впливає на його чутливість

 • чутливість ПЛР ДНК тесту залежить від субтипу вірусу, тому в Україні використовуються адаптовані до превалентного субтипу (субтипів) тест системи

 • найбільш доцільно перше дослідження проводити у віці 1-2, друге в 3-5 місяців

Враховуючи значення преданалітичного етапу дослідження, як важливої складової отримання якісних результатів, важливо дотримуватись порядку забору крові для постановки тесту ПЛР ДНК ВІЛ. Для дослідження використовується венозна кров дитини. Кров забирається стерильним способом в спеціальні пробірки (вакутайнери, моновети, т.щ.), після чого обережно розмішується шляхом перевертання пробірки до 8 - 10 разів. В якості антикоагулянту використовується речовина – К3-ЕДТА. Зберігання та транспортування зразків крові проводиться при температурі 2 – 8 градусів С протягом часу - не більше 48 годин. Для попередження гемолізу слід уникати контакту замороженого хладоагенту з пробірками. Важливо знати, що гепарин пригнічує ПЛР, тому не використовується в якості антикоагулянту при заборі, зберіганні та транспортуванні зразків крові. Транспортування зразків крові в лабораторію проводиться в контейнерах.

ПЛР РНК ВІЛ – якісний метод визначення РНК ВІЛ в крові.

Особливості тесту:

 • чутливість подібна до методу ПЛР ДНК;

 • порівняльний аналіз ефективності методів ПЛР ДНК і ПЛР РНК показав більшу чутливість ПЛР ДНК, особливо у випадках вірусного навантаження менше ніж 10 000 копій/ мл;

На відміну від якісної ПЛР РНК ВІЛ, кількісний метод (визначення вірусного навантаження) для діагностики ВІЛ-інфекції використовувати не доцільно, враховуючи високу вартість дослідження. Визначення вірусного навантаження є необхідним для уточнення активності інфекційного процесу, темпів його розвитку, дозволяє спрогнозувати перебіг хвороби, обрати тактику ведення дитини, оцінити ефективність лікування.

Отримання культури ВІЛ.

Чутливість: висока, подібна до ПЛР ДНК тесту. Коштовний та технологічно складний метод, який потребує тривалого часу дослідження (в середньому 2-4 тижні). В новонароджених дітей частота хибно-негативних результатів сягає 50-70%.

Характеристика і значення стандартних методів діагностики ВІЛ інфекції у дітей (Афоніна Л.Ю., 2002)

Таблиця 2

Серологічні методи діагностики.

Методи визначення вірусу.

ІФА, імуноблот- діагностичні у дітей після 18 місяців

Визначають інфекційний статус дитини у віці 1-4 місяці

Відображають моніторинг материнських антитіл

Дозволяють своєчасно розпочати лікування ВІЛ-інфекції

Основні методи для зняття дитини з обліку після 18 місяців

Дозволяють проводити раціональну первинну профілактику пневмоцистної пневмонії у дітей

Розглянемо критерії діагнозу ВІЛ-інфекції у дітей в залежності від віку та результатів проведених обстежень.

Діагноз „ ВІЛ-інфікована дитина до 18 місяців „- встановлюється дітям за наявності наступних критеріїв:

 • вік – до 18 місяців +

 • в сироватці крові визначені антитіла до ВІЛ (методом ІФА та імуноблот) або відомо, що дитина, народжена ВІЛ-інфікованою жінкою +

 • дитина має два позитивних результати дослідження, які проведено одним з наступних методів:

 • ПЛР ДНК

 • отримання культури ВІЛ

 • визначення р24 антигену.

Діагноз „ ВІЛ-інфікована дитина старше 18 місяців„ - встановлюється дітям за наявності наступних критеріїв:

 • вік – 18 місяців і старше +

 • в сироватці крові визначені антитіла до ВІЛ (методом ІФА та імуноблот) +

 • відомо, що дитина, народжена ВІЛ-інфікованою жінкою або

встановлено, що дитина отримала кров (препарати крові) або

встановлено, що дитина отримала вірус іншим шляхом (в

т.ч. статевим).

Діагноз „Дитина з перінатальним контактом по ВІЛ (невизначений статус) - встановлюється дітям за наявності наступних критеріїв:

 • вік – до 18 місяців +

 • в сироватці крові визначені антитіла до ВІЛ (методом ІФА та імуноблот) або відомо, що дитина, народжена ВІЛ-інфікованою жінкою.

Шифр по МКБ – Z20.6. У відповідності до чинних в Україні можливостей, діагноз встановлюється тимчасово, лише дітям до 5-6 місяців, яким не проведено ПЛР ДНК діагностику.

Діагноз „Дитина з перінатальним контактом по ВІЛ - сероконверсія „ - встановлюється дітям за наявності наступних критеріїв:

 • вік – до 18 місяців +

 • відомо, що дитина, народжена ВІЛ-інфікованою жінкою +

 • в сироватці крові визначались антитіла до ВІЛ (методом ІФА та імуноблот), але у віці 9 -18 місяців отримано 2 негативні результати ІФА

 • відсутні інші лабораторні ознаки ВІЛ-інфекції

 • відсутні СНІД індикаторні захворювання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна міністерство охорони здоров’я україни державний вищий навчальний заклад

  Документ
  Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 02.06.1993 р. № 161, "Положення про організацію і проведення державних випускних іспитів з спеціальності 5.
 2. Міністерство охорони здоров'я україни (4)

  Документ
  Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій та впровадження їх у діяльність закладів охорони здоров’я потребує вдосконалення та посилення служби медичної статистики, яка відповідає за збір, обробку, аналіз та збереження статистичної інформації.
 3. Міністерство охорони здоров’я України (20)

  Документ
  Концепція реформування системи охорони здоров’я України та державної санітарно-епідеміологічної служби визначає, що провідним стратегічним завданням держави є постійна турбота про поліпшення здоров’я наших громадян.
 4. Міністерство охорони здоров'я україни (10)

  Документ
  Випуск 78 "Охорона здоров'я" Довідника кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП) працівників розроблено з урахуванням змін державних стандартів щодо класифікації професій та чинної номенклатури посад медичних працівників
 5. Міністерство охорони здоров’я україни (9)

  Документ
                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)                                                  
 6. Міністерство охорони здоров’я україни (14)

  Документ
  Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.

Другие похожие документы..