Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Электрическое поле однозначно определено, если для каждой точки пространства величина (модуль) и направление вектора . Это можно сделать, если в прос...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Настоящая программа составлена с учетом требований, предъявляемых к современному специалисту – выпускнику ВУЗа, опирается на классические и новейшие ...полностью>>
'Документ'
1. Цей Стандарт слід застосовувати в обліку інвестицій в асоційовані підприємства. Проте, він не застосовується до інвестицій в асоційовані підприємс...полностью>>
'Программа'
При подготовке к экзамену по разделу историографии следует особо обратить внимание на следующие требования. Необходимо знание основных достижений мир...полностью>>

Інформаційна картка

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів

(назва документа дозвільного характеру)

Головне управління агропромислового розвитку

Тернопільської обласної державної адміністрації

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Єдиний дозвільний офіс

Тернопільської міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

М. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка, 1

(ІІІ поверх)

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Щоденно з 800 до 17 15 ,

прийом СПД: з понеділка по четвер

з 900 до 1600,

обідня перерва: з 1300 до 1400

4.

Реквізити адміністартора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Адміністратори: (тел. 52-83-33)

Джердж Л.О.

Представники дозвільного органу:

Пилипів Г.С. (тел 25-04-34)

Коляса О.Т. (тел 52-10-13)

5

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

5.1.

Закони України (назва , частина, стаття)

Закон України від 24.06.2004 № 1870-IV«Молоко та молочні продукти» (ст.11,12)

5.2.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва , дата та номер, пункт)

_

5.3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)

Наказ Мінагрополітики та Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21.01.2005 № 23/17 «Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб’єктів господарювання»

Наказ Мінагрополітики, МОЗ України та Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21.01.2005 №24/28/18 «Про затвердження порядку ведення реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів»

5.4.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

_

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заяви (за формами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 №1176 та Наказу Мінагрополітики та Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21.01.2005 № 23/17).

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

З виробництва молочних продуктів:

3. Інформація про загальну кількість працюючих і їх кваліфікацію (завірена печаткою).

4. Інформація про виробничі потужності на основні види продукції та показники роботи за останній рік (в одиницях звітності) (завірена печаткою).

5. Інформація щодо сертифікації продукції, яка проводилась раніше (завірена печаткою).

6.Інформація про наявність зареєстрованої торгової марки (завірена печаткою).

7. Відомості про реалізацію продукції на експорт (завірені печаткою).

8. Інформація про наявність нормативних документів на продукцію, що виробляється, санітарних та ветеринарних правил, правил з охорони праці (завірена печаткою).

9. Інформація про:

-технологічну документацію, стан технологічного та допоміжного обладнання та його технічне обслуговування, метрологічне забезпечення виробництва (завірена печаткою);

- систему контролю за санітарно-гігієнічним, ветеринарно-санітарним, технічним станом виробництва і якістю сировини, матеріалів та готової продукції (завірена печаткою);

- результати перевірок (обстеження) за санітарно-гігієнічним, ветеринарно-санітарним та технічним станами виробництва, проведених органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції за останній рік (завірена печаткою);

- санітарно-технічний стан прилеглої території, виробничих приміщень; дотримання санітарно-епідемічного режиму (завірена печаткою).

10. Інформація про стан лабораторії ( або підрозділу) з контролю якості сировини і готової продукції (завірена печаткою).

11. Інформація про наявність рекламацій відносно якості продукції за останній рік(завірена печаткою).

12. Інформація про наявність дозволів (копії): органів санітарно-епідеміологічної служби; органів ветеринарної медицини;

13. Інша інформація, надана суб’єктом господарювання.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

-

У разі платності :

-

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

7.2.

Розмір плати

-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

90 днів

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства України.

2. Подання документів у неповному обсязі.

3. Недостовірність даних у заяві та документах, наданих до заяви на атестацію.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

5 років

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

-

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

-

У разі платності :

-

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

-

13.

Примітки

-Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформаційна картка про порядок надання послуги (1)

  Документ
  Довідки про склад зареєстрованих у житловому приміщенні та про розмір плати за житлово-комунальні послуги, які видаються організаціями, що надають послуги;
 2. Інформаційна картка про порядок надання послуги (2)

  Документ
  Чернівці, вул Червоноармійська, 17 Дійсна з 03.01. 008р. Шифр Назва послуги Номер послуги МП- 3 Щомісячна виплата дітям шкільного віку, батьки яких померли внаслідок Чорнобильської катастрофи 51 1.
 3. Інформаційна картка висновок щодо погодження

  Документ
  Порядок погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок”, затверджений Наказом Мінприроди України від 5.
 4. Інформаційна картка договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

  Документ
  Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України - учасника договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників
 5. Регламент (інформаційна картка) (1)

  Регламент
  2.Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами виданий на підставі рішення виконавчого органу влади погодженого з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури;

Другие похожие документы..