Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
V. Оцените по 10-балльной шкале (1 – низший, 10 – высший) следующие позиции, дав при необходимости в правой части некоторые комментарии к своим оценк...полностью>>
'Документ'
Вступать в наследство всегда нелегко. Ведь если вы наследник, значит, кто-то умер, как правило, близкий человек. Но есть еще один аспект - правовой. В...полностью>>
'Методические указания'
Ключевые слова: отраслевой руководящий документ, жидкое топливо, природный газ, правила учета топлива, контроль качества, нормы естественной убыли, ин...полностью>>
'Лекция'
Современная кредитно-финансовая система переживает серьезные изменения. Возникли новые формы элементов хозяйствования, произошло коренное изменение б...полностью>>

Проект україна дружківська міська рада рішення

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від ____­­_______ № ___

м. Дружківка

Про міський бюджет

на 2012 рік.

Відповідно до ст.77 Бюджетного Кодексу України, ст.26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", Проекту Закона України " Про Державний бюджет України на 2012 рік», розглянутого у першому читанні на засіданні Верховної ради України, міська рада

Вирішила:

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік в сумі 98 632 700 грн., в тому числі :

  • субвенція з бюджету Константинівського району у сумі 130 000 грн.

  • субвенція з державного бюджету на будівництво,реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 1 515 000 грн,

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 88 427 700 грн., спеціального фонду бюджету у сумі 10 205 000 грн., у тому числі бюджету розвитку 4 508 400 грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у сумі 98 632 700 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 88 427 700 грн. та видатки спеціального фонду бюджету 10 205 000 грн., з них бюджет розвитку 4 508 400 грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів.

3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету., напрямком якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) .

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету., джерелом покриття якого визначити, надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Установити розмір оборотної касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 40 000 грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік:

6.1 Кошти,що передаються з Олексієво – Дружківського селищного бюджету до бюджету міста.;

6.2. Кошти, що передаються з Райського селищного бюджету до бюджету міста;

6.3. Субвенція бюджету міста Краматорськ на медичне обслуговування населення м. Дружківка у сумі 200 000 грн.;

6.4. Субвенція обласному бюджету на оздоровлення дітей.

7. Установити, що перерахування коштів, що передаються до міського бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень селищних бюджетів згідно із додатком № 4 до цього рішення.

8. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

9. На виконання ст. 55 Бюджетного кодексу України затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- трансферти населенню;

- трансферти місцевим бюджетам.

10. Установити, що:

10.1. До доходів загального фонду міського бюджету зараховуються податки, збори та інші обов’язкові платежі, перелік яких затверджений Бюджетним кодексом України.

10.2. До доходів спеціального фонду (в тому числі бюджет розвитку) міського бюджету зараховуються податки і надходження, перелік яких затверджений п.2 ст.69, ст.. 71 Бюджетного кодексу України.

Доходи спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

10.3. Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії.

10.4. На виконання ст. 48 Бюджетного кодексу України розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України та у разі їх відповідності бюджетним паспортам.

10.5. На виконання ст. 51 Бюджетного кодексу України керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату ( грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати ( грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

10.6. Фінансування природоохоронних заходів з міського бюджету здійснюється в межах надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколищного природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, збору за впровадження торгівельної діяльності нафтапродуктами відповідно переліку витрат міського фонду охорони навколишнього середовища.

10.7. В розділі охорони навколишнього природного середовища в межах надходжень платежів екологічного збору відповідно Податкового кодексу України та збору за забруднення навколишнього природного середовища, сплаченого за ІV квартал 2010 року, зарахованого в місцеві бюджети згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

10.8. Фінансування за рахунок міського транспортного фонду, складаємого у межах надходжень податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та переліку витрат міського дорожнього фонду.

10.9. За рахунок територіального дорожнього фонду, сформованого за рахунок збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині торгівельної діяльності нафтопродуктами згідно Податкового кодексу України та податку з власників транспортних засобів інших самохідних машин та механізмів, сплаченого за ІV квартал 2010 року, відповідно Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів», за напрямами згідно статті 4 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України».

11.. Надати право міському виконавчому комітету за узгодженням з комісією з питань планування бюджету, фінансів і соціально - економічного розвитку міста в міжсесійний період приймати рішення

11.1.про перерозподіл асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів:

- за функціональною та економічною ознаками;

- збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджетів);

11.2.про облік у складі міського бюджету, а також визначенні порядку, напрямку подальшого використання коштів трансфертів з Державного та обласного бюджетів, виділених додатково місту на підставі законодавчих і нормативних актів.

12. Суми недоодержаних коштів, що передаються з бюджетів Райскої селищної ради та Олексіїво-Дружківської селищної ради, на відповідний рік шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються органами Державного казначейства на підставі платіжних доручень селищних рад за рахунок фактичних доходів загального фонду бюджетів селищних рад , не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

13. Головним розпорядникам коштів міського бюджету :

13.1. Забезпечити упорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, із приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій відповідно до бюджетних призначень, передбаченими на їх утримання у 2012 році;

13.2. На виконання ст. 51 Бюджетного кодексу України передбачити у кошторисах бюджетних установ у повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проводення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи простроченої заборгованості за зазначені послуги.

13.3. Установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених додатком № 3 даного рішення.

14. Установити, що з метою забезпечення стабільності фінансування видатків міського бюджету міський голова має право укладати договори з Головним управлінням Державного казначейства України в Донецькій області на одержання:

- позички на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням своєчасного фінансування захищених видатків загального фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;

- середньострокових позичок на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України на 2012 рік, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами;

15. Надати право начальнику міського фінансового управління (Трушина) у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розмішення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках для ефективного використання фінансових ресурсів, з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду.

16. Додаток № __________ до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Верещагіна Р.О., Григоренка В.Б., Леонова Д.М. та начальника міського фінансового управління Трушину І.В..

18. Контроль за виконанням діючого рішення покласти на постійні комісії міської ради по приналежності.

Міський голова В.С. ГнатенкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Проект україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення (4)

  Документ
  В м.Дружківка робота щодо захисту прав споживачів ведеться спеціалістом відділу економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконкому міської ради відповідно до пункту 3 статті 5 та статті 28 Закону України «Про захист
 2. Україна дружківська міська рада рішення (1)

  Документ
  Виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Дружківка, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 25.04.2007 року № 5\12-4, стало одним із найважливіших напрямків в роботі відділу з питань культури, сім’ї,
 3. Україна дружківська міська рада рішення (2)

  Документ
  На виконання Закону України «Про культуру», з метою забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, з метою розширення можливостей мешканців міста для відпочинку і змістовного дозвілля, керуючись ст.
 4. Проект україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення (1)

  Документ
  Заслухавши інформацію начальника Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради Гейченка В. О. про підсумки роботи щодо покращення фінансового стану підприємств комунальної власності,
 5. Проект україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення (2)

  Документ
  Розглянувши протокол позачергового засідання комісії з розгляду матеріалів для надання грошової допомоги від 15.03.2012, керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Другие похожие документы..