Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Вопросы содержания образования предметных модулей «Музыка», «ИЗО», «МХК», «Театр», «Танец». Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение ...полностью>>
'Реферат'
Ломоносов был человеком очень разносторонним, будучи физиком, химиком, он с ранних лет имел страсть к филологическим наукам и внес большой вклад в их...полностью>>
'Рабочая программа'
История социальной и политической мысли. Античные представления об обществе, власти, политике. Социально-политическая мысль восточной философии. Объе...полностью>>
'Методические указания'
Анализ финансовой отчетности: Программа, методические указания и задания контрольной и самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения сп...полностью>>

Наказом Держкомстату та Міністерства оборони України від 25. 12. 2009 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Типова форма П-2 

Затверджено
наказом Держкомстату та Міністерства оборони України від 25.12.2009 р. №495/656 

Найменування підприємства (установи, організації)

Код ЄДРПОУ

Дата заповнення

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний номер

Стать (чоловіча, жіноча)

Вид роботи (основна, за сумісництвом)


ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

місце для фотокартки

1. Прізвище

Ім’я

По батькові

2. Дата народження «

»

19

р.

3. Громадянство

4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища)

Назва освітнього закладу

Диплом (свідоцтво),
серія, номер

Рік закінчення

Спеціальність (професія) за дипломом (свідоцтвом)

Кваліфікація за дипломом (свідоцтвом)

Форма навчання
(денна, вечірня, заочна)

5. Післядипломна професійна підготовка: навчання в

аспірантурі

ад'юнктурі

докторантурі

(необхідне відмітити х

Назва освітнього, наукового закладу 

Диплом, номер, дата видачі 

Рік закінчення 

Науковий ступінь,
учене звання 

6. Останнє місце роботи

посада (професія)

7. Стаж роботи станом на «

»

20

р.

Загальний

днів

місяців

років,

що дає право на надбавку за вислугу років

днів

місяців

років.

8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів, за власним бажанням, за прогул та інші порушення,

невідповідність займаній посаді тощо) «

»

20

р.

9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид пенсійних виплат згідно з чинним законодавством)

10. Родинний стан

Ступінь родинного зв'язку (склад сім'ї)

П. І. Б.

Рік народження

11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, № будинку, квартири, номер контактного

телефону, поштовий індекс)

12. Місце проживання за державною реєстрацією

Паспорт: серія

, ким виданий

, дата видачі

II. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 

Група обліку

Придатність до військової служби

Категорія обліку

Назва райвійськкомату за місцем реєстрації

Склад

Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання

Військове звання

Військово-облікова спеціальність №

Перебування на спеціальному обліку

III. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ) 

Дата

Назва структурного підрозділу

Період навчання

Вид навчання

Форма навчання

Назва документа, що посвідчує професійну освіту, ким виданий

IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ 

Дата

Назва структурного підрозділу (код)

Професія, посада

Розряд (оклад)

Підстава,
наказ №

Підпис працівника

назва

код за КП*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держстандарту України від 26.12.2005 р. №375, з урахуванням позначки кваліфікаційного рівня (6 знаків, наприклад, код професії «муляр» - 7122.2). 

V. ВІДПУСТКИ 

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава,
наказ №

початку відпустки

закінчення відпустки

Додаткові відомості

Дата і причина звільнення (підстава)

Працівник кадрової служби

(посада) 

(підпис) 

(П. І. Б.) 

Підпис працівника 

«

»

20

р.

(дата) 


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Типова форма № п-2 (1)

  Документ
  8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній посаді тощо) " " 20__ р.
 2. Зміни, що увійшли до програми «Медичні кадри» (1)

  Документ
  Добавлено можливість шифрування архівних файлів створюваних при виконанні команд - «Резервування бази даних» та «Експорт інформації». За замовчуванням режим шифрування увімкнено.
 3. Зміни, що увійшли до програми «Медичні кадри» (2)

  Документ
  У довідник «Мінімальна заробітна плата» додано: розмір мінімальної заробітної плати, розмір окладу працівника 1 розряду, та розрахунок окладів тарифної сітки на 2012 рік;
 4. Затверджую міністр праці та соціальної політики України

  Документ
  Постійно діюча експозиція „Барвиста Україна” відбулась 18 серпня 2009 року, відповідні матеріали було підготовлено та надано для оновлення галузевих розділів (звіт від 15.
 5. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),

Другие похожие документы..