Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Інтеграційні процеси, що у другій половині ХХ століття поширились на всі континенти й охоплюють практично всі сфери суспільного життя, є, цілком очев...полностью>>
'Реферат'
В России много школ, и у каждой своё лицо. Одни находятся в больших и шумных городах, среди вечерних сияющих огней, другие – в сельской глубинке. Наш...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Курс “Психология лиц с умственной отсталостью” направлен на усвоение студентами, обучающимися по специальности «Специальная психология», общих законо...полностью>>
'Программа'
9. Микро упражнения, развивающие способность к рефлексивному осознанию собственных познавательных психических процессов и возможности произвольного у...полностью>>

Управління проектами (на базі вищої освіти)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Спеціальність 8.000003

"УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"

(на базі вищої освіти)

Одним з основних напрямків навчально-педагогічної діяльності інституту є підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” спеціальності 8.000003 “Управління проектами” на базі попередньої вищої освіти слухача (бакалавр, спеціаліст).

Управління проектами – це методологія організації, планування, координації трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів, що спрямована на ефективне досягнення цілей проекту і наперед визначених результатів зі складу та обсягів робіт, вартості, часу, якості шляхом застосування сучасних методів, техніки та технології управління.

Управління проектами – синтетична спеціальність, яка об'єднує як спеціальні, так і надпрофесійні знання, що отримують слухачі у результаті вивчення загальних закономірностей і особливостей реалізації проектів (будівельних, інноваційних, освітянських, екологічних, дослідницьких, соціальних, реорганізаційних, розвитку громад і регіонів тощо).

Методи управління проектами дозволяють фахівцю визначити:

 • цілі проекту та здійснити його обґрунтування;

 • провести експертизу проекту;

 • виявити структуру проекту;

 • визначити обсяги та обґрунтувати джерела фінансування;

 • сформувати персонал виконавців;

 • визначити терміни виконання проекту та розробити графіки

виконання робіт;

 • розрахувати необхідні ресурси;

 • розрахувати кошторис та бюджет проекту;

 • оцінити ризики;

 • забезпечити контроль виконання проекту тощо.

Під час навчання слухачі отримують грунтовну підготовку у галузях економіки і підприємництва, фінансів, інвестиційної діяльності, методології та засобів проектного менеджменту, експертизи проектів, та практики бізнес-планування, комп’ютерних технологій проектного менеджменту, професійно орієнтованої іноземної мови, соціології та права.

Робочий навчальний план охоплює нормативні та вибіркові дисципліни: формування та управління командою проекту, планування проектних дій та проектної діяльності, прийняття проектних рішень, виконання проектних дій, оцінювання та експертиза проектів, закупівлі та контракти в проектах, цивільна оборона, охорона праці, прикладна валеологія. Методологія, методи та засоби проектного менеджменту, функціональне моделювання бізнес-процесів та проектів, інформаційні технології проектного менеджменту, інвестиційні інструменти проектного менеджменту, маркетинг, методологія наукових досліджень та методика викладання у вищій школі, професійно орієнтована іноземна мова тощо.

Після завершення навчання випускники отримують диплом державного зразка, а також мають можливість пройти сертифікацію за програмою Міжнародної асоціації проектного менеджменту (Іntегnаtіоnаl Ргоjесt Маnagement АssociationIРМА). Система сертифікації професійних проектних менеджерів побудована на базі Міжнародного стандарту ІСВ Міжнародної асоціації управління проектами у рамках чотирьохрівневої системи ІРМА-4-L-С. Сертифікація проводиться міжнародними асесорами. Видані сертифікати реєструються у базі даних центрального офісу IРМА (Швейцарія, м. Цюріх). Особи, які успішно пройдуть сертифікаційне випробування, отримують сертифікат рівня В (сертифікований менеджер проектів), термін дії якого необмежений.

Випускники спеціальності “Управління проектами” можуть працювати керівниками проектів та програм, консультантами в галузі управління проектами, експертами – розробниками проектів різного рівня, начальниками відділів та провідними спеціалістами з комплексного розвитку регіону, керівниками усіх ланок організацій – потенційних замовників та ініціаторів реалізації проектів, спеціалістами науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів, у державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування, викладачами у вищих навчальних закладах.

Підготовка магістрів здійснюється за денною та заочною формою навчання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Актуальні проблеми підготовки військових фахівців у контексті європейської інтеграції системи вищої освіти Постановка проблеми

  Документ
  Постановка проблеми. Система військової освіти – необхідна і невід’ємна частина військової організації держави, яка забезпечує комплектування офіцерами Збройні Сили та інші військові формування України.
 2. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.
 3. Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009

  Документ
  Інноваційний розвиток вищої освіти : рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 рр.) / упоряд. : Боровенська К.О., Сергєєва О.В. ; Наукова бібліотека ДонДТУ ; Довідково-бібліографічний відділ.
 4. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників

  Закон
  Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального
 5. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу

  Документ
  Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір Європи, здійснює модернізацію освітньої

Другие похожие документы..