Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Предлагаемая программа имеет целью выявление уровня знаний в области гражданского права, семейного права, международного частного права в системе сов...полностью>>
'Документ'
Двадцатого апреля 1984 года, в половине двенадцатого ночи, в комнату Валерия Антоновича Губкина постучали. Постучали коротко и властно, словно заведо...полностью>>
'Документ'
МАСТЕР ФЭНШУЙ в сопровождении старшего сына семьи Лю поднимал­ся по лесистому склону холма, время от времени останавливаясь, чтобы поглядеть вниз. Пе...полностью>>
'Программа'
Получение дополнительной квалификации “Преподаватель высшей школы” производится в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания ...полностью>>

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ (9)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 mdu.edu.ua | library_ssu@

Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за липень-серпень 2011 року

1. Вища школа

378.026:66 Л17

Лазарєв, М.І. Теоретичні та методичні засади креативного навчання студентів технічних дисциплін: монографія / М.І.Лазарєв, Н.П.Рубан, Т.А.Лазарєва. – Харків-Горлівка: Ліхтар, 2009. – 112 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4:070(477.52)(063) Ж92

Журналістська освіта на Сумщині: набутки й проблеми: матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції, Суми, 1-2 червня 2011 р. / уклад. О.Г.Ткаченко, В.О.Садівничий. – Суми : СумДУ, 2011. – 144 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

В украинских вузах появится новая специальность // Ваш шанс. – 2011. – № 28.- 13-20 июля. – С. 13А.

Вертіль, О. Диплом є. А робота? / О.Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 126.- 14 липня. – С. 6.

Волпянская, О.И. Характеристика системы непрерывного образования в Российской Федерации / О.И.Волпянская // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 7. – С. 19a-22.

Воронова, О.В. Социально-педагогические технологии переподготовки безработных в высших учебных заведениях / О.В.Воронова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 1(28). – С. 150-154.

Гамалей, В.Г. Современное состояние подготовки студентов в техническом вузе к профессиональной деятельности / В.Г.Гамалей // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 1. – С. 198-201.

Друженко, В. Нотатки на полях зльоту відмінників навчання, або Чому випускники аграрних вузів оминають село / В.Друженко, О.Ткачук // Голос України. – 2011. – № 123.- 9 липня. – С. 13.

Егорычев, А.М. Национальные духовные традиции в формировании российской системы образования / А.М.Егорычев // Экономика образования. – 2011. – № 1. – С. 37a-42.

Заглада, Л. Українські студенти й викладачі мають можливість не лише стажуватися за кордоном, а й отримати подвійний диплом: розмова з директором Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОНмолодьспорту Омеляном Сухолитким / Л.Заглада // Освіта України. – 2011. – № 47-48.- 27 червня. – С. 5.

Закон про вищу освіту: бути чи не бути? // Профспілкові вісті. – 2011. – № 26.- 30 червня. – С. 11.

Зущик, Ю. Микола Фоменко: Нічого некоректного МОНмолодьспорту не чинить: у вищих навчальних закладах - скорочення державного фінансування. Уріжуть навіть університету, де навчався Віктор Янукович / Ю.Зущик // Освіта України. – 2011. – № 53-54.- 18 липня. – С. 3.

Ивченко, А.А. Влияние благотворительной деятельности на становление и развитие высшего образования / А.А.Ивченко // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 2. – С. 136-138.

Ищук, Т.Л. Организационно-экономические подходы к развитию европейской высшей школы / Т.Л.Ищук // Экономика образования. – 2011. – № 1. – С. 68-76.

Кліменко, В. Університет - факультет - кафедра - студент / В.Кліменко // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 91-98.

Ковалів, І. Держзамовлення скоротили всім вишам: якщо тенденція збережеться, доведеться звільняти викладачів / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 127.- 15 липня. – С. 1, 4.

Козак, І. З новим дипломом - на біржу праці / І.Козак // Голос України. – 2011. – № 124.- 12 липня. – С. 6.

Козак, О.М. Формування маркетингової стратегії конкурентної боротьби ВНЗ / О.М.Козак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 78-82.

Косянчук, І. "Україні потрібні фахівці з європейськими дипломами": інтерв'ю з головою правління Корпорації "Українсько-польський центр академічних обмінів" / І.Косянчук // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 112.- 22 червня. – С. 8.

Красинская, Л.Ф. Технология вариативно-модульного повышения квалификации преподавателей на основе компетентностного подхода / Л.Ф.Красинская // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 1. – С 116-119.

Кречет, А. Щось із пам'яттю її стало...: ринок праці захлинається від надлишку юристів: в минулому році через надлишок юристів, економістів, правознавців, менеджерів визначали держзамовлення за профільністю ВНЗ / А.Кречет // Освіта України. – 2011. – № 45-46.- 20 червня. – С. 4.

Криницын, Д.В. Детерминанты самопроектирования будущего менеджера в процессе обучения в вузе / Д.В.Криницын // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 2. – С. 251-253.

Молодий спеціаліст - не предмет для торгу // Голос України.– 2011. – № 122.- 8 липня. – С. 16.

Носова, О.В. Конкурентоспроможність підготовки фахівців вищими навчальними закладами відповідно до вимог ринку праці / О.В.Носова, О.С.Маковоз // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – Вип. 9. – С. 98-103.

Осадчий, В.В. Система сайтів факультетів як складова єдиного освітнього простору вищого навчального закладу / В.В.Осадчий // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – Вип. 9. – С. 174-180.

Петров, А.В. Необходимые условия модернизации образования в России / А.В.Петров // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 1. – С. 107-110.

Провокатори б'ють на сполох: протягом кількох днів МОНМС зазнало координованої атаки зсередини країни та із-за її меж // Освіта України. – 2011. – № 45-46.- 20 червня. – С. 3.

Сингаївська, А.М. Розвиток вищої економічної освіти: тенденції, періодизація, пріоритети / А.М.Сингаївська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 3(30). – С. 185-190.

Соловьева, Н.И. Жизненный познавательный опыт студентов в структуре процесса обучения / Н.И.Соловьева // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 2. – С. 255-257.

Стеців, І.С. Економічна безпека ВНЗ: сутність та особливості планування / І.С.Стеців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – № 691. – С. 218-222.

Стипендіатки ЮНЕСКО із СНАУ стажувались у Польщі // Сумщина. – 2011. – № 71-72.- 2 липня. – С. 4.

Строганова, А.Н. Теоретические основы проектирования основной образовательной программы и учебного плана вуза в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов / А.Н.Строганова // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 2. – С. 128-133.

Сусь, Б.А. Виховання патріотизму у студентів вищої технічної школи / Б.А.Сусь // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 3(30). – С. 196-203.

Татур, Ю.Г. Как повысить объективность измерения и оценки результатов образования / Ю.Г.Татур // Экономика образования. – 2011. – № 1. – С. 60a-67.

Тимошенко, Р.І. Теоретико-методологічні засади сучасного етапу розвитку військової освіти / Р.І.Тимошенко, Ю.І.Приходько // Наука і оборона. – 2011. – № 2. – С. 50-55.

Титаев, К.Д. Почем экзамен для народа? Этюд о коррупции в высшем образовании / К.Д.Титаев // Экономика образования. – 2011. – № 1. – С. 124a-134.

Укрупнено вищі навчальні заклади // Освіта. – 2011. – № 31.- 13-20 липня. – С. 1.

Чомко, Н. Ілюзорні ВНЗ: шахраї люблять попастися на освітній ниві - і не лише в Україні, а й в усьому світі / Н.Чомко // Освіта України. – 2011. – № 49-50.- 4 липня. – С. 14.

Шмаков, А.В. Коррупция в высших образовательных учреждениях: экономико-юридический подход / А.В.Шмаков // Экономика образования. – 2011. – № 1. – С. 135-140.

Шогенова, Ф.А. Развитие высшего образования в контексте социокультурной трансформации / Ф.А.Шогенова // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 7. – С. 43a-44.

Шолудякова, А.В. Потенциал образовательных технологий в развитии коммуникативной компетентности студентов вузов / А.В.Шолудякова // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 1. – С. 267-270.

Шулікін, Д. Українських студентів у Китаї буде вчетверо більше / Д.Шулікін // Освіта України. – 2011. – № 47-48.- 27 червня. – С. 2.

Якусевич, Ю.Г. Модель прогнозування дійовості студентів ВНЗ / Ю.Г.Якусевич, Л.Д.Герганов // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – Вип. 9. – С. 181-190.

2. Дистанційне навчання

Гнатовская, Л.Ю. Теоретические основы дистанционного обучения иностранному языку / Л.Ю.Гнатовская // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 3(30). – С. 157-162.

Демида, Б. Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір / Б.Демида, С.Сагайдак, І.Копил // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – №694. – С. 98-107.

Кашуба, О.М. Дистанційні освітні послуги в системі безперервної освіти та оцінка їх економічної ефективності / О.М.Кашуба // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 12. – С. 50-56.

Строгонова, Т.В. Дисциплінарні дослідження розвитку системи дистанційної освіти у вищих навчальних закладах Т.В.Строгонова // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 9. – С. 77-81.

3. Факультети, кафедри

Молодий факультет сторічного університету: 10 років юридичному факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України // Голос України. – 2011. – № 144.- 5 серпня. – С. 3.

Опришко, В. Факультет юристів-господарників: навчаємо, виховуємо, працевлаштуємо [юридичний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана] / В.Опришко // Голос України. – 2011. – № 133.- 23 липня. – С. 5.

378.096 С45

Скрипець, А.В. Авіоніка нова спеціальність національного авіаційного університету / А.В.Скрипець // Освіта. – 2011. – № 29-30.- 6-13 липня. – С. 7.

4. Організація вищої освіти

Добровська, Л.М. Загальні тенденції у процесі формування професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх фахівців інженерного профілю / Л.М.Добровська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 2(29). – С. 142-147.

Добровська, Л.М. Інваріантна складова професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх інженерів / Л.М.Добровська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 1(28). – С. 155-161.

Інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом ВНЗ / Ю.В.Триус, І.В.Стеценко, І.В.Герасименко, В.Г.Гриценко // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – Вип. 9. – С. 39-48.

Мелешко, М.А. Моніторинг механізму взаємодії мультимедійного навчання навчального середовища і особи, що навчається / М.А.Мелешко, О.А.Жирун, С.М.Денисенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 2(29). – С. 163-167.

Образовательное кредитование: перезапуск после кризиса // Экономика образования. – 2011. – № 1. – С. 98a-105.

Чайка, І.П. Теоретико-методологічні основи ефективності функціонування вищого навчального закладу / І.П.Чайка // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 27-30.

5. Керівництво університетів

Владимир Ладыка: "Решил участвовать в выборах из-за кандидатуры Царенко" // Панорама. – 2011. – № 30.- 20 июля – 27 июля. – С. А10.

Литовченко, Д. Ладыка против Царенко: и.о. ректора СНАУ без выборов назначен Ладыка. Царенко предполагает протекцию Чмыря и Деркача / Д.Литовченко // Панорама. – 2011. – № 29.- 13-20 июля. – С. А4.

Фесенко, В. СНАУ: выборы отменяются... : обязанности ректора вновь исполняет Владимир Ладыка / В.Фесенко // Ваш шанс. – 2011. – № 28.- 13-20 июля. – С. 17А.

6. Професорсько-викладацький склад

Азбукина, Е.Ю. Рефлексия как компонент деятельности преподавателя высшей школы / Е.Ю.Азбукина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 1. – С. 153-155.

Доцента обвиняют во взятке: доцент одного из сумских вузов пытался подзаработать на студентах // Данкор. – 2011. – № 30.- 27 июля. – С. А12.

Красинская, Л.Ф. Профессионально-психологические различия преподавателей разных кафедр технического вуза / Л.Ф.Красинская // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 2. – С. 77-79.

Литовченко, Д. Учитель Лаоши: Ли Чан Цин второй год учит сумчан китайскому языку в СумГУ / Д.Литовченко // Панорама. – 2011. – № 30.- 20 июля - 27 июля. – С. А6.

Мікульонок, І. Забезпечення якості професорсько-викладацького складу ВНЗ - основа ефективної підготовки фахівців / І.Мікульонок // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 12-20.

Павко, А.І. Креативні риси професорсько-викладацької корпорації / А.І.Павко, Л.Ф.Курило // Освіта. – 2011. – № 26-27.- 8-15 червня. – С. 5.

Привітання з ювілеєм: доктору філологічних наук, професору, завідувачу кафедри журналістики та філології СумДУ Олені Григорівні Ткаченко - 55 років // Сумщина. – 2011. – № 86-87.- 6 серпня. – С. 1.

Пузырев, Е.В. Формирование творческой личности преподавателя технического высшего учебного заведения / Е.В.Пузырев // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 2(29). – С. 182-185.

7. Організація навчальної роботи

Кожен користувач Інтернету зможе... потрапити на екзамен цьогоріч захист дипломних робіт випускників спеціальності "Кіно- і телемистецтво" Луганського державного інституту культури і мистецтв відбувся з використанням онлайн-трансляції // Освіта України. – 2011. – № 51-52.- 11 липня. – С. 10.

Ципко, В. Експериментальна модель формування гуманістичних цінностей студентів інженерно-технічного ВНЗ у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін / В.Ципко // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 39-46.

Ясинська, С. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання / С.Ясинська, М.Саєнсус // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 27-32.

8. Зарахування у ВНЗ

Абітурієнти визначаються // Сумщина. – 2011. – № 88.- 10 серпня. – С. 1.

Бажал, А. Стрибки через яму: абітурієнтів рекордно мало, одначе студентами стануть не всі / А.Бажал // Дзеркало тижня. – 2011. – № 25.- 9-15 липня. – С. 1, 12.

Василь Шинкарук: "Об'єктивність та прозорість вступної кампанії - вимога громади": експерт з питань вищої освіти, доктор філологічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.Д. Шинкарук про проблеми вступної кампанії-2011 // Голос України. – 2011. – № 134.- 26 липня. – С. 8.

Володина, М. Абитуриентская жатва: среди абитуриентов СумГУ уже есть рекордсмены ВНО / М.Володина // Панорама. – 2011. – № 29.- 13-20 июля. – С. А13.

Володина, М. На заметку абитуриенту / М.Володина // Панорама. – 2011. – № 27.- 29 июня-6 июля. – С. А5.

Володина, М. Новшество не сработало: сумские вузы до сих пор не могут полноценно пользоваться электронной системой поступления. В СумГУ 1 июля сервер не работал, поэтому университет не имел возможности "увидеть" данные абитуриентов / М.Володина // Панорама. – 2011. – № 28.- 6-13 июля. – С.А5.

Вступна кампанія в цифрах // Освіта України. – 2011. – № 49-50.- 4 липня. – С. 2.

Горська, С. В основі - дисципліна і відповідальність: вступна кампанія - 2011 / С.Горська // Освіта. – 2011. – № 28.- 22-29 червня. – С. 2.

Градоблянська, Т. Вступна кампанія вийшла на фінішну пряму / Т.Градоблянська // Голос України. – 2011. – № 142.- 3 серпня. – С. 4.

Зущик, Ю. Наступ на вступ: освітянська опозиція може заблокувати вступ до ВНЗ десяткам тисяч майбутніх студентів / Ю.Зущик // Освіта України. – 2011. – № 51-52.- 11 липня. – С. 3.

Ісіпчук, Н. Без надмірного ажіотажу: вступна кампанія до вишів - у розпалі. Про її особливості і не тільки говорила на прес-конференції заступник голови облдержадміністрації Тамара Іщенко / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2011. – № 77-78.- 16 липня. – С. 2.

Ковалів, І. "Витрачайте гроші не на того, хто влаштує до вишу, а на навчання своїх дітей!": бесіда з директором департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ярославом Болюбашем / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 117.- 1 липня. – С. 11.

Ковалів, І. 17 вишів не отримали жодного абітурієнта: вступна кампанія-2011 / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 140.- 3 серпня. – С. 2.

Ковалів, І. Відмінники не бачать себе інженерами та медиками: цьогоріч значно зменшено держзамовлення на підготовку у вишах економістів, менеджерів та юристів / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 119.- 5 липня. – С. 5.

Ковалів, І. Студентський квиток отримають двієчники? : у провідних вишах шалений конкурс, а в регіональних - відчутний недобір / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 138.- 30 липня. – С. 1, 7.

Козак, І. Дипломи без проблем пропонують навчальні заклади абітурієнтам, які нині в дефіциті / І.Козак // Голос України. – 2011. – № 117.- 1 липня. – С. 14.

Кулик, Н. Почалося! Стартував "Вступ - 2011": 1 липня кореспонденти "Освіти України" вирішили відвідати приймальні комісії двох популярних столичних ВНЗ / Н.Кулик, А.Цяцько // Освіта України. – 2011. – № 49-50.- 4 липня. – С. 1, 6.

Кушнір, Л. Встигнуть усі: Міносвіти продовжило термін подання документів у виші / Л.Кушнір // Україна молода. – 2011. – № 111-112.- 1-2 липня. – С. 2.

Кушнір, Л. Електронне митарство: система подання документів у виші через інтернет працює недосконало, а міністр вважає "нормально" / Л.Кушнір // Україна молода. – 2011. – № 115.- 7 липня. – С. 7.

Липень - місяць вступу та експериментів // Освіта України. – 2011. – № 45-46.- 20 червня. – С. 2.

Овдієнко, Н. Абітурієнти на низькому старті: сьогодні по всій країні відчиняться двері приймальних комісій / Н.Овдієнко // Голос України. – 2011. – № 117.- 1 липня. – С. 1, 4.

Овдієнко, Н. Віртуальний вступ: система плутає документи й відправляє абітурієнтів до "лівих" вишів / Н.Овдієнко // Голос України. – 2011. – № 122.- 8 липня. – С. 1, 6.

Ольшанская, Д. А ну-ка набери! : вступительная кампания этого года проходила в жесткой конкуренции вузов за абитуриентов, число которых в Сумах сократилось на треть / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 33.- 17 августа. – С. А4.

Ольшанская, Д. Бюджетный минимум: количество бюджетных мест в сумских вузах уменьшилось непропорционально сокращению числа абитуриентов / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 29.- 20 июля. – С. А11.

Ольшанская, Д. Вступительный экстрим / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 26.- 29 июня. – С. А7.

Ольшанская, Д. Поступление тормозит на старте: если в прошлом году в первый день вступительной кампании приемные комиссии вузов едва справлялись с наплывом абитуриентов, то в этом году наблюдается диаметрально противоположная картина. В первый день приемная комиссия СумГУ приняла около 100 заявлений, в то время как в прошлом году была тысяча / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 27.- 6 июля. – С. А7.

Соборська, У. Цьому - дам, тому - не дам: Міносвіти свідомо скорочує держзамовлення для "неугодних" ВНЗ / У.Соборська // Україна молода. – № 118.- 12 липня. – С. 2.

100 запитань - 100 відповідей: департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту продовжує діалог з абітурієнтами // Освіта України. – 2011. – № 45-46.- 20 червня. – С. 10.

Освіта України. – 2011. – № 47-48.- 27 червня. – С. 6.

Сумские выпускники - впереди всей Украины: сумские абитуриенты лидируют по использованию системы "Электронное поступление - 2011" // Данкор. – 2011. – № 30.- 27 июля. – С. А3.

Торбін, Г. Вступна кампанія проходить організовано: немає черг, немає проблем / Г.Торбін // Освіта. – 2011. – № 29-30.- 6-13 липня. – С. 1.

Украинским вузам не хватает абитуриентов // Ваш шанс. – 2011. – № 32.- 10-17 августа. – С. 2А.

Фоміно, Н. Всі дороги ведуть до... вишів!: 1 липня в Україні стартувала вступна кампанія-2011. Перший день вступної кампанії-2011 у СумДУ пройшов спокійно / Н.Фоміно, Д.Шпірко // Сумщина. – 2011. – № 74-75.- 9 липня. – С. 1, 2.

Чирва, Р. Спекотний липень для абітурієнтів / Р.Чирва // Профспілкові вісті. – 2011. – № 27.- 7 липня. – С. 7.

Шулікін, Д. Кілька міфів про електронний вступ / Д.Шулікін // Освіта України. – 2011. – № 47-48.- 27 червня. – С. 4.

9. Плата за навчання

Чи законно виші підняли плату за навчання? // Голос України. – 2011. – № 133.- 23 липня. – С. 2.

10. Методи та форми навчання

Власова, В.П. Модульно-рейтингові технології формування професійно-комунікативної компетентності в процесі навчання іноземній мові / В.П.Власова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 1(28). – С. 145-149.

Ганічева, Г.В. Відбір текстів як навчального матеріалу для підготовки перекладачів / Г.В.Ганічева // Іноземні мови. – 2011. – № 2. – С. 49-52.

Гарєєва, Ф.М. Використання НІТ під час проведення лекції з фізики / Ф.М.Гарєєва, О.В.Бондар // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 3(30). – С. 154-156.

Гордєєва, А.Й. Способи мотивації комунікативної діяльності майбутніх філологів у процесі формування англомовної граматичної компетенції / А.Й.Гордєєва // Іноземні мови. – 2011. – № 2. – С. 16-21.

Данилевська, Л.М. Відбір змісту навчання усного аргументування англійською мовою магістрів немовних спеціальностей / Л.М.Данилевська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 2(29). – С. 137-141.

Комір, Л. Окремий ключ. До кожного: або індивідуальна робота зі студентами як фактор підвищення якості освіти / Л.Комір // Освіта. – 2011. – № 31.- 13-20 липня. – С. 8.

Кофанова, О.В. Комплексне застосування інформаційних технологій та хімічних знань у дипломному проектуванні студентів-екологів / О.В.Кофанова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 1(28). – С. 186-191.

Лукина, М.Н. Роль развития межкультурной компетенции в обучении иностранным языкам студентов экономических специальностей / М.Н.Лукина, А.П.Петрова // Наука и образование. – 2011. – № 2. – С. 50-53.

Маліцький, Б.А. Научная школа Института сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля НАН Украины / Б.А.Маліцький, В.М.Кулаковський // Наука та наукознавство. – 2011. – № 2. – С. 109-123.

Манжула, А.М. Дидактические аспекты использования MS Power Point: применение метода триггеров для создания интерактивных презентаций учебного назначения / А.М.Манжула, В.Б.Распопов // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – Вип. 9. – C. 30-38.

Морзе, Н.В. Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень / Н.В.Морзе, О.Г.Кузьмінська // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – Вип. 9. – С. 20-29.

Муравьева, Н.В. Модель самостоятельной работы студентов-заочников в условиях информатизации образования / Н.В.Муравьева // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 2. – С. 87-93.

Новикова, В.В. Оптимизация процесса обучения иностранному языку с помощью использования принципов нейролингвистического программирования / В.В.Новикова, Н.Н.Гордиенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 1(28). – С. 212-215.

Сейдаметова, З.С. Облачные сервисы в образовании / З.С.Сейдаметова, С.Н.Сейтвелиева // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – Вип. 9. – С. 104-110.

Стратегічні ігри як інструмент активізації креативного потенціалу / І.Галиця, Г.Цехмістрова, А.Міщенко, О.Галиця // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 21-26.

Тарнавська, Т.В. Аналіз мовних помилок у процесі навчання англійської мови майбутніх фахівців економічного профілю / Т.В.Тарнавська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 2(29). – С. 193-196.

Шеховцова, В.И. Проектное мышление как компонент проектной культуры специалиста / В.И.Шеховцова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 3(30). – С. 204-207.

Шурма, С. Індивідуалізація навчання лексичного матеріалу студентів-перекладачів на заняттях із практичного курсу англійської мови / С.Шурма // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 3. – С. 100-104.

11. Територія університету

СумГУ достроят: на достройку еще одного корпуса Сумского государственного университета выделены деньги из госбюджета // Данкор. – 2011. – № 32.- 10 августа. – С. А2.

Цяцько, А. Тариф "Демократичний": студентів Києво-Могилянської академії змусили платити за електроенергію в гуртожитках вдесятеро дорожче, ніж простих українців / А.Цяцько // Освіта України. – 2011. – № 51-52.- 11 липня. – С. 4.

12. Студентське життя

Бобіль, Д. Місце і роль студентського самоврядування в системі університетської економічної освіти / Д.Бобіль, С.Ляліков // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 105-116.

Вертікова, І. "Мишоловка" для глядача: театральна студія "Арлекін" при Сумському державному університеті порадувала своїх глядачів прем'єрою вистави у двох діях за детективною п'єсою Агати Крісті "Мишоловка" / І.Вертікова // Сумщина. – 2011. – № 68.- 22 червня. – С. 4.

Гончарук, Н. Водные процедуры: в Сумах на берегу Псла у Харьковского моста студенты СумГУ устроили настоящий "Праздник воды" / Н.Гончарук // Данкор. – 2011. – № 32.- 10 августа. – С. А14.

Кращенко, Ю. Протиріччя розвитку студентського самоврядування / Ю.Кращенко // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 117-123.

Кращих студентів визначатимуть шляхом відкритого конкурсу: конкурсний відбір серед студентів, аспірантів і викладачів на навчання і стажування у закордонних ВНЗ і наукових установах за державний рахунок // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 5.

Муртазин, Р.А. Развитие аксиологического потенциала студентов университета в системе студенческого самоуправления / Р.А.Муртазин // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 2. – С. 198-202.

Процык, А. "Путешествие в сказку": маленький импровизированный театр в облбольнице. Среди организаторов акции - Студенческая социальная служба СумГУ / А.Процык, А.Михайловская // Ваш шанс. – 2011. – № 30.- 27 июля-3 августа. – С. 21А.

Радько, А. Двадцять років разом: вчора, сьогодні, завтра: студенти СумДУ діляться роздумами щодо незалежної України / А.Радько // Сумщина. – 2011. – № 86-87.- 6 серпня. – С. 2.

Студентка СНАУ - переможниця конкурсу "Кращий студент року-2011" // Сумщина. – 2011. – № 69-70.- 25 червня. – С. 2.

Царенко, Д. "Студенческая республика" прошла в мэрии: "Студенческая республика" из Зеленого Гая переехала в кабинеты горсовета, так что новоизбранный студенческий мэр оказался весьма близок к мэрии. Участниками стали студенты двух университетов - СумГУ и Сумского филиала Харьковского университета МВД / Д.Царенко, К.Бондаренко, Т.Бондарева // Данкор. – 2011. – № 27.- 6 июля. – С. А7.

13. Дипломи

Дипломи повинні бути видані своєчасно // Освіта України. – 2011. – № 53-54.- 18 липня. – С. 4.

Ковалів, І. Без диплома ніхто не залишиться: випускники вишів отримують документи про вищу освіту за графіком / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 120.- 6 липня. – С. 1, 5.

14. Вчені ступені

Вашуленко, О.С. Підготовка наукових кадрів: дослідження Г.М.Доброва та сучасний стан / О.С.Вашуленко // Наука та наукознавство. – 2011. – № 2. – С. 69-74.

Лисенко, В. З досвіду підготовки магістрів для аграрного сектору економіки / В.Лисенко, Л.Кліх // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 7-11.

Луценко, М. Доктор наук в 33 года - это не научная фантастика!: интервью с преподавателем СумГУ Ириной Сотник / М.Луценко // Данкор. – 2011. – № 25.- 22 июня. – С. А7.

Ушеров-Маршак, О. А ВАК і нині так, або вчені в законі та дисертаційний ринок / О.Ушеров-Маршак // Дзеркало тижня. – 2011. – № 25.- 9-15 липня. – С. 12.

15. Дисертації

Віннікова, Н.М. Наукометричний аналіз дисертаційних робіт в галузі нанотехнологій в Україні / Н.М.Віннікова // Наука та наукознавство. – 2011. – № 2. – С. 60-68.

Калимуллин, Т.Р. Российский рынок диссертационных услуг / Т.Р.Калимуллин // Экономика образования. – 2011. – № 1. – С. 106-124.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук: серед здобувачів Дрягін Дмитро Прокопович, доцент Сумського держ. ун-ту // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2011. – № 6. – С. 42-48.

16. Стипендії. Премії

Україна. Кабінет Міністрів.

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам: розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 592-р: серед отримувачів - Поляков Олександр Юрійович, аспірант другого року навчання СумДУ / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 128.- 16 липня. – С. 21.

Про індексацію додаткової стипендії особи, потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи // Праця і зарплата. – 2011. – № 26.- 13 липня. – С. 19.

Стипендії та премії Верховної Ради України: для участі у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік надійшла робота науковців СумДУ "Дослідження та оптимізація фізичних властивостей плівок халькогенідів цинку та кадмію для використання у оптоелектроніці". Претенденти: Курбатов Денис Ігорович, Косяк Володимир Володимирович // Голос України. – 2011. – № 131.- 21 липня. – С. 20-21.

Стипендії та премії Верховної Ради України: серед списку кандидатур молодих учених на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2012 році Криворучко Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, доцент СумДУ; Сотник Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент СумДУ // Голос України. – 2011. – № 131.- 21 липня. – С. 20.

17. Університети

Аграрна освіта та наука - вчора, сьогодні, завтра: Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва: інтерв'ю з ректором вишу, доктором сільськогосподарських наук, професором В.К. Пузіком // Голос України. – 2011. – № 146.- 9 серпня. – С. 8-9.

Бабинець, К. Університет, який відкриває світ: інтерв'ю з проректором з навчальної роботи Сумського національного аграрного університету В. Жмайловим / К.Бабинець // Сумщина. – 2011. – № 77-78.- 16 липня. – С. 4.

Зущик, Ю. Могилянка висуває претензії: зменшення державного замовлення на окремі спеціальності неабияк стурбувало деяких "опозиційних" ректорів / Ю.Зущик // Освіта України. – 2011. – № 53-54.- 18 липня. – С. 2.

Ісіпчук, Н. Їх робота - професійна допомога: інтерв'ю з завідуючою психологічної служби СДПУ ім. А.С. Макаренка В. Раттєвою / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2011. – № 79.- 20 липня. – С. 3.

Косий, М. Василь Тацій: "Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" - флагман юридичної освіти та науки України" / М.Косий // Голос України. – 2011. – № 114.- 24 червня. – С. 8-9.

Кушнір, Л. Тому що заангажована: Міністерство Табачника пояснило, чому врізало "Могилянці" держзамовлення / Л.Кушнір // Україна молода. – 2011. – № 120.- 14 липня. – С. 2.

Литвинко, А.С. Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України - 50 років / А.С.Литвинко // Наука та наукознавство. – 2011. – № 2. – С. 173-174.

Обрамбальський, В. Отримали подвійні дипломи: відбувся перший випуск магістрів факультету аграрного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування з отриманням міжнародних подвійних дипломів європейського і українського зразків / В.Обрамбальський // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 125.- 13 липня. – С. 27.

Ольшанская, Д. Профсоюз требует уволить ректора: свободный профсоюз "Воля" Сумского педагогического университета обратился в Министерство образования с просьбой разорвать контракт с ректором Анатолием Кудренко / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 28.- 13 июля. – С. А7.

Ольшанская, Д. Ректорский спарринг в СНАУ: выборы в СНАУ вышли на финишную прямую: кандидаты проводят встречи с избирателями, а выборы запланированы на 7 июля / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 27.- 6 июля. – С. А4.

Півняк, Г. Міжнародний університет ресурсів: стан та перспективи розвитку / Г.Півняк, К.Дребенштедт // Освіта. – 2011. – № 29-30.- 6-13 липня. – С. 6.

Подоляка, Н. Інститут починався зі станції: Сумський національний аграрний університет / Н.Подоляка // Сумщина. – 2011. – № 83-84.- 30 липня. – С. 5.

Русинська-Ґєртих, Г. Вроцлавський Інститут наукової інформації і бібліотекознавства: історія та діяльність / Г.Русинська-Ґєртих // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 5. – С. 145-152.

Цяцько, А. У Могилянці скасували скандальні тарифи : а магістри напряму "соціальна робота", можливо, все-таки отримають держзамовлення / А.Цяцько // Освіта України. – 2011. – № 53-54.- 18 липня. – С. 2.

18. Сумський державний університет

Абсолютне лідерство СумДУ: СумДУ - великий комплекс потужних технологій нового типу // Сумщина. – 2011. – № 80-81.- 23 липня. – С. 1.

Вертіль, О. "Сумський державний університет і наука - поняття-синоніми": так вважає кандидат фізико-математичних наук СумДУ Яків Ляшенко / О.Вертіль // Сумщина. – 2011. – № 76.- 13 липня. – С. 2.

Геренко, С. Літня школа: відкриття на кожен день: слова вдячності висловили науковцям СумДУ / С.Геренко // Сумщина. – 2011. – № 80-81.- 23 липня. – С. 1, 8.

"СумГУ" поднялся через Інтернет: по данным мирового рейтинга университетов 4ICU СумГУ стал шестым среди отечественных вузов и единственным - среди региональных // Данкор. – 2011. – № 29.- 20 июля. – С. А3.

Сумський державний університет здійснює процедуру ліцензування щодо збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців // Сумщина. – 2011. – № 88.- 10 серпня. – С. 3.

Сумський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сумщина. – 2011. – № 83-84.- 30 липня. – С. 3.

19. Методика професійної освіти

Бикова, Т. Досвід застосування приладів ОВЕН у процесі підготовки інженерів-метрологів / Т.Бикова, О.Потильчак, Г.Черепащук // Метрологія та прилади. – 2011. – № 3. – С. 68-71.

Дроздовський, Д. Концепція літературної освіти: теоретичні перспективи і стратегічні загрози / Д.Дроздовський // Дивослово. – 2011. – № 6. – С. 2-5.

Малик, Л. Сучасний стан туристичної галузі України та теоретико-методологічні проблеми туристської освіти / Л.Малик // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 99-104.

Первак, М.Б. Компетентносный подход в преподавании лучевой диагностики на додипломном этапе медицинского образования / М.Б.Первак // Променева діагностика, променева терапія. – 2010. – № 3-4. – С. 87-91.

Рудишин, С. Біологічна складова професійної підготовки еколога у вищій школі: запитання та відповіді / С.Рудишин // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 71-81.

Черкашина, Т.Т. Интегративный подход к построению метамодели обучения русскому языку и культуре речи студентов-экономистов / Т.Т.Черкашина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 1. – С. 125-129.

Чирчик, С. Акмеологічний підхід у професійній підготовці майбутніх дизайнерів / С.Чирчик // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 33-38.

20. Загальні питання освіти

37(477.52)(09) Л46

Ленський, О.В. Перша Сумська жіноча гімназія / О.В.Ленський. – Суми: Власне видавництво Ленського О.В., 2011. – 64 с. – Дар автора з дарчим підписом.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

37.013:39(477)(075.8) М81

Мосіяшенко, В.А. Українська етнопедагогіка: навч. посіб. / В.А.Мосіяшенко. – 3-тє вид., стереотипне. – Суми: Університетська книга, 2010. – 176 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (Абон. – 2, Навч. – 1)

Андреев, А.Л. Российское образование в глобальной системе координат: свертывание пространства развития / А.Л.Андреев // Экономика образования. – 2011. – № 1. – С. 33a-37.

Дебич, М. Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі XXI століття / М.Дебич // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 47-55.

За что Польша обиделась на Сумы?: почему нас исключили из списка городов, куда направляют учителей-волонтеров // Ваш шанс. – 2011. – № 30.- 27 июля-3 августа. – С. 8А.

Кашуба, О.М. Зарубіжний досвід реалізації системи безперервної освіти та перспективи його впровадження в Україні / О.М.Кашуба // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 10. – С. 43-48.

Ковалів, І. Наступні літні канікули будуть довшими: для школярів і студентів навчання почнеться 1 вересня, але закінчується раніше / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 112.- 22 червня. – С. 1, 5.

Колгатін, О.Г. Педагогічне тестування у комп'ютерно- орієнтованій системі педагогічної діагностики / О.Г.Колгатін // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – Вип. 9. – С. 11-19.

Куценко, В.І. Післявузівська освіта в контексті інтеграції освіти і науки / В.І.Куценко, О.В.Гаращук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 9. – С. 82-85.

Матершева, В.В. Кризис, система образования и формирование человеческого капитала / В.В.Матершева // Экономика образования. – 2011. – № 1. – С. 156-161.

Мельничук, О. Концептуальні ідеї права на освіту у політико-правовій думці Стародавньої Греції / О.Мельничук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 3-6.

Мусієнко, І.І. Порівняльна характеристика принципів освітньої політики зарубіжних країн і України / І.І.Мусієнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 11. – С. 79-83.

Навчальний рік фінішує раніше // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 128.- 16 липня. – С. 1.

Павлюк, С. Розвиток освітньо-наукового комплексу Німеччини в умовах європейської інтеграції / С.Павлюк // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 61-70.

Радевская, Н.С. Актуальные тенденции и проблемы развития открытого профессионального образования / Н.С.Радевская // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 2. – С. 122-125.

Середа, Х.В. Мережа партнерство в навчанні для освітян України / Х.В.Середа // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – Вип. 9. – С. 69-80.

Цяцько, А. Єдина електронна база з питань освіти запрацює в 2012-му / А.Цяцько // Освіта України. – 2011. – № 55-56.- 25 липня. – С. 2.

21. Політика в галузі освіти

Україна. Президент.

Про Положення про Державну службу молоді та спорту України: указ Президента України від 31 травня 2011 р. № 636/2011 / Україна. Президент // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 17. – С. 25-29.

Україна. Президент.

Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України: указ Президента України від 6 червня 2011 р. № 645/2011 / Україна. Президент // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 17. – С. 35.

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей: постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2011 р. № 586 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 42. – С. 52-55.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності: постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 575 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – С. 118.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 561 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – С. 72-82.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року: постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 629 / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2011. – № 27.- 13 липня. – С. 23.

22. Формування особистості

Балагура, О. Необхідні умови для формування національних світоглядних концепцій / О.Балагура // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 56-60.

Кобозева, А.А. Активизация творческой работы студентов старших курсов / А.А.Кобозева, Л.В.Скакун // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – №Вип. 9. – С. 95-97.

Ковалинська, І. Створення умов для формування загальнокультурної компетенції студентів технічного фаху / І.Ковалинська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 1(28). – С. 182-185.

Нікітіна, І.В. Формування професійної мотивації студента як детермінанти його творчого розвитку і працевлаштування / І.В.Нікітіна, В.В.Мартич // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 1(28). – С. 206-211.

Силкина, Н.В. Развитие гуманитарной культуры студента инженерного профиля средствами физического воспитания / Н.В.Силкина, А.А.Касаткина // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 1. – С. 239-243.

23. Зовнішнє незалежне оцінювання

Ковалів, І. Тести дещо змінять та проведуть раніше: а поки що абітурієнти "постраждали" через мобільні телефони, фальшиві довідки та ... Піфагора / І.Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 137.- 29 липня. – С. 4.

Павлова, Л. Тесты без сбоев: на процедуру проведения было всего две апелляции / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2011. – № 27.- 6-13 июля. – С. 16А.

Ревнова, А. Тестування стане дворівневим / А.Ревнова // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 122.- 8 липня. – С. 5.

24. Навчальні посібники

Горська, С. Підручники та одинадцятикласники: зустріч призначено на 1 вересня / С.Горська // Освіта. – 2011. – № 29-30.- 6-13 липня. – С. 5.

Овдієнко, Н. Підручники для 11 класів надрукують раніше терміну? / Н.Овдієнко // Голос України. – 2011. – № 123.- 9 липня. – С. 1, 8.

25. Професійно-технічне навчання

371.091.33(075.8) Д56

Дидактичні основи професійної освіти / О.Е.Коваленко, Н.О.Брюханова, З.І.Гирич та ін. – Харків: Контраст, 2008. – 143 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (ФРЕЛ. – 1, МетК. – 1)

371.091.33(075.8) М56

Методика професійного навчання / О.Е.Коваленко, Н.О.Брюханова, Н.В.Корольова, Є.В.Шматков. – Х.: ВПП Контраст, 2008. – 488 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 4 (ФРЕЛ. – 3, МетК. – 1)

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 495 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 35. – С. 91-104.

Зыкина, С.В. Нормативное финансирование: эффективно ли оно в профобразовании? / С.В.Зыкина // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 6. – С. 8a-15.

Кокіна, В. "Профорієнтація має відродити втрачений престиж робітничих професій": бесіда з першим заступником міністра соціальної політики В. Надрагою / В.Кокіна // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 132.- 22 липня. – С. 6.

Короденко, М. Випускники профтехучилищ користуються попитом на ринку праці: інтерв'ю з В'ячеславом Супруном - директором департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / М.Короденко, Д.Шулікін // Освіта України. – 2011. – № 49-50.- 4 липня. – С. 5.

Порохняк, К. Досвід та ентузіазм: розмова з директором Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівельної механізації В.М.Коваленко / К.Порохняк // Освіта. – 2011. – № 26-27.- 8-15 червня. – С. 6-7.

ПТУ выпустили специалистов // Данкор. – 2011. – № 28.- 13 июля. – С. А12.

Данкор. – 2011. – № 30.- 27 июля. – С. А10.

Смирнова, К.К. Организационная модель в воспитательном процессе как проектно-инновационная деятельность учреждении среднего профессионального образования / К.К.Смирнова // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 6. – С. 56a-57.

Сниховская, И.В. Методология прогнозирования научно-инновационного развития учреждения среднего профессионального образования / И.В.Сниховская // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 6. – С. 57a-61.

Читаева, Ю.А. Оценка качества выпускников учреждений профессионального образования на основе компетенций / Ю.А.Читаева // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 7. – С. 39a-43.

26. Коледжі

Коледжу - статус інституту та ім'я Ковпака: колектив Глухівського коледжу Сумського національного аграрного університету виступив з ініціативою створити на базі цього навчального закладу агротехнічний інститут // Сумщина. – 2011. – № 83-84.- 30 липня. – С. 2.

Кудинова, Л.Н. Экспериментальное и инновационное развитие колледжа в условиях модернизации профессионального образования (по материалам экспериментальной деятельности ГЭП "Разработка проекта ФГОС по специальности "Защита в чрезвычайных ситуациях") / Л.Н.Кудинова, А.М.Манаенков // Научные исследования в образовании. – 2011. – № 6. – С. 15a-19.

Ніна Рудь: "Головні оцінки поставить життя": журналісти відвідали Роменський коледж Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана" // Сумщина. – 2011. – № 77-78.- 16 липня. – С. 8.

27. Розвиток вузівських бібліотек

021(477.54)УІПА С66

Сосипатрова, В.И. Путь длиною в 50 лет: Образованию библиотеки УИПА посвящается / В.И.Сосипатрова, И.Н.Пяткова, Е.Н.Рыбальченко. – Х. : УИПА, 2008. – 46 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Бігусяк, М. Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1946-2008): історія, досягнення та завдання в умовах модернізації освіти / М.Бігусяк // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 5. – С. 137-144.

Воскобойнікова-Гузєва, О. Наукова бібліотека ХХІ століття в європейському соціокультурному вимірі / О.Воскобойнікова-Гузєва // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 5. – С. 173-177.

Електронний архів СумДУ попереду всіх: за даними світового Інтернет-рейтингу Webometrics репозитарій (електронний архів) СумДУ зайняв друге місце серед вишів України // Сумщина. – 2011. – № 91.- 17 серпня. – С. 1.

Ольчак, З. Книгозбірня ХІХ століття бібліотеки Варшавського університету: формування, характеристика, значення для національної культури і науки / З.Ольчак // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 5. – С. 96-105.

Петровіч, Е. Традиційна бібліотека чи з вільним доступом - що краще у країні, де відбувається становлення ринкової економіки? (Досвід бібліотеки Варшавського університету у 2000-2007 рр.) / Е.Петровіч, М.Міхальський // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 5. – С. 153-164.

Пошелюжна, Х. Електронні бібліотеки в українському суспільстві / Х.Пошелюжна // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 5. – С. 7-12.

Талантова, Г. До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: (промова на пленарному засіданні Міжнародної наукової конференції "Бібліотека як соціокультурний феномен: історія та сучасність", 15 жовтня 2008 р.) / Г.Талантова // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 5. – С. 356-361.

Місця збереження документів:

КЖФ - Каф. журнал. та філології

НавчЗ - Навчальний зал

Абон - Абонемент

ФРЕЛ- фонд резервної літератури

МетК

Схов - Книгосховище

ДБВі

СтендСкачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ (12)

  Документ
  Баксанский, О.Е. Нанотехнологии, биомедицина, философия образования в зеркале междисциплинарного контекста: учеб. пос. / О.Е.Баксанский, Е.Н.Гнатик, Е.
 2. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ (15)

  Документ
  Винаходи та інновації. Винахідники України / Ред. кол.: Б.М. Малиновський, В.І. Шепель, А.М. Ферчук та ін. – К.: ВЦ "Логос Україна", 2010. – 168 с.
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ (10)

  Документ
  Дриновський збірник. Т.3 / Ред. кол.: С.Ю.Страшнюк, С.Б.Сорочан, Н.В.Аксьонова та ін. – Харків-Софія: Академ. видав. ім. проф. Марина Дринова, 2009. – 487 с.
 4. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ (8)

  Документ
  Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 991-р / Україна. Кабінет Міністрів Урядовий кур'єр.
 5. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ (1)

  Документ
  Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 760-р / Україна. Кабінет Міністрів Офіційний вісник України.

Другие похожие документы..