Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В истории Университета и Гимназии выдающееся место принадлежит великому русскому ученому и организатору образования М. В. Ломоносову. Около 30 лет его...полностью>>
'Документ'
Когда друзья с тобой, когда мы вместе....полностью>>
'Сочинение'
Внеклассная работа играет огромную роль в воспитании и обучении школьников. Нигде так не раскрывается ученик, как во время участия во внеклассных мер...полностью>>
'Презентация'
виновных в распространении ИППП» Беседа «Алкоголизм – злейший враг человечества» Лекция «Административная и уголовная ответственность несовершеннолет...полностью>>

Культурне життя козацької України

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Урок 6. Культурне життя козацької України

Навчальні цілі : охарактеризувати стан розвитку української культури XVIII століття; ознайомити учнів з основними культурними діячами вивченої епохи та їхніми здобутками; вдосконалювати вміння учнів самостійно працювати із текстом підручника, оцінювати інформацію історичних джерел, визначати тривалість подій; давати коротку характеристику історичним особам; виховувати школярів у дусі патріотизму, розвивати в них інтерес до історичного минулого власного народу та його культурних надбань.

Очікувані результати: після цього уроку учні повинні

Знати імена найвидатніших діячів козацької доби;

Вміти наводити приклади відомих культурних пам’яток цього часу;

- стисло розповідати про діяльність Г. Сковороди, С. Величка

- давати власну оцінку діяльності історичних діячів культури

даного періоду

Тип уроку: засвоєння нових знань із використанням ігрових елементів.

Методи та форми організації навчальної діяльності учнів: евристична бесіда; ігри « Історичне лото», « Реставратор», «Дерево пізнання», «Низка намиста» , “tabula rasa”, метод «Незакінчені речення».

Обладнання уроку: Власов В. С., Данилевська О.М. Вступ до історії України / підручник для 5 класу/, портрети основних культурних діячів цієї епохи; індивідуальні завдання., ілюстрації пам’яток архітектури

Структура уроку.

Епіграф :

«Любов єднає, будує, творить, подібно до того, як ворожість руйнує».

Г. С. Сковорода.

Ι. Організація класу.

Вчитель: Сьогодні ми уявно перенесемося у добу козаків-лицарів, коли «мовчали гармати», а самі українці творили, писали, будували чудові пам’ятки архітектури, видавали гарні книги, щоб усю свою мудрість, свій досвід передати нам, своїм нащадкам. Та перш ніж ми потрапимо у минуле, нам слід довести, що ми маємо великий багаж знань про цю епоху.

ΙΙ. Актуалізація опорних знань учнів.

Вчитель: Демонстрацією наших знань стануть правильні рішення, відповіді при проведенні ігор.

 1. Двом учням пропонується гра «Історичне лото»

/Див.додаток № 1, 2, до уроку/

 1. Перевірку виконання завдання здійснює теж хтось із однокласників.

 2. На окремій дошці третій учень виконує роль «реставратора» пошкодженого тексту, добираючи слова із довідки. Гра «Реставратор». /Див. додаток № 3 до уроку/.

 1. Усі інші учні класу разом із вчителем повторення вивченого матеріалу проводять за допомогою гри « Дерево пізнання» ( див. метод. бюлетень).

 2. Вчитель пропонує учням розповісти або зачитати складену на домашнє завдання розповідь про П. Калнишевського, продемонструвати виконані малюнки, складені кросворди.

Оцінювання рівня підготовки учнів до уроку.

ΙΙΙ .Оголошення теми та вивчення нового матеріалу.

Мотивація навчальної діяльності учнів:

Вчитель: Сьогодні ми з’ясуємо, яку спадщину залишили по собі люди, які жили у 17-18 ст? Наскільки вагомим був їхній внесок в українську культуру.?

А зараз запишемо у зошити тему уроку та план нового матеріалу.

План.

 1. Розвиток освіти в Україні:

а)

б)

2.Козацький літописець – Самійло Величко.

3.Мандрівний філософ, Григорій Сковорода.

 • Вивчення першого питання розпочнемо із ознайомлення учнів із свідченнями арабського мандрівника П. Алепського, що побував в Україні у 1654 році. Ст. 127, підручник для 5 класу.

Можливі запитання вчителя:

 • Про що йдеться у тексті?

 • Звідки так багато освічених людей у козацькій Україні?

 • А відповідь на ці питання ми дамо, опрацювавши два абзаци тексту параграфа, вміщених на ст. 125. Адже , ви помітили, що при написанні плану уроку ми не дали назви двом підпунктам першого питання. Зараз ці прогалини ми заповнимо, даючи правильні назви уривкам тексту.

/учні читають текст підручника, доповнюють прогалини у підпунктах плану/

 • Після виконання учнями поставленого завдання, вчитель коротко знайомить їх із розвитком театрального мистецтва, літописанням, наголошуючи при цьому на іменах, подіях.

 • При вивченні останнього питання, вчитель розповідає про багатство рідної землі не тільки на дари природи, а й на талановитих і щирих людей. І саме таким вважають відомого поета, музиканта, філософа – Г.С. Сковороду. Його вважали найосвіченішою людиною того часу. Саме йому належить ряд влучних висловлювань (афоризмів),серед яких і епіграф нашого уроку . Ось декілька із них: « Розумний чоловік знає, що говорить, а дурний базікає без пуття», «З усіх утрат, втрата часу найдорожча», «Любов єднає, будує, творить, подібно до того, як ворожість руйнує» і т.д.

 • Якою ж була його стежина? Цей секрет ми розкриємо, погравши у гру “tabula rasa”, або ж «чиста дошка». Для цього необхідно опрацювати уривок з оповідання « Із вірою в добро» і дати відповіді на питання, записані на дошці. При кожній правильній відповіді питання витирається. Робота буде завершеною тоді, коли питань на дошці не залишиться і у формі правильних відповідей потрібні знання заповнять вашу свідомість.

 1. Як почалися мандри Г. Сковороди?

 2. Де навчався майбутній філософ?

 3. У яких місцях доводилось працювати п. Сковороді?

 4. Для чого, вважав філософ, народжується людина?

 • Вчитель пропонує учням зробити підсумок вивченого сьогодні на уроці.

ΙV. Закріплення вивченого матеріалу.

Даний етап уроку проходить у вигляді виконання вправи «Незакінчені речення». Речення виголошуються вчителем, а учні їх завершують.

 • У козацькі часи освіту на Україні здобували у ……. ……… .

 • Тут вивчали ……., ….., ….., ……. .

 • Вищим навчальним закладом України того часу була ….. -….. .

 • За козацьких часів, які за часів Київської Русі найбільш цінним історичним джерелом були ….. .

 • Слави найвідомішого літописця того часу зажив ….. …… .

 • Найбільш освіченою людиною України 18 ст. вважають ….. …….. .

При наявності часу проводимо гру «Низка намиста».

V.Домашнє завдання.

Обов’язкове:

 • Опрацювати § 17.

 • Повторити вивчене з теми «Козацька Україна» і підготуватися до уроку-КВК.

Додаток № 1 до уроку «Культура козацької України»

Історичне лото.

1750 р


1722 р.


1775 р.


1727 р.


1764 р.


1667 р


Скасування Катериною ІІ гетьманства


Початок гетьманування Д.Апостола


Андрусівська угода (поділ України на Право і Лівобережну


Початок гетьманування

К. Розумовського


Зруйнуваня Запорізької

Створення Малоросійської колегії


Додаток № 2

до уроку

« Культура козацької України»

Катерина ІІ


І. Мазепа


К. Розумовський


Петро І.


Гетьман, що здійснив спробу визволити Україну з-під влади Москви


Російська імпера-триця, за наказом якої скасовано Гетьманщину


Російський цар, з наказу якого зруйновано Запорозьку січ, Батурин


Останній кошовий Запорозької Січі


Останній гетьман

України


Додаток № 3 до уроку

« Культура козацької України»

Реставратор.

Відновити пошкоджений текст, добираючи слова із довідки.
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Л. П. Громова тести та завдання з історії україни

  Документ
  Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів всіх напрямів підготовки. Протокол N 5 від 30 грудня 2004 р.
 2. Міністерство освіти І науки України Слов’янський державний педагогічний університет

  Документ
  Рецензенти: Суханцева В.К. – доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету, завідувач кафедри світової філософії і естетики Східноукраїнського національного університету ім.
 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни (1)

  Документ
  Історія України. 5—11 класи: В.Власов, Я.Грицак, І.Гирич, Р.Євтушенко, К. Крилач, С.Кульчицький, Р.Лях, Ю.Мицик, П.Панченко, І. Підкова, Н.Теплоухова, Ф.
 4. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни (2)

  Документ
  Історія України. 5—11 класи: В.Власов, Я.Грицак, І.Гирич, Р.Євтушенко, К. Крилач, С.Кульчицький, Р.Лях, Ю.Мицик, П.Панченко, І. Підкова, Н.Теплоухова, Ф.
 5. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії україни (1)

  Документ
  Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.

Другие похожие документы..