Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
уровень 009 год Виды площадок Муниципальный уровень Региональный и муниципальный уровень По видам и типам образовательных учреждений 009 год Региональ...полностью>>
'Документ'
Воспитать личность, значит, на протяжении некоторого отрезка времени помогать человеку, при его собственном содействии стать таким гражданином общест...полностью>>
'Реферат'
Сукупність матеріальних витрат уречевленої та живої праці, що показує вартість виробництва того чи іншого продукту для суспільства, становить витрати...полностью>>
'Программа'
Понятие и сущность организации. Черты и свойства организации. Структура организации, ее характеристики: комплексность, формализация, соотношение децен...полностью>>

Рної політики у сфері господарської діяльності, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення сесії

Нововолодимирівської сільської ради

Про встановлення ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності на 2012 рік

Назва регуляторного акту: Про встановлення ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності на 2012 рік

Регуляторний орган: Нововолодимирівська сільська рада

Розробник документа: виконавчий комітет Нововолодимирівської сільської ради

Контактний телефон : 4-94-54

Аналіз регуляторного впливу до проекту ставок єдиного податку з фізичних осіб підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»

Опис проблеми:

Єдиний податок – один із значних джерел наповнювання прибуткової частини місцевого бюджету.

Станом на 01.01.2011 р. по Нововолодимирівській сільській раді зареєстровано 12 фізичних осіб – підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, в торгівлі. Граничні розміри ставок єдиного податку від 20 до 200 грн. визначені Указом президента України від 03.07.1998 року №727(727/98), « Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» на протязі 12 років залишилося без змін. За даний період мінімальна заробітна плата зросла з 605 грн. на 01.01.2009 року до 922 грн. на 01.12.2010 року. Відповідно зросли податки які сплачуються суб’єктами підприємницької діяльності, які перебу вають на загальній системі оподаткування. Збільшення ставок єдиного податку не створить перешкод для розвитку підприємницької діяльності, а приведе запропоновані ставки до сьогоднішньої ситуації.

Метою даного регуляторного акту є:

- виконання вимог Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів підприємництва від 03.07.1998 року №727/98»

- дотримання вимог Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки та затвердження регуляторних актів»

- збільшення надходжень до місцевого бюджету;

- збалансування інтересів фізичних осіб-підприємців, громадян, органів влади

Альтернативи вирішення проблеми:

- регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні;

- збереження існуючого стану;

- прийняття рішення про перегляд діючих ставок;

Оцінюючи зазначені альтернативи необхідно відмітити, що вирішення проблеми з першою альтернативою на даний час неможливо, через те що чинне законодавство не регламентує детально механізм встановлення ставок єдиного податку для переходу суб’єктам підприємницької діяльності, встановлює граничні ставки єдиного податку для фізичних осіб без створен ня юридичної особи від 20 до 200 грн та надає повноваження місцевим радам встановлювати ставки єдиного податку у затверджених межах.

Незначне зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності які перебувають на спрощеній системі оподаткування пов'язано з введенням в дію Закону України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування».

Виходячи з діючого на даний час законодавства суб’єкти підприєм ницької діяльності, які не мають можливості перебувати на спрощеній системі оподаткування мають право переходу на загальну систему оподаткування.

Механізми та заходи, які пропонується застосувати для розв'язання проблеми

1.Підвищення розміру ставок податку до економічного обґрунтування;

2.Охоплення ставок єдиного податку ширшого кола фізичних осіб-підприємців.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Для визначення очікуваних результатів від прийняття даного регуляторного акта застосуємо метод аналізу вигод і витрат.

Вигоди: збільшення надходження до місцевого бюджету та пенсійного фонду, створення нових робочих місць, стимулювання розвитку підприємництва, зростання доходів населення міста.

Витрати: додаткові витрати у вигляді сплати нових розмірів ставок єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичні особи, а для громадян взагалі відсутні.

Тому ставки єдиного податку в запропонованих розмірах надають можливість збільшення надходжень єдиного податку в значній сумі.

Обгґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших випадках.

Показники результативності акта

1.Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування.

2.Сума надходжень до місцевого бюджету від сплати єдиного податку суб’єктами підприємницької діяльності.

Заходи за допомогою яких здійснюється відстеження результативності регуляторного акта

1.Строк проведення базового відстеження результативності – липень 2012 року

2.Строк проведення повторного відстеження результативності акта – через рік з дня набрання чинності рішення.

Для відстеження результативності використовуватимуться дані, отримані в Нововолодимирівській сільській раді.

Сільський голова М.М. ШинкарюкСкачать документ

Похожие документы:

 1. Рної політики у сфері господарської діяльності, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 (1)

  Документ
  Аналіз регуляторного впливу до проекту ставок єдиного податку з фізичних осіб підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, Методики проведення аналізу
 2. Рної політики у сфері господарської діяльності, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 (3)

  Документ
  Аналіз регуляторного впливу до проекту ставок єдиного податку з фізичних осіб підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, Методики проведення аналізу
 3. Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє : Внести зміни до регламент

  Регламент
  Внести зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р.
 4. Ухвалу Конституційного Суду України  від 10 вересня 2009 року n 50-уп/2009 Кабінет Міністрів України постановляє : Затвердити регламент

  Регламент
  Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 року N 37,від 2 квітня 2008 року N 280, від 11 червня 2008 року N 540
 5. Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року №1270): Затвердити регламент (2)

  Регламент
  Відповідно до статті 45 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1 року № 2263 (у редакції постанови

Другие похожие документы..