Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
В 2004 году БелГУ стал дипломантом конкурса Министерства образования и науки «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов». ...полностью>>
'Реферат'
Исследования. Проводимые различными западными кампаниями в середине 90-х гг. ХХ в., показали, что в мире 80% документов по прежнему существуют на бум...полностью>>
'Конкурс'
За свою более чем тысячелетнюю историю Россия пережила немало событий, которые коренным образом влияли на ее дальнейшую судьбу. Следует признать, что...полностью>>
'Документ'
Во Дворце спорта состоялась 22-я Всероссийская выставка «Волгоградский строительный форум» - строительная выставка с международным участием в Южном Фе...полностью>>

Затвердити план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік (додається)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ТИСМЕНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

16 березня 2011 року № 145 м. Тисмениця

Про затвердження плану діяльності

районної державної адміністрації

з підготовки проектів регуляторних

актів на 2011 рік

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року №1160-IY:

1.Затвердити план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік (додається).

2.Структурним підрозділам районної державної адміністрації при необхідності розробки регуляторних актів, не передбачених планом діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, своєчасно вносити зміни до нього.

3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – управління економіки районної державної адміністрації.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Івана Росіцького.

Голова районної державної адміністрації Ігор Овчар

Затверджено

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

______ ____________2011р

П Л А Н

діяльності районної державної адміністрації з підготовки

проектів регуляторних актів на 2011 рік

№ п\п

Назва проекту регуляторного акту

Цілі прийняття

Термін підготовки проекту

Назва підрозділу (управління) відповідаль

ного за розроблення проекту регуляторно

го акту

Сума коштів для оприлюднення та відстеження проекту регуляторного акту (грн.)

1.

«Про оренду об’єктів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району».

Приведення у відповідність до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

1 квартал

Управління економіки райдержадміністрації

-

2.

«Про затвердження Положення про порядок надання фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого підприємництва за рахунок коштів районного бюджету»

Приведення у відповідність до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності »

1 квартал

Управління економіки райдержадміністрації

-

Аналіз

регуляторного впливу проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про Положення про порядок надання фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого підприємництва за рахунок коштів районного бюджету»

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати .

Одна з причин – важко отримати фінансове-кредитування підприємцям, які здійснюють свою діяльність на території району , через що у них відсутня мотивація до започаткування та розвитку власного бізнесу, впродовж останніх років суб’єкти підприємництва майже не користуються кредитами банків. Причини цьому – високі відсоткові ставки за кредитами.

Даним проектом розпорядження затверджується порядок надання фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого підприємництва за рахунок коштів районного бюджету.

Положення про порядок надання фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого підприємництва за рахунок коштів районного бюджету розроблено відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», інших нормативно-правових актів України та районної програми підтримки малого підприємництва на відповідні роки.

Фінансово-кредитна допомога суб’єктам малого підприємництва відповідно до Положення надається у формі пільгових кредитів на умовах : конкурсного відбору проектів, повернення, забезпеченості, строковості, платності та цільового використання коштів.

2. Цілі державного регулювання.

Надання фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого підприємництва відповідно до Положення є забезпечення фінансової підтримки на пільгових умовах, а також реалізація державної політики підтримки підприємництва на районному рівні та ефективне використання коштів районного бюджету.

3.Альтернативні способи державного регулювання.

Надання фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки підприємництва

4.Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Фінансування суб’єктів малого підприємництва здійснюється тільки при умові їх відповідності критеріям, які визначені районною програмою та щорічно затверджуються координаційною радою з питань розвитку підприємництва, а також Положенням про порядок надання фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого підприємництва за рахунок коштів районного бюджету.

При позитивному рішенні координаційної ради з питань розвитку підприємництва про надання фінансово-кредитної підтримки, районна державна адміністрація укладає з суб ’єктом малого підприємництва Договір безпроцентної цільової позики. Після укладання Договору відбувається перерахування коштів позичальнику.

Аналіз вигоди і втрат, обумовлених впровадженням розпорядження:

Група впливу

Вигоди

Витрати

Суб’єкти підприємництва

Прозоре прийняття рішення про фінансування проектів

Участь представників підприємницького сектору при прийнятті рішення

Затрата часу на підготовку проектів

Гарантія рівних прав при визначенні найкращого проекту

Малі суми фінансування

Районна рада та райдержадміністрація

Відповідність проектів пріоритетам розвитку району

Збільшення зайнятості

Збільшення надходжень до бюджету

Витрати на проведення засідань та відповідні публікації та оприлюднення

Громадськість

Створення нових робочих місць

Прозора процедура

Покращення інфраструктури, оскільки надається можливість фінансування безпроцентної позики.

5.Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження , виконання вимог регуляторного акта.

Досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта передбачає сприятливе середовище для розвитку підприємницької діяльності.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Покращення бізнес- середовища на території Тисменицького району.

Передбачається, що збільшаться розробки проектів спрямованих на створення додаткових робочих місць, розвиток виробничої бази.

7. Обгрунтування терміну дії.

Термін дії розпорядження не обмежено, якщо інше не буде встановлено

законодавством.

8. Показники результативності регуляторного акта.

- Спрощення надання фінансово-кредитної підтримки

- Збільшення кількості реалізованих проектів

- Зростання обсягів виробництва

- Створення додаткових нових робочих місць

- Підвищення інвестиційного іміджу

9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження – після набрання актом чинності, але до повторного відстеження

Повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності

Періодичне відстеження – через три роки з дня набрання чинності

Підпис розробника

Аналіз

регуляторного впливу проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про оренду об’єктів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району»

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати .

Даним проектом розпорядження затверджується:

- Положення про оренду об’єктів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району, розроблено відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про власність», «Цивільного кодексу України».Регулює організаційні, правові та майнові відносини між орендодавцем та орендарем, пов’язані з передачею у користування (оренду) за плату на певний строк об’єктів , що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району;

- Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду об’єктів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району, яка розроблена відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » та Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Методика встановлює порядок розрахунку та використання орендної плати за оренду об’єктів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району;

- Положення про проведення конкурсів на право укладання договорів оренди об’єктів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району розроблено відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна », «Положення про оренду об’єктів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району». Положення визначає порядок надання в оренду на конкурсних засадах цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нежитлових будівель та іншого індивідуального визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ та міста району;

2. Цілі державного регулювання.

Однією з основних цілей при розробці даного нормативно-правового акту виступало запровадження прозорої процедури надання в оренду, зміцнення економічних основ місцевого самоврядування за рахунок надходжень коштів від оренди об’єктів , збільшення обсягів та поліпшення умов надання послуг населенню району, підвищення ефективності використання цих об’єктів.

3.Альтернативні способи державного регулювання.

Альтернативу відхилено, оскільки ця проблема вимагає вирішення..

4.Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Забезпечення прозорості процедури розрахунку орендної плати за майно у відповідності з видами діяльності.

Диференціація ставок побудована таким чином, щоб мотивувати виробничу діяльність підприємств малого бізнесу, розвиток закладів торгівлі, побутового обслуговування населення та громадського харчування.

Аналіз вигоди і втрат, обумовлених впровадженням розпорядження:

Група впливу

Вигоди

Витрати

Суб’єкти підприємництва

Зменшення витрат на несанкціоновані платежі

Довготермінове планування власного бізнесу

Офіційні витрати в процедурі набуття оренди

Районна рада та райдержадміністрація

Підвищення ефективності використання комунального майна територіальних громад сіл, селищ та міста району

Громадськість

Збільшення надходжень до місцевих бюджетів

5.Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження , виконання вимог регуляторного акта.

Досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта передбачає надходження коштів від оренди об’єктів оренди, збільшення обсягів та поліпшення умов надання послуг населенню.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

-Позитивний вплив на зменшення корупції внаслідок прийняття нормативно-правового акта.

- Прозора процедура отримання в оренду

7. Обгрунтування терміну дії.

Термін дії розпорядження не обмежено, якщо інше не буде встановлено законодавством.

8. Показники результативності регуляторного акта.

- Надходження коштів за оренду до місцевого бюджету

- Поліпшення умов надання послуг населення

9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження – після набрання актом чинності, але до повторного відстеження

Повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності

Періодичне відстеження – через три роки з дня набрання чинності

Підпис розробникаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Дергачівська районна державна адміністрація (2)

  Документ
  Розглянувши клопотання директора ПП Науково – виробничої фірми «Нові технології - ГІС», враховуючи контракт підписаний у місті Києві 16.05.2011 № М/1401/UMP/2011/ 2 між MGGP S.
 2. Постановою Верховної Ради України від 04. 06. 2010 року №2318-У1 "Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік ", ст. 106 Цивільного кодекс

  Кодекс
  З метою оптимізації використання комунального майна та удосконалення фінансово-господарської діяльності лікувально-профілактичних закладів міста, керуючись Постановою Верховної Ради України від 04.
 3. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (4)

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік розроблена відповідно до вимог Закону України від 23.03.2 № 1602 “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 4. Про план роботи районної державної адміністрації на 4 квартал 2011 року Затвердити план роботи районної державної адміністрації на 4 квартал 2011 року (додається)

  Документ
  2. Заступникам голови, керівнику апарату, начальникам управлінь і відділів райдержадміністрації, керівникам інших служб організаційно забезпечити своєчасну підготовку та виконання намічених заходів.
 5. О.І. Степанюк Про затвердження Концепції створення та організації діяльності Центру надання адміністративних послуг (цнап) в місті Тернополі

  Документ
  З метою створення та організації діяльності Центру надання адміністративних послуг в місті Тернополі, оптимізації процедур отримання адміністративних послуг, усунення адміністративних та організаційних перешкод при наданні адміністративних

Другие похожие документы..