Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Доклад М.В. На.зарова на первом пленарном заседании на Свято-Михайловских чтениях "Православие и современность" (Минск, 14-21 ноября 2002 г...полностью>>
'Закон'
Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за краевым государственным бюджетным учреждением, подв...полностью>>
'Реферат'
Бога, мою маму, Дэвида, моих детей, Скотта Иглстоуна, Шерон Джордж, Джоан Маркусон и всех созависимых людей, которые чему-то учились у меня и позволил...полностью>>
'Курсовая'
В условиях становления и развития рыночных отношений для научного обоснования радикальных экономических реформ особое значение приобретает региональна...полностью>>

Програма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Абітурієнт - 2011

Програма

з історії України

для абітурієнтів, які вступають на спеціальність

5.01010601 Соціальна педагогіка

Історія України (кінець XVIII ст. – початок ХХ ст.)

Тема І. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії в кінці ХVIII ст. – І половині ХІХ ст.

 1. Адміністративно-територіальний устрій і регіональний поділ українських земель у складі іноземних держав:

 • Лівобережна Україна, Слобідська Україна, Правобережна і Південна Україна у складі Росії, система адміністративно-виконавчої влади у Наддніпрянщині;

 • Західноукраїнські землі і Галичина, Буковина, Закарпаття у складі Австрії, Королівство Галіції та Лодомерії.

 1. Соціально-економічний розвиток українських земель в І половині ХІХ століття.

 • особливості економічного розвитку Українських земель Наддніпрянщини;

 • початок промислового перевороту та формування ринкових відносин;

 • дискримінаційнимй характер політики царського уряду щодо економічного розвитку України.

 1. Антикріпосницька боротьба козаків, селян, військових поселенців в І половині ХІХ ст.

 • Найбільші виступи козаків, селян та військових поселенців у 20-30 рр. ХІХ ст. Устим Кармелюк – лідер повстанського руху на Поділлі 1813-1835 рр. Мета та форми боротьби селян.

4. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні.

 • Харків – центр суспільно-політичного руху в Україні;

 • поширення визвольних ідій декабристів, масонство та пропаганда боротьби проти національного гноблення, поява таємних політичних гуртків, роль та значення у розвитку українського національного руху Кирило-Мефодіївського братства.

 1. Особливості економічного розвитку західноукраїнських земель в кінці ХVIII ст. – на початку ХІХ ст.

- реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ.

6. Пробудження національного життя на західноукраїнських землях

 • діяльність греко-католицьких священників в Галичині: Іван Могильницький, М.Левицький – будите лі національної ідеї;

 • заснування студентами Львівського університету об’єднання «Руська трійця» у 1832 р., його внесок у розробку програми національно-визвольного руху;

 • події революції 1848-49 рр. на західноукраїнських землях, проголошення буржуазно-демократичних свобод, справжній характер аграрних реформ;

 • Діяльність Головної Руської ради як представника інтересів українського населення Галичини;

 • Скасування кріпосного права в Галичині циркуляром від 22 квітня 1848 р.; характер антифеодальної реформи;

 • Українці в першому парламенті Австро-Угорщини 1848 р. Вимоги українських депутатів до влади, розпуск парламенту.

Тема ІІ. Українська культура І пол. ХІХ ст.

  1. Особливості розвитку культури, освіти і науки на українських землях у складі Росії; розряди навчальних закладів, відкриття університетів, ліцеїв, гімназій; Харків – І-й університетський центр в Україні; Микола Костомаров, Іван Котляревський, Пантелеймон Куліш, Григорій Квітка-Основ’яненко, Тарас Шевченко.

  2. Музичне, театральне, образотворче мистецтво. Розвиток культури на західноукраїнських землях: вища та середня освіта, книгодрукування – «Галицько-руська матиця», просвітнє товариство «Літературний заклад Пряшівський на Закарпатті та його ідейний керівник – О. Духнович.

Тема ІІІ. Економічний розвиток українських земель у складі Росії у ІІ половині ХІХ столітті.

 1. Скасування кріпосного права на українських землях, які входили до складу Російської імперії.

 • законодавче скачування кріпосного права Олександром ІІ маніфестом 19.02.1861 р., особливості реформи в Україні та її наслідки.

 1. Адміністративно-політичні реформи:

 • земська, судова, міська, фінансова, військова, шкільна реформи, їх характер та наслідки.

 1. Напрямки економічного розвитку Наддніпрянської України після реформи 1861 р.:

 • особливості і перебіг промислового перевороту, провідні галузі промисловості, торгівля, розширення внутрішнього ринку, товарне землеробство, «цукрова революція , підприємницька діяльність родини Терещенків.

 1. Особливості економічного життя Галичини, Буковини й Закарпаття.

 • нафтова, лісопильна і мірошницька галузі, стан сільського господарства як аграрно-сировинного придатку промислово розвинутих провінцій Австро-Угорської імперії.

Тема IV. Суспільно-політичне життя та піднесення національно-визвольного руху в Україні в другій половині ХІХ століття.

  1. Ідеологія «хлопоманства, В.Антонович, «Громади» як ліберально-просвітницький рух.

  2. Наступ самодержавної влади на українську мову: Валуєвський циркуляр 1863 р. та Емський указ 1876 р.

  3. Народницька ідеологія та її напрямки: революційний та реформаторський. М.Левитський, Б.Грінченко. «Ходіння в народ» 1874 р. та «Чигиринська змова» народників. «Літературне товариство ім. Т.Шевченка», Г.Кониського і М.Драгоманова. Спроба переоцінки українофільства, утворення організації «Братство Тарасівців».

  4. Визвольний рух на західноукраїнських землях:

 • Течії визвольного руху: народовство і москвофільство, «Просвіта» у Львові.;

 • Виникнення Русько-української ради - Кальної партії у 1890 р. в Галичині. Оформлення політичних партій Галицьких селян – Української радикальної партії (УРП), соціал-демократії (УСДП) та об’єднання національно-демократичних сил (УНДП).

Тема V. Українська культура в другій половині ХІХ століття.

  1. Освіта і початкові народні училища, гімназії, вища освіта на українських землях.

  2. Наука та наукові центри в Харкові, Києві, Одесі. Ілля Мечиков і Микола Гамалія, Микола Міклухо-Маклай, Микола Бенардос, Михайло Грушевський.

  3. Література:

 • критичний реалізм Марко Вовчак, І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Івана Франка, Юрія Федьковича, Михайла Коцюбинського.

 1. Становлення національного театру: Марко Кропивницький, Михайло Старицький, Іван Карпенко-Карий, Марія Заньковецька.

 2. Музика

 • Семен Гулак-Артемовський, Михайло Аркас, Петро Сокальський, Михайло Вербицький, Микола Лисенко.

Тема VII. Україна на початку ХХ століття

  1. Нові явища соціально-економічного розвитку: концентрація капіталу та виробництва, виникнення монополістичних об’єднань, індустріалізація українських степових регіонів.

  2. Економічна криза 1900-1903 рр. Становище економіки та населення, проголошення ідеалу самостійної України: М.Міхновський та його брошура «Самостійна Україна».

  3. Поширення марксизму та утворення українських національних партій: РУП, «Спілка», УДП, УРП.

  4. Україна в роки революції 1905-1907 рр.

 • масові соціальні рухи, збройні повстання;

 • боротьба в Державній думі за автономію України й українізацію освіти;

 • Аграрна Столипінська реформа 1906-1911 рр., система заходів, наслідки;

 • Поширення ідей незалежності України: «Товариство українських поступовців», консервативний напрямок, «самостійники».

Тема VIII. Українська культура на початку ХХ століття.

  1. Освіта в умовах самодержавного тиску.

  2. Література: революційно-демократичний напрямок: О.Олесь, М.Коцюбинський, В.Винниченко, В.Стефаник, Л.Мартович.

  3. Музика, живопис, архітектура. М.Лисенко, І.Труш. Стиль модерну в архітектурі.

  4. Наука та наукові досягнення:

 • Розвиток історичної науки: М.Грушевський, Дм.Багалій, О.Єфименко. Досягнення в галузях української філології, фізики, хімії, тощо.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Правила прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Волинському національному університеті імені Лесі Українки здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АВ № 585899 від 15.
 2. Правила прийому до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АГ за № 508 від 20.

Другие похожие документы..