Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа посвящена феномену современного русского консерватизма. Консервативная идеология вот уже третье столетие сохраняет влиятельные позиции в Росси...полностью>>
'Документ'
Ученый вел наблюдения за прохожде­нием Венеры 27.05.1769 г. по диску Солнца, возглавлял геофизическую экс­педицию 1771-1774 П. в юго-восточные районы...полностью>>
'Закон'
Драматургия - особый род искусства. Она существует "на слиянии" литературы и театра, то есть в ней законы литературы и театра проявляются ...полностью>>
'Документ'
1.1. Правила безопасности при производстве свинца и цинка (далее - Правила) устанавливают требования, соблюдение которых обеспечивает промышленную бе...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

128. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як:

 1. одного мільйона громадян;

 2. трьох мільйонів громадян;

 3. п’яти мільйонів громадян.

129. Всеукраїнським референдумом виключно вирішуються питання про:

 1. податки;

 2. бюджет;

 3. зміну території України.

130. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є:

 1. Верховна Рада України (парламент);

 2. Кабінет Міністрів України;

 3. Конституційний Суд.

131. Народним депутатом України може бути громадянин, який на день виборів досяг:

 1. 25 років;

 2. 21 року;

 3. 30 років.

132. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на:

 1. сесійній основі;

 2. постійній основі;

 3. частково постійній основі.

133. Виключно законами України затверджуються, встановлюються:

 1. державний бюджет України;

 2. амністія;

 3. військові звання та дипломатичні ранги.

134. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить:

 1. Президентові України;

 2. народним депутатам України;

 3. Кабінету міністрів України;

 4. Національному банку України.

135. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України здійснює:

 1. Кабінет Міністрів України;

 2. Президент України;

 3. Рахункова палата.

136. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини здійснює:

 1. Президент України;

 2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

 3. Голова Верховної Ради України.

137. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг:

 1. 40 років;

 2. 25 років;

 3. 35 років.

138. Головою Ради національної безпеки і оборони України є:

 1. Міністр оборони України;

 2. Голова служби безпеки України;

 3. Президент України.

139. До складу Ради національної безпеки і оборони України входять:

 1. Прем’єр-міністр України;

 2. Міністр оборони України;

 3. Голова служби безпеки України;

 4. Міністр Внутрішніх справ України;

 5. Міністр закордонних справ України;

 6. Голова Верховної Ради України.

140. Вищим органом виконавчої влади в Україні є:

 1. Верховна Рада України;

 2. Кабінет Міністрів України;

 3. Секретаріат Президента України.

141. До складу Кабінету Міністрів України входять:

 1. Прем’єр - міністр України;

 2. Перший віце-прем’єр і три віце-прем’єри;

 3. міністри;

 4. всі відповіді вірні.

142. Чи відставка Прем’єр-міністра має наслідком відставку всього Кабінету Міністрів України?

 1. так;

 2. ні.

143. Хто здійснює виконавчу владу в областях і районах ?

 1. Кабінет Міністрів України;

 2. місцеві державні адміністрації;

 3. органи місцевого самоврядування.

144. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються та звільнюються з посади:

 1. Президентом України ;

 2. Президент України за поданням Кабінету Міністрів України;

 3. Кабінетом Міністрів України.

145. Доходи місцевих бюджетів формуються:

 1. за рахунок власних джерел;

 2. за рахунок державних джерел;

 3. з обласних бюджетів.

146. Комунальна власність належить до:

 1. виключної компетенції держави;

 2. власності територіальних громад;

 3. місцевим державним адміністраціям.

147. Які види стосунків між різними рівнями влади?

 1. функціональні;

 2. міжособисті;

 3. міжпосадові;

 4. політичні.

148. Функціональні стосунки включають:

 1. стосунки різних рівнів урядування;

 2. стосунки, що характеризують діяльність та погляди конкретних посадових осіб та ступінь їх співпраці;

 3. стосунки посадових осіб, які перебувають у безпосередньому адміністративному підпорядкуванні;

 4. взаємодію урядовців різного рівня стосовно формування, впровадження та оцінки обраного політичного курсу.

149. Міжпосадові стосунки включають:

 1. стосунки різних рівнів урядування;

 2. стосунки, що характеризують діяльність та погляди конкретних посадових осіб та ступінь їх співпраці;

 3. взаємодію урядовців різного рівня стосовно формування, впровадження та оцінки обраного політичного курсу;

 4. стосунки посадових осіб, які перебувають у безпосередньому адміністративному підпорядкуванні.

150. Політичні стосунки включають:

 1. стосунки різних рівнів урядування;

 2. стосунки, що характеризують діяльність та погляди конкретних посадових осіб та ступінь їх співпраці;

 3. стосунки посадових осіб, які перебувають у безпосередньому адміністративному підпорядкуванні;

 4. взаємодію урядовців різного рівня стосовно формування, впровадження та оцінки обраного політичного курсу.

151. Міжособисті стосунки включають:

 1. стосунки різних рівнів урядування;

 2. стосунки, що характеризують діяльність та погляди конкретних посадових осіб та ступінь їх співпраці;

 3. стосунки посадових осіб, які перебувають у безпосередньому адміністративному підпорядкуванні;

 4. взаємодію урядовців різного рівня стосовно формування, впровадження та оцінки обраного політичного курсу.

152. Чи мають право місцеві ради приймати?

 1. укази;

 2. нормативні акти;

 3. закони;

 4. декрети.

153. Основними умовами розвитку громади є:

 1. керівництво;

 2. співпраця;

 3. планування.

154. Керівництво громадою включає:

 1. збирання інформації і даних;

 2. аналіз проблем;

 3. підготовку загальної програми з проблем, цілей і задач;

 4. визначення плану дій для досягнення і виконання завдань.

155. Планування слугує для:

 1. збирання інформації і даних;

 2. аналізу проблем;

 3. підготовки загальної програми з проблем, цілей і задач;

 4. визначення плану дій для досягнення і виконання завдань.

156. До міської матеріальної інфраструктури відносять:

 1. транспортні комунікації;

 2. транспорт;

 3. водні ресурси;

 4. школи;

 5. державні підприємства.

157. До соціальної інфраструктури громади відносять:

 1. пожежну охорону;

 2. церкви;

 3. добровільні організації;

 4. бібліотеки;

 5. підприємства;

 6. податкові служби.

158. Найвищим органом управління в області є:

 1. Кабінет Міністрів України;

 2. Верховна Рада України;

 3. Обласна державна адміністрація.

159. До внизсходящої інформації відноситься та, яка поступає з:

 1. районних держадміністрацій;

 2. Кабінету Міністрів України;

 3. Секретаріат Президента України.

160. Із Секретаріату Президента України до обласної державної адміністрації надходять:

 1. статистична інформація;

 2. листи про суспільно-політичну ситуацію в країні;

 3. листи про соціально-економічну ситуацію в країні;

 4. розпорядження;

 5. Укази.

161. Куди спочатку поступає інформація в обласній державній адміністрації?

 1. до голови адміністрації;

 2. до інформаційного центру;

 3. до канцелярії.

162. Які з нижче наведених підрозділів відносяться до структури обласної державної адміністрації?

 1. управління земельних ресурсів;

 2. відділ зовнішніх зв’язків;

 3. управління економіки;

 4. служба комісій.

163. До складу обласної державної адміністрації входять:

 1. керівництво адміністрації;

 2. апарат;

 3. самостійні підрозділи.

164. Інформування керівництва про стан виконавської дисципліни здійснюється:

 1. щотижневе;

 2. щомісяця;

 3. щоквартальне;

 4. всі відповіді вірні в сукупності.

165. Строки виконання депутатського запиту:

 1. до 5 днів з дня одержання;

 2. до 15 днів з дня одержання.

166. Строки виконання звернення народного депутата:

 1. до 5 днів з дня одержання;

 2. до 10 днів з дня одержання.

167. Строки виконання документа з позначкою „терміново„:

 1. 2 дня;

 2. 2-3 дні;

 3. 3-5 днів.

168. Строки виконання документу, де не визначено строків виконання:

 1. до 15 днів;

 2. до 25 днів;

 3. до 30 днів.

169. Хто може продовжувати строки виконання отриманого документу?

 1. начальник відділу;

 2. заступник керівника;

 3. особа, що його встановила.

170. Термін, упродовж якого потрібно звертатися для продовження строків виконання документа:

 1. до 2-х днів до закінчення встановлено строку;

 2. до 3-5-ти днів до закінчення встановлено строку.

 3. в день закінчення встановленого терміну.

171. Можливе перенесення кінцевих строків виконання документу термінового характеру, якщо вони випадають на вихідні чи святкові дні:

 1. на робочий день, що передує вихідному чи святковому дню;

 2. на робочий день після вихідного чи святкового дню.

172. Можливе перенесення кінцевих строків виконання документу нетермінового характеру, якщо вони випадають на вихідні чи святкові дні:

 1. на робочий день, що передує вихідному чи святковому дню;

 2. на робочий день після вихідного чи святкового дню.

173. Хто виконує документ, якщо керівник визначив декілька виконавців і не вказав, хто його узагальнює?

 1. особа, що займає вищу посаду;

 2. особа, що стоїть першою в резолюції керівника.

174. Зняття виконаного документу з контролю:

 1. по усній доповіді начальника відділу керівнику ( заступнику ) установи;

 2. по письмовій довідці виконавців керівнику ( заступнику ) установи.

175. Де зберігаються контрольні папки?

 1. у контрольному відділі;

 2. у виконавців;

 3. у загальному відділі.

176. Що повинно бути у папках контролю?

 1. окремі документи на виконання документу чи доручення ;

 2. тільки власні розпорядження;

 3. всі необхідні документи.

177. Чи треба заповнювати всі графи контрольної папки?

 1. ні;

 2. так;

 3. частково.

178. Строки оформлення протокольних доручень керівників:

 1. до 3-х днів;

 2. до 5-ти днів.

179. Строки виконання протокольних доручень, якщо термін їх виконання не визначено:

 1. до 30 днів;

 2. до 45 днів.

180. Строки прийняття власних розпорядчих документів на виконання документів органів вищого рівня:

 1. в строк до 30 днів з дня надходження документу.

 2. у 45-ти денний термін з дня надходження документу.

181. Строки подання інформацій Секретаріату Президента України на виконання актів Президента України:

 1. щомісяця (через 10 днів після його закінчення);

 2. щокварталу (через 10 днів після його закінчення);

 3. раз у півріччя (через 10 днів після його закінчення).

182. Чи повинен керівник в своїх резолюціях на виконання надісланого документа визначати: кому та що треба зробити, приймати чи ні власні розпорядчі документи, на якій термін, кого ознайомити з надісланим документом?

 1. так;

 2. частково.

183. Чи підлягають реєстрації запити, інформації, довідки, які надходять до установи, зокрема, на виконання того чи іншого документу?

 1. так, всі;

 2. окремі.

184. Коли треба перевіряти стан виконання прийнятого документу?

 1. через місяць;

 2. через квартал.

Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //- http://www.rada.kiev.ua.

 2. Декларація про державний суверенітет України //Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 3. - С. 429.

 3. Акт проголошення незалежності України //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38. - С. 502.

 4. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП //Вісник державної служби України. - 1995. - № І.

 5. Закон України "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про державну службу" від 13 травня 1999 р. № 647-ХІV //Відомості Верховної Ради України - http://www.rada.kiev.ua.

 6. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" //Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - С. 190.

 7. Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 № 1602-III -http://www.rada.kiev.ua.

 8. Закон України „Про державні цільові програми” від 18.03.2004 № 1621-IV -http://www.rada.kiev.ua.

 9. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002 року № 40-IV -http://www.rada.kiev.ua.

 10. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією" від 11 липня 2002 року № 90-ІV - http://www.rada.kiev.ua.

 11. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією" від 12 вересня 2002 року № 148-ІV - http://www.rada.kiev.ua.

 12. Закон України "Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 21 листопада 2002 року № 228-ІV - http://www.rada.kiev.ua.

 13. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16 січня 2003 року № 433 - http://www.rada.kiev.ua.

 14. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 16 січня 2003 року № 434-ІV - http://www.rada.kiev.ua.

 15. Закон України „Про внесення змін до статей 46 та 50 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 18.09.2008 № 520-VI - http://www.rada.kiev.ua.

 16. Закон України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми” від 22 березня 2001 року №2334 (з наступними змінами) - http://www.rada.kiev.ua.

 17. Закон України „Про державну експертизу землевпорядної документації” від 17 червня 2004 року №1808 - http://www.rada.kiev.ua.

 18. Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000 року №2063 - http://www.rada.kiev.ua.

 19. Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 1 червня 2000 року №1768 (з наступними змінами) - http://www.rada.kiev.ua.

 20. Закон України „Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат” від 21 жовтня 2004 року №105- http://www.rada.kiev.ua.

 21. Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 13 січня 2005 року №2342 - http://www.rada.kiev.ua.

 22. Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” від 08 вересня 2005 року №2866 - http://www.rada.kiev.ua.

 23. . Указ Президента України „Про Комплексну програму підготовки державних службовців” від 9 листопада 2000 року http://www.president.gov.ua. .

 24. Указ Президента України "Про Програму заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі" від 5 лютого 2002 року № 104 - http://www.rada.kiev.ua.

 25. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" від 13 серпня 2002 року
  № 700/2002 - http://www.president.gov.ua.

 26. Указ Президента України "Про персональну відповідальність керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади" від 13 листопада 2002 року № 1013/2002 http://www.president.gov.ua.

 27. Указ Президента України "Про заходи щодо реалізації стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2003 рік" від 24 грудня 2002 року № 1211/2002 - http://www.president.gov.ua.

 28. Указ Президента України "Про заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави" від 4 лютого 2003 року №73/2003 http://www.president.gov.ua.

 29. Указ Президента України "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією" від 6 лютого 2003 року
  № 84/2003 - http://www.president.gov.ua.

 30. Указ Президента України "Про день державної служби" від 4 квітня 2003 року № 291/2003 - http://www.president.gov.ua.

 31. Указ Президента України "Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади" від 26 травня 2003 року № 434/2003 - http://www.rada.kiev.ua.

 32. Указ Президента України „Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки” від 13 грудня 2003 року № 1433/2003.// Офіційний вісник України. – 2003.-Ст. 2663.

 33. Указ Президента України „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” від 15 вересня 2005 року
  № 1276 - http://www.rada.kiev.ua.

 34. Указ Президента України ”Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу” від 5 січня 2005 року № 1/2005. // Офіційний вісник України. – 2005.-№ 13.- Ст. 700.

 35. Указ Президента України „Про вдосконалення структури місцевих державних адміністрацій”: від 3 квітня 2005 року № 593/2005. // Офіційний вісник України. – 2005.-№ 14.- Ст. 707.

 36. Указ Президента України „Про заходи щодо поліпшення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні” від 19 липня 2005 року № 1116/2005. // Офіційний вісник України. – 2005.-№ 29.- Ст. 1704.

 37. Указ Президента України „Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції" від 18.11.05 № 1615/2005 - http://www.president.gov.ua.

 38. Указ Президента України "Про Концепцію подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" від 11.09.06 № 742/2006 - http://www.president.gov.ua.

 39. Указ Президента України „Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні” від 20 лютого 2006 року № 140/2006 //Офіційний вісник України. – 2006. - № 8. – Ст. 421.

 40. Указ Президента України „Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців” від 20 вересня 2007 року N 900/2007 - http://www.president.gov.ua

 41. Указ Президента України «Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики» від 01.02.08 № 80/2008 - http://www.president.gov.ua

 42. Указ Президента України «Про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії
  корупції» від 17.04.08 № 370 - http://www.president.gov.ua

 43. Указ Президента України від 05.05.08 № 414 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 квітня 2008 року «Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики» http://www.president.gov.ua

 44. Постанова Кабінету Міністрів України „Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” від 12 березня 2005 року № 179. // Офіційний вісник України. – 2005.-№ 11.- Ст. 522.

 45. Постанова Кабінету Міністрів України „Про додаткові заходи залучення громадян до участі в управлінні державними справами” від 18 травня
  2005 року № 356. // Офіційний вісник України. – 2005.-№ 20.- Ст. 1072.

 46. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" від 15 лютого 2002 року № 169 - http://www.kmu.gov.ua.

 47. Постанова Кабінету Міністрів України "Про організацію навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 1 червня 2002 року № 734 - http://www.kmu.gov.ua.

 48. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо підтримки інноваційно-інвестиційних проектів" від 5 серпня 2002 року №1106 - http://www.kmu.gov.ua.

 49. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми розвитку державної служби на 205-2010 роки” від 8 червня 2004 р. № 746 - http://www.kmu.gov.ua.

 50. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки” від 8 вересня 2004 року 1183 - http://www.kmu.gov.ua.

 51. Постанова Кабінету Міністрів України „Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” від 16 грудня 2004 року № 1681.// Офіційний вісник України. – 2004.-№ 51.- Ст. 3332.

 52. Постанова Кабінету Міністрів України „Про додаткові заходи залучення громадян до участі в управлінні державними справами” від 18 травня 2005 року № 356. // Офіційний вісник України. – 2005.-№ 20.- Ст. 1072.

 53. Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до пункту 7 Положення про ранги державних службовців” від 01.02.06 № 103 - http://www.rada.kiev.ua.

 54. Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання апарату Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права” від 29.03.06 № 395 http://www.kmu.gov.ua.

 55. Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Типового положення про управління державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі” від 05.04.06 № 457 - http://www.kmu.gov.ua.

 56. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади" від 11.05.06 № 614 - http://www.kmu.gov.ua.

 57. Постанова Кабінету Міністрів України „Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби” від 15.06.06 № 829 - http://www.kmu.gov.ua.

 58. Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Положення про формування кадрового резерву для державної служби” від 28.09.06 № 1375 - http://www.kmu.gov.ua.

 59. Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Положення про ранги державних службовців” від 18.10.06 № 1431 - http://www.kmu.gov.ua.

 60. Постанова Кабінету Міністрів України "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" від 29.11.06 № 1673 - http://www.kmu.gov.ua.

 61. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України” від 21.02.07 № 272 - http://www.kmu.gov.ua.

 62. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, керівників самостійних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади” від 26.06.07 № 880 - http://www.kmu.gov.ua.

 63. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 912» від 20.06.2007 р. № 852 - http://www.kmu.gov.ua.

 64. Постанова Кабінету Міністрів України «Про доповнення п. 4 Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України» від 21.11.07 № 1352 - http://www.kmu.gov.ua.

 65. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби» від 24.01.2007 р. № 36 - http://www.kmu.gov.ua.

 66. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації та визнання такою, що втратила чинність постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1773» від 14.03.2007 р. № 435 - http://www.kmu.gov.ua.

 67. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 6 Положення про Українську частину Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)» від 13.04.2007 р. № 625 - http://www.kmu.gov.ua.

 68. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади» від 19.09.2007 р. № 1143 -

 69. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. № 403» від 11.07.2007 р. № 923 - http://www.kmu.gov.ua.

 70. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу для зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України» від 21.02.07 р. № 272 - http://www.kmu.gov.ua.

 71. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади” від 11.05.06 № 614.

 72. Постанова Кабінету Міністрів України „Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” від 29.11.06 №1673.

 73. Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції” від 3 березня 2005 року №174. // Офіційний вісник України. – 2005.-№9.- Ст. 475.

 74. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади»(постанова КМУ від 25.05.98 №731) від 19.09.2007 р. № 1151 - http://www.kmu.gov.ua.

 75. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Приязна адміністрація» від 18.09.2007 р. № 933 - http://www.kmu.gov.ua.

 76. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 20 Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» в освітній галузі «Державне управління» та працевлаштування випускників» (постанова КМУ від 26.05.05 № 402) від 19.09.2007 р. № 1136 - http://www.kmu.gov.ua.

 77. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі» від 19.09.2007 р. № 1150 - http://www.kmu.gov.ua.

 78. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Головне управління державної служби України» від 26.09.2007 р. № 1180 - http://www.kmu.gov.ua.

 79. Постанова Кабінету Міністрів України „Про віднесення посад Голови Адміністрації державної спеціальної служби транспорту та його заступників до відповідних категорій посад державних службовців та умови оплати їх праці" від 10.10.2007 № 1221 http://www.kmu.gov.ua.

 80. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Класифікатора звернень громадян" від 24.09.2008 № 858 http://www.kmu.gov.ua.

 81. Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Програми розвитку державної служби на 2005-2010 року" від 03.09.2008 № 776 http://www.kmu.gov.ua.

 82. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 19 листопада 2008 р. N 1017

 83. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до
  доброчесності на період до 2010 року» від 15.08.07 № 657-р - http://www.kmu.gov.ua.

 84. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.08 № 794-р «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад» - http://www.kmu.gov.ua.

 85. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.01 № 113» від 20.08.08 № 1114-р - http://www.kmu.gov.ua.

 86. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про віднесення посад працівників Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів до відповідних категорій посад державних службовців” від 10.01.2007 № 4-р - http://www.kmu.gov.ua.

 87. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про віднесення посад службовців кадрового складу Служби зовнішньої розвідки України до відповідних категорій посад державних службовців» від 02.07.08 № 900-р - http://www.kmu.gov.ua.

 88. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про доповнення пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.06 № 599» від 19.03.08 № 448-р - http://www.kmu.gov.ua.

 89. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про віднесення посад працівників Служби розпорядника Державного реєстру виборців до відповідних категорій посад державних службовців» від 06.02.08 № 251-р http://www.kmu.gov.ua.

 90. Артеменко Н. Планування кар’єрного розвитку державного службовця //Вісник державної служби України. – 2008. - № 3. – С. 76-79.

 91. Адміністративна діяльність: Навчальний посібник /Ковалів М.В., Кисіль З.Р., Калаянов Д.П. та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 432 с.

 92. Адміністративне право України: Підручник /Ю.П.Битяк, В.М.Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; За ред.. Ю.П.Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 93. Алюшина Н. Оцінювання результативності та ефективності державно- управлінської діяльності: український та зарубіжний досвід //Вісник НАДУ. – 2008. – № 2. – С. 104 – 117.

 94. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2007. – 446 с.

 95. Афонін та ін. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики / Е.А.Афонін, Л.В.Гонюкова, Р.В.Войтович. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 160 с. – (Серія “Бібліотека молодого державного службовця”).

 96. Бажал Ю. Ефективність державного управління. Практикум. Конкурентна політика. //Вид-во “КІС”. –2003. С.420

Баштанник В. Пріоритетні напрями державної політики інтеграції України до Європейського Союзу. //Вісник УАДУ. - 2000. - № 2. -С. 49-57.

 1. Бальцій Ю.Ю. Правовий статус міського голови в Україні. – Одеса: Фенікс, 2007. – 176 с.

 2. Батанов О.В. Муніципальне право України: Підручник. – Харків: Одіссей, 2008. – 528 с.

 3. Берданова О.В., Вакуленко В.М. Стратегічне планування регіонального розвитку: Навч. посіб. - К., 2007. - 96 с.

 4. Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К.: Атіка, 2006. – 356 с.

 5. Бородін Є.І., Шпекторенко І.В. Основи теорії та історії державного будівництва в Україні: Навч. посібник. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – 152 с.

 6. Бессараб В. Кар’єра на державній службі //Вісник державної служби України. – 2008. - № 1. – С. 71- 77.

 7. Білорусов С., Яценко А. Методичні засади запровадження сучасних тренінгових технологій для підвищення рівня підготовки кадрів державної служби //Вісник державної служби України. – 2007. – N 2. – С.64-70.

 8. Бодров В., Болдич Н. Удосконалення механізму фінансування системи професійного навчання державних службовців в Україні //Вісник НАДУ. – 2008. - № 1. – С. 66 – 73.

 9. Василевська Т. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця //Вісник НАДУ. -2007. - № 3. – С. 58-66.

 10. Василевська Т. Професійно-етичні ракурси відповідальності державних службовців //Збірник наукових праць НАДУ. – 2007. – Вип. 2. – С. 27-36.

 11. Василевська Т. Сучасні тенденції розвитку етики державного службовця в Україні //Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. – 2006. – Вип. 2. – С.16-27.

 12. Власенкова 0. Деякі аспекти розвитку законодавства про місцеві державні адміністрації в Україні. //Збірник наук. праць УАДУ. -Вип. І. - К., 1999,
  с. 78-87.

 13. Вакуленко В.М., Гринчук Н.М. Державна регіональна політика: Навчальний посібник. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 64 с. –(Бібліотека державного службовця. Від теорії до практики державного управління).

 14. Виноградський М.Д. та ін. Управління персоналом. – 2-ге вид.: Навчальний посібник /М.Д.Виноградський , А.М.Виноградська, О.М.Шканова. – К.: Центр учбової літератури, 2009.- 502 с.

 15. Воронкова В.Г. Менеджмент в державних організаціях: Навчальний посібник. – К.: Вид.Дім «Професіонал», 2004. – 256 с.

 16. Волохов В., Щепотко Ю. Сучасні інформаційні технології кадрового менеджменту на державній службі //Вісник державної служби України. – 2008. - № 3. – С. 57-61.

 17. Гаєвський Б.А., Ребкало А. Культура державного управління: органі­заційний аспект: /Монографія/. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - С. 144.

 18. Гончарук Н. Оцінювання керівного персоналу державної служби України //Вісник державної служби України. – 2007. - № 3. – С.34-38.

 19. Гурне Бернард. Державне управління. - К.: Основи, 1993. – 155 c.

 20. Гендерні аспекти державної служби: Монографія /М.Пірен, Н.Грицяк, Т.Василевська, О.Іваницька; За заг. ред.. Б.Кравченка. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 335

 21. Громадські об’єднання в Україні: Навчальний посібник. /За ред.
  В. М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 415 с.

 22. Гуманітарна та соціальна політика /В.П.Єлагін, М. В. Кашуба, П. І. Шевчук та Т. О. Панфілова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ, 2004. – 176 с. – (Основи професійної підготовки державних службовців).

 23. Державне управління: Навчальний посібник /А. Ф. Мельник,
  О. Ю. Оболенський , А.Ю.Васіна,Л.Ю.Гордієнко; За ред.. А.Ф.Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: знання,2004. – 342 с.

 24. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник: 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.

 25. Діловодство в державних установах: Збірник інструкцій /Упоряд. Є.К.Пашутинський. – 2-ге вид., змін. – К.:КНТ, 2009. – 596 с.

 26. Дмитренко Г.А. та др. Мотивация и оценка персонала: Учебное пособие /Г.А.Дмитренко, Е.А.Шарапатова, Т.М.Максименко. – К.: МАУП, 2002.–248 с.

 27. Довідник депутата місцевої ради /Центр соціальних технологій; За ред.
  З. Гаркавенко. – К.: Поліграфкнига, 2006. – 144 с.

 28. Долинська М.С. Довідник посадових осіб. – К.: Юстініан, 2007. – 360 с.

 29. Дубов Д.В., Дубова С.В. Основи електронного урядування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

 30. Європейський досвід державного управління: Курс лекцій /Уклад.: О.Ю.Оржель, О.М.Палій, І.В.Кравчук та ін.. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с.

 31. Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 406 с.

 32. Загнітко тА.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 480 с.

 33. Заїка О.В. Державне управління технологіями підбору та розстановки управлінських кадрів державної служби //Економіка та держава. – 2007. - № 5. – С. 62-65.

 34. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.

 35. Зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини /За ред. В. М. Бріцина. – К.: Довіра, 2007. – 687 с.

 36. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова: Підручник. – 9-е вид. – Х.: ФОП Співак Т.К.,2009. – 400 с.

 37. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.

 38. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Закон України про державну службу: Науково-практичний коментар. – Одеса, Фенікс, 2007. – 316 с.

 39. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. І доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 504 с.

 40. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права, свободи та обов”язки людини і громадянина в Україні: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 350 с.

 41. Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою /Упорядник Ковальчук Є.О. – Харків: Бурун Книга, 206. – 72 с.

 42. Конституційне право України: Підручник. – 3-тє вид. /В. Ф. Погорілко,
  О. Ф. Фрицький, О. В.Городецький та ін.; За ред. В. Ф. Погорілка. –К.: Наукова думка, 2002. – 732 с.

 43. Клименко І. В., Линьов К.О. Технології електронного урядуванання. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 192 с. – (Серія “Бібліотека молодого державного службовця”).

 44. Конституція України: Коментар основних положень. /Коментар основних положень Конституції України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина/ /Упоряд. М.І.Хавронюк. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 112 с.

 45. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: історія і засади функціонування: Навчальний посібник /За ред. Л.В.Губерського. К.: Згнання, 2009. – 750 с.

 46. Крайник О. П., Дробот І.О. Актуальні проблеми розвитку регіону/галузі. – Х.: ХарРІ НАДУ, 2004. – 144 с.

 47. Круш Н. В., Кожемяченко О.О. Муніципальне управління: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 168 с.

 48. Круш П. В., Кожемяченко О.О. Регіональне управління: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

 49. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: Навчальний посібник. – К.: Дакор КНТ, 2005. – 472 с.

 50. Лазор О. Я., Лазор О.Д. Місцеве самоврядування: Вітчизняний та зарубіжний досвід: Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2005. – 560 с. Лазор А.Д. Лазор О.Я. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: Словник-довідник: Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2006. – 352 с.

 51. Лишиленко В. І. Регіональна економіка: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 384 с.

 52. Логунова М. М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 196 с. – Сер. “Бібліотека молодого державного службовця”.

 53. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. – К.: Атіка, 2005. – 240 с.

 54. Матвієнко О.В., Цивін М. Н. Основи організації електронного документообігу.: Навчальний посібник. – К.:. Центр навчальної літератури, 2008. – 112 с.

 55. Матіос А. В. Адміністративна відповідальність посадових осіб. – К.: Знання, 2007. – 223 с.

 56. Місцеве самоврядування: Збірник нормативно-правових актів. Станом на 25 січня 2009 року. – Х: Одісея, 2009. – 616 с.

 57. Місцеве самоврядування в Україні: Муніціпальне право: Навчальний посібник /Н.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В Підмогильний.- К.: Атіка, 2000. – 304 с.

 58. Музика-Стефанчук О.А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: Навчальний посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 224 с.

 59. Муніципальне право України /Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальций Ю.Ю. та ін. – 2-е вид. , доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 720 с.

 60. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. – 2-ге вид. доп. й перероб. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с. – (Серія “Бібліотека молодого державного службовця”).

 61. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – 2-ге вид., стереотип.. – К.: Т-во Знання , КОО, 2006. – 312 с.

 62. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навчальний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 160 с.

 63. Оболенський О.Ю. Державна служба: Підручник. – К: КНЕУ, 2006. – 472 с.

 64. Ораторське мистецтво: Навчальний посібник /За ред. Н.П.Осипової. – Х.: Одісей, 2006. – 144 с.

 65. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. – (Альма-матер).

 66. Ортинський В.Л. та ін. Управління в органах виконавчої влади України: Навчальний посібник /В.Л. Ортинський, З.Р.Кісіль, М.В.Ковалів. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.

 67. Осипов П.І. Чому ми так говоримо: Науково-етимологічний довідник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2008. – 248 с.

 68. Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби. – (3-є вид., змін. та доп.). – К.: КНТ, 2008. – 288 с.

 69. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с

 70. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: Навчальний посібник. - 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 327 с.

 71. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілування: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 291 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 72. Регіональне управління: інноваційний підхід: Навчальний посібник /Бутко М.П., Зеленська О.О., Зеленський С.М. та ін..; За заг. ред. Бутка М.П. – К.: Знання України, 2006. – 560 с.

 73. Роїна О.М. Трудові правовідносини: Практичний посібник. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2005. – 348 с.

 74. Роль інформації у формуванні ринкової економіки /Ю. Бажал,
  В. Бакуменко, Н. Грицяк та ін..; За заг. ред. І. Розпутенка. – К.: К.І.С., 2004. – 348 с.

 75. Савицький В. Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія /За ред. Олуйка В.М. – К.: КНТ, 2008. – 324 с.

 76. Сазонець І. А. та ін.. Управління місцевими фінансами: Навчальний посібник /І.А.Сазонець, Т.В.Гринько, Г.Ю.Придатко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

 77. Сахненко С. Є. Територіальна організація влади в Україні. – Х.: ХарРІ НАДУ, 2004. – 136 с. – (Основи професійної підготовки державних службовців).

 78. Сендзюк М. А. Інформаційні системи в державному управлінні: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 339 с.

 79. Сергієва Л. В., Каінова О.В. Організація діяльності державного службовця: Навчальний посібник. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2003. – 192 с. – (Основи професійної підготовки державних службовців).

 80. Спанатій Л.С. Риторика: Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 144 с.

 81. Стадник В. В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – 464 с.

 82. Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком: Навчальний посібник, 2000. – К.: Вища школа, 2000. – 224 с.

 83. Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник /В.В.Лісничий, В.О.Грищенко, В.М.Іванов та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 384 с.

 84. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 574 с.

 85. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. –К.: Довіра, 2003. - 623 с. – (Бібліотека державного службовця).

 86. Управління розвитком регіону: навчальний посібник /Т.Л.Миронова, О. П. Добровольська, А.Ф.Процай, С.Ю.Колодій. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 328 с.

 87. Хаджирадєва С.К., Яроміч С.А. Комунікації, ділове спілкування та управління конфліктами в колективі. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 100 с. – (Основи професійної підготовки державних службовців).

 88. Хміль Ф. І. Ділове спілкування: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 278 с.

 89. Ходаківський Є. І. та ін.. Психологія управління: Навчальний посібник /
  Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с

 90. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навчальний посібник. К.: Знання-Прес, 2003. – 622 с.

 91. Черноног Э. С. Державна служба: історія, теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 458 с.

 92. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. – 5-те вид., стереотипне. – К.: Вікар, 2006. – 224 с.

 93. Ціннісні засади державного управління в Україні: Навчальний посібник /Уклад. В. А. Ребкало, В. М. Козаков; За заг. ред. В. А. Ребкало. К.: Вид-во НАДУ, 2007. -423 с.

 94. Шарий В. І. Основи державного управління: Навчальний посібник. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2009. – 518 с.

 95. Шарий В.І. Державне управління: антикризові технології: Навчальний посібник. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2009. – 280 с.

 96. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 435 с. – (Серія “Вища освіта ХХІ століття).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
 4. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 5. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.

Другие похожие документы..