Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Координация научных медицинских исследований в 2007 году проводилась 56 научными советами по комплексным проблемам медицины и их проблемными комиссия...полностью>>
'Документ'
Основная проблема, затронутая в данном проекте, - воспитание у учащихся любви к своему Отечеству. Сегодня она актуальна как никогда. Проводя большую ...полностью>>
'Литература'
Литература – одно из самых мощно влияющих на умы людей направлений искусства. Книга может заставить человека посмотреть на что-то и на жизнь в целом ...полностью>>
'Примерная программа'
Цель дисциплины - дать студентам теоретические и практические знания по вопросам, связанным с паразитарными заболеваниями животных, привить навыки кл...полностью>>

Особливості пенсійної реформи в Україні

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Особливості пенсійної реформи в Україні

Пенсійна реформа в Україні полягає в переході до трирівневої пенсійної системи: солідарної, обов’язкової накопичувальної та недержавного пенсійного забезпечення.

Нині можливості солідарної системи пенсійного страхування дещо обмежено. Демографічна ситуація в Україні погіршуватиметься. Це призведе до збільшення числа пенсіонерів та фінансового навантаження на Пенсійний фонд. Із солідарної системи, тобто з першого рівня, розмір пенсій сягатиме не більш як 25-30% зарплати, а решту – можна собі “наростити” самому, відкладаючи гроші на другому та третьому рівнях, де пенсійна виплата залежатиме від суми “нарощених” коштів.

Старт другого рівня відкладався через низку об’єктивних причин. Слід було виконати певні умови: досягти збалансованості коштів Пенсійного фонду, підготувати організаційно-технічну базу, створити інституційну структуру обов'язкової накопичувальної системи. Відповідно українська економіка теж має бути готовою до ефективного використання довгострокового інвестиційного ресурсу – пенсійних грошей накопичувальної системи. Сутність другого рівня полягає в тому, що частина обов’язкових внесків до державної ситеми пенсійного страхування накопичуватиметься в єдиному Накопичувальному фонді й обліковуватиметься на накопичувальних пенсійних рахунках громадян. Зазначені гроші будуть власністю застрахованих осіб, а в разі їхньої смерті – успадковуватимуться. Ці кошти інвестуватимуться в економіку країни з метою одержання інвестиційного доходу і захисту від інфляції.

Важливою передумовою старту другого рівня є й набуття позитивного досвіду з функціонування третього рівня, тобто недержавних пенсійних фондів (НПФ). Базовим документом для функціонування третього рівня став Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, що набрав чинності з 1 січня 2004 р.

На жаль, поки що українці дуже пасивно ставляться до своєї участі в недержавному пенсійному забезпеченні. Воно ще не стало вагомою складовою соціального чи компенсаційного пакета, що надається роботодавцем найманим працівникам поряд з іншими видами винагороди (відпочинком, преміями, пільговим лікуванням тощо). На Заході недержавні пенсії перетворилися на доволі масовий додатковий вид соціальних гарантій.

У розвинених країнах кошти НПФ відіграють важливу роль на ринку капіталів і є чи не найпотужнішими інституційними інвесторами. У нас нерозвиненість системи НПФ позбавляє вітчизняну економіку потужного фінансового ресурсу. Пенсійні гроші належать до довгострокового інвестування, їх невипадково ще називають “довгими грошима”.

Керівники підприємств мали б активніше долучатися до недержавного пенсійного забезпечення та перераховувати пенсійні внески на користь своїх працівників. Законодавством навіть надано спеціальні пільги, завдяки яким підприємство може легітивно зменшувати базу оподаткування на прибуток та розширювати свої інвестиційні можливості.

Поки що упередженість роботодавців щодо НПФ пов’язана з відсутністю достатньої практики їхнього функціонування та належних знань про взаємодію пенсійного фонду, компанії з управління активами, адміністратора та зберігача.

Участь в системі недержавного пенсійного забезпечення дозволить роботодавцям підвищувати зацікавленість найманих працівників у результатах роботи, знизити плинність кадрів, приваблювати нових висококваліфікованих спеціалістів та формувати позитивний імідж свого підприємства. Люди згодом одержать додаткові доплати до своїх трудових пенсій, а вітчизняна економіка вже нині – додатковий ресурс.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Придатко Олександр Миколайович заступник начальника управління Держкомзему в області. Участь у обговоренні: Заблуда М. В., Сташко А. В., Лимар Б. Ф., Супрунюк Ю. П. Особливості пенсійної реформи, передбачені закон

  Закон
  2. Особливості пенсійної реформи, передбачені Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», ухваленим Верховною Радою України
 2. Ержавотворення зусилля усіх органів влади спрямовані на системну модернізацію країни, насамперед, шляхом реформування соціальної сфери, в тому числі й пенсійної

  Документ
  На даному етапі державотворення зусилля усіх органів влади спрямовані на системну модернізацію країни, насамперед, шляхом реформування соціальної сфери, в тому числі й пенсійної.
 3. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 4. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (5)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Конституцією України визначені основні риси України як держави демократичної, правової, соціальної, яка визнає людину найвищою соціальною цінністю, вважаючи своїм головним обов’язком забезпечення її
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (1)

  Документ
  Рекомендовано до друку Вченою радою економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 2 від 18 лютого 2011 року)

Другие похожие документы..