Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Основними електрокерамічними матеріалами є електрофарфор і стеатит. Ці два матеріали білого кольору. В готовому вигляді для цих матеріалів характерна...полностью>>
'Документ'
Многие годы люди думали, что мир, в котором они живут, был создан в таком состоянии, в каком он представляется сейчас. Да и возраст Земли считали равн...полностью>>
'Автореферат'
Ведущее учреждение – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский универси...полностью>>
'Документ'
1. Язык и культура: проблемы взаимосвязи и взаимообусловленности. Национальные пласты русского языка как отражение различных культурных традиций.2. Сл...полностью>>

До окружного адміністративного суду

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

До окружного адміністративного суду _____________________________________________

Позивач : фізична особа-підприємець (П.І.Б.) _____________________________________________

місце реєстрації: ______________________________

_____________________________________________

тел. _________________________________________

електронна пошта: ____________________________

Відповідач: Назва органу Державної податкової служби _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

місце знаходження: ______________________________________________________________________________________________

тел. ___________________________________________

електронна пошта: ______________________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання протиправним і скасування рішення та про зобов`язання видати свідоцтво платника єдиного податку

Мною у встановлений строк, відповідно до п. 298.3 ст. 298 Податкового Кодексу України (далі – ПКУ), за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 р. №1675, було подано Відповідачу заяву про застосування спрощеної системи оподаткування.

Доказ:

 • копія заяви про застосування спрощеної системи оподаткування з відміткою про прийняття Відповідачем.

«___» _________ 2012 року мною отримано листа від Відповідача від «___» ________ 2012 року №______________________, в якому міститься відмова у видачі мені свідоцтва платника єдиного податку.

Доказ:

 • копія листа від Відповідача від «__» ___________ 2012 року №___________.

Вважаю відмову Відповідача у видачі мені свідоцтва платника єдиного податку протиправною з наступних підстав.

Згідно з п. 299.9 ст. 299 ПКУ підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку є виключно:

1) невідповідність такого суб'єкта господарювання вимогам статті 291 ПКУ;

2) наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

Як суб`єкт господарювання, я відповідаю вимогам ст. 291 ПКУ.

У заяві про застосування спрощеної системи оподаткування мною були перелічені обрані види діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2005, відповідно до п. 298.3 ст. 298 Податкового Кодексу України (далі - ПКУ):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Відповідно до п.п. 4 п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку суб`єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють видобуток, виробництво, торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, у тому числі органогенного утворення.

Поняття видобутку, виробництва, реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не визначені в ПКУ. Терміни, що застосовуються у ПКУ та не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами України, згідно зі ст. 5 ПКУ.

У ст. 1 Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» визначено, що:

- видобуток дорогоцінних металів - вилучення дорогоцінних металів з надр і відходів гірничо-збагачувального або металургійного виробництва (хвости збагачення, відвали, шлаки, шлами, недогарки) усіма можливими способами;

- видобуток дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння - вилучення дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння з гірських порід усіма можливими способами;

- виробництво дорогоцінних металів - вилучення дорогоцінних металів із комплексних руд, концентратів та інших напівпродуктів, відходів і брухту, що містять ці метали, та афінаж дорогоцінних металів.

Відповідно до п. 4, 27 ст. 9 Закону України від 01.06.2000 р. №1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підлягають ліцензуванню:

- видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, які є складовими поняття виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 01.06.2000 р. №1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» визначені поняття, які застосовуються у цьому законі:

- виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;

- торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.

А отже, поняття «видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» визначені у законах України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР і від 01.06.2000 р. №1775-ІІІ.

Відповідно до Закону України від 19.10.2010 р. №2608-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» (введений у дію з 16.11.2010 р.) виключено з переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню виготовлення виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; торгівлю виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

А отже, виробництво ювелірних виробів і торгівля ювелірними виробами не підлягають ліцензуванню на відміну від видобутку, виробництва і реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, при здійсненні яких суб`єкти господарювання не можуть бути платниками єдиного податку.

Таким чином, діяльність з виробництва ювелірних виробів, торгівлі ювелірними виробами не входить до визначених законами України понять видобутку, виробництва, реалізації дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, у тому числі дорогоцінного каміння органогенного утворення, щодо яких встановлені обмеження на застосування спрощеної системи оподаткування.

Визначення виробів з дорогоцінного металу, наведене в Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р. №244, не має підстав для використання при застосуванні норм ПКУ, оскільки наказ Мінфіну не має статусу і сили закону. Крім того, зазначена Інструкція не може застосовуватися для визначення права суб`єктів господарювання бути платниками єдиного податку, оскільки за змістом стосується лише питань здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів дорогоцінних металів, матеріалів, що містять дорогоцінні метали відповідності їх державним стандартам, а також відповідності вставок з дорогоцінного каміння (природного та штучного), дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (природного та штучного) найменуванню, ваговим та технічним характеристикам зазначеним на етикетці (бирці) виробу. Аналогічна позиція наводиться в листі Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 27.01.2012 р. №04-39/10-83 до ДПС України.

Доказ:

- копія листа Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 27.01.2012 року № 04-39/10-83

З метою уникнення суперечностей при визначенні права бути платником єдиного податку, у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування та свідоцтві платника єдиного податку вказується вид господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, відповідно до п. 298.3 ст. 298, п. 299.11 ст. 299 ПКУ.

Згідно з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2005, на яку міститься пряме посилання у п. 298.3 ст. 298, п.299.11 ст. 299 ПКУ, діяльність з виробництва дорогоцінних металів належить до підкласу 27.41.0 «Виробництво дорогоцінних металів», який включає виробництво та афінаж необроблених дорогоцінних металів: золота, срібла, платини тощо; виробництво сплавів з дорогоцінних металів; виробництво напівфабрикатів з дорогоцінних металів; нанесення покриття з срібла на недорогоцінні метали; нанесення покриття з золота на недорогоцінні метали та срібло; нанесення покриття з платини або металів платинової групи на золото, срібло та недорогоцінні метали. Цей підклас не включає:

- виробництво годинникових корпусів з дорогоцінних металів (підклас 33.50.0);

- виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів (клас 36.22.0).

Діяльність у сфері торгівлі дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням визначена у КВЕД ДК 009:2005:

- підклас 51.52.4 «Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами»;

- підклас 51.56.0 «Оптова торгівля іншими проміжними продуктами», який включає оптову торгівлю коштовним камінням.

Аналогічна за змістом позиція викладена у листі Міністерства фінансів України від 19.01.2012 р. №31-08160-10-18/1122 «Щодо обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» до Державної податкової служби України.

Доказ:

- копія листа Міністерства фінансів України від 19.01.2012 р. №31-08160-10-18/1122 «Щодо обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» до Державної податкової служби України

Діяльність у сфері виробництва ювелірних виробів та годинників, торгівлі ювелірними виробами відноситься до інших підкласів згідно з КВЕД ДК 009:2005, а саме:

 • підклас 36.22.0 «Виробництво ювелірних виробів»;

 • підклас 33.50.0 «Виробництво годинників»;

 • підклас 52.48.2 «Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами»;

 • підклас 52.12.0 «Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту», який включає в себе роздрібну торгівлю ювелірними виробами;

 • підклас 51.47.9 «Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г.», який включає в себе оптову торгівлю ювелірними виробами.

А отже, обмеження на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності поширюється тільки на суб`єктів господарювання, які здійснюють операції дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням як сировиною, а не з готовою продукцією споживчого призначення, а саме:

- видобуток (підкласи 13.20.0, 14.50.0 згідно з КВЕД ДК 009:2005);

- виробництво (підклас 27.41.0 згідно з КВЕД ДК 009:2005);

- торгівля дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, у тому числі органогенного утворення (підкласи 51.52.4, 51.56.0 згідно з КВЕД ДК 009:2005).

Аналогічна за змістом позиція викладена у листі Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 27.01.2012 року №04-39/10-83 до Державної податкової служби України. Відповідно до зазначеного листа Комітету юридичні та фізичні особи-підприємці при здійсненні ними виробництва годинникових корпусів з дорогоцінних металів, виробництва ювелірних виробів з дорогоцінних металів, а також оптової та роздрібної торгівлі ювелірними виробами мають право обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та зареєструватися платником єдиного податку відповідно до норм Податкового кодексу України.

Доказ:

- копія листа Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 27.01.2012 року № 04-39/10-83

Відповідно до пункту 56.21 статті 56 Податкового кодексу України у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Таким чином, Відповідач порушив порушив мої законні права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.

На підставі викладеного, керуючись ст. 291, 298, 299 ПКУ, ст. 6, 17, 18, 19, 99, 104, 105, 106, 162, 171 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ:

 1. Визнати протиправним рішення Державної податкової інспекції _________________ від __ ________ 2012 року №___________.

 2. Скасувати рішення Державної податкової інспекції ___________________________ від __ ________ 2012 року №___________.

 1. Зобов`язати Державну податкову інспекцію ______________________ видати фізичній особі-підприємцю _____________________ (П.І.Б. повністю) свідоцтво платника єдиного податку.

Додатки:

 1. копія заяви Позивача про застосування спрощеної системи оподаткування з відміткою про прийняття Відповідачем.

 2. копія листа від Відповідача від «___» __________ 2012 року №_____________;

 3. копія листа Міністерства фінансів України від 19.01.2012 року №31-08160-10-18/1122, у двох примірниках;

 4. копія листа Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 27.01.2012 року № 04-39/10-83, у двох примірниках;

 5. копія позовної заяви та додатків до неї для Відповідача;

 6. квитанція про сплату судового збору;

 7. квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового розгляду.

«___» ___________ 2012 р. Позивач_____________ (__________)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Окружний адміністративний суд автономної республіки крим вул. Севастопольська, 43, м

  Документ
  Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого судді Циганової Г.Ю., при секретарі судового засідання Шевцовій Г.В., за участі представників сторін:
 2. Висвітлення діяльності Вінницького окружного адміністративного суду протягом вересня-жовтня 2010 року

  Документ
  Історично склалось, що найдавнішою і найпоширенішою формою безпосередньої демократії, а також обов’язковим атрибутом представницької демократії є вибори.
 3. Дніпропетровський окружний адміністративний суд

  Документ
  розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпропетровську в приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду адміністративну справу за позовом Климчука Олександра Григоровича до Головного управління внутрішніх
 4. Типові правила поведінки працівника апарату Окружного адміністративного суду м. Севастополя

  Документ
  1.1. Правила поведінки працівника апарату Окружного адміністративного суду м. Севастополя (далі – Правила) є збіркою етичних норм поведінки працівника апарату Окружного адміністративного суду (далі – Суду).
 5. Кодекс адміністративного судочинства україни

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 вересня 2005 року N 2875-IV, ОВУ, 2005 р., N 38, ст. 2362, від 6 жовтня 2005 року N 2953-IV, ОВУ, 2005 р.

Другие похожие документы..