Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Беда в том, что желающих учиться год от года становится, увы, меньше, а не больше. По данным психологов, среди поступающих в школу уже 50% учиться не...полностью>>
'Закон'
Типовыми требованиями по организации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, ...полностью>>
'Публичный отчет'
Отчет о публикациях в Уральской региональной прессе по проблеме коррупции и организованной преступности (Курганская область, Тюменская область, Ханты...полностью>>
'Документ'
Специальная часть фонда оплаты труда педагогов, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТс), включает показатели, согласно которым определяю...полностью>>

Управління культури І туризму (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Управління культури і туризму

Сумської обласної

державної адміністрації

Обласна універсальна наукова бібліотека

(З фондів Канадсько-Української

бібліотеки при загальному

читальному залі)

З циклу «10 Великих українців»

Огонь в одежі слова

(Іван Франко)

Пам’ятка-присвята

«Яко син селянина, вигодуваний

твердим мужицьким хлібом,

я почував себе до обов’язку

віддати працю свого життя

тому простому народові»

Відтоді, як не стало великого поета українського народу Тараса Шевченка, на літературному полі України виступало багато різних обдарованих поетів і письменників, але ніхто з них не піднісся на той недосяжно високий рівень і не здобув такої великої слави на батьківщині і між іншими народами, як Іван Франко. Він створив цілу добу в українському письменстві. З однаково вражаючою силою описував І. Франко дні радості і дні журби, величезне піднесення та нестримний рух народних мас до кращої долі і повне трагізму поневіряння поневоленого народу, в якого украдено щастя, підносився на творчі вершини, доступні лише одиницям і сходив у низини, на дно, в саму гущину народних мас, приречених на злидні та безталання, але сповнених непоборної волі до боротьби за краще майбутнє.

Вплив Івана Франка на формування національної свідомості в Україні – одна з найважливіших особливостей його творчості. Щоб визначити розміри цього впливу й належно оцінити дороговкази поета – треба не лише знати час, коли жив і творив великий письменник, але й заглибитися в добу, що йому передувала.

ХVІІІ - те сторіччя стало для України справжньою домовиною. Нація, що за митрополита Петра Могили і гетьмана Богдана Хмельницького променювала з Києва своєю високою освітою, зокрема літературною, та церковним будівництвом, що потрясла схід Європи збройною боротьбою за волю, колись державна нація перетворюється протягом ХVІІІ-го сторіччя в етнографічну масу, в народ без імені. З мап світу зникає навіть назва «Україна». Натомість з’являються штучно прищеплювані сусідами то «Малоросія» і «Новоросія», «Галіція», «Малопольска» і т. п. Майже вся Україна, козацько-гетьманська держава, поділена московсько-польсько-австрійськими займанцями, стає провінцією російської імперії. Народ України перейменовують у «малоросів», обриваються зв’язки з Західною Європою, що їх ми мали ще з часів Ярослава Мудрого.

Зникають школи з рідною мовою. Українська еліта російщиться на центральних землях, полонізується в Галичині, онімечується в Буковині. Українське селянство потрапляє в безпросвітне кріпацтво, принесене з Росії. Неписьменний кріпак залишається єдиним носієм і зберігачем українства.

Нарешті серед темної ночі блискає промінь. Появляється Іван Котляревський.

Котляревський

Орел могучий на вершку сніжному

Сидів і оком вздовж і вшир гонив,

В тім схопився і по снігу мілкому

Крилом ударив і в лазур поплив.

Та грудку снігу він крилом відбив,

І вниз вона по склоні кам’яному

Котитись стала – час малий проплив,

І вниз ревла лявина дужче грому.

Так Котляревський у щасливий час

Вкраїнським словом розпочав співати.

І спів той виглядав на глум не раз.

Та був у нім завдаток сил багатий,

І вогник, ним засвічений, не згас,

А розгорівсь, щоб всіх нас огрівати.

І. Франко

Незабаром залунали українські пісні, зібрані Михайлом Максимовичем, продзвеніло живе слово з уст Маркіяна Шашкевича. Нарешті з’являється гнівний Тарас Шевченко, що пробуджує Україну з летаргічного сну, людяний Шевченко, що відкриває в затурканому кріпакові високі якості людини, бунтівливий Шевченко, що пригадує українцям їхнє славне минуле, вказує на жорстоку сучасність і запалює до боротьби. Українське письменство, завдяки Великому Кобзареві, стає явищем світової літератури і займає своє місце в скарбниці культурних надбань світу.

Але саме Іванові Франкові припадає велика й відповідальна місія – довершити формування української нації, як новітньої нації з усіма потрібними складниками. Великий наддніпрянець і великий наддністрянець втілюють в своїй духовності всю Україну, символізують усе найдорожче, що є в українській нації.

Тяжко, дуже тяжко доводилося працювати Франкові. Серед непрохідних нетрів прокладав Франко шлях до своїх сучасників і наступників, як каменяр пробивав мертві граниточолі скелі безідейності, як коваль клепав серця і свідомість свого народу, вів його як ідейний провідник у заповідну землю народного щастя і добробуту.

Я для геніїв грядущих

Поле дикеє орав,

Шлях серед хащів найпущих

Просікав і протирав.

Високоталановитий літератор, науковець і політик, Іван Франко ширив правду про Україну серед народів Австро-Угорщини. Він публікував статті про українські справи в німецьких, польських та інших чужомовних часописах і журналах. Ці статті відзначалися гарним стилем, об’єктивністю, якістю викладу та пристрасною любов’ю до справи визволення українського народу.

Його короткі огляди з історії української літератури друкували німці, поляки, чехи, мадяри.

Франкове слово об’єднувало людей різних за фахом і освітою. Як часто, захоплені його аналітичним розумом, викристалізуваними думками, силою логіки, блискучою поетикою творів, вони відчували гордість, що належить до одного з ним народу.

Не пора, не пора, не пора

Москалеви й ляхови служить!

Довершилась України кривда стара, –

Нам пора для України жить.

І. Франко, як ніхто інший спонукає до думки. Без тіні манірності й хизування своїм великим талантом, без менторських повчань він кличе до полеміки навіть з ним самим: «Кличте духа до бунту!».

Вслід за Т. Шевченко, І. Франко – найбільший виразник державницької ідеї. І якщо у Шевченка Україна – це поетичний пафос, сила чуття то у Франка переконаність у потребі національної держави випливає також і з наукового пошуку, історіософських, політологічних та соціологічних досліджень. Тому він і не міг займатися тільки виключно одною літературою, бо для утвердження нації, навіть добре розвиненої, літератури не досить. Треба було витягнути український віз із багна неуцтва, нерозвиненості, неосвіченості, безнадійної провінційності і дати основу для розвитку різних наукових і мистецьких інституцій.

Обриваються звільна всі пута,

Що в’язали нас з давнім життєм:

З давніх брудів і думка розкута, –

Ожиємо, брати, ожиєм!

Як в упадку великої грецько-римської культури І. Франко вбачав внутрішні причини деградації: фатальну мішанину рас, скептицизм, розпусту, так і в занедбаності українського життя він найбільше відстоював думку не про зовнішні чинники, хоч були вони для України надважливими, а брак ідеалу, безхарактерність, політичну близорукість, дрібничковість у духовних потребах, рабську безпомічність, що вроджені або привнесені вихованням, несвідомо живуть в душі українця. Своєю титанічною працею І. Франко зглибив нашу національну суть і виробив потребу постійного самопізнання і вдосконалення. Він був одним з перших публіцистів, що захищали концепцію повної незалежності України.

Сімнадцятирічним юнаком ступив він на запущене поле української культури і працював на ньому за словами І. Драча «як каторжник, залишивши нам у спадок щедрий ужинок – 100 томів праць з різних сфер діяльності людського духу, які ми й донині не можемо розчолопати».

Дивовижні, часто суперечливі і взаємовиключні грані його таланту витворили справді рідкісний феномен. З одної сторони, натура дуже чуттєва, що найперше характеризує поета, чиї твори можна порівняти з творами Овідія, Горація, Данте та Петрарки. З іншого боку, колосальна працездатність в опрацюванні архівних матеріалів, збиранні статистичних даних.

І на кінець, аналіз використаного та опрацьованого матеріалу вказує на широчінь поглядів на суспільно-політичні процеси, оригінальність їх трактування, як і спокійні врівноважені роздуми над сутністю людського життя на землі.

В цьому контексті творчість І. Франка споріднена з творчістю Байрона, Гете, Шекспіра, Міцкевича, Шевченка, Л. Українки.

Його поетична творчість особливо цікава: тут і прекрасні сонети, і блискучі за майстерністю та соціальною напругою поезії і великі поетичні твори-поеми.

Сюжети І. Франко черпав з старовавілонської космології, біблійних оповідей, древньоєврейських легенд, грецького епосу, арабських казок, середньовікової карнавальної літератури, староруських притч, української історії. Всі ці поодинокі, деколи невиразної духовні промені стають, переплавляючись в горнилі його національного єства та поетичного таланту, могутнім духовним світом людства.

Сьогодні ми не можемо собі уявити української літератури, філософії, політології, економіки, фольклористики, етнографії без імені Івана Франка.

Численні науково-філософські, літературознавчі, мистецькі заходи, пов’язані з його ювілеями, які проводились вже в незалежній Українській державі, засвідчують про духовну потребу нашого суспільства засвоювати спадок титана національного відродження.

Тому варто взяти собі на подальшу дорогу слова нашого сучасника франкознавця Богдана Корчинського:

«Читай Франка, читай завжди,

Читай в неділю, свято, будень,

Тут все знайдеш: що було, є

І доміркуєшся, що буде,

Лиш розбуди бажання те,

Що десь там жевріє у груди.»

Література:

Білецький, Леонід. Іван Франко [Текст] / Л. Білецький // Два протилежні світи. – Ірвінгтон : Кирило-Методіївське Братство, 1978. – С. 66-70.

Гаєвський, С. Франків «Мойсей» [Текст] : (розвідка і текст поеми). – Торонто, 1948. – 56 с.

Левитський, Володимир. Франко як економіст [Текст] / В. Левитський. – Скрентон, 1957. – 116 с.

Лопата, Павло. Спомин про Івана Франка [Текст] / П. Лопата // Дрогобиччина – земля Івана Франка : збірник географічних, історичних та етнографічно-побутових і мемуарних м-лів. – Нью-Йорк. – Париж. – Сидней. – Торонто, 1973. –

С. 666-667.

Луців, Лука. Дрогобич і Дрогобиччина в творах Ів. Франка [Текст] ; Іван Франко – найславніший син дрогобицької землі / Л. Луців // Дрогобиччина – земля Івана Франка : збірник географічних, історичних та етнографічно-побутових і мемуарних м-лів. – Нью-Йорк. – Париж. – Сидней. – Торонто, 1973. – С. 179-189,  С. 603-618.

Мовчан, Юліян. Серед родичів Івана Франка в США [Текст] // Мовчан Ю. Що варто б знати. – Торонто : Срібна сурма, 1966. – С. 382-391.

Побратимство [Текст] // Книш І. Відгуки часу : вибрані нариси, статті, спогади, матеріяли. – Вінніпег, 1972. – С. 340-344. – [І. Франко і укр. жіночий рух].

Рудницький, Леонід. Пісня про Нібелюнгів в перекладі Івана Франка [Текст] / Л. Рудницький // Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха . – Торонто, 1972. – С. 133-142.

І. Франко й франкіана на заході [Текст] : статті і матеріяли. – Вінніпег : Фундація ім. Шевченка, 1957. – 230 с.

Іван Франко у своїх німецьких писаннях [Текст] // Лисяк-Рудницький І. Між історією й політикою : статті до історії та критики української суспільно-політичної думки. – Мюнхен, 1973. – С. 121-131.

Франко-Ключко, А. Іван Франко і його родина [Тект] : спомини. – Торонто, 1956. – 131 с.

Періодика:

Бурштинська, Христина. Титан національного відродження [Текст] / Х. Бурштинська // Альманах «Гомону України». – 1998. – С.170-176.

Донцов, Д. «Гріх проти Духу» [Текст] // Альманах «Гомону України». – 1966. – С. 41-56.

Донцов, Д. «Мойсей» І. Франка [Текст] // Авангард. – 1960. – Ч. 4. – С. 8-17.

Дурбак, І. Золотий гомін свободи [Текст] : українські чуда / І. Дурбак // Альманах УНС. – 1987. – С. 70-72. – [про відзначення в Тернополі перших роковин смерті Івана Франка].

Е. М. До життєпису Франка [Текст] // Альманах «Гомону України». – 1966. – С. 57-61. – [спогад Євгена Чикаленка про поета].

Задеснянський, Р. Від «Дум пролетаря» до «Мойсея» [Текст] // Альманах «Гомону України». – 1966. – С. 71-80.

Кацнельсон, Абрам. Українські поети про євреїв [Текст] // А. Кацнельсон // Альманах УНС. – 2002. – С. 203-204. – [висловлювання І. Франка.

Левадний, І. «Син народа – що вгору йде хоч запертий в льох…» [Текст] // Альманах «Гомону України». – 1966. – С. 62-70.

Лесько, Іван. Українська пропаганда до Першої світової війни [Текст] / І. Лесько // Альманах УНС. – 1993. – С. 142-150. – [І. Франко як пропагандист].

Лоза, М. За правдиве обличчя Івана Франка [Текст] // Альманах «Гомону України». – 1956. – С. 66-69.

Луців, Лука. Століття літературної творчості Івана Франка [Текст] / Л. Луців // Альманах УНС. – 1973. – С. 81-93.

Іван Франко про соціалізм [Текст] // Альманах «Гомону України». – 1977. – С. 98-101.Скачать документ

Похожие документы:

 1.   Управління культури та туризму Черкаської облдержадміністрації

  Документ
  В Україні функціонує більше 60 історико-культурних заповідників державної та комунальної власності. За роки незалежності мережа історико-культурних заповідників України значно зросла та розширилася.
 2. Управління культури та туризму Черкаської облдержадміністрації Черкаська обласна бібліотека для дітей знаменитості на черкащині (2)

  Документ
  Другий випуск краєзнавчої розвідки «Знаменитості на Черкащині» продовжує розпочату серію розповідей про видатних людей, чий життєвий або творчий шлях так чи інакше був пов’язаний з Черкащиною.
 3. Управління культури та туризму Черкаської облдержадміністрації Черкаська обласна бібліотека для дітей знаменитості на черкащині (1)

  Документ
  Вивчення життя і діяльності відомих людей, причетних до історії рідного краю, займає важливе місце в краєзнавчих дослідженнях. Широкі можливості для цього має Черкащина, з якою повязані імена багатьох славетних людей, які жили і
 4. Донецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України

  Документ
  Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне відділення Товариства "Україна-Світ", Український культурологічний центр, 2008.
 5. Управління культури І мистецтв запорізької міської ради

  Конкурс
  1.1 Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України № 2289-VІ «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях,
 6. Управління культури миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова покажчик ресурсів Інтернет Миколаїв

  Документ
  Вищі навчальні заклади України: Покажч. ресурсів Інтернет / Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім. О.Гмирьова; Склад. С.Л.Степанова; Ред. Л.М.Голубенко.

Другие похожие документы..