Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
– доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету ...полностью>>
'Документ'
Крепкие ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 30 до 60 процентов, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории Росси...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Данное пособие является дополнением к курсу лекций Методы программирования. В соответствии с рассматриваемыми в курсе темами все задания разбиты на г...полностью>>
'Документ'
Одним із найважливіших чинників розвитку людської цивілізації, безумовно, виявилася інтеграція. Вже за одне це вона гідна детального вивчення. Термін...полностью>>

Індивідуальний план навчального процесу за модулем „Дитяча хірургія" 5,6 "

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

Дніпропетровська державна медична академія

Кафедра

Дитячої хірургії

Дисципліна – Дитяча хірургія

Індивідуальний план

навчального процесу за модулем „Дитяча хірургія” 5,6

Ургентна дитяча хірургія” та „Новоутворення тканин у дітей”

для студентів 5 курсу

за спеціальністю „Лікувальна справа”

Педіатрія”

Медико-профілактична справа”

Десяток №_____ Група № _______ Факультет________________

період навчання 2010 – 2011 рр.

Завідуючий кафедрою

проф. Дігтяр Валерій Андрійович,

завуч кафедри

доц. Харитонюк Людмила Миколаївна

Дніпропетровськ

2010

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ МОДУЛЮ 3

ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п

Тема

Л

ПР

С.Р.

Індивідуальна робота

І.

ІІ.

Змістовий модуль 5

Ургентна дитяча хірургія

Основні хірургічні захворювання та травма у дітей

Учбових елементів - 5

Змістовий модуль 6

Новоутворення тканин у дітей

Доброякісні та злоякісні утворення у дітей

Учбових елементів – 1

Ітоговий контроль

10

31

7

4

30

8

Огляд наукової літератури

Засідання СНГ

Друкування наукових тез, статей з хірургії

Доповіді на засіданні СНГ, конференції, олімпіаді

Всього годин

10

42

38

90/3 кредита

Відвідування лекцій та практичних занять

Відвідування лекцій та практичних занять обов’язкове. При пропуску лекцій – обов’язкове написання її реферату, при пропуску практичних занять: обов’язкове його тематичне відпрацювання у виділений термін в кінці семестру на канікулах. При пропуску лекцій чи практичного заняття від загальної суми балів відраховується по 5 балів в кінці вивчення предмету.

Заохочувальні бали

Заохочувальні бали (виконання індивідуальних студентських наукових завдань понад термін аудиторних занять) додаються до суми балів студентам, що на практичних заняттях будуть отримувати сумарні бали на рівні А – В

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ 5, 6

(ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА, ПЕДІАТРІЯ)

Тема

Кількість годин

1.

Запальні захворювання черевної порожнини.

2

2.

Набута кишкова непрохідність. Кровотечі із травного тракта. Портальна гіпертензія.

2

3.

Травма грудної порожнини та ушкодження стравоходу. Гнійно-запальні захворювання легенів та плеври. Екстренна медична допомога невідкладних станів.

2

4.

Гнійно-запальні захворювання кісток та суглобів. Гнійно-запальні захворювання м’яких тканин.

2

5.

Політравма у дітей. Особливості травматичного шоку у дітей.

2

Разом

10

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ 5,6

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”, “ПЕДІАТРІЯ”

Тема

Кількість годин

Змістовий модуль 5

1.

Запальні захворювання черевної порожнини.

4

2.

Набута кишкова непрохідність. Кровотечі із ЖКТ. Портальна гіпертензія.

6

3.

Гнійні захворювання легенів та плеври.

5

4.

Гнійно-запальні захворювання кісток та суглобів. Гнійно-запальні захворювання м’яких тканин.

5

5.

Політравма у дітей. Особливості травматичного шоку у дітей. Закрита травма живота. Травма грудної порожнини та ушкодження стравоходу.

6

6.

Сечокам’яна хвороба. Синдром набряклої мошонки. Травматичні ушкодження сечовивідної системи.

6

Змістовий модуль 6

7.

Доброякісні та злоякісні новоутворення м’яких тканин. Нефро та нейробластоми. Пухлини середостіння.

6

Підсумковий контроль

4

Разом

42

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ ДО МОДУЛЮ 3

Тема

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

5

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

15

2.1

Деонтологія дитячого віку.

1,0

Підсумковий модульний контроль

2.2

Особливості антибіотикотерапії у дітей.

2.3

Рідкі форми інвагінації кишечника у дітей.

2,0

2.4

Ускладнення гнійно-запальних захворювань у немовлят.

2,0

2.5

Пункція суглобів у дітей.

1,0

2.6

Токсико-септичний шок у дітей.

2,0

2.7.

Хіміотерапевтичне лікування злоякісних новоутворень.

2,0

2.8

Лапароцентез у дітей.

2,0

2.9

Техніка лапароскопії у дітей.

2,0

2.10

Можливості УЗД у дітей.

1,0

3.

Індивідуальна самостійна робота студентів за однією з тем за вибором:

Огляд наукової літератури за вибором

8

Поточний контроль на практичних заняттях

4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

10

Разом

38

УЧБОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 1: Запальні захворювання черевної порожнини. Курація хворого для написання історії хворого (4год.)

Гострі запальні захворювання органів черевної порожнини:

 • гострий апендицит

 • - гострий холецистит

 • гострий панкреатит

 • перитоніт новонародженого

 • гематогенний перитоніт

Методика курації хворого, формування попереднього діагнозу, алгоритму додаткових досліджень (лабораторні, інструментальні, рентгенологічні), проведення диференційного діагнозу.

Практичні навички:

 1. Продемонструвати особливості огляду дитини з гострою хірургічною патологією та визначити локальні симптоми гострого апендициту: Філатова, Кохера, „симптом відштовхування руки”, Сітковського, Образцова, Москаленко, Щоткина – Блюмберга.

 2. Пальцевий ректальний огляд дитини.

 3. Курація хворого.

Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

Опитування

Практичні навички

Разом

5-4-3-0

5-4-3-0

15-12-9-0

25-20-15-0

УЧБОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 2. Набута кишкова непрохідність. Кровотечі із верхніх та нижніх відділів травної системи. Портальна гіпертензія. (6 год.)

Набута кишкова непрохідність:

- інвагінація кишечника

- спайкова кишкова непрохідність

- динамічна кишкова непрохідність

Кровотечі із верхніх та нижніх відділів травної системи:

 • виразкова хвороба 12-палої кишки

 • портальна гіпертензія

 • кровотечі із нижніх відділів травного тракту (кровоточивий дивертикул Меккеля, поліп, тріщини, геморой)

Практичні навички:

 1. Визначення патогномонічних симптомів інвагінації кишечника

 2. Тлумачення рентгенологічного обстеження дитини із інвагінацією кишечника (діагностична та лікувальна пневмоколографія).

 3. Продемонструвати зондування шлунку та охарактеризувати склад шлункового вмісту та використання зонду Блекмора

Контроль знань за учбовим елементом (на практичному занятті)

Тестовий контроль

Опитування

Практичні навички

Разом

5-4-3-0

5-4-3-0

15-12-9-0

25-20-15-0

Контроль проміжних знань за „Гострий абдомінальний синдром”Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів

  Документ
  Навчально-методичний комплекс підготовлений у відповідності до сучасних вимог Міністерства освіти і науки України, побудований згідно нової навчальної програми з курсу філософії.
 2. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет

  Документ
  Європейська комісія ставить за мету сприяти міжуніверситетській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, а програму обміну студентами визначено як вагомий елемент такої міжуніверситетської
 3. Робоча навчальна програма з дисципліни „хірургія для студентів вищих навчальних закладів ІІІ іv рівнів акредитації

  Документ
  Програму складено співробітниками опорної з дисципліни „Хірургічні хвороби” кафедри госпітальної хірургії №2 з курсом грудної та судинної хірургії Національного медичного університету імені О.
 4. Я україни дніпропетровська державна медична академія кафедра медицини катастроф та військової медицини “безпека життєдіяльності”

  Документ
  Програма елективного курсу "Безпека життєдіяльності" для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей 7.
 5. Програма структурована на модуль, змістовні модулі, теми у відповідності до вимог "Рекомендації щодо розроблення програм навчальних дисциплін" (Наказ моз україни від 12. 10. 2004 р., №492). Фізична реабілітація та спортивна медицина як навчальна дисципліна

  Документ
  Навчальна програма з фізичної реабілітації та спортивної медицини для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для напрямку підготовки «Медицина» 1101, для спеціальностей 7.

Другие похожие документы..