Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
інтелектуальна обдарованість, педагогічна занедбаність, ліворукість); діти з проблемами в емоційній сфері (агресивність, тривожність, демонстративніс...полностью>>
'Документ'
Настоящий нормативный документ (далее – нормативный документ) являетсяактуализацией СНиП 2.07.01-89*, выполненной ЦНИИП градостроительства в 2010-201...полностью>>
'Реферат'
Актуальность темы исследования определяется заслугой Ф. Энгельса, а именно что он творчески отнесся к схеме Л. Моргана, насытил ее новым содержанием....полностью>>
'Документ'
13 – 15 октября 2011 г. на базе кафедры критической и респираторной медицины Петрозаводского государственного университета Европейская Ассоциация ане...полностью>>

Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

ДЛЯ ОКРЕМОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

спеціальності «Образотворче мистецтво»

 1. Інформація про напрям підготовки (інформація з навчального плану):

Галузь знань (код)

0202

Напрям підготовки

6.020205

Спеціалізація

декоративне мистецтво

Освітній рівень

базова вища освіта

Кваліфікація

бакалавр мистецтва, вчитель образотворчого мистецтва

ОКР

бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

Денна

2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл (40\50, аркуш, олівець); 2) живописне зображення натюрморту з предметів побуту (40\50, аркуш, акварельні, гуашеві або олійні фарби).

3. Загальний опис напряму підготовки: даний напрямок має на меті підготовку фахівця у галузі образотворчого мистецтва, здатного повноційно здійснювати навчальну та виховну роботу в середніх загальноосвітніх закладах усіх типів (дисципліни „Образотворче мистецтво”), а також –художньо-просвітницьку діяльність у дитячих позашкільних закладах мистецького профілю.

 1. Професійні профілі випускників з прикладами:

Викладачі образотворчого мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах, художніх школах, ліцеях, студіях, гуртках, культурно-просвітницьких закладах. Працівники в дизайнерських бюро та рекламних агенціях, вільна творча діяльність.

5. Можливість подальшого навчання: магістратура (8.020202 за напрямком магістр образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, викладач фахових дисциплін); спеціалітет (за напрямком вчитель образотворчого мистецтва, художньої праці, етики та естетики).

6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS:

п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ECTS

1.

Техніки та технології живопису

1-й

1-й- 2-й

2,5

2.

Академічний живопис

1-й- 4-й

1-8

15,0

3.

Академічний рисунок

1-й-4-й

1-8

15,0

4.

Композиція

1-й-4-й

1-8

9,5

5.

Скульптура

1-й- 2-й

1-4

4,0

6.

Кольорознавство

1-й

2

1,0

7.

Шрифти

1-й-2-й

2-3

1,5

8.

Перспектива в образотворчому мистецтві

2-й

3

1,5

9

Пластична анатомія

1-й-2-й

3-4

3,0

10.

Методика викладання образотворчого мистецтва

2-й

5-6

2,0

11.

Декоративно-прикладне мистецтво (кераміка)

1-й-2-й

2-4

3,0

12.

Історія мистецтв

1-й-4-й

1-8

9,5

13.

Комп'ютерна графіка

2-й

7-8

2,0

14.

Художні техніки в ОМ

1-й-4-й

4-8

6,0

15.

Декоративний живопис

3-й

5

1,0

16.

Художній розпис

2-й

3

1,0

17.

Основи фотомистецтва

3-й

6

1,0

18.

Основи наукових досліджень

4-й

7

1,0

19.

Пленерна практика (навчальна)

1-й

2

1,0

20.

Практика з вивчення форм природи (навчальна)

2-й

4

1,0

21.

Практика з вивчення творів мистецтва (навчальна)

3-й

5

1,0

22.

Соціально-педагогічна практика
(навчальна)

3-й

5-6

3,0

23.

Педагогічна (навчальна)

3-й

6

1,0

24.

Педагогічна практика у школі мистецтв (виробнича)

4-й

8

6,0

25.

Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін

3-й

5

26.

Курсова робота з методики викладання образотворчого мистецтва

3-й

6

27.

Курсова робота з малюнку

4-й

8

 1. Вимоги до оцінювання: стобальна система оцінювання.

Національна шкала

Бали

Шкала ЕСТS

відмінно

90 - 100

А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 - 89

В -дуже добре - пише середнього рівня з кількома

помилками

добре

75-82

С - добре - загалом правильна робота з кількома

грубими помилками

задовільно

63 - 74

D -задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 - 62

Е -достатньо - виконання задовольняє мінімальні

критерії оцінки

незадовільно

21-49

РХ -незадовільно - для одержання кредиту потрібне

деяке доопрацювання

незадовільно

0-20

Р-незадовільно - необхідне повторне вивчення дисципліни.

Оцінку „зараховано” виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

 1. Вимоги до підсумкового контролю:

 1. Комплексна контрольна робота з дисциплін „Історія мистецтва” та „Методика викладання образотворчого мистецтва”;

 2. Творча робота (5 робіт з живопису; 5 робіт з рисунку; 2 роботи з композиції).

9. Координатор ЕСТS в Інституті культури і мистецтв:

Федоріщева Світлана Павлівна

заступник директора ІКМ з навчальної роботи

Адреса

Телефон

e-mail

 1. Зміст робочих програм для всіх дисциплін у порядку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра Образотворчого мистецтва та професійної майстерності

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни­­­­­­­­­­­­­­­­ “Техніки та технології живопису ”

для спеціальності

6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво

форма навчання денне

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол №_______від______________

Завідувач кафедри__________Т.О.Зюзіна

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу________Л.П. МасютаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»

  Документ
  Загальний опис напряму підготовки: Магістр освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання
 2. Курс лекцій Дніпропетровськ 2005 Культурологія. Курс лекцій. Електронна версія. Для студентів усіх спеціальностей. / Ю. Й. Семчук. Дніпропетровськ, дуеп. 105 с

  Курс лекцій
  Анотація: Репрезентована електронна версія курсу лекцій з навчальної дисципліни "Культурологія", складена відповідно до галузевого стандарту МОН України із врахуванням новітніх розробок і досліджень з культурології.
 3. Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів архітектурних спеціальностей вищих закладів освіти Харків 2007

  Документ
  В.О. Кодін, П.В.Панов. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього і середньовічного Сходу. Видання друге, розширене та перероблене.
 4. Програма курсу політології та методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання мета І завдання викладання дисципліни

  Документ
  Політика являє собою одну з найважливіших сфер життя суспільства. Світ політики так чи інакше стосується кожного, оскільки люди живуть у суспільстві, виконують закони даної держави, звертаються до тих чи інших державних установ чи
 5. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання

Другие похожие документы..