Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Неизвестная земля - это Чукотка. Сделали ее неизвестной своему народу - правители. Сегодня, когда Балтика, Крым, Кавказ, Иссык-Куль стали заграницей, ...полностью>>
'Документ'
И.С.Резникова, эксперт   Региональной общественной организации Спортивно-оздоровительное общество "Парусная Академия", г. Таганрог, Ростовс...полностью>>
'Классный час'
Цель: показать и доказать большое значение молока и молочных продуктов для нормального физического и умственного развития детей и прежде всего подрост...полностью>>
'Пояснительная записка'
Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных стандартов  второго  поколения и программы УМК «Начальная школа XXI...полностью>>

Використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Матеріали до загальнообласного

Дня інформування населення

24 квітня 2007 року

Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів - одне з пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої влади (до Дня довкілля)

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

З цією метою на усій території України здійснюється екологічна політика, спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

В основу формування державної екологічної політики покладено принцип, згідно з яким екологічна безпека стає важливим елементом та складовою національної безпеки держави. Положення, що розвивають цей принцип, закріплено Конституцією України (“Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена” ст. 50) та цілою низкою законів та документів.

Мета природоохоронної діяльності полягає в досягненні оптимального балансу між шкідливими для довкілля наслідками, що супроводжують розвиток суспільства, і потенційними можливостями природних ресурсів до самовідтворення.

Міністерство екології та природних ресурсів України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує проведення у життя державної політики в галузі охорони навколишнього середовища, використанню природних ресурсів та забезпеченню екологічної безпеки.

Але багато проблемних питань, пов’язаних із екологією, вирішуються на місцевому рівні. Це дає змогу врахувати екологічні інтереси населення відповідних територій при прийнятті рішень щодо розвитку продуктивних сил, передачі окремих природних об’єктів у користування юридичним і фізичним особам тощо. Через місцеві органи влади найбільш предметно реалізується принцип гармонійного збалансованого розвитку, а через систему місцевого екологічного управління здійснюється політика охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, підтримки екологічного балансу. На місцевому рівні найповніше поєднуються духовні й екологічні інтереси населення, культурні й екологічні традиції.

У порівнянні з іншими регіонами України Рівненська область не відзначається високим промисловим потенціалом, але екологічних проблем, які потребують термінового вирішення, є чимало. Серед них:

 • радіоактивне забруднення північних районів області внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

 • напружена водогосподарська обстановка в Гощанському районі, яка проявляється у значному зниженні рівня води у водоносних горизонтах, осушенні колодязів, переосушенні торфовищ у заплаві річки Горинь, зневодненні сільгоспугідь;

 • відсутність в області цивілізованої системи поводження з техногенними відходами і, в першу чергу, сучасних технологій утилізації відходів;

 • складний стан каналізаційного господарства у більшості населених пунктів області, особливо в містах Рівне, Дубно, Костопіль, Здолбунів, Радивилів та Березне, спричинений застарілим та зношеним обладнанням, незадовільним технічним станом, відсутністю ефективних споруд попередньої очистки промислових стічних вод;

 • несанкціоноване видобування бурштину у Володимирецькому, Сарненському, Дубровицькому районах області.

Так, для вирішення екологічних проблем в області місцевими органами влади реалізовуються загальнодержавні та регіональні природоохоронні програми та проекти. Це, зокрема, Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України, Обласна програма збереження водності малих річок, охорони їх від забруднення та засмічення і використання екологічно чистих підземних вод виключно для питного водопостачання, Регіональна програма поводження з відходами на 2004-2010 роки, нормування допустимого впливу на довкілля, удосконалення механізму економічного регулювання природокористування тощо.

НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ОЗДОРОВЛЕННЯ БАСЕЙНУ ДНІПРА

ТА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

З метою забезпечення необхідного рівня очистки та утримання каналізаційних очисних споруд (КОС) у робочому стані значна увага приділяється їх модернізації та реконструкції.

За останні роки в містах Дубно, Березне, Радивилів, Кузнецовськ та смт Рокитне були проведені роботи з реконструкції, модернізації та ремонту КОС, що забезпечило необхідну якість очищення стічних вод та, в окремих випадках, збільшило проектну потужність на 10-30 %.

Протягом 2006 року ВП “Рівненська АЕС” велось будівництво споруд по обробці додаткової води (СОДВ), роботи з реконструкції і розширення міських очисних споруд та будівництво очисних споруд дощової каналізації м.Кузнецовськ, будівництва очисних споруд КОК “Біле озеро”.

З метою підвищення якості питної води у минулому році у смт Рокитне реконструйовано станцію знезалізнення потужністю 2000 м3/добу; на станції знезалізнення смт Гоща проведено будівельні роботи; у м.Березне, де відмічено підвищений вміст заліза, виконано біля 50% загального об’єму будівельно-монтажних робіт на станції знезалізнення потужністю 2000 м3/добу, проте через 0утність коштів будівництво призупинено.

Крім того, в рамках реалізації Програми, протягом 2006 року:

 • проведено будівництво очисних споруд стічних вод школи-інтернату під експериментальний майданчик “Дитяче містечко” у с.Олександрія;

 • у м.Сарни придбано технологічне обладнання для очисних споруд;

 • побудовано новий каналізаційний колектор у Радивилові;

 • у м.Дубно проведено капітальний ремонт існуючого каналізаційного колектора;

 • у смт Млинів – ремонтні роботи на водопровідних та каналізаційних мережах.

Протягом минулого року проведено роботи для захисту населених пунктів від шкідливої дії вод: побудовано 1,56 км захисних дамб, розчищено 11 км русел меліоративних каналів та укріплено 0,535 км берега р.Стир, і 0,756 км р.Случ.

Для запобігання негативного впливу явищ ерозії ґрунту на поверхневий стік річок проведено консервацію малопродуктивних і еродованих земель шляхом залуження та перезалуження ріллі на площі 1251 га, вилучено із сільськогосподарського обороту 1329 га непродуктивних земель під заліснення.

Підприємством „Рівнеоблводоканал” виконано монтаж насосу на головній каналізаційній насосній станції та здійснено заміну аварійних ділянок каналізаційного колектору в районі Золотіїва у м.Рівне На даний час розробляється проект реконструкції загальноміських каналізаційних очисних споруд Рівного.

Постійно здійснюється контроль за недопущенням використання на виробничі потреби води питної якості промисловими підприємствами області, що мають власні джерела водопостачання.

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА 2004-2010 РОКИ

Для покращення екологічної ситуації в області щодо поводження з відходами у 2006 році із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було виділено 185 тис. грн. Кошти були виділені, зокрема, на виконання будівельно-монтажних робіт першої черги полігону складування побутових відходів смт Млинів; на придбання спецавтотранспорту та технологічного обладнання для збору і транспортування відходів для ДКП “Костопількомунсервіс” м.Костопіль.

З метою посилення контролю у сфері поводження з відходами, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в області ведуться реєстри місць видалення відходів, об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. Так, протягом 2006 року розглянуто та погоджено 14 паспортів місць видалення відходів, розроблених 13 підприємствами та установами області. Формується інформаційно-аналітична система та банк даних про поводження з відходами на території області.

Однією із найбільш актуальних екологічних проблем регіону є пошук шляхів утилізації фосфогіпсів на ВАТ “Рівнеазот”. Станом на 1 січня 2007 року у відвалах зазначених підприємств накопичено відповідно 15,4 млн. т фосфогіпсу.

Другою проблемою в області є ситуація із забороненими та непридатними до використання хімічними засобами захисту рослин (ХЗЗР). В районах області, переважно за попередні роки, у процесі діяльності сільськогосподарських підприємств, накопичилась значна кількість заборонених та непридатних до використання ХЗЗР. Згідно проведеної інвентаризації станом на 01.01.2007 року в області нараховується 94,88 т непридатних і заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів. З метою недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей було прийнято рішення контейнеризувати дані ХЗЗР, для чого й було придбано 98 бетонополімерних контейнерів, у які затарено на довгострокове зберігання 70,034 т непридатних та заборонених до використання ХЗЗР до вирішення на державному рівні питання їх утилізації або знищення.

Наразі опрацьовується питання передачі наявної кількості непридатних ХЗЗР спеціалізованому підприємству на подальшу їх утилізацію. З цією метою на Міністерство екології та природних ресурсів України направлено запит про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів у 2007 році. Реалізація цього заходу дозволить запобігти негативному впливу непридатних ХЗЗР на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, упередить хімічне забруднення підземних водоносних горизонтів, землі та викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, сприятиме поліпшенню загального санітарно-екологічного стану, екологічної безпеки в регіоні.

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ НА 2000-2015 РОКИ

Здійснюється ряд заходів щодо розширення існуючої мережі природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Рівненської області як складової Національної екологічної мережі України. В області розпочато роботи зі створення Національного природного парку „Перлина Волині й Поділля” загальною площею 22,6 тис. га на території Острозького, Здолбунівського й Дубенського районів. В результаті проведених робіт, питання меж проектованого парку погоджено з районними радами та адміністраціями, а також зі всіма відповідними сільськими радами. Зібрано цілий ряд картографічних та інших обґрунтовуючих матеріалів, необхідних для створення парку. Зокрема, здійснено комплекс досліджень та організаційні заходи з метою оптимізації площі, структури, стану елементів екологічної мережі, підвищено статус їх охорони тощо. З метою вивчення стану території проектованого парку спеціалістами Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області спільно з науковцями інституту ботаніки Академії наук України проведені роботи, в ході яких виявлено більше 30 видів рослин, які занесені до Червоної книги України.

Протягом 2006 року на Рівненщині проведено інвентаризацію об’єктів природно-заповідного фонду, що знаходяться у користуванні держлісгоспів області. Вся документація на об’єкти природно-заповідного фонду приведена у відповідність до вимог чинного законодавства, поновлені положення про заказники, охоронні зобов’язання та паспорти об’єктів. Території об’єктів природно-заповідного фонду нанесені на планово-картографічні матеріали, відмежовані в натурі відповідними межевими знаками та інформаційними аншлагами встановленого зразку.

Адміністрацією Рівненського природного заповідника заключені договори із проектними організаціями, що мають ліцензію на виконання землевпорядних робіт, по винесенню меж заповідника в натуру і отримання правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що використовуються. Робота проводиться поетапно, зважаючи на значну площу заповідника (понад 42 тис. га) та його розташування у чотирьох різних адміністративних районах. На даний час вже отриманий Державний акт на право постійного користування землею на території Рокитнівського району площею 16643 га. У Володимирецькому, Дубровицькому та Сарненському районах роботи з оформлення Державних актів знаходяться на завершальній стадії.

В Україні, починаючи з 1998 року, з метою поєднання зусиль державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій та населення для поліпшення екологічної обстановки, започатковано проведення Всеукраїнської акції “Зелений паросток майбутнього” та Дня довкілля.

Так, на виконання Указів Президента України від 01.04.2005 № 571/2005 “Про Всеукраїнську акцію “Зелений паросток майбутнього”, від 06.08.1998 № 855/98 “Про День довкілля”, розпорядження голови облдержадміністрації від 11.09.1998 № 585 з 9 квітня по 9 травня цього року на Рівненщині триває Всеукраїнська акція “Зелений паросток майбутнього”, в рамках якої 21 квітня відзначається День довкілля та 22 квітня – Міжнародний день землі.

В рамках акції передбачено, зокрема, проведення заходів щодо благоустрою та озеленення населених пунктів, приведення їх в належний санітарний стан, створення нових лісових насаджень, упорядкування існуючих та створення нових парків, скверів, алей, газонів, квітників, місць відпочинку, висадки дерев та кущів, очищення від сміття берегів річок та водойм, розчищення та упорядкування джерел, упорядкування сміттєзвалищ. До проведення акції залучаються підприємства, установи, організації, навчальні заклади, громадськість.

У ході проведення минулорічних заходів в рамках Всеукраїнської акції “Зелений паросток майбутнього” на Рівненщині було:

 • посаджено лісових насаджень (ліси, полезахисні смуги, водоохоронні зони) на площі 3169 га;

 • упорядковано 1649 га територій парків, скверів, алей, 450 джерел;

 • створено 21 новий парк загальною площею 12 га;

 • посаджено близько 19 млн. дерев та саджанців;

 • ліквідовано біля 1690 стихійних і упорядковано 422 існуючих смітттєзвалищ тощо.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

  Документ
  Матеріали підготовлені Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області та управлінням з питань внутрішньої політики облдержадміністрації
 2. Конспект лекцій Київ 2011 Лекція №1+№2. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек

  Конспект
  3 моменту появи на Землі Людина перманентно живе та діє в умовах потенційних небезпек, що постійно змінюються. Це дає змогу сформулювати аксіому про те, що діяльність Людини потенційно небезпечна.
 3. Програма Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року м. Київ

  Документ
  Розроблено Програму “Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року” та погоджено Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Київській області
 4. Факультет хімічний Кафедра аналітичної хімії Лектор Саєвич О. В. Дисципліна Екологія Група хв-06 Лекції 1,2 Екологічне право та екологічна безпека країни. Поняття І система екологічного права

  Документ
  Суспільство не може існувати без задоволення життєво необхідних екологічних потреб, що проявляються у формі збереження (охорони) природного довкілля та його компонентів, раціонального використання природних ресурсів, а також захисту
 5. Верховної Ради Української рср  від 26 червня 1991 року n 1268-xii, враховуючи зміни, внесені Постановою Верховної Ради України  від 25 лютого 1994 року n 4041-xii із змінами І доповненнями, внесеними закон

  Закон
  (У назві і тексті Закону слова "Українська РСР", "Кримська АРСР", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища Української РСР",

Другие похожие документы..