Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Вообще, само слово "лабиринт" имеет несколько значений. Правильнее было бы сказать даже – существует несколько различных сущностей, называю...полностью>>
'Основная образовательная программа'
Электротехника, электромеханика и электротехнологии составляют часть техники, которая включает совокупность средств, способов и методов человеческой ...полностью>>
'Документ'
ВЕДУЩИЙ: Власти Узбекистана сделали все, чтобы по максимуму оградить мятежный город от журналистов. Но формула нет картинки, нет события не про этот с...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «9» октября 2009 г. в 10.00 часов на заседании диссертацион­ного совета Д 212.074.05 при Иркутском государственном университете (664...полностью>>

24 травня 2011 р. Вівторок

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

е

24 травня 2011 р. Вівторок  

з 9.00 Реєстрація учасників. Огляд виставки медичного обладнання

Ранкове засідання

  Перший триместр вагітності та пренатальна діагностика

Головуючі: Волик Н.К., Веропотвелян М.П.

9.30-10.15 Веропотвелян М.П. Сучасні підходи до оптимальної моделі пренатального скринінгу хромосомних анеуплоїдій. Кривий Ріг

10.15-10.45 Веропотвелян М.П. Ультразвукова пренатальна діагностика вроджених вад розвитку в 11-14 тижнів вагітності. Кривий Ріг

10.45-11.00 Нові технології компанії GE. Модем-1

11.00-11.30 Черняєва Ю.В. Ехографічна діагностика об`ємних утворень органів малого тазу під час вагітності. Донецьк

11.30-11.45 Бондаренко А.О., Веропотвелян М.П. Ехографічні критерії оцінки плаценти в нормі та при патології. Кривийй Ріг

11.45-12.00 Перерва

Ультразвукова діагностика захворювань молочних залоз

12.00-12.45 Головко Т.С. Еволюція та особливості променевої діагностики грудних залоз в різні періоди життя. Київ

12.45-13.15 Постнова Н.А. Еластографія в діагностиці захворювань молочних залоз. Москва

13.15-13.30 Нові технології компанії Esaote. ІнтерМед

13.15-13.30 Вінницька Д.К. Використання критеріїв BIRADS для стандартизації імиджингових даних при проведенні скринінгу захворювань молочної залози. Київ 

13.30-13.45 Зубов О.Д., Шпатюкова І.С. Сполучене використання рентгенологічного та ультразвукового методів в діагностиці патології молочних залоз. Донецьк 

     

14.00-15.00 Обід  

     

  Вечірнє засідання

Ультразвукова діагностика щитоподібної залози у вагітних

Головуючі: Сердюк В.О., Зубов О.Д. 

16.00-16.30 Сердюк В.О. Щитоподібна залоза та вагітність. Частина 1. Київ.

16.30-17.00 Сердюк В.О. Вагітність та щитоподібна залоза. Частина 2. Київ.

Дискусійний клуб. Теорія та практика THIRADS.

16.30-17.00 Чирков Ю.Е. Значення ультразвукової класифікації THIRADS в діагностиці раку щитоподібної залози. Донецьк

17.00-17.15 Зубов О.Д., Сенченко О.В. Результати інтерактивного тренінгу по ультразвуковій оценці ступеню злоякісності вузлових утворень щитоподібної залози. Донецьк

17.15-17.30 Шевельов А.М., Кориченський О.М. Експертна система IxBaseThyroid. Київ

17.30-18.00 Дискусія

20.00-23.00 Зустріч друзів під кримськими зорями. Фуршет

  25 травня 2011 р. Середа

 

з 9.00 Реєстрація учасників. Огляд виставки медичного обладнання  

Ранкове засідання  

  Ультразвукова діагностика новонароджених та в педіатрії

  Головуючі: Абдуллаев Р.Я., Бешляга В.М.

10.00-10.40 Лєпіхов П.О. Диффдіагностика абдомінальної болі у дітей. Донецьк

10.40-11.20 Бешляга В.М. Критичні вади серця у дітей. Київ

10.50-11.05 Спонсор

11.05-11.25 Сухарєва Г.Е. Алгоритм організації перинатальної допомоги вагітним та новонародженим з пренатально діагностовоною патологією серцево-судинної системи в АР Крим. Симферополь

11.25-11.40 Перерва

11.40-11.55 Абдуллаєв Р.Я. Можливості ультрасонографії при підвивисі атланту у дітей. Харків

11.55-12.10 Макарова О.О. Особливості черезтім`ячкової допплерографії у дітей раннього віку з перинатальним ураженням нервової системи. Київ

12.10-12.25 Закревський А.М. Проблеми та резерви діагностики порушень церебральної гемодинаміки у глибоко недоношених новонароджених. Харків 

12.25-13.00 Губар А.О., Федусенко О.А. Ультразвукова діагностика патології органів калитки. Запоріжжя 

14.00-15.00 Обід  

 

  Вечірнє засідання

Ультразвукова діагностика в ортопедіі та травматології

Головуючі: Вовченко А.Я., Дудник Т.А. 

16.00-16.10 Дудник Т.А. Роль ультрасонографії в діагностиці повних розривів ротаторної манжети плечевого суглоба. Харків

16.10-17.00 Вовченко А.Я. УЗД кульшових суглобів у детей. Лекция. Київ

17.00-18.00 Вовченко А.Я. УЗД кульшових суглобів у детей. Майстер-клас. Київ

17.00-18.00 Дискусія. Протоколи УЗД м`язово-скелетної системи.

 

ння

22 травня 2011 р. Неділя

Заїзд та реєстрація учасників

23 травня 2011 р. Понеділок

з 8.00 Реєстрація учасників.
Відкриття та огляд виставки медичного обладнання

10.00 Відкриття конференції

Медведєв В.Є., Ялинська Т.А., Динник О.Б., Гуч А.О., Зубов О.Д.
Вступне слово та привітання від МОЗУ та президентів

Ранкове засідання Ультразвукові дослідження в гінекології та педіатрії

Головуючі: Медведєв В.Є., Динник О.Б., Ялинська Т.А.

9.30-10.00 Ялинська Т.А., Куркевич А.К. Врождені вади серця: можливості пренатальної та постнатальної діагностики. Київ

10.00-10.45 Іванов Д.Д. Антенатальна ультразвукова діагностика аномалій сечової системи. Київ

10.45-11.00 Інноваційні технології компанії Тошиба.УМТ

11.00-11.30 Гаврилова І.В. Роль ультразвукового дослідження в діагностиці гінекологічної патології у дівчинок та дівчат. Київ

11.30-11.45 Перерва

11.45-12.30 Волик Н.К. Складні випадки в гінекології. Дифференціальна ультразвукова діагностика. Київ

12.30-12.45 Еске А. Актуальні рішення для ефективного діагнозу від компанії Філіпс.

12.45-13.30 Зикін Б.І. Ендометріоз!? Москва

13.30-14.30 Нарада голів обласних осередків УАФУД та головних обласних спеціалістів з УЗД. Головуючі: Медведєв В.Є., Динник О.Б., Ялинська Т.А.

14.00-16.00 Обід

Вечірнє засідання. Дискусійний клуб.
Нові технології в ультразвуковій діагностиці

Головуючі: Медведєв В.Є., Зикін Б.І.

16.00-16.45 Зикін Б.І. Еластографія - що це?  Москва

16.40-17.00 Динник О.Б. Еластографія в експерименті. Київ

17.00-17.20 Медведев В.Є., Яцишин В.М. Попередні результати використання режима еластографії. Київ

17.20-18.20 Brian Pollard. Ultrasound Imaging for Vascular Access and Regional Anesthesia. Канада

18.20-19.00 Майстер-клас з еластографії. Дискусія. Запитання. Відповіді.

  26 травня 2011 р. Четвер

 

з 9.00 Реєстрація учасників. Огляд виставки медичного обладнання

Ранкове засідання

Ультразвукова діагностика в урології та нефрології

  Головуючі: Шкондин Л.О., Федусенко О.А.

10.00-11.00 Гуревич А.Й. Обструктивні уропатії у новонароджених. Москва

11.00-11.50 Шкондин Л.О. Аномалії розвитку сечовивідної системи. Луганськ

11.50-12.05 Спонсор

12.05-12.45 Федусенко О.А. Ультразвукова діагностика дифузних захворювань нирок. Запоріжжя

12.45-13.00 Перерва

13.00-13.20 Чирков Ю.Е. Інтервенційні втручання на нирках під контролем УЗ в урології та нефрології. Донецьк

13.20-14.00 Федоришин Р.П. Радіологічна діагностика захворювань предміхурової залози. Донецьк

Вечірнє засідання.

Майстер-клас. Ультразвукове дослідження ниркової гемодинаміки

16.00-16.20 Линська А.В. Роль вивчення внутришньониркової гемодинаміки у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію з ожирінням в оцінці функціонального ниркового резерву. Харьків

16.20-16.35 Нові технології компанії Радмір.

16.35-18.00 Линська А.В., Гаврилюк В.А. Оцінка функціонального ниркового резерву та жорсткості крупних артерій у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію. Майстер-клас.

27 травня 2011 р. П’ятниця

Ранкове засідання

  Ультразвукова діагностика патології судин

Головуючі: Гуч А.О., Калашніков В.Й.

10.00-10.40 Гуч А.О. Особливості УЗ діагностики патології вен нижніх кінцівок. Київ

10.40-11.10 Іванов С.В. Моніторування кровотку нижніх кінцівок при фізичному навантаженні в оцінці порушень кровообігу. Москва

11.10-11.30 Дутикова О.Ф. Сучасний підхід в оцінці функціонального стану головного мозку у кардіохірургічних хворих. Москва

11.30-12.00 Абдуллаєв Р.Я. Допплерівске дослідження хребцевої артерії при патології шійних хребців. Харків

12.00-12.30 Калашніков В.Й. Особливості артеріальної та венозної гемодинаміки у пациєнтів з цефалгіями. Харьков

13.00 Закриття конференції
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма ХІІІ наукової конференції “Львівські хімічні читання – 2011”

  Документ
  МЕТОД ПУЛЬС-ГЕЛЬЕЛЕКТРОФОРЕЗУ В ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ ЕКЗОГЕННОГО ЕПІБРАСІНОЛІДУ НА ЯДЕРНУ ДНК ПРОРОСТКІВ ЯЧМЕНЮ В УМОВАХ СТРЕСУ, ІНДУКОВАНОГО ВИСОКИМИ КОНЦЕНТРАЦІЯМИ КОБАЛЬТУ І НІКЕЛЮ
 2. Верховної Ради України на пленарних засіданнях 12 травня 2011 року. Розглянуто 42 питання порядку денного. За результатами їх розгляду прийнято 16 закон

  Закон
  Шановні народні депутати, надаю вам інформацію про результати роботи Верховної Ради України на пленарних засіданнях 12 травня 2011 року. Розглянуто 42 питання порядку денного.
 3. Європейський союз (1)

  Документ
  Напередодні святкування другої річниці створення «Східного партнерства» ЄС 3 травня 2011 р., у Брюсселі було започатковано Парламентську асамблею «Євронест», за участі парламентів Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови та України.
 4. Субота, 3 грудня 2011 року, №№96 97 (№№11456 11457)

  Документ
  Україна налаштована на подальший активний розвиток співробітництва з Польщею.Про це заявив Президент України Віктор Януковична зустрічі з Президентом Польщі Броніславом Коморовськимпід час його робочого візиту на Україну.
 5. План роботи управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради на 2011 рік

  Документ
  Освітня діяльність у Київському районі функціонує в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,

Другие похожие документы..