Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебное пособие'
Электронное издание подготовлено коллективом Центра дистанционного образования МГУП на основе оригинал-макета одноименного учебного пособия, предоста...полностью>>
'Документ'
Предложения по классификации яхтенных портов (марин) для разработки отраслевой схемы развития и размещения объектов базирования и обслуживания маломер...полностью>>
'Пояснительная записка'
Образовательная область «Искусство». Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта основного и среднего (полного) ...полностью>>
'Документ'
Арт-терапи́я — метод коррекции, использующий художественные приёмы и творчество, такие как рисование, лепка, музыка, фотография, кинофильмы, книги, а...полностью>>

Педагогічна бібліографія (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Див. 5612, 5680, 5793, 5820, 5853, 5859,5862.

Вихователь дошкільного закладу

 1. Аматьєва О. П. Формування комунікативної компетентності вихователів /О. П. Аматьєва //Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №10(78). -С. 7-10.

 2. Балютіна К. Концепція підвищення кваліфікації педагогічних працівників/ К. Балютіна //Дошкільне виховання. – 2004. – N7. – С. 10-12

 3. Джиган Н. М. Особливості роботи вихователя дитячого садка з дітьми різновікової групи/ Н. М. Джиган //Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 3. – С. 200-202

 4. Коваленко О. „Школа резерву”: Психолого-педагогічні засади підготовки керівників ДНЗ/ О. Коваленко //Дошкільне виховання. – 2004. – N10. – С. 8-9

 5. Крутій К. Л. Місце інтерактивних методів навчання педагогів у здійсненні мовленнєвого розвитку дошкільників /К. Л. Крутій // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №10(78). -С. 140-144.

 6. Марусинець М. Педагог – уособлення духовності нації/ М. Марусинець //Дошкільне виховання. – 2004. – N4. – С. 7.

 7. Прищепа Т. Психологічна освіта педпрацівників дошкільних закладів / Т. Прищепа //Психолог. – 2004. - №41. – С. 6-16

 8. Танько Т. П. Специфіка музично-педагогічної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу /Т. П. Танько// Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Педагогіка та психологі. -Х. , 2004. -Вип. 26, ч. 1. -С. 113-119.

 9. Терещенко І. Ділова документація інструктора з фізкультури/ І. Терещенко //Дошкільне виховання. – 2004. – N9. – С. 17-19.

 10. Федоренко М. В. Эмоциональная устойчивость воспитателей дошкольных образовательных учреждений как необходимое условие качественного воспитательного процесса /М. В. Федоренко// Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. -№ 9(77). -С. 186-190.

Див. 5669, 5833.

Організація роботи дитячого дошкільного закладу
 1. Бех І. Законопростір сучасного виховного процесу/ І. Бех //Дошкільне виховання. – 2004. – N2. –С. 3-5.

 2. Бех І. Концепція правиловідповідного виховання/ І. Бех //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 3-7.

 3. Большакова І. „Зробити працю школяра джерелом розумового задоволення і духовної радості”: Підготовка дитини до школи/ І. Большакова //Початкова школа. – 2004. – N12. – С. 3-5

 4. Бондаренко Н. Б. Культурно-історична спадщина – основа формування духовності особистості/ Н. Б. Бондаренко //Освіта Донбасу. – 2004. – N5/6. – С. 60-67

 5. Бурова А. Дні здоров’я/ А. Бурова //Палітра педагога. – 2004. – N4. – С. 8-10

 6. Бурова А. Математика у дидактичних іграх/ А. Бурова //Дошкільне виховання. – 2004. – N8. – С. 2.

 7. Буштрук Г. Нестандартні прийоми розвитку мовлення/ Г. Буштрук //Дошкільне виховання. – 2004. – N1. – С. 12-13

 8. Вивчення діяльності дошкільного навчального закладу/ О. Копєйкіна, А. Бурова, О. Долинна, Низковська О. //Дошкільне виховання. – 2004. – N7. – С. 4-9.

 9. Водолага Н. В. Огляд вітчизняних та зарубіжних досліджень щодо навчання дітей розповідання/ Н. В. Водолага //Освіта Донбасу. – 2004. – N5/6. – С. 68-71

 10. Герасимова А. Про атмосферу і ставлення до дітей: від казки до реалій: (Дитячий оздоровчо-екологічний центр Оболонського району м. Києва)/ А. Герасимова //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – N1. – С. 53-54

 11. Денисенко Н. Оздоровчі технології в освітньому процесі/ Н. Денисенко //Дошкільне виховання. – 2004. – N12. – С. 4-6

 12. Дичківська І. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності/ І. Дичківська //Дошкільне виховання. – 2004. – N9. – С. 6-10

 13. Добрина Л. М. Взаємодія різних видів мистецтва як засіб реалізації базового компонента: (дошкільна освіта)/ Л. М. Добрина, Н. М. Нікейцева //Освіта Донбасу. – 2004. – N5/6. – С. 131-137

 14. Дронова О. Через красу до творчості: Інтегрований підхід до організації образотворчої діяльності ст. дошк. / О. Дронова //Дошкільне виховання. – 2004. – N4. – С. 18-19

 15. Кобилінська О. Запорука успіху – взаємодія з батьками/О. Кобилінська, М. Машовець //Дошкільне виховання. – 2004. – N6. – С. 11-13

 16. Куліш Т. Проблема наступності у роботі дошкільних закладів та початкової школи / Т. Куліш //Рідна школа. – 2004. – N4. – С. 54-56

 17. Кульчицька О. Педагогічні технології у розвитку музичного сприйняття дітей дошкільного віку/ О. Кульчицька //Рідна школа. – 2004. – N2. – С. 19-21

 18. Курик М. Екологічний дошкільний заклад: надбання та перспективи: Підсумки експериментальної програми/ М. Курик //Дошкільне виховання. – 2004. – N2. – С. 10-11

 19. Лаврентьєва Г. П. Застосування інформаційних технологій та їх вплив на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах/ Г. П. Лаврентьєва, С. М. Іванова //Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: зб. наук. пр.-К., 2004. – С. 109-116.

 20. Михайлова Н. Майбутнє малят залежить від нас: досвід роботи Артемівського будинку дитини/ Н. Михайлова //Дошкільне виховання. – 2004. – N8. – С. 28-29

 21. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації //Дошкільне виховання. – 2004. – N10. – С. 5-7

 22. Погрібняк Н. Створення іміджу сучасного дошкільного закладу/ Н. Погрібняк //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 10-11

 23. Пріоритети сьогодення: доступність і якість освіти //Дошкільне виховання.-2004. – N7. – С. 3.

 24. Про затвердження форми державного статистичного спостереження з питань діяльності дошкільних навчальних закладів та Інструкція щодо її заповнення: Наказ Держкомітету статистики України від 27 вересня 2004 р. № 527// Офіційний вісник України. -2004. -№40. -С. 57-65.

 25. Прокопенко В. Сьогодні – п’ятирічні, а завтра – школярі/ В. Прокопенко //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 12-13

 26. Прокопенко Л. В родинній групі цікаво й затишно: Різновікові групи/ Л. Прокопенко //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 20-22

 27. Середницька А. Перша ланка якісної освіти – дошкільний заклад/ А. Середницька//Дошкільне виховання. – 2004. – N9. – С. 3-5

 28. Соломіна Т. Підвищення ролі дошкільної освіти як важливої ланки розвитку особистості/ Т. Соломіна //Педагогічний пошук. – 2004. – N3. – С. 26

 29. Шавровська В. Модернізація навчання і виховання дітей у різновікових групах/ В. Шавровська //Палітра педагога. – 2004. – N3, 4. – С. 7-13, 19-23.

Див. 3883, 5683, 5781, 5811.

Свята і розваги в дошкільному закладі

 1. Весна іде – мамине свято веде: Літ-муз. добірка //Дошкільне виховання. – 2004.-N1. – С. 30-31

 2. Весняночки для мами: Пісні для дітей старш. дошкільного віку //Дошкільне виховання. – 2004. – N2. – С. 3 обкл.

 3. Ворончук О. „Люби і знай козацький край”: Спортивна розвага для дітей 6-го року життя/ О. Ворончук //Дошкільне виховання. – 2004. – N8. – С. 24-25

 4. Газіна І. Квітчання печі: Фольклорне театральне дійство для дітей ст. дошк. та молод. шк. віку/ І. Газіна //Дошкільне виховання. – 2004. – N8. – С. 18-19

 5. Зазимко Н. Казочка про Яйце, лисичку та хороброго Бровка: Лялькова вистава для дітей мол. дошк. віку/ Н. Зазимко, Л. Еманова //Дошкільне виховання. – 2004. – N2. – С. 29-30

 6. Йдемо до школи: Матеріал до випускних свят //Дошкільне виховання. – 2004. – N3. – С. 29-31

 7. Костикова Т. Гостя з Африки: Година загадок у формі театралізованої розваги/ Т. Костикова //Дошкільне виховання. – 2004. – N1. – С. 28-29

 8. Мартинюк Л. В. Використання обробок календарно-обрядових пісень Миколи Лисенка в роботі з молодшими школярами в дитячому музичному театрі/ Л.В.Мартинюк //Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 5. – С. 197-204

 9. Ніколаєнко В. Час Великдень зустрічати: Інтегроване заняття-розвага/ В. Ніколаєнко //Дошкільне виховання. – 2004. – N4. – С. 28-29

 10. Педченко Н. День народження в садочку відзначаємо: розвага для дітей серед. та ст. дошк. віку/ Н. Педченко //Дошкільне виховання. – 2004. – N5. – С. 27

 11. Плотникова Н. Осінній листочок на гостинах у малят: розвага для дітей третього року життя/ Н. Плотникова //Дошкільне виховання. – 2004. – N9. – С. 29-30

 12. Пузанкова В. Бал ялинкових іграшок: для дітей 3-4 років життя/ В. Пузанкова //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 29-31

 13. Рубальська Н. Вечір української пісні: для дітей дошк. віку за участі батьків та вихователів/ Н. Рубальська //Дошкільне виховання. – 2004. – N10. – С. 29-31

 14. Тибінка Н. Дитячий вертеп/ Н. Тибінка //Дошкільне виховання. – 2004. -N12. -С. 16-17.

Педагогіка школи

Психолого-педагогічні основи навчання і виховання

 1. Агарков Н. І. Дитина – теж людина. . . : Проблема забезпечення соціально-правового захисту старшокласників в умовах загальноосвітніх навчальних закладів міста Ялти/ Н. Агарков //Гуманітарні науки. – 2004. – N1. – С. 138-142

 2. Андрусяк О. Г. Соціально-педагогічні чинники делінквентності поведінки підлітків /О. Г. Андрусяк//Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 36. -С. 138-142.

 3. Анпілогова Ю. Ю. Джерела конфліктів у системі педагог - учень/Ю. Ю. Анпілогова //Освіта на Луганщині :наук.-метод. журн. -Луганськ, 2004. - № 2(21). -С. 105-109.

 4. Антипець В. П. Психологія стилів як засіб особистісно орієнтованого навчання та виховання /В. П. Антипець // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Чернігів, 2004. -Вип. 24. - С. 144-147.

 5. Антоненко Т. Ціннісно-смислові настанови особистості: теоретичний аспект/ Т. Антонечко //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – N1. – С. 37-43

 6. Бєлий В. Секрети вчительської технологічної кухні: (Співпраця вчителя та учня)/ В. Бєлий //Завуч. – 2004. - №31. – С. 12-14.

 7. Бовть О. Б. Декотрі теоретико-методологічні засади психологічного дослідження віктимної поведінки/ О. Б. Бовть //Педагогіка і психологія. – 2004. – N1. – С. 92-101

 8. Болтівець С. Теорія і методика педагогічної психогігієни/ С. Болтівець //Психологія і суспільство. – 2004. - №1. – С. 90-112

 9. Борисюк С. О. Особливості становлення психотерапії у сфері гуманістичної педагогіки / С. О. Борисюк //Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 4. – С. 221-223

 10. Васюк Т. Моральні аспекти самооцінки/ Т. Васюк //Педагогічний пошук.-2004.-N2.-С.74-76.

 11. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. і серед. навч. закладів /О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. ; Нац. пед. ун. -т ім. М. П. Драгоманова. -К. :Просвіта, 2004. -413 с. , табл.

 12. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №1(69). -294 с. – Із змісту:Белецкая И. В. Психолого-педагогическая характеристика отношений между участниками в игре и методика управления ими /И. В. Белецкая, с. 32-36. - Быстрова Ю. А. Эмоциональные расстройства у детей и подростков в современной школе /Ю. А. Быстрова, с. 53-58. -Сура Н. А. Особливості мотивації навчання у сфері професійно орієнтованої комунікації/Н. А. Сура, с. 243-247.

 13. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. -№ 9(77). -245 с. -Із змісту:Желанова В. В. Проблема изучения мотивации в первом классе /В. В. Желанова, О. А. Попов, с. 100-108. Жигульська В. Ю. Оцінка ефективності й значущості якісних ознак особистості методами моделювання /В. Ю. Жигульська, с. 168-172. -Недбайло О. М. Про формування в підлітків уявлень про об”єкти та явища навколишньої діяльності в процесі різних видів діяльності /О. М. Недбайло, с. 190-195.

 14. Войтович С. Розвиток творчих здібностей молодшого школяра/ С. Войтович //Педагогічний пошук. – 2004. – N2. – С. 31-33

 15. Волощук І. Педагогічні суперечності розвитку творчих здібностей школярів/ І. Волощук, В. Шепотько //Рідна школа. – 2004. – N10. – С. 7-9

 16. Галузяк В. М. Психологічні концепції формування навчальної мотивації /В. М. Галузяк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 11. -С. 29-32.

 17. Гіббс Дж. Тренінг моральних міркувань/ Дж. Гіббс //Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – N8. – С. 14-36.

 18. Говорун Т. В. Гендерна психологія та педагогіка: навч. прогр. з інтегров. курсу для вчителів та студ. вищ. навч. закл. зі спец. ”Психологія”, ”Соц. педагогіка, „Соц. робота”/Т. В. Говорун, В. П. Кравець, О. М. Кікінежді; Терноп. держ. пед. ун-т ім. . В. Гнатюка, Центр гендер. Студій. -Т. :Навч. кн. -Богдан, 2004. -56 с.

 19. Говорун Т. В. Гендерні аспекти усвідомленого батьківства:навч. посібник ( для студ. вищ. навч. закл. ) /Т. В. Говорун, В. П. Кравець, О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь; Терноп. держ. пед. ун-т ім. . В. Гнатюка. -Т. :Навч. кн. -Богдан, 2004. -173 с.

 20. Гончаренко А. М. Особливості становлення та характер прояву взаємин у дитячому колективі /А. М. Гончаренко //Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Сер. Філософія. Психологія. Педагогікпа. -К. , 2004. -№ 1(10). -С. 157-164.

 21. Дурманенко Є. А. Конфлікти в педагогічному процесі. -Луцьк:Вежа, 2004. -123 с.

 22. Завгородня О. В. Шкільна адаптація і психологічне здоров’я першокласника/ О. В. Завгородня, Л. О. Курганська //Педагогіка і психологія. – 2004. – N4. – С. 47-55

 23. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Педагогіка та психологі. -Х. , 2004. -Вип. 26, ч. 1. -163 с. -Рогова Т. В. Поняття „особистість” у наукових дослідженнях, /Т. В. Рогова, с. 3-12. -Кузнєцова А. Ф. Роль ціле покладання у саморозвитку особистості /А. Ф. Кузнєцова, с. 12-17. -Пісоцька М. Е. Дослідження проблеми психології рефлексії /М. Е. Пісоцька, с. 34-41. -Упатова І. П. Сутність і способи диференціації навчання в психолого-педагогічних дослідженнях /І. П. Упатова, с. 60-65.

 24. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 37. -353 с. -Із змісту:Єрохіна А. М. Виховання творчої особистості як умова успішної соціалізації/А. М. Єрохіна, с. 161-165. -Заболотська О. О. Формування позитивної „Я”-концепції як фактора формування індивідуальності /О. О. Заболотська, с165-169. - Фелющенко І. В. Творча особистість старшокласників в контексті їх загальної культури / І. В. Фелющенко, с. 190-195.

 25. Зубаль Н. Психологічні показники особистісно зорієнтованого уроку/ Н. Зубаль //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N21/24. – С. 77-84

 26. Ілляшенко Т. Як допомогти дітям із труднощами в навчанні / Т. Ілляшенко //Початкова школа. – 2004. – N5. – С. 5-8.

 27. Ковалева Е. Социально-психологическая адаптація первоклассников к школе/ Е. Ковалева //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N13/16. – С. 124-127

 28. Козловська А. В. Взаємозалежність складових Я-концепції: самовідношення, інтелектуального розвитку та успішності у навчанні старшокласників/А. В. Козловська//Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 1 (23) . – С. 103-110

 29. Кононко О. Збережемо простір дитинства: Неперервність освіти: дошкілля – початкова школ / О. Кононко //Дошкільне виховання. – 2004. – N1. – С. 5-7.

 30. Корнеев А. С. Психологические рекомендации по размещению иллюстративного материала в учебных элементах /А. С. Корнеев, В. Э. Линк // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №10(78). -С. 121-126.

 31. Коробова І. В. Стимулювання творчої уяви як основа успішного розвитку дивергентного мислення / І. В. Коробова //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Чернігів, 2004. -Вип. 23. -С. 63-67;

 32. Король Є. Особистість дитини – найцінніший скарб / Є. Король //Педагогічний пошук. – 2004. – N3. – С. 46-48.

 33. Костюшко Ю. О. Аналіз ситуації міжособистісного конфлікту: педагогічний аспект //Вісник Житомирського педагогічного університету / М-во освіти і науки України, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - Вип. 17. -С. 40-44.

 34. Кравець В. П. Педагогіка тапсихологія: гендерний аспект: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кравець, О. М. Кікінежді; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. -Т. :Навч. кн. -Богдан, 2004. - 122 с. , табл. . -Бібліогр. :с. 110-113 (97 назв. )

 35. Кравчук М. М. Життєві перспективи підлітків /М. М. Кравчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія Психологія і педагогіка. -Острог, 2004. -Вип. 5. -С. 163-172

 36. Крайніков Е. В. Психологія розвитку: словник-довідник/ Е. В. Крайніков; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Арістей, 2004. – 260 с.

 37. Красновський В. До знань – через радість пізнання. Вплив авторських підходів у гуманістично орієнтованому навчанні на психічні стани школярів/ В. Красновський //Рідна школа. – 2004. – N11. – С. 16-18

 38. Кузнєцова О. М. Проблема успішності навчання розумово здібних дітей: особистісний аспект/О. М. Кузнєцова //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. - Бердянськ, 2004. - №4. -С. 42-48.

 39. Курінна С. М. Вивчення особливостей сприймання дітьми 6-7 років соціуму /С. М. Курінна// Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №10(78). -С. 144-150.

 40. КустенкоТ. І. Парадигма системи роботи з обдарованими дітьми у середньому навчальному закладі/ Т. І. Кустенко //Управління школою. – 2004. – N32(80). – С. 2-3.

 41. Мерзлякова О. Психологічна безпека – учителеві/ О. Мерзлякова //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N13/16. – С. 139-140

 42. Михайлова Н. Воспитание участием. Место педагогической поддержки ребенка в личностно ориентированном образовании/ Н. Михайлова //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N13/16. – С. 99-100.

 43. Михальчук Н. О. Основи психології педагогічного спілкування: навч. посібник/ Н. О. Михальчук, В. І. Носков, О. В. Носкова; За ред. В. І. Носкова; М-во освіти і науки України, Донецький ін-т управління. – Донецьк, 2004. – 144 с.

 44. Мітрович Р. В. Алгоритм організації роботи з обдарованими дітьми в ОШ №14/ Р. В. Мітрович //Управління школою. – 2004. – N32(80). – С. 6-7.

 45. Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: збірник УІІ Всеукр. наук. -практ. конф. , 15-16 квіт. 2004 р. У 7 тт. /МОН України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Європейський університет. -К. :Вид-во Європейського університету, 2004. - Т. 2. – Бистрова Ю. Вплив прихованої емоційної деривації на психологічний стан молодших школярів /Ю. Бистрова, с. 10-13. -Благіна Н. Вивчення співвідношення агресивності і толерантності у школярів/Н. Благіна, с. 13-16. -Буковська О. Становлення ідентичності і соціалізації підлітків із неблагополучних родин /О. Буковська, с. 20-23. - Варвар І. Особистісні характеристики успішного підлітка /І. Варвар, с. 26-29.

 46. Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: збірник УІІ Всеукр. наук. -практ. конф., 15-16 квіт. 2004 р. У 7 тт. /МОН України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Європейський університет. -К. :Вид-во Європейського університету, 2004. - Т. 2. –334 с. –Із змісту: -Дегтярьов Д. Психологічний аналіз особливостей реагування підлітків у ситуації фрустрації, с. 50-53. - Кратка О. Психологічний аналіз стосунків дошкільників / О. Кратка, с. 76-82. – Ковалевська І. Проблема шкільної дезадаптації у молодшому шкільному віці /І. Ковалевська, Ю. Гімаєва, с. 79-82. -Нагорна Т. Детермінанти розвитку психосексуальної культури особистості підлітка/Т. Нагорна, с. 140-143. - Омельківська Ю. Пізнавальний інтерес як механізм розвитку особистості молодшого школяра /Ю. Омельківська, с. 145-148. - Осецька О. Діагностичні можливості графічних методик у дослідженні Я-концепції старшого підлітка /О. Осецька, 148-151. -Угрюм С. Особливості побудування образу „іншого” у контексті вікового розвитку людини /С. Угрюм, с. 203-205. -Хижук Т. Психодіагностика спрямованості особистості /Т. Хижук, с. 211-214. -Чорна О. Вікові та індивідуальні особливості фантазії молодших школярів /О. Чорна, с. 226-231.

 47. Наказний М. Формування здатності працювати в команді: (технічний ліцей м. Дніпродзержинська)/ М. Наказний //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – N4. – С. 61-65

 48. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. -Чернівці:Рута, 2004. -Вип. 209. -206 с. -Із змісту: Гавалешко О. Котерапія як метод набуття професійного досвіду студентами (одночасна консультація двох психологів)/О. Гавалешко, О. Самборська, с. 26-30. -Горностай П. Методи дії в навчанні та супервізії психологів-консультантів /П. Горностай, с. 30-36. -Кривко Т. Підлітковий неформалітет як наслідок фрустрації у процесі соціалізації підлітка /Т. Кривко, 79-86. - Ніколенко О. Причини і форми ізоляції в дитячому віці/О. Ніколенко, 105-113.

 49. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 10. -207 с. -Із змісту: Кириленко В. В. Психолінгвістичні особливості онтогенезу мислення у дітей /В. В. Кириленко, с162-163. - Лобова Н. Т. Вивчення психоемоційного стану групи в процесі різних видів тренінгу /Н. Т. Лобова, В. О. Кондратюк, с. 163-167. - Ярошенко А. А. Пізнавальні інтереси підлітків та їх зв”язок з психологічними особливостями розвитку самосвідомості цього віку / А. А. Ярошенко, с. 174-178.

 50. Неділько В. В. До проблеми порівняльної характеристики особистості сором’язливого та впевненого у собі підлітка/ В. В. Неділько //Наукові записки: зб. наук. ст. Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 55: Педагогічні та історичні науки. – С. 107-112.

 51. Неділько В. В. Про педагогічні форми і методи подолання сором’язливої поведінки підлітків/ В. В. Неділько //Наукові записки. – К. : НПУ, 2004.-Вип. 56: Педагогічні та історичні науки.-С. 122-130

 52. Нещерет О. І. Психологія мовленнєвої діяльності: навч.-метод. посіб. / О. І. Нещерет; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин , 2004. – 100 с.

 53. Онучин А. Психолого-педагогическая поддержка учащихся в МГПГ/ А. Онучин//Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N13/16. – С. 84-87.

 54. Панченко В. І. Екопсихологічна культура в професійній підготовці учнівської молоді/ В. І. Панченко //Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 4. – С. 242-245.

 55. Педагогічна освіта: теорія і практика:. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. Київського міського педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка . -К. , 2004. -№2. -204 с. -Із змісту: Васильєв О. Гармонія як категорія психології /О. Васильєв, с. 17-29. - Кайріс О. Теоретичне обґрунтування функціональної моделі емпатійної педагогічної дії /О. Кайріс, с. 47-55. - Маланьїна Т. Вплив віку на особистісні стратегії подолання труднощів, яким надають переваги вчителі /Т. Маланьїна, с. 55-60. -Роговик Л. Психомоторна дія як складова пізнавальної діяльності /Л. Роговик, с. 73-82. -Шулигіна Р. Психолого-педагогічні аспекти спілкування старшокласників як вирішення суспільних соціально-культурних проблем/Р. Шулигіна, с. 88-95.

 56. Педагогічні конфлікти //Завуч. – 2004. - №12. – С. (вкладка)

 57. Побірченко Н. Психолого-педагогічні інноваційні підходи до аналізу уроку/ Н. Побірченко //Психолог. – 2004. - №38. – С. 10-19.

 58. Приходько Ю. Формування комунікативної компетенції старшокласників на сучасному етапі /Ю. Приходьмо //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія Педагогічні науки/ Редкол. П. О. Пащенко (гол. ред. ) та ін. - Полтава, 2004. -Вип. 2 (35). - С. 82-86.

 59. Прісняков В. Моделювання стану творчої особистості/ В. Прісняков, Л. Пріснякова //Психологія і суспільство. – 2004. - №1. – С. 83-89

 60. Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Терноп. держ. техн. ун-т та ін. ; Відп. ред. Т. І. Рибак. -Тернопіль, 2004. - 530 с. -Із змісту:Гальмуєва А. П. Особливості роботи з обдарованими дітьми/А. П. Гальмуєва, с. 96-101. -Задорожній О. М. Про врахування вікових психологічних особливостей в креативній освіті/О. М. Задорожній, с. 148-153. -Кангиева Э. М. Обобщение10-летнего практического опыта подготовки одаренной молодежи в крымской республиканской гимназии-интернате для одаренных детей с целью формирования государственной элиты /Э. М. Кангиева, с. 184-191. - Періг І. М. Розвиток творчої обдарованості молоді як носія інтелектуального потенціалу держави /І. М. Періг, с. 297-302. - Симбирев Е. Г. О выявлении одаренности детей в процессе школьного обучения/Е. Г. Симбирев, с. 382-387.

 61. Прокоф’єва Р. Д. Управління розвитком обдарованих дітей: (з досвіду роботи з обдарованими дітьми в гімназії №1)/ Р. Д. Прокоф’єва //Управління школою. – 2004. – N32(80). – С. 17-18.

 62. Профілактика ризикованої поведінки в учнівському і студентському середовищі: метод. рек. /Авт. кол. : В. Г. Панок (кер. )В. І. Барко, І. О. Корнієнко та ін. ; М-во освіти і науки України, АПН України, Укр. наук. -метод. центр практ. психології і соц. роботи. -К. :Ніка-Центр, 2004. -251 с.

 63. Психологічні проблеми модернізації освіти в Україні: Загальні збори АПН України //Педагогічна газета. - 2004. - №12. - С. 1-7

 64. Психологія дидактики: Спецвипуск/ Голов. ред. Т. Шаповал. – К.: Перше вересня, 2004. -128 с. -(Психолог: Газета; № 21-22 (117-118), червень 2004). -(Шкільний світ).

 65. Резь М. Розвиток творчої особистості – вимога часу: (сільські школи Старовижівщини)/ М. Резь //Педагогічний пошук. – 2004. – N3. – С. 45-46

 66. Рєпнова Т. П. Феномен емоційної зрілості і кризи розвитку/ Т. П. Рєпнова //Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – N5. – С. 77-79

 67. Роговик Л. Психомоторні компоненти навчання. Енергія навчального простору в психомоторних іграх. / Л. Роговик //Початкова школа. – 2004. – N7. – С. 21-24

 68. Романовський О. Г. Педагогічні умови досягнення успіху /О. Г. Романовський //Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. -Х. , 2004. -Вип. 12. -С. 185-193.

 69. Рябченко В. Потенційно обдарована дитина: виявлення та підтримка/ В. Рябченко //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – N2/3. – С. 185-193

 70. Семиченко В. В. Психологія педагогічної діяльності: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів/В. А. Семиченко. -К. :Вища школа, 2004. -335 с.

 71. Синявський В. В. Психодіагностичне і професіографічне забезпечення професійного навчання як важливий чинник підвищення його ефективності/ В. В. Синявський //Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 4. – С. 207-212.

 72. Співак Л. М. Інтеграція медицини та психології як одна з умов формування позитивної „Я-концепції” в молодших школярів з труднощами у навчанні/ Л. М. Співак, Ф. А. Фочук //Культура здоров’я: Четверта міжнародна науково-практична конференція: зб. наук. пр. – Херсон: Персей, 2004. – С. 257-260

 73. Терлецька Л. Г. Казкотерапія як метод дослідження творчого аспекту психічного здоров”я особистості /Л. Г. Терлецька //Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка /Відп. ред. В. Б. Євтух. -К. , 2004. -Вип. 20-21. -С. 31-34.

 74. Тищук Л. Психолого-педагогічне проектування діяльності дітей: Новітня технологія/ Л. Тищук //Палітра педагога. – 2004. – N3. – С. 3-6.

 75. Тубельский А. Формирование опыта демократического поведения у школьников и учителей/ А. Тубельский //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N11/12. – С. 58-63

 76. Уланов В. Формирование толерантности в школе:подход, основанный на понимании природы человека/ В. Уланов //Директор школи. Україна. – 2004. – N2. – С. 61-67

 77. Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактика стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей і молоді, виховання у них патріотизму й громадянської позиції у процесі навчання та виховання/ М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-тім. О. О. Богомольця, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України; За ред. С. Д. Максименка , В. Ф. Москаленка . – К.: Купріянова, 2004. – 192 с.

 78. Хільковець В. Погляд на проблему розвитку здібностей/ В. Хільковець, В. Мельник //Педагогічний пошук. – 2004. – N3. – С. 69-70

 79. Церковний А. Формування навичок у просторі комп’ютерних ігор/ А. Церковний //Соціальна психологія. – 2004. – N3. – С. 163-169

 80. Шевченко В. Саморозвиток як чинник становлення творчої особистості/В. Шевченко //Директор школи, ліцею, гімназії. -2004. -№2-3. -С. 142-154.

 81. Шуневич О. М. Психологічний аспект проблеми формування у старшокласників уміння конспектувати навчальні тексти/О. М. Шуневич //Збірник науковихпраць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. -Бердянськ, 2004. -№ 2. -С. 53-58.

 82. Щербан Т. Д. Психологія навчального спілкування: монографія /Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. -К. :Міленіум, 2004. -345 с.

 83. Щотка О. П. Психологія підлітка: навчально-методичний посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів до лаб. Занять і практики/ О. П. Щотка; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. –Ніжин, 2004 . - 248 с. - (Психологічний практикум).

 84. Ярослав Н. С. Психологія учбової діяльності: Практикум/ Н. С. Ярослав; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2004. – 33 с. - (Практикум з психології).

 85. Ярослав Н. С. Психологія ранньої юності: Практикум/ Н. С. Ярослав; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин , 2004. – 39 с- (Практикум з психології).

 86. Ярошенко А. А. Пізнавальні інтереси підлітків та їх зв”язок з психологічними особливостями розвитку самосвідомості цього віку /А. А. Ярошенко//Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 10. -С. 174-178.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..