Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Благодаря высокой пищевой и биологической ценности, вкусовым качествам рыба широко применяется в повседневном рационе, а также в детском и диетическо...полностью>>
'Документ'
Просвещения Испания создала не только свое классическое искус-ство—искусство Сервантеса и Лone де Веги, Тирсо де Молины,Кальдерона, Кеведо, Гонгоры, ...полностью>>
'Анализ'
Концепция перспективного комплексного социально экономического развития муниципального образования «Гдовский район» разработана в соответствии с расп...полностью>>
'Образовательный стандарт'
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки...полностью>>

Міністерство економіки україни (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

міністерство економіки україни

н а к а з

__________­­­­­_____ № ___________

Київ

Про деякі питання здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити форму акта перевірки дотриманням арбітражним керуючим ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що додається.

2. Затвердити перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що додається.

3. Державному департаменту з питань банкрутства подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Державного департаменту з питань банкрутства Череповську І. Ф.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Міністр економіки України В. П. Цушко

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Державний департамент з питань банкрутства

03150 м. Київ, вул. П. Любченка,15, т. 528-52-50

___________________________________________________________________________________

(назва, адреса та телефони територіального органу, що здійснює перевірку)

 

Акт перевірки

дотримання арбітражним керуючим

ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних

керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

ІПН , _______________________________________________

(адреса, телефон)

___________________________________________________________________________________.

ліцензія серії ______ № _______

від ________________
(дата видачі ліцензії) 

виданої____________________________________________________________________

(найменування органу, що її видав)

місце проведення перевірки______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

з ___ _____________ 20__ року  до ___ ____________ 20__ року 

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ № ££££ від ££.££.££££ р.

Посвідчення на перевірку № ££££ від ££.££.££££ р.

£ планова

£ позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

££

££

££££

££

££

££

££££

££

число

місяць

рік

година

число

місяць

рік

година

 

Особи, що беруть участь у заході:

Посадові особи (назва органу контролю): _________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи: ___________________

____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

____________________________________________________________________________________

 

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

 не було взагалі

 не було взагалі

 була у період з .. р. по .. р.;

Акт перевірки від .. р.

 була у період з .. р. по .. р.;

Акт перевірки від .. р.

Питання, діяльності арбітражних

керуючих, що підлягають перевірці

Перелік питань визначається у кожному конкретному випадку відповідно до питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

При проведення позапланового заходу перелік питань визначається лише з тих питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу перелік питань визначається у кожному конкретному випадку

і

 Перелік документів, що були досліджені комісією у ході проведення перевірки:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Порушення вимог законодавства, виявлені в ході заходу

державного нагляду (контролю)

п/п

Нормативний акт, вимоги якого порушено,

реквізити норми

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 Висновок: _____________________________________________________________________________________________________

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб’єкта господарювання)

п\п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

про проведення планової перевірки підприємець письмово попереджений не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

частина 4 статті 5 ЗУ №877*

2

посвідчення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред’явлено

 

 

 

 

частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ №877

3

копію посвідчення на перевірку надано

 

 

 

 

частина 5 статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ №877

4

перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина 12 статті 4 ЗУ №877; Наказ №18

5

під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

 

частина 1 статті 6 ЗУ №877

* ЗУ №877 – Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Пояснення, зауваження або заперечення, щодо проведеного заходу та складеного Акту, що мають місце з боку підприємства

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб’єкта господарювання)

п/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу контролю:

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи:

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

Даний Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акту отримав:

 

 

 

 

 

 

посада

 

підпис

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

дата

Акт підписувати відмовився:

 

 

 

 

 

посада

 

прізвище, ім’я та по-батькові

 

дата

 

Директор Державного

департаменту з питань банкрутства І. Ф. Череповська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції УкраїниСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство економіки України (2)

  Конкурс
  ДОДАТОК 1 КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ, ВИМОГИ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА
 2. Міністерство економіки України (1)

  Документ
  “International Business Events Limited”Cobalt Building, 19 - 20 Noel Street, London, W1F 8GW, UKтел.: +44 (0) 203 402 2459факс: +44 (0) 203 402 2470e-mail: info@
 3. Міністерство економіки України (5)

  Документ
  весь спектр товарів та послуг нафтогазової промисловості, технології розвідки і виробництва, переробка газу, трубопроводи, морські послуги, інжиніринг,
 4. Міністерство економіки України (4)

  Документ
  видавництво, книжкова торгівля, періодичні видання, листівки та інші види друкованої продукції, канцтовари, поліграфічна продукція і послуги, іграшки, інформаційні технології
 5. Міністерство економіки україни (6)

  Методичні рекомендації
  2. Директору департаменту інвестиційної діяльності Загородньому В. М. довести цей наказ до центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій

Другие похожие документы..